Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 323 від 28.04.2009

Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства на 2009 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 47/20/37/28 від 23.01.2002    Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   7 лютого 2002 р.
                   за N 113/6401
 
 
   Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок
 обчислення і справляння збору за спеціальне використання
  водних ресурсів та збору за користування водами для потреб
        гідроенергетики і водного транспорту
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
26 жовтня 2001 р. N 1426 ( 1426-2001-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних
ресурсів  та  збору  за  користування  водами  для  потреб
гідроенергетики і водного  транспорту,  затвердженої  наказом
Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації
України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від
1 жовтня 1999 р. N 231/539/118/219 ( z0711-99 ) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 р. за N 711/4004, що
додаються.
 
   2. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
 Міністр фінансів України            І.О. Юшко
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України              М.Я. Азаров
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України         О.В. Шлапак
 
 Міністр екології та природних
 ресурсів України                С.І. Курикін
 
 Погоджено:
 Голова Державного комітету
 України по водному господарству         В.М. Хорєв
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва           О.В. Кужель
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України,      Державної
                   податкової   адміністрації
                   України,    Міністерства
                   економіки  та  з  питань
                   європейської   інтеграції
                   України,    Міністерства
                   екології   та  природних
                   ресурсів України
                   23.01.2002 N 47/20/37/28
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 лютого 2002 р.
                   за N 113/6401
 
            Зміни і доповнення
  до Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за
 спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування
   водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
              ( z0711-99 )
 
   1. У пункті 1.1 слова  "Закону  України  "Про  охорону
навколишнього  природного середовища" (із змінами до нього)"
замінити словами "Законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), і після
слів  "Водного кодексу України" доповнити цей пункт словами
"Бюджетного кодексу України" ( 2542-14 ).
 
   2. Пункт 2.1 після слова "власності" доповнити словами "їх
філії, відділення, інші відокремлені підрозділи".
 
   3. У пункті 2.2 слово "місцезнаходженням" замінити словами
"місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому
обліку в органах державної податкової служби)".
 
   4. У   пункті   2.3  слова  "платником  зборів  є
підприємство-водокористувач, до складу якого входять такі філії, і
збори вносяться за місцезнаходженням таких філій" замінити словами
"збори вносяться підприємством-водокористувачем, до складу якого
входять такі філії, за місцем податкової реєстрації (місцем
перебування на податковому обліку в органах державної податкової
служби) таких філій".
 
   5. Перший  абзац  пункту  3.5 доповнити словами "назви,
місцезнаходження, ідентифікаційного коду за Єдиним  державним
реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ),
Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України
(далі  -  ТРДПАУ) або номера з Державного реєстру фізичних
осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (далі -
ДРФО (фізичної особи) водокористувача, доведеного водокористувачу
ліміту на використання води та джерела водопостачання".
 
   6. Другий абзац пункту 3.5 доповнити словами "із зазначенням
назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, ТРДПАУ
або номера з ДРФО (фізичної особи) водокористувача, доведеного
водокористувачу  ліміту  на  використання  води  та  джерела
водопостачання".
 
   7. Доповнити Інструкцію пунктом 3.6 такого змісту:
   "3.6. Дозвіл на спеціальне водокористування скасовується
органом, що його видав, за поданням органу державної податкової
служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за
спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування
водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту протягом
шести місяців".
 
   8. Пункт 5.2 викласти в такій редакції:
   "5.2. На період з 1 січня 2001 р. до 1 січня 2003 р. для
підприємств житлового та комунального господарства, включаючи
відомчі,  збір  за  спеціальне  використання водних ресурсів
обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,1".
 
   9. Пункт 5.3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Для   теплоелектростанцій   з  прямоточною  системою
водоспоживання збір за обсяг води, пропущеної через конденсатори
турбін для  охолодження конденсату, обчислюється, починаючи з
1 січня 2002 р., із застосуванням коефіцієнта 0,002".
 
   10. Доповнити пункт 6.2 абзацом такого змісту:
   "За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником
іншим водокористувачам без укладення з останніми договору про
поставку  води,  збір  обчислюється  і  сплачується  таким
водокористувачем - постачальником".
 
   11. Пункт 6.5 після слова "встановленого" доповнити словом
"річного".
 
   12. Пункт 7.1 після слів "розрахунок" доповнити словами
"накопичувальним підсумком з початку року".
 
   13. Пункт 7.2 викласти в такій редакції:
   "7.2. Базовий податковий (звітний) період для збору за
спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування
водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту дорівнює
календарному кварталу.
   Розрахунки збору за спеціальне використання водних ресурсів
та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного  транспорту  подаються  платниками  органам державної
податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за
своїм місцем податкової реєстрації  (місцем  перебування  на
податковому обліку в органах державної податкової служби).
   Розрахунок збору за користування водами для потреб водного
транспорту за І квартал не подається.
   Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
   Якщо в майбутніх податкових періодах платник збору самостійно
виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку
збору, то такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений)
розрахунок збору, що містить виправлені показники".
 
   14. Пункт 7.6 викласти в такій редакції:
   "7.6. Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір
за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту сплачуються платниками протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку
збору за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на
податковому обліку в органах державної податкової служби), тобто
протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
   Збір за користування водами для потреб водного транспорту за
I квартал не сплачується".
 
   15. У першому абзаці пункту 7.9 число "80" замінити числом
"100", а слова "і 20 відсотків - до бюджетів територіальних громад
за їх місцезнаходженням або місцезнаходженням філій" замінити
словами "за їх місцем податкової реєстрації (місцем перебування на
податковому обліку в органах державної податкової служби)".
 
   16. У другому і  третьому  абзацах  пункту  7.9  слова
"місцезнаходженням або місцезнаходженням філій" замінити словами
"місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому
обліку в органах державної податкової служби)".
 
   17. У пункті 7.12 слова "оперативно-бухгалтерського обліку"
замінити  словами  "органами  державної  податкової  служби
оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів та державних цільових фондів".
 
   18. Доповнити Інструкцію пунктом 7.14 такого змісту:
   "7.14. Платники фіксованого сільськогосподарського податку
сплачують збір за спеціальне використання водних ресурсів (щодо
користування водою для потреб сільського господарства) у складі
фіксованого сільськогосподарського податку".
 
   19. Пункт 9.1 після слів "подання розрахунків і" доповнити
словами "повноту та своєчасність".
 
   20. Пункт 9.2 викласти в такій редакції:
   "9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому чинним законодавством України".
 
   21. Унести  до  форми  розрахунку  збору  за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики, наведеної в додатку 2 до Інструкції, такі
доповнення:
   а) на першій сторінці розрахунку після абревіатури "ЄДРПОУ"
додати абревіатуру і слова "ТРДПАУ або номер з ДРФО (фізичної
особи)"; слово "Адреса" замінити словами "Назва і адреса платника"
і праворуч від відмітки про одержання виділити спеціальне поле для
службових відміток про тип розрахунку за такою формою:
 
      -------------------------------------------
      |Загальний розрахунок      |    |
      |--------------------------------+--------|
      |Новий (уточнений) розрахунок  |    |
      -------------------------------------------
 
   б) у колонці 1 рядка 01 після слова "Установлений" додати
слово "річний";
   в) у колонці 1 рядка 03 після слова "установленого" додати
слово "річного";
   г) у колонці 1 рядка 04 після слова "понад" додати слова
"установлений річний";
   ґ) у колонці 2 рядків 08 - 19 розрахунку літери та крапку
"тис." вилучити;
   д) у колонці 1 рядка 08 після словосполучення "у межах"
додати слова "установленого річного";
   е) у колонці 1 рядка 09 після слова "понад" додати слова
"установлений річний";
   є) у колонці 1 рядків 16 і 19 слова "Підлягає сплаті"
замінити словами "Нараховано";
   ж) доповнити форму розрахунку рядками 20 - 28 і виноскою (**)
такого змісту:
 
------------------------------------------------------------------------------
|Усього   нараховано|грн.   | 20 |     |     |     |   |
|збору за спеціальне|     |   |     |     |     |   |
|використання  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурсів  за даними|     |   |     |     |     |   |
|раніше    поданого|     |   |     |     |     |   |
|розрахунку,    що|     |   |     |     |     |   |
|уточнюється (р.  16|     |   |     |     |     |   |
|розрахунку,    що|     |   |     |     |     |   |
|уточнюється) **   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Усього   нараховано|грн.   | 21 |     |     |     |   |
|збору за користування|     |   |     |     |     |   |
|водами  для  потреб|     |   |     |     |     |   |
|гідроенергетики  за|     |   |     |     |     |   |
|даними     раніше|     |   |     |     |     |   |
|поданого розрахунку,|     |   |     |     |     |   |
|що уточнюється (р. 19|     |   |     |     |     |   |
|розрахунку,    що|     |   |     |     |     |   |
|уточнюється) **   |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Сума збору     за|грн.   | 22 |     |     |     |   |
|спеціальне      |     |   |     |     |     |   |
|використання  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурсів (недоплата),|     |   |     |     |     |   |
|яка     збільшує|     |   |     |     |     |   |
|податкове      |     |   |     |     |     |   |
|зобов'язання    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'язку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленням помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 16 - р. 20) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Сума збору     за|грн.   | 23 |     |     |     |   |
|користування  водами|     |   |     |     |     |   |
|для      потреб|     |   |     |     |     |   |
|гідроенергетики   |     |   |     |     |     |   |
|(недоплата),   яка|     |   |     |     |     |   |
|збільшує  податкове|     |   |     |     |     |   |
|зобов'язання    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'язку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленням помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 19 - р. 21) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Сума збору     за|грн.   | 24 |     |     |     |   |
|спеціальне      |     |   |     |     |     |   |
|використання  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурсів, яка зменшує|     |   |     |     |     |   |
|податкові      |     |   |     |     |     |   |
|зобов'язання    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'язку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленням помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 20 - р. 16) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Сума збору     за|грн.   | 25 |     |     |     |   |
|користування  водами|     |   |     |     |     |   |
|для      потреб|     |   |     |     |     |   |
|гідроенергетики, яка|     |   |     |     |     |   |
|зменшує   податкові|     |   |     |     |     |   |
|зобов'язання    у|     |   |     |     |     |   |
|зв'язку       з|     |   |     |     |     |   |
|виправленням помилки|     |   |     |     |     |   |
|(р. 21 - р. 19) **  |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Сума штрафу в розмірі|грн.   | 26 |     |     |     |   |
|10% від     суми|     |   |     |     |     |   |
|недоплати зі збору за|     |   |     |     |     |   |
|спеціальне      |     |   |     |     |     |   |
|використання  водних|     |   |     |     |     |   |
|ресурсів       |     |   |     |     |     |   |
|(нараховується    |     |   |     |     |     |   |
|платником самостійно|     |   |     |     |     |   |
|відповідно до пункту|     |   |     |     |     |   |
|17.2 статті 17 Закону|     |   |     |     |     |   |
|України      від|     |   |     |     |     |   |
|21.12.2000 N 2181-III|     |   |     |     |     |   |
|"Про     порядок|     |   |     |     |     |   |
|погашення зобов'язань|     |   |     |     |     |   |
|платників  податків|     |   |     |     |     |   |
|перед  бюджетами та|     |   |     |     |     |   |
|державними цільовими|     |   |     |     |     |   |
|фондами") (р. 22 х|     |   |     |     |     |   |
|10%) **       |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Сума штрафу в розмірі|грн.   | 27 |     |     |     |   |
|10% від     суми|     |   |     |     |     |   |
|недоплати зі збору за|     |   |     |     |     |   |
|користування  водами|     |   |     |     |     |   |
|для      потреб|     |   |     |     |     |   |
|гідроенергетики   |     |   |     |     |     |   |
|(нараховується    |     |   |     |     |     |   |
|платником самостійно|     |   |     |     |     |   |
|відповідно до пункту|     |   |     |     |     |   |
|17.2 статті 17 Закону|     |   |     |     |     |   |
|України      від|     |   |     |     |     |   |
|21.12.2000 N 2181-III|     |   |     |     |     |   |
|"Про     порядок|     |   |     |     |     |   |
|погашення зобов'язань|     |   |     |     |     |   |
|платників  податків|     |   |     |     |     |   |
|перед  бюджетами та|     |   |     |     |     |   |
|державними цільовими|     |   |     |     |     |   |
|фондами") (р. 23 х|     |   |     |     |     |   |
|10%) **       |     |   |     |     |     |   |
|---------------------+---------+-----+----------+----------+---------+------|
|Зміст помилки: **  | Х   | 28 |Х     |Х     |Х    |Х   |
------------------------------------------------------------------------------
____________
   ** Рядки 20 - 28 заповнюються у разі  подання  нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   22. Унести  до  Порядку  складання  розрахунку збору за
спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування
водами для потреб гідроенергетики, наведеному в додатку 3 до
Інструкції, такі зміни:
   а) Пункт 1 викласти в редакції:
   "1. У спеціальному полі для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" указується позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" указується позначка
(Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить
виправлені  показники.  У разі подання загального розрахунку
позначок у рядку не робиться.
   У разі використання води з різних джерел (з поверхневих
та/або підземних) у комірках колонок 4 - 6 проставляються дані про
використання води в розрізі таких джерел.
   У рядку 01 "Установлений річний ліміт використання водних
ресурсів" відображається установлений водокористувачеві річний
ліміт використання водних ресурсів. Обсяг води, пропущений через
турбіни, до рядка 01 не заноситься, річні ліміти не надаються";
   б) пункт 3 після слів "установленого" доповнити словом
"річного";
   в) пункт  4  після  слова  "понад"  доповнити  словами
"установлений річний" та після  слів  "водопостачання  понад
встановлений" доповнити словом "річний";
   г) пункт 8 після словосполучень "в межах" доповнити словами
"установленого річного";
   ґ) пункт  9  після  слова  "понад"  доповнити  словами
"установлений річний";
   д) пункт 17 викласти в такій редакції: "Рядок 17 "а) у т.ч.
до державного бюджету" відображає 100 відсотків нарахованої суми
збору за р. 16 при використанні водних ресурсів загальнодержавного
значення";
   е) пункт 18 викласти в такій редакції: "Рядок 18 "б) до
місцевого бюджету" відображає 100 відсотків нарахованої суми збору
за р. 16 при використанні водних ресурсів місцевого значення";
   є) доповнити Порядок новими пунктами 20 - 28 такого змісту:
 
   "20. Рядки 20 - 28 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального розрахунку рядки 20 - 28 розрахунку
не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   У рядку  20  "Усього  нараховано  збору  за  спеціальне
використання водних ресурсів за даними раніше поданого розрахунку,
що  уточнюється" проставляються показники відповідних комірок
колонок 4, 5, 6 і 7 рядка 16 загального розрахунку за період,
показники якого виправляються.
 
   21. У рядку 21 "Усього нараховано збору за користування
водами для потреб гідроенергетики за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляються показники відповідних
комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядка 19 загального розрахунку за
період, показники якого виправляються.
 
   22. У рядку 22 "Сума збору за спеціальне використання водних
ресурсів (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання  в
зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень
відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядків 16 і 20 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   23. У рядку 23 "Сума збору за користування водами для потреб
гідроенергетики (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання в
зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень
відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядків 19 і 21 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   24. У рядку 24 "Сума збору за спеціальне використання водних
ресурсів, яка зменшує податкові зобов'язання  в  зв'язку  з
виправленням помилки" проставляється різниця значень відповідних
комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядків 20 і 16 нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   25. У рядку 25 "Сума збору за користування водами для потреб
гідроенергетики, яка зменшує податкові зобов'язання в зв'язку з
виправленням помилки" проставляється різниця значень відповідних
комірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядків 21 і 19 нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   26. У рядку 26 "Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати
зі  збору  за  спеціальне  використання  водних  ресурсів"
проставляється показник, який становить 10 відсотків показників
відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 за рядком 22 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   27. У рядку 27 "Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати
зі збору за користування водами для потреб гідроенергетики"
проставляється показник, який становить 10 відсотків показників
відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 за рядком 23 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   28. У  рядку 28 "Зміст помилки" платник коротко вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору
за  спеціальне  використання  водних  ресурсів  та збору за
користування водами для потреб гідроенергетики. У комірках колонок
4, 5, 6 і 7 проставляються прочерки".
 
   23. Унести до форми розрахунку збору за користування водами
для потреб водного транспорту, наведеної в  додатку  4  до
Інструкції, такі доповнення:
   а) на першій сторінці розрахунку після абревіатури "ЄДРПОУ"
додати абревіатуру і слова "ТРДПАУ або номер з ДРФО (фізичної
особи)"; слово "Адреса" замінити словами "Назва і адреса платника"
і праворуч від відмітки про одержання помістити спеціальне поле
для службових відміток про тип розрахунку за такою формою:
 
      -------------------------------------------
      |Загальний розрахунок      |    |
      |--------------------------------+--------|
      |Новий (уточнений) розрахунок  |    |
      -------------------------------------------
 
   б) у рядку 05 слова "Сума збору, що підлягає сплаті" замінити
словами "Нараховано збору";
   в) доповнити розрахунок рядками 06 - 10 і виноскою (*) такого
змісту:
 
-----------------------------------------------------------------------
|Усього  нараховано|грн.  | 06 |       |       |   |
|збору  за  даними|    |   |       |       |   |
|раніше   поданого|    |   |       |       |   |
|розрахунку,   що|    |   |       |       |   |
|уточнюється (р. 05|    |   |       |       |   |
|розрахунку,   що|    |   |       |       |   |
|уточнюється) *   |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Сума     збору|грн.  | 07 |       |       |   |
|(недоплата),  яка|    |   |       |       |   |
|збільшує податкове|    |   |       |       |   |
|зобов'язання   у|    |   |       |       |   |
|зв'язку      з|    |   |       |       |   |
|виправленням    |    |   |       |       |   |
|помилки      |    |   |       |       |   |
|(р. 05 - р. 06) * |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Сума збору,   яка|грн.  | 08 |       |       |   |
|зменшує  податкові|    |   |       |       |   |
|зобов'язання   у|    |   |       |       |   |
|зв'язку      з|    |   |       |       |   |
|виправленням    |    |   |       |       |   |
|помилки      |    |   |       |       |   |
|(р. 06 - р. 05) * |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Сума штрафу    в|грн.  | 09 |       |       |   |
|розмірі  10%  від|    |   |       |       |   |
|суми   недоплати|    |   |       |       |   |
|(нараховується   |    |   |       |       |   |
|платником     |    |   |       |       |   |
|самостійно     |    |   |       |       |   |
|відповідно    до|    |   |       |       |   |
|пункту 17.2 статті|    |   |       |       |   |
|17 Закону України|    |   |       |       |   |
|від   21.12.2000|    |   |       |       |   |
|N 2181-III   "Про|    |   |       |       |   |
|порядок  погашення|    |   |       |       |   |
|зобов'язань    |    |   |       |       |   |
|платників податків|    |   |       |       |   |
|перед бюджетами та|    |   |       |       |   |
|державними     |    |   |       |       |   |
|цільовими фондами")|    |   |       |       |   |
|(р. 07 х 10%) *  |    |   |       |       |   |
|-------------------+-------+-----+-------------+--------------+------|
|Зміст помилки: *  | Х  | 10 |     Х |      Х | Х  |
-----------------------------------------------------------------------
____________
   * Рядки  06  -  10 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   24. Унести до Порядку  складання  розрахунку  збору  за
користування водами для потреб водного транспорту, наведеного в
додатку 5 до Інструкції, такі зміни:
   а) пункт 1 Порядку доповнити абзацами першим і другим такого
змісту:
   "У  спеціальному  полі  для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" указується позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" указується позначка
(Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить
виправлені  показники.  У разі подання загального розрахунку
позначок у рядку не робиться";
   б) доповнити Порядок пунктами 6 - 10 такого змісту:
   "6. Рядки 06 - 10 заповнюються у разі подання  нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального розрахунку рядки 6 - 10 розрахунку
не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   У рядку 06 "Усього нараховано збору за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляються показники відповідних
комірок колонок 4, 5 і 6 рядка 05 загального розрахунку за період,
показники якого виправляються.
 
   7. У рядку 07 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень відповідних комірок колонок 4, 5 і 6 рядків 05 і
06 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені
показники.
 
   8. У рядку 08 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання
в зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень
відповідних комірок колонок 4, 5 і 6 рядків 06 і 05 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   9. У рядку 9 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який становить 10 відсотків показників
відповідних комірок колонок 4, 5 і 6 за рядком 07 нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   10. У  рядку 10 "Зміст помилки" платник коротко вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору
за користування водами для потреб водного транспорту".
 
 Начальник управління справляння
 платежів за користування природними
 ресурсами Державної податкової
 адміністрації України              Ю.Лапшин
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner