Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 280 від 28.04.2009

Про списання з бухгалтерського обліку основних засобів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
             СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 48 від 25.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 лютого 2002 р.
                   за N 126/6414
 
 
   Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації
   дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя,
      затверджених наказом Держстандарту України
            від 17.01.97 N 23
 
 
   Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про  стандартизацію  та  сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93
( 46-93 ) та на виконання статті 8 Закону України від 15.11.2001
N 2779-III ( 2779-14 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України  щодо  державної  підтримки автомобілебудівної
промисловості України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  Правил обов'язкової сертифікації дорожніх
транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених
наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23 ( z0029-97 ) та
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції  України 11.02.97 за
N 29/1833, із змінами, внесеними наказом Держстандарту України від
25.09.2000 N 572 ( z0017-01 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.01.2001 за N 17/5208, такі зміни і доповнення:
 
   1) Пункт 1.2 викласти у такій редакції:
   "1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації
ДТЗ, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності
та фізичних осіб, у тому числі іноземних";
 
   2) Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:
   "2.4. Сертифікація  ДТЗ,  складових  частин,  що були в
користуванні та ввозяться в Україну, - це процедура, під час якої
перевіряється і засвідчується відповідність конструкції виробу
вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативів і
стандартів, а також його стан (наявність змін конструкції) на час
увезення в Україну";
 
   3) Пункт 3.2 викласти у такій редакції:
   "3.2. Об'єктами  сертифікації  в  Системі  УкрСЕПРО  є:
автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, причіпи,
напівпричіпи, що:
   а) виготовлені в Україні або ввозяться в Україну (нові, у
тому числі складові та приладдя до них);
   б) ввозяться в Україну (такі, що були в користуванні, а також
кузови та шасі згідно з кодами 87.06 та 87.07 Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної  діяльності -  далі
УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ).
   Не підлягають сертифікації згідно з цими Правилами:
   тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує
25 км/г;
   ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для
використання яких на дорогах загального користування існують
спеціальні правила";
 
   4) Пункт 3.6 після слів "проведення  сертифікації  ДТЗ"
доповнити словом "(нових)";
 
   5) Розділ 3 доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:
   "3.8. Порядок проведення сертифікації ДТЗ, шасі та кузовів за
кодами 87.06 і 87.07 УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ), що були в користуванні
(далі - ДТЗ, що були в користуванні), передбачає:
   подання заявки на сертифікацію;
   розгляд та прийняття рішення за заявкою; при цьому мають
ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи
його  представником  в  Україні  або компетентними органами,
визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. (Угода
1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних
транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть
бути встановлені та/або використані на колісних транспортних
засобах, з поправками від 1995 року ( 995_343 ) щодо наявності
відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на нові
вироби цього типу (варіанта, версії);
   прийняття виробу випробувальною лабораторією (центром);
   складання опису конструкції та випробування виробу;
   аналіз одержаних  результатів  і  прийняття  рішення про
можливість надання сертифіката відповідності;
   оформлення сертифіката відповідності та занесення його до
Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції";
 
   6) Підпункт 4.1.1 викласти в такій редакції:
   "4.1.1. Для проведення сертифікації нових ДТЗ, їх складових
частин та приладдя заявник подає до органу із сертифікації заявку
згідно з додатком 1, а для ДТЗ, що були в користуванні, згідно з
додатком 9";
 
   7) Абзац третій підпункту 4.2.1 викласти в такій редакції:
   "- проводять експертизу наданих документів.
   Органи із сертифікації у разі наявності повідомлення про
офіційне схвалення типу ДТЗ, що були в користуванні, та/або
протоколів сертифікаційних випробувань на них (з урахуванням
варіанта та версії), виданих компетентними органами, визначеними
Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. ( 995_343 ),
здійснюють  їх  зарахування, якщо наведені у них результати
відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів,
нормативів  і стандартів. У цьому разі випробування об'єкта
сертифікації на відповідність Правилам ЄЕК ООН не проводяться. У
разі відсутності вказаних документів проводяться випробування за
всіма обов'язковими вимогами";
 
   8) Пункт 4.2 доповнити новим підпунктом 4.3.2 такого змісту:
   "4.3.2. Сертифікація ДТЗ, що були в користуванні і ввозяться
на митну територію України, проводиться за схемою 1 додатка 5";
 
   9) Пункт 4.10 доповнити новим підпунктом 4.10.7  такого
змісту:
   "4.10.7.Опис конструкції ДТЗ,  що  був  у  користуванні,
складається  акредитованою  в Системі УкрСЕПРО випробувальною
лабораторією (центром) за формою, що наведена в додатку 3";
 
   10) Пункт 4.14 доповнити підпунктом 4.14.2 такого змісту:
   "4.14.2. Для сертифікації нових ДТЗ та ДТЗ, що були в
користуванні, заявник подає до органу із сертифікації ДТЗ заявку
згідно з додатком 1 або додатком 9.
   Орган із сертифікації ДТЗ:
   - укладає із заявником договір про проведення робіт із
сертифікації;
   - надає заявнику рішення за заявкою та довідку про укладання
такого договору для подання митним органам відповідно до Порядку
митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211" ( 1211-97-п );
 
   11) Пункт 4.16 доповнити  новим підпунктом 4.16.7 такого
змісту:
   "4.16.7. Сертифікація кузовів та шасі транспортних засобів за
кодами 87.06 та 87.07 УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) як нових, так і тих, що
були в користуванні, що ввозяться на митну територію України,
здійснюється як зібрані транспортні засоби.
   Для проведення  сертифікації укомплектовані до стану ДТЗ
кузови та шасі направляються до  випробувальної  лабораторії
(центру)  для  проведення випробувань. Подальші роботи з їх
сертифікації виконуються згідно з цими Правилами як зібрані
транспортні засоби".
 
   12) Доповнити Правила додатком 9 (додається).
 
   2. Управлінню  державного  нагляду  та  підтвердження
відповідності (Баб'як О.М.) у п'ятиденний  термін забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
цього наказу.
 
   3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Камінський В.Ю.)  після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу у місячний
термін забезпечити його публікацію в Інформаційному покажчику
"Стандарти".
 
   4. Директорам  територіальних  центрів  стандартизації,
метрології та сертифікації довести затверджений та зареєстрований
в  Міністерстві  юстиції  наказ до зацікавлених підприємств,
організацій та установ, а  також  суб'єктів  підприємницької
діяльності незалежно від форм власності.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови Держстандарту України            Г.Миронюк
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 4.1.1 Правил
                   обов'язкової сертифікації
                   дорожніх транспортних
                   засобів, їх складових та
                   приладдя
 
                Керівнику органу з сертифікації
               _____________________________________
               (найменування органу з сертифікації)
               _____________________________________
                   (прізвище, ініціали)
               _____________________________________
                 (адреса органу з сертифікації)
 
 
               Заявка
  на проведення сертифікації у Системі УкрСЕПРО ДТЗ, кузовів
   і шасі, що були в користуванні та ввозяться з-за кордону
 
 
1. _______________________________________________________________
  (найменування заявника - назва організації або прізвище, ім'я,
          по батькові - для фізичної особи)
  _______________________________________________________________
     (адреса, код за ЄДРПОУ - тільки для організації)
в особі __________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові та посада -
          для заявки від організацій)
 
просить провести сертифікацію у Системі УкрСЕПРО на відповідність
вимогам чинних в Україні нормативних документів: _________________
  _____________________________________ Рік випуску: ____________
 (назва, марка, модель, варіант, версія)
 
код за УКТ ЗЕД: __________________ код за ДКПП: __________________
 
має позначення     -------------------------------------------
(маркування):     |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
- ідентифікаційний   |-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--|
номер ДТЗ       | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(кузова або кабіни):  -------------------------------------------
 
- двигун(марка,  -------------     номер  -------------
 модель):    -------------     двигуна:-------------
 
- робочий     -------------     вид   -------------
 об'єм:     -------------     палива: -------------
        (заповнюється під час сертифікації ДТЗ)
 
   2. Заявник зобов'язується:
   - виконувати всі умови сертифікації;
   - сплатити всі витрати на проведення сертифікації.
 
   3. До заявки додаються:
   - документ про реєстрацію ДТЗ, проведену раніше
   - контракт на поставку або договір купівлі-продажу
   - фінансовий   документ   (інвойс,   рахунок-фактура,
довідка-рахунок тощо)
   - провізний документ (митна декларація, ПП, АД, ТТН)
   - свідоцтво  платника  ПДВ (тільки для організацій) або
ідентифікаційний код (для фізичної особи)
                         -------------
   4. Додаткові відомості:           | Так | Ні |
- чи заявляли цю продукцію в інші органи із    |-----+-----|
сертифікації в Україні              |   |   |
------------------------------------------------ |-----+-----|
- наявність схвалення типу            |   |   |
------------------------------------------------ |-----+-----|
- наявність протоколів випробувань        |   |   |
------------------------------------------------ |-----+-----|
- наявність настанови (або інструкції)      |   |   |
з експлуатації                  |   |   |
------------------------------------------------ -------------
 
 Керівник підприємства __________________ _____________________
 або фізична особа      (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер    _______________  _____________________
 (тільки для організацій)   (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "____"____________ 20__ р.
 
 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner