Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 746/5 від 29.04.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
N 46 від 30.01.2002          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   18 березня 2002 р.
                   за N 260/6548
 
 
     Про затвердження Порядку надання платних послуг
     екологічного характеру територіальними органами
    Міністерства екології та природних ресурсів України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
        охорони навколишнього природного середовища 
    N 64 ( z0289-09 ) від 11.02.2009 )
 
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
26.10.2001 N 1430 ( 1430-2001-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися
територіальними органами Міністерства екології  та  природних
ресурсів" та з метою надання практичної допомоги юридичним і
фізичним особам з питань  охорони  навколишнього  природного
середовища, екологічної та радіаційної безпеки Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання платних послуг екологічного
характеру територіальними органами Міністерства  екології  та
природних ресурсів України, що додається.
 
   2. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з
екології та природних ресурсів, державним управлінням екології та
природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі,
державним інспекціям  охорони  Чорного  і  Азовського  морів
організувати  надання  платних  послуг екологічного характеру
відповідно до вимог Порядку надання платних послуг екологічного
характеру  територіальними  органами Міністерства екології та
природних ресурсів України.
 
   3. Начальнику Державної екологічної інспекції Свириду П.О.
забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
України від 20.02.96 N 16 ( z0110-96 ) "Про затвердження Положення
про надання послуг підрозділами Державної екологічної інспекції",
зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України  14.03.96 за
N 110/1135.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря Гошовського С.В.
 
 Міністр                     С.Курикін
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України
                   30.01.2002 N 46
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 березня 2002 р.
                   за N 260/6548
 
               ПОРЯДОК
     надання платних послуг екологічного характеру
    територіальними органами Міністерства екології та
          природних ресурсів України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.10.2001 N 1430 ( 1430-2001-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які
можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології
та природних ресурсів".
 
   1.2. Платні  послуги  екологічного  характеру  надаються
Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з екології
та природних ресурсів, державними управліннями  екології  та
природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі,
державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів (далі -
територіальні  органи Мінекоресурсів) згідно з переліком, що
визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001
N 1430 ( 1430-2001-п ).
 
   1.3. Планування надходження і використання коштів за надання
платних послуг екологічного характеру здійснюються відповідно до
постанови  Кабінету  Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" із змінами і доповненнями.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 64 ( z0289-09 ) від
11.02.2009 )
 
   1.4. Надання послуг екологічного  характеру  здійснюється
виключно за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб.
 
   1.5. Розміри плати за надання платних послуг екологічного
характеру визначаються Міністерством  екології  та  природних
ресурсів разом з Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції.
 
   1.6. Територіальні органи Мінекоресурсів сплачують до бюджету
податки відповідно до порядку, установленого чинним законодавством
України.
 
      2. Оформлення замовлення на надання послуг
 
   2.1. Платні послуги екологічного характеру надаються згідно з
договором, який укладається сторонами.
 
   2.2. Якщо вартість послуг не перевищує 50 грн., то послуги
надаються без укладення договору за письмовим зверненням юридичних
та фізичних осіб.
 
   2.3. Облік наданих послуг здійснюється у Журналі обліку
наданих платних послуг екологічного характеру, сторінки якого
повинні  бути пронумеровані, журнал прошнурований, скріплений
печаткою та підписом керівника територіального органу (додаток).
 
   2.4. У разі  неможливості  надання  послуг  екологічного
характеру (відсутність спеціального обладнання, реактивів, методик
тощо) територіальний орган Мінекоресурсів протягом 15 днів з
моменту отримання звернення надає заявнику в письмовій формі
відмову із зазначенням підстав неможливості надання послуг.
 
         3. Оплата робіт з надання послуг
 
   3.1. Для проведення оплати вартості  послуг  бухгалтерія
відповідного  територіального  органу  Мінекоресурсів  виписує
замовнику рахунок-фактуру.
 
   3.2. Робота з надання платних послуг екологічного характеру
вважається виконаною після підписання обома сторонами акта про її
виконання. Якщо послуги надаються без укладення договору за
письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб, то відмітка про
виконання роботи з надання платних послуг здійснюється у Журналі
обліку наданих платних послуг екологічного характеру уповноваженою
особою замовника послуг.
 
        4. Надходження і використання коштів
 
   4.1. Кошти, отримані за надання платних послуг екологічного
характеру, надходять територіальним органам Мінекоресурсів на
спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства України.
 
   4.2. Використання  цих  коштів  здійснюється  згідно  із
затвердженим Мінекоресурсів кошторисом на відповідний рік.
 
   4.3. Кошти, які отримані за надання послуг екологічного
характеру, використовуються на:
   4.3.1. Покриття витрат, пов'язаних з наданням платних послуг
екологічного характеру.
   4.3.2. Матеріально-технічне забезпечення та  організаційні
заходи територіальних органів Мінекоресурсів, які не забезпечені
видатками загального фонду, у тому числі на:
   оренду приміщень,  комунальні  послуги,  послуги зв'язку,
службові відрядження, проїзд міським пасажирським транспортом;
   оснащення інформаційними, технічними та програмними засобами,
придбання  устаткування,  матеріалів,  хімреактивів,  засобів
вимірювальної  і  обчислювальної  техніки, телекомунікацій та
зв'язку, транспортних засобів, паливно-мастильних  матеріалів,
лабораторного посуду, вогнепальної зброї, спеціальних засобів та
засобів активної самооборони, придбання або пошиття форменого та
спеціального одягу та взуття, засобів індивідуального захисту,
спецхарчування;
   видання нормативно-правових документів (методик, інструкцій
тощо) з питань охорони навколишнього природного середовища та
використання  природних  ресурсів, придбання науково-технічної
літератури та інформації;
   перепідготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації;
   організацію конференцій,  семінарів,  нарад,  симпозіумів,
ділових зустрічей з проблем охорони навколишнього природного
середовища, охорони та раціонального  використання  природних
ресурсів.
 
              5. Звітність
 
   Місячну, квартальну і річну звітність про надходження і
використання коштів, отриманих  за  надання  платних  послуг
екологічного  характеру,  територіальні  органи Мінекоресурсів
складають та подають  за  формами,  установленими  Державним
казначейством України.
 
         6. Відповідальність та контроль
 
   6.1. Відповідальність за надання платних послуг екологічного
характеру та за дотримання Порядку їх надання покладається на
керівника територіального органу Мінекоресурсів.
 
   6.2. Контроль за обліком коштів, отриманих за надання платних
послуг екологічного характеру, їх цільовим використанням, а також
за правильністю застосування розмірів плати за надання послуг
здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із
законодавством покладені такі функції.
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції              П.Свирид
 
                   Додаток
                   до пункту 2.3 Порядку
                   надання платних послуг
                   екологічного характеру
                   територіальними органами
                   Міністерства екології та
                   природних ресурсіва
 
               ЖУРНАЛ
 реєстрації замовлень на платні послуги екологічного характеру,
    що надаються територіальними органами Мінекоресурсів
 
  _________________________________________________________
     (назва територіального органу Мінекоресурсів)
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Замовник|Вид послуг|Номер листа|Вартість|Термін  |Відмітка |Дата   |
|з/п|    |     |(письмового|послуг, |виконання|про   |підписання|
|  |    |     |звернення) |грн.  |     |виконання|і номер  |
|  |    |     |або    |    |     |     |акта на  |
|  |    |     |договору, |    |     |     |виконання |
|  |    |     |дата    |    |     |     |роботи  |
|---+--------+----------+-----------+--------+---------+---------+----------|
| 1 |  2  |  3   |  4   |  5  |  6   |  7   |  8   |
|---+--------+----------+-----------+--------+---------+---------+----------|
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції              П.Свирид<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner