Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 168 від 28.04.2009

Про затвердження Плану заходів Держкомтелерадіо з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства на 2009 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
       НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 3/21 від 22.01.2002        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 лютого 2002 р.
                   за N 104/6392
 
 
  Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних
   умов провадження розроблення, випробування, виробництва,
 експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових
  частин, наземної космічної інфраструктури та її складових
    частин, обладнання, що входить до складу космічного
          сегмента супутникових систем
 
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних  видів  господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу
Президента України від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 )
"Питання  Державного  комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України
від  14  листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних
умов  провадження  розроблення,  випробування,  виробництва,
експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових
частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин,
обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових
систем (додається).
 
   2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України
(Апатенко О.П.) та Управлінню космічних комплексів НКАУ (Засуха
С.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника генерального директора НКАУ Комарова В.Г.
 
 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                   О.В.Кужель
 
 Генеральний директор
 Національного космічного
 агентства України                   О.О.Негода
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва і
                   Національного космічного
                   агентства України
                   22.01.2002 N 3/21
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 лютого 2002 р.
                   за N 104/6392
 
               Порядок
    контролю за додержанням ліцензійних умов провадження
    розроблення, випробування, виробництва, експлуатації
   ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин,
  наземної космічної інфраструктури та її складових частин,
      обладнання, що входить до складу космічного
          сегмента супутникових систем
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
космічну діяльність" ( 502/96-ВР ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України
від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного
комітету  України  з  питань  регуляторної  політики  та
підприємництва", постанови Кабінету Міністрів України від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування", спільного  наказу  Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Національного космічного агентства України від 19 грудня 2000
року N 79/215 ( z0966-00 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження розроблення, випробування, виробництва, експлуатації
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної
космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що
входить  до складу космічного сегмента супутникових систем",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2001 року
за N 966/5187.
   Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі -
ліцензіати)   ліцензійних  умов  провадження  розроблення,
випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних
апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури
та її складових частин, обладнання, що входить  до  складу
космічного сегмента супутникових систем (далі - ліцензійні умови),
здійснюють Національне космічне агентство України (далі - НКАУ) як
орган  ліцензування,  Державний  комітет  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва (і його територіальні
органи) (далі - Держпідприємництва) як спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) в межах своїх
повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
 
           1. Організація перевірок
 
   1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов  проводяться  органами контролю згідно з річним планом
перевірок,  який  затверджується  наказом  (розпорядженням)
відповідного органу контролю. Плани перевірок узгоджуються між
НКАУ  та  Держпідприємництва з урахуванням того, що планова
перевірка ліцензіата проводиться не частіше ніж один раз на рік.
 
   1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю за
наявності обставин, передбачених чинним законодавством України.
 
   1.3. Орган контролю письмово або телефонограмою повідомляє
ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за
п'ять календарних днів до її початку.
   Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих днів.
У разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу
контролю (його заступника), термін перевірки може бути продовжений
до десяти робочих днів.
 
   1.4. Для проведення перевірки ліцензіата органом контролю
видається розпорядчий документ про призначення голови та членів
комісії і посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), за
підписом  керівника  органу  контролю (його заступника), яке
засвідчується печаткою.
 
   1.5. Посвідчення реєструється в журналі обліку (додаток 2), з
посиланням на розпорядчий документ. Сторінки журналу обліку мають
бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
 
   1.6. Для  проведення перевірки можуть залучатись фахівці
науково-дослідних установ галузі (за їх згодою).
 
   2. Права комісії з перевірки дотримання ліцензійних умов
 
   Голова та члени комісії з перевірки дотримання ліцензійних
умов (далі - комісія) мають право:
   ознайомитись із  необхідними  для  проведення  перевірки
документами;
   доступу на  територію,  у  виробничі та інші приміщення
ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою;
   отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;
   отримувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
 
            3. Обов'язки комісії
 
   Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства;
   об'єктивно відображати  стан  справ  щодо  додержання
ліцензіатами ліцензійних умов;
   забезпечувати додержання державної та комерційної таємниці,
що стали відомі в ході перевірки ліцензіата.
 
          4. Відповідальність комісії
 
   Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством за:
   необ'єктивне відображення  в  акті  перевірки  даних про
діяльність ліцензіата;
   приховування фактів  порушень  чи  зловживань,  допущених
ліцензіатом;
   інші дії, учинені в процесі перевірки, які порушують чинне
законодавство України.
 
         5. Порядок проведення перевірки
 
   5.1. Для проведення  перевірки  голова  комісії  повинен
пред'явити  керівнику ліцензіата посвідчення на перевірку та
документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.
 
   5.2. Під  час  перевірки  ліцензіата  комісія  перевіряє
додержання Ліцензійних умов провадження розроблення, випробування,
виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх
складових  частин,  наземної  космічної інфраструктури та її
складових частин, обладнання, що входить до складу космічного
сегмента супутникових систем ( z0966-00 ), затверджених спільним
наказом Держпідприємництва і НКАУ від 19 грудня  2000  року
N 79/215, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня
2000 року за N 966/5187, а також додержання чинного законодавства
з питань ліцензування:
   виконання загальних вимог до суб'єктів космічної діяльності,
зазначених у п.2 ліцензійних умов, щодо наявності персоналу
відповідної  кваліфікації,  відповідних нормативно-правових та
нормативних документів із стандартизації, виробничих площ та
обладнання, що дозволяє виконувати заявлений вид діяльності;
   виконання вимог п. 3, 4, 5, 6 ліцензійних умов - щодо
розроблення, випробування, виробництва, експлуатації космічної
техніки - в частині, що стосується діяльності, зазначеної в
ліцензії;
   виконання розпоряджень про усунення порушень  ліцензійних
умов;
   відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію та в установчих
документах;
   наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або
іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного
виду господарської діяльності на підставі отриманої ним ліцензії;
   наявність рішень  про  створення  філій,  відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених
положень про їх створення чинному законодавству;
   у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії на провадження зазначеної вище
господарської діяльності;
   своєчасність переоформлення ліцензій;
   своєчасність повідомлення  органу  ліцензування та органу
державної реєстрації, у якому зареєстровано ліцензіата, про зміну
місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності,
назви тощо;
   достовірність даних  у  документах,  поданих  суб'єктом
господарювання для отримання ліцензії;
   своєчасність подання повідомлення про зміну даних, зазначених
у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.
 
      6. Порядок оформлення результатів перевірки
 
   6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов.
   6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час
проведення перевірки (згідно з формою, наведеною в додатку 3):
один  примірник  акта  перевірки  видається  керівникові
(уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи), другий
- зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.
   6.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання
належного йому примірника керівник ліцензіата (юридичної особи)
або його уповноважений представник засвідчує особистим підписом із
зазначенням дати та печаткою суб'єкта господарювання.
   6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з
актом ознайомлений, але підписувати його відмовився.
   Керівник ліцензіата або  його  уповноважений  представник
(юридична особа) має право дати пояснення та викласти зауваження
щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці  документи  є
невід'ємною частиною акта.
   6.1.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки,
мають бути підтверджені посиланням на конкретні пункти, розділи,
статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладення або
трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.
   6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про
порушення, які не підтверджені документально.
 
   6.2. У разі виявлення порушень не пізніше десяти робочих днів
від  дати  складення  акта  перевірки додержання ліцензіатом
ліцензійних умов можливе застосування двох видів санкцій: або
органи  контролю видають розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов, або НКАУ приймає рішення про анулювання ліцензії
на підставах, викладених у п.6.6.
 
   6.3. У  разі  усунення  виявлених  перевіркою  порушень
ліцензійних умов протягом десяти робочих днів від дати складення
акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, якщо це
підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки,
зазначене в п. 6.2 розпорядження про усунення виявлених порушень
ліцензійних умов не видається.
 
   6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним
виявлених порушень ліцензійних умов , зобов'язаний його виконати і
в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі повідомити
про це орган, який видав розпорядження.
 
   6.5. У  разі  невиконання  ліцензіатом розпорядження про
усунення виявлених порушень ліцензійних умов:
   6.5.1. Органи  контролю  складають  акт  про невиконання
розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов,
який є підставою для анулювання ліцензії.
   6.5.2. Територіальні органи Держпідприємництва направляють
копію акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов до Держпідприємництва, який звертається до НКАУ з
пропозицією щодо анулювання ліцензії (копія акта додається) і
повідомляє про це відповідний територіальний орган.
   6.5.3. Держпідприємництва направляє до НКАУ копію акта про
невиконання  розпорядження  про  усунення  виявлених порушень
ліцензійних  умов  з  пропозицією  щодо анулювання ліцензії.
   6.5.4. НКАУ на підставі акта про невиконання розпорядження
про  усунення порушень ліцензійних умов приймає рішення про
анулювання ліцензії.
 
   6.6. Підставами для анулювання ліцензії за  результатами
перевірки є:
   акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов
протягом терміну дії ліцензії;
   акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
   акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення  про  зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії;
   акт про  невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов;
   акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
   акт про неможливість забезпечення  ліцензіатом  виконання
ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської
діяльності.
 
   6.7. У разі створення перешкод з боку ліцензіата  щодо
проведення перевірки складається відповідний акт.
 
   6.8. Рішення  про  анулювання  ліцензії приймається НКАУ
протягом десяти робочих днів від дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії і вручається ліцензіату під особистий підпис
(надсилається рекомендованим листом) із зазначенням підстав для
анулювання у триденний термін від дати його прийняття.
 
   6.9. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі
обліку заяв та виданих ліцензій.
 
   6.10. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про
видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній особі для провадження господарської діяльності; акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
розглядається НКАУ з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата
(юридичної особи) або його представників.
 
   6.11. У разі неявки ліцензіата або його представників питання
про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі.
 
   6.12. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного
порушення  ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії
ліцензії розглядається за наявності таких документів:
   накази (розпорядження),  на  підставі  яких здійснювались
перевірки;
   розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних
умов;
   акт попередньої  перевірки  про  порушення  ліцензіатом
ліцензійних умов;
   акт перевірки про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних
умов.
 
   6.13. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів від дня його ухвалення.
 
   6.14. Запис  про  підставу,  дату та номер рішення про
анулювання ліцензії вноситься НКАУ до ліцензійного реєстру не
пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням
про анулювання ліцензії.
 
   6.15. У  разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне  порушення ліцензіатом ліцензійних умов , акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній  або  фізичній особі для провадження господарської
діяльності,  акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може отримати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття НКАУ рішення
про анулювання попередньої ліцензії.
 
     7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
 
   7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дня прийняття
НКАУ  рішення  про  анулювання  ліцензії  подає  скаргу  до
експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва, то дія цього
рішення  зупиняється  до  ухвалення  відповідного  рішення
Держпідприємництва.
   Експертно-апеляційна рада інформує НКАУ про отримання такої
скарги.
 
   7.2. Рішення  експертно-апеляційної  ради  щодо  скарги
ліцензіата  є  підставою  для  видання  Держпідприємництва
розпорядження про усунення порушень  законодавства  у  сфері
ліцензування, якщо такі мають місце.
 
   7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.
 
  8. Відповідальність ліцензіатів за провадження господарської
        діяльності без наявності ліцензії
 
   8.1. Про  факт  провадження господарської діяльності без
ліцензії повідомляються територіальні органи Державної податкової
адміністрації для прийняття відповідних рішень.
 
   8.2. До суб'єктів господарювання за провадження господарської
діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді
штрафів у розмірах, установлених законодавством.
 
 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України             О.П.Остапенко
 
 Начальник управління космічних
 комплексів НКАУ                   С.О.Засуха
 
                   Додаток 1
                   до п. 1.4 Порядку контролю
                   за додержанням ліцензійних
                   умов провадження
                   розроблення, випробування,
                   виробництва, експлуатації
                   ракет-носіїв, космічних
                   апаратів та їх складових
                   частин, наземної космічної
                   інфраструктури та її
                   складових частин,
                   обладнання, що входить до
                   складу космічного сегмента
                   супутникових систем
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
 
 Видане голові комісії ___________________________________________
                  (прізвище, ініціали)
 та членам комісії _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
            (прізвище, ініціали)
 
 для проведення перевірки суб'єкта господарювання
 _________________________________________________________________
          (найменування ліцензіата)
 щодо додержання ліцензійних умов провадження ____________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (вид господарської діяльності, що ліцензується)
 
  на період з "___"________ 200_ р. до "___"__________ 200_ р.
 
  у термін з "___"_________ 200_ р. до "___"___________ 200_ р.
 
 ______________  ________________  __________________________
  (посада)    (підпис)      (прізвище та ініціали)
 М.П.
 
  Термін продовжено до (число) (місяць) 200_ р.
 
 ______________  ________________  __________________________
  (посада)    (підпис)      (прізвище та ініціали)
 М.П.
 
                   Додаток 2
                   до п. 1.4 Порядку контролю
                   за додержанням ліцензійних
                   умов провадження
                   розроблення, випробування,
                   виробництва, експлуатації
                   ракет-носіїв, космічних
                   апаратів та їх складових
                   частин, наземної космічної
                   інфраструктури та її
                   складових частин,
                   обладнання, що входить до
                   складу космічного сегмента
                   супутникових систем
 
               ЖУРНАЛ
   обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів
 
------------------------------------------------------------------------
| N |Номер   |Куди     |       |Термін  |Реєстраційний |
|з/п|посвідчення|направляється|Склад комісії|проведення|номер     |
|  |      |комісія   |       |перевірки |наказу     |
|  |      |       |       |     |(розпорядження)|
|---+-----------+-------------+-------------+----------+---------------|
| 1 |  2   |  3    |   4   |   5  |   6    |
------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 3
                   до п. 1.4 Порядку контролю
                   за додержанням ліцензійних
                   умов провадження
                   розроблення, випробування,
                   виробництва, експлуатації
                   ракет-носіїв, космічних
                   апаратів та їх складових
                   частин, наземної космічної
                   інфраструктури та її
                   складових частин,
                   обладнання, що входить до
                   складу космічного сегмента
                   супутникових систем
 
             Акт перевірки
 
"__"_____________ 200_ р.                N ______
 
 Підстава ________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (назва населеного пункту, де проводиться перевірка)
 _________________________________________________________________
           (номер, дата посвідчення)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії)
 
 з "__" ___________ 200_ р. до "__" ____________ 200_ р.
 
 у _______________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, телефон,
 _________________________________________________________________
          місце здійснення діяльності)
 _________________________________________________________________
    (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її
 _________________________________________________________________
   видав, вид господарської діяльності, який ліцензується)
 
 У присутності ___________________________________________________
  (прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта господарської
         діяльності (юридичної особи)
 проведено перевірку додержання ліцензійних умов.
 
 Перевіркою встановлено: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 
 Голова комісії __________________________________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)
 Члени комісії ___________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 З актом ознайомлений, один примірник отримав:
 
Керівник або уповноважений представник ліцензіата,
у присутності якого проведено перевірку __________________________
                    підпис (прізвище, ініціали)
 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner