Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 157 від 28.04.2009

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок укладання договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами, які звертаються в державну службу зайнятості, щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 48 від 29.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   19 березня 2002 р.
                   за N 271/6559
 
 
        Про внесення змін та доповнень до
        наказу Міністерства освіти і науки
       України від 3 серпня 2001 року N 576 та
        Інструкції, затвердженої цим наказом
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) та Закону України "Про приєднання
України до Протоколу до Мадридської  угоди  про  міжнародну
реєстрацію знаків" ( 1763-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. У наказі Міністерства освіти і науки України від 3 серпня
2001 року N 576 ( z0718-01 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції  України 17 серпня 2001 року за N 718/5909, назву
Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і
послуг  викласти в такій редакції: "Інструкція про подання,
розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей  про
передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу
ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і
послуг".
 
   1.1. Унести зміни та доповнення до Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на
використання знака для товарів і послуг, затвердженої зазначеним
наказом, що додаються.
 
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності:
 
   2.1. Подати наказ до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
 
   2.2. Опублікувати наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                     В.Г. Кремень
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   29.01.2002 N 48
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 березня 2002 р.
                   за N 271/6559
 
           Зміни та доповнення до
   Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
  до реєстру відомостей про передачу права власності на знак
   для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання
       знака для товарів і послуг ( z0718-01 )
 
   1. Назву Інструкції викласти в такій редакції: "Інструкція
про  подання,  розгляд,  публікацію та внесення до реєстрів
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного
знака) для товарів і послуг".
 
   2. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:
   "Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі -
Закон), Договору про закони щодо товарних знаків ( 995_102 ) від
27 жовтня 1994 року, який є чинним на території України з 1 серпня
1996 року, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
( 995_134 )  від 14 квітня 1891 року (далі - Мадридська угода),
учасницею якої є Україна з 25 грудня 1991 року, Протоколу до
Мадридської угоди ( 995_583 ) від 28 червня 1989 року (далі -
Протокол), до якого Україна приєдналася 29 грудня 2000 року,
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру подання до
Державного департаменту  інтелектуальної  власності  (далі  -
Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України, а також розгляду, публікації та внесення до реєстрів
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг (далі - знак) та надання дозволу (видачу ліцензії) на
використання знака, а також знака, якому надана правова охорона в
Україні відповідно до Мадридської угоди і Протоколу (далі -
міжнародний знак)".
 
   3. Пункт 1.2 доповнити абзацом такого змісту:
   "Видача ліцензії  на  використання  міжнародного  знака
здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації знака".
 
   4. У пункті 1.4:
   у першому абзаці слово "реєстру" замінити словами "Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі -
реєстр)";
   доповнити текст абзацом такого змісту:
   "Видача ліцензії  на  використання  міжнародного  знака
вважається дійсною для будь-якої іншої особи з дати публікації
відомостей про це в бюлетені та внесення їх до Реєстру ліцензійних
договорів про використання міжнародного знака (далі - реєстр
договорів), що ведеться в Держдепартаменті".
 
   5. У другому абзаці пункту 1.2, пункті 1.5, другому абзаці
пункту 1.6, першому абзаці пункту 2.1, третьому абзаці пункту 2.2,
п'ятому абзаці підпункту 2.3.2, назві розділу 4, першому абзаці
пункту 4.1, першому абзаці пункту 4.4, першому абзаці пункту 4.5,
третьому та шостому абзацах розділу 5 після слова "знака" додати
слова "(міжнародного знака)".
 
   6. У пункті 1.5, другому абзаці пункту 1.6, третьому абзаці
пункту 2.2, четвертому і одинадцятому абзацах підпункту 2.3.2,
третьому абзаці пункту 3.4, третьому абзаці пункту 4.5 після слова
"свідоцтва" додати слова "(міжнародної реєстрації знака)".
 
   7. У п'ятому абзаці пункту 2.1 після слів "імені власника
свідоцтва" додати слова "(міжнародної реєстрації знака)".
 
   8. У другому абзаці пункту 1.5, першому і другому абзацах
пункту 2.1, третьому абзаці пункту 2.2, шостому абзаці пункту 2.4,
назві розділу 3, другому абзаці пункту 3.1, третьому, четвертому і
п'ятому абзацах пункту 3.2, пункті 3.4, першому абзаці пункту 4.1,
першому абзаці пункту 4.5, підпунктах 4.6.1, 4.6.2 і 4.6.3,
першому абзаці розділу 5 після слова "реєстру" додати слова
"(реєстру договорів)".
 
   9. У третьому абзаці пункту 2.2 слова "(додаток 3)" замінити
словами "(додатки 3, 11)".
 
   10. Перший абзац пункту 3.1 доповнити словами "або з дати
реєстрації міжнародного знака".
 
   11. У третьому абзаці пункту 3.2 після цифри "6" поставити
кому та додати число "12".
 
   12. У пункті 3.4, у другому абзаці пункту 4.5 після слова
"свідоцтво" додати слова "(міжнародна реєстрація знака)".
 
   13. У восьмому абзаці пункту 4.1 слова "(додаток 7)" замінити
словами "(додатки 7, 13)".
 
   14. У першому абзаці пункту 4.4 слова "(додаток 8)" замінити
словами "(додатки 8, 14)".
 
   15. У підпункті 4.6.1 слова "(додаток 9)" замінити словами
"(додатки 9, 15)".
 
   16. У другому абзаці підпункту 4.6.2 слова "(додаток 10)"
замінити словами "(додатки 10, 16)".
 
   17. У додатках 1-10:
   у верхньому правому кутку після зазначення номера пункту
назву Інструкції викласти в такій редакції:
   "Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до
реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для
товарів  і послуг та видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака) для товарів і послуг";
   слова "Адреса   для   листування"   замінити  словами
"Місцезнаходження  (місце  проживання)",  слова  "адреса  для
листування"   замінити  словами  "місцезнаходження  (місце
проживання)".
 
   18. Інструкцію доповнити додатками 11-16 такого змісту:
 
                   "Додаток 11
                   до пункту 2.2 Інструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та внесення до реєстрів
                   відомостей про передачу
                   права власності на знак для
                   товарів і послуг та видачу
                   ліцензії на використання
                   знака (міжнародного знака)
                   для товарів і послуг
 
               Державний департамент інтелектуальної
               власності
               Львівська площа, 8, Київ-53, МСП,
               04655
 
               Власник(и) міжнародної реєстрації
               знака (виключної ліцензії): _________
               _____________________________________
               (повне ім'я фізичної особи або повне
               _____________________________________
                офіційне найменування юридичної
               особи)
               Місцезнаходження (місце проживання)
               _____________________________________
               Тел. ________________________________
               Міжнародна реєстрація знака N _______
 
               Заява
 
   Прошу внести  до  Реєстру  ліцензійних  договорів  про
використання міжнародного знака відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака для: _____________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано міжнародний
знак (або їх частина),____________________________________________
               із зазначенням класів МКТП)
 
власником міжнародної реєстрації  знака  (виключної  ліцензії)
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
     або повне офіційне найменування юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
         юридичної особи, якій надається
__________________________________________________________________
  дозвіл на використання міжнародного знака, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
        __________________________________
             (вид ліцензії)
 Додатки:
 Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
 Документ про сплату збору.
 
   Підпис власника  міжнародної  реєстрації знака (виключної
ліцензії)
   _______________            (Ініціали і прізвище)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 Дата _____________________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності     Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 12
                   до пункту 3.2 Інструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та внесення до реєстрів
                   відомостей про передачу
                   права власності на знак для
                   товарів і послуг та видачу
                   ліцензії на використання
                   знака (міжнародного знака)
                   для товарів і послуг
 
               Рішення
                      "___"_________ 200_ р.
 
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
заяву власника міжнародної реєстрації знака (виключної ліцензії)
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
    юридичної особи, місцезнаходження (місце проживання)
 
про внесення до Реєстру ліцензійних договорів про використання
міжнародного знака відомостей про видачу ліцензії на використання
міжнародного знака
 
і прийняв рішення внести до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака, відповідно до яких ліцензія на
використання      міжнародного      знака      для:
__________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано міжнародний
           знак (або їх частина),
_________________________________________________________________,
          із зазначенням класів МКТП)
 
   міжнародна реєстрація знака N ____________________, видається
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
             юридичної особи,
__________________________________________________________________
  якій надається дозвіл на використання міжнародного знака,
        місцезнаходження (місце проживання)
 
 Вид ліцензії       ___________________________
 Обсяг прав        ___________________________
 Строк дії
 ліцензійного договору  ___________________________
 Територія дії
 ліцензійного договору  ___________________________
 Реєстраційний номер      _____________
 Дата реєстрації     "____" __________ 200__ р.
 Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
      М.п.       (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності     Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 13
                   до пункту 4.1 Інструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та внесення до реєстрів
                   відомостей про передачу
                   права власності на знак для
                   товарів і послуг та видачу
                   ліцензії на використання
                   знака (міжнародного знака)
                   для товарів і послуг
 
               Державний департамент інтелектуальної
               власності
               Львівська площа, 8, Київ-53, МСП,
               04655
 
               Ліцензіар ___________________________
               (повне ім'я фізичної особи або повне
               _____________________________________
               офіційне найменування юридичної
               особи)
 
               Ліцензіат ___________________________
               (повне ім'я фізичної особи або повне
               _____________________________________
               офіційне найменування юридичної
               особи)
 
               Тел. ________________________________
               Міжнародна реєстрація знака N _______
 
               Заява
 
   Просимо внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака, внесені до Реєстру ліцензійних
договорів про використання міжнародного знака на підставі рішення
за N ________ від "____"__________ _______ р.,
 
ліцензіаром ______________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
ліцензіату _______________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
 Додатки: перелік змін на ___ арк. в 1 прим.;
 документ, що підтверджує сплату збору за внесення змін.
 
 Ліцензіар _____________ (Ініціали, прізвище)
      (підпис)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 
 Дата _______________
 
 Ліцензіат___________ (Ініціали, прізвище)
      (підпис)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 
 Дата _______________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності     Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 14
                   до пункту 4.4 Інструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та внесення до реєстрів
                   відомостей про передачу
                   права власності на знак для
                   товарів і послуг та видачу
                   ліцензії на використання
                   знака (міжнародного знака)
                   для товарів і послуг
 
               Рішення
                      "___"_________ 200__ р.
 
   Державний департамент  інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара _________________________________________________
               (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
та ліцензіата ____________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
про внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
міжнародного знака для: __________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано міжнародний
знак (або їх частина),
_________________________________________________________________,
          із зазначенням класів МКТП)
 
що внесені до Реєстру ліцензійних договорів про використання
міжнародного знака на підставі рішення за N _________  від
"___"_____________ ______ р.,
 
міжнародна реєстрація знака N __________________,
 
і прийняв рішення внести до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака зміни щодо:
__________________________________________________________________
Уважати: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Реєстраційний номер     ______________
 Дата реєстрації       "_____" __________ 200__ р.
 
 Голова Держдепартаменту _______________ (Ініціали, прізвище)
      М.п.       (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності     Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 15
                   до пункту 4.6.1 Інструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення до
                   реєстрів відомостей про
                   передачу права власності на
                   знак для товарів і послуг та
                   видачу ліцензії на
                   використання знака
                   (міжнародного знака) для
                   товарів і послуг
 
                   Державний департамент
                   інтелектуальної власності
                   Львівська площа, 8, Київ-53,
                   МСП, 04655
 
               Ліцензіар ___________________________
               (повне ім'я фізичної особи або повне
               _____________________________________
               офіційне найменування юридичної
               особи)
               Ліцензіат ___________________________
               (повне ім'я фізичної особи або повне
               _____________________________________
               офіційне найменування юридичної
               особи)
 
               Тел. ________________________________
               Міжнародна реєстрація знака N _______
 
               Заява
 
   У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром ________________________
__________________________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
та ліцензіатом ___________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
_________________________________________________________________,
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
відомості про який внесені до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака на підставі рішення за N ________
від "_____"___________ _______ р.,
 
просимо внести  відомості  про  дострокове  припинення  дії
ліцензійного договору до реєстру.
 
 Додається документ, що підтверджує сплату збору за внесення змін.
 
 Ліцензіар _____________ (Ініціали, прізвище)
      (підпис)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 
 Дата _______________
 
 Ліцензіат___________ (Ініціали, прізвище)
     (підпис)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 
 Дата _______________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності     Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 16
                   до пункту 4.6.2 Інструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення до
                   реєстрів відомостей про
                   передачу права власності на
                   знак для товарів і послуг та
                   видачу ліцензії на
                   використання знака
                   (міжнародного знака) для
                   товарів і послуг
 
               Рішення
                      "___"_________ 200__ р.
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
заяву  про  внесення  до  Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного  знака  відомостей  про  дострокове
припинення за взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору між
ліцензіаром ______________________________________________________
    (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
    юридичної особи, місцезнаходження (місце проживання)
та ліцензіатом ___________________________________________________
    (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
_________________________________________________________________,
    юридичної особи, місцезнаходження (місце проживання)
 
відомості про який внесені до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака на підставі рішення за N _____ від
"___" _____________ _______ р.,
 
і прийняв рішення внести до Реєстру ліцензійних договорів про
використання  міжнародного  знака  відомості  про  дострокове
припинення дії ліцензійного договору на використання міжнародного
знака для: _______________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано міжнародний
знак (або їх частина),
_________________________________________________________________,
          із зазначенням класів МКТП)
 
міжнародна реєстрація знака N ____________________________
 
 Реєстраційний номер  ______________
 Дата реєстрації    "____" __________ 200__ р.
 
 Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)".
   М.п.         (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності     Л.А. Меняйло
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner