Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 281 від 28.04.2009

Про списання з бухгалтерського обліку основних засобів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 
N 11/27/48/21/38 від 23.01.2002    Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   7 лютого 2002 р.
                   за N 114/6402
 
 
   Про внесення змін і доповнень до Інструкції про механізм
  справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів
    та користування земельними ділянками лісового фонду
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2001 р. N 1426 ( 1426-2001-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами"
( 2181-14 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про механізм
справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та
користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженої
наказом  Державного  комітету  лісового господарства України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,
Міністерства  охорони  навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, Державної  податкової  адміністрації
України від 15 жовтня 1999 р. N 91/241/129/236/565 ( z0785-99 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р.
за N 785/4078, що додаються.
 
   2. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
 Голова Державного комітету
 лісового господарства України          В.І.Самоплавський
 
 Міністр фінансів України            І.О.Юшко
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України         О.В.Шлапак
 
 Міністр екології та природних
 ресурсів України                С.І.Курикін
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України              М.Я.Азаров
 
 Погоджено:
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва           О.В.Кужель
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   лісового господарства
                   України,
                   Міністерства фінансів
                   України,
                   Міністерства економіки та
                   з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Міністерства екології та
                   природних ресурсів України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України
                   23.01.02 N 11/27/48/21/38
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 лютого 2001 р.
                   за N 114/6402
 
            Зміни і доповнення
  до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне
   використання лісових ресурсів та користування земельними
           ділянками лісового фонду
              ( z0785-99 )
 
   1. Пункт  1.1  після слів "Закону України "Про систему
оподаткування" доповнити словами "Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) і після слів
"Лісового кодексу України" доповнити словами "Бюджетного кодексу
України" ( 2542-14 ).
 
   2. Абзац перший пункту 6.1 викласти у такій редакції:
   "Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне
використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками
лісового фонду дорівнює календарному кварталу".
   У зв'язку з цим абзаци перший - четвертий вважати відповідно
абзацами другим - п'ятим.
 
   3. Другий абзац пункту 6.1 після слова "фонду" доповнити
словами "накопичувальним підсумком з початку року".
 
   4. У третьому абзаці пункту 6.1 слова "до 15 числа місяця,
наступного за звітним кварталом" замінити словами "протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу".
 
   5. Пункт 6.1 доповнити абзацами такого змісту:
   "Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
   У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку збору, такий платник  зобов'язаний  подати  новий
(уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники".
 
   6. У пункті 6.2 слова "до 20 числа місяця, наступного за
звітним кварталом" замінити словами "протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку
збору (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу)".
 
   7. У першому абзаці пункту 6.12 число "80" замінити числом
"100", а слова "і 20 відсотків - до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя" вилучити.
 
   8. Пункт 8.2 викласти в такій редакції:
   "8.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому чинним законодавством України".
 
   9. Унести  до  форми  розрахунку  збору  за  спеціальне
використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками
лісового фонду, наведеної в додатку 3 до Інструкції,  такі
доповнення:
   а) на першій сторінці  розрахунку  абревіатуру  "ЄДРПОУ"
доповнити  абревіатурою і словами "ТРДПАУ або номер з ДРФО
(фізичної особи)" і праворуч від відмітки про код платника
помістити  спеціальне  поле  для службових відміток про тип
розрахунку за такою формою:
 
--------------------------------------
|Загальний розрахунок     |   |
|-----------------------------+------|
|Новий (уточнений) розрахунок |   |
--------------------------------------
 
   б) у рядку 18 слова "Підлягає сплаті у звітному кварталі"
замінити словами "Нараховано збору за звітний квартал";
   в) доповнити розрахунок рядками 19 - 23 та виноскою (*)
такого змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|Усього нараховано збору за даними      |грн. | 19 |   |
|раніше поданого розрахунку, що уточнюється  |   |   |   |
|(р. 18 розрахунку, що уточнюється) *     |   |   |   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Сума збору (недоплата), яка збільшує     |грн. | 20 |   |
|податкове зобов'язання в зв'язку з      |   |   |   |
|виправленням помилки (р. 18 - р. 19) *    |   |   |   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Сума збору, яка зменшує податкові      |грн. | 21 |   |
|зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки|   |   |   |
|(р. 19 - р. 18) *              |   |   |   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати|грн. | 22 |   |
|(нараховується платником самостійно     |   |   |   |
|відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону  |   |   |   |
|України від 21.12.2000 N 2181-III      |   |   |   |
|( 2181-14 ) "Про порядок погашення      |   |   |   |
|зобов'язань платників податків перед    |   |   |   |
|бюджетами та державними цільовими фондами") |   |   |   |
|(р. 20 х 10 %) *               |   |   |   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Зміст помилки: *               | Х | 23 | Х  |
------------------------------------------------------------------
 
   * Рядки 19-23 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   10. Внести  до  Порядку  складання  розрахунку збору за
спеціальне  використання  лісових  ресурсів  та  користування
земельними ділянками лісового фонду, наведеному в додатку 4 до
Інструкції, такі зміни:
   а) пункт 1 доповнити абзацами першим і другим такого змісту:
   "У спеціальному полі для  службових  відміток  про  вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" вказується позначка
(Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить
виправлені показники. У разі подання  загального  розрахунку
позначок у рядку не робиться.
   Рядки 19-23 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням
показників загального розрахунку за відповідний період.
   У разі  подання  загального  розрахунку  рядки 19-23 не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки".
   б) пункт 18 викласти в редакції:
   "18. У рядку 18 "Нараховано збору за звітний квартал, усього"
у комірці колонки 4 відображається сума збору, що нарахована за
звітний квартал за лісові ресурси державного значення,  яка
дорівнює різниці комірок колонки 4 рядків 16 і 17. У комірці
колонки 5 відображається сума збору, що підлягає сплаті у звітному
кварталі за лісові ресурси місцевого значення, яка дорівнює
різниці комірок колонки 5 рядків 16 і 17. У комірці колонки 3
відображається загальна сума збору, що підлягає сплаті у звітному
кварталі за лісові ресурси державного і місцевого значення, яка
дорівнює сумі комірок колонок 4 і 5 рядка 18";
   в) доповнити Порядок складання пунктами 19-23 такого змісту:
   "19. У рядку 19 "Усього нараховано збору за даними раніше
поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється  показник
комірки колонки 3 рядка 18 загального розрахунку за період,
показники якого виправляються.
 
   20. У  рядку  20 "Сума збору (недоплата), яка збільшує
податкове зобов'язання в  зв'язку  з  виправленням  помилки"
проставляється різниця значень комірки колонки 3 рядка 18 і рядка
19 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені
показники.
 
   21. У рядку 21  "Сума  збору,  яка  зменшує  податкові
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядка 19 і комірки колонки 3 рядка 18 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   22. У рядку 22 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми
недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків
показника за рядком 20 нового (уточненого) розрахунку збору, що
містить виправлені показники.
 
   23. У рядку 23 "Зміст помилки" платник коротко  вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору
за спеціальне використання лісових ресурсів та  користування
земельними ділянками лісового фонду".
 
 Начальник управління справляння
 платежів за користування
 природними ресурсами Державної
 податкової адміністрації України             Ю.Лапшин
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner