Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 164 від 28.04.2009

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 05.02.2009 N 33


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 25 від 22.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   26 березня 2002 р.
                   за N 294/6582
 
 
  Про затвердження Положення про проходження служби основним
  особовим складом Державної воєнізованої гірничорятувальної
         служби у вугільній промисловості
 
 
   Відповідно до ст. 12 Закону України "Про аварійно-рятувальні
служби" від 14 грудня 1999 N 1281-XIV ( 1281-14 ) та пункту 10
Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у
вугільній  промисловості,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 1992 р. N 608 ( 608-92-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про проходження служби основним
особовим складом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби
у вугільній промисловості (далі - Положення), що додається.
 
   2. Управлінню із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Подгорний М.Є.):
   2.1. У встановленому порядку подати це Положення на державну
реєстрацію.
   2.2. Забезпечити  контроль  за  виконанням  Державною
воєнізованою гірничорятувальною службою у вугільній промисловості
Положення, затвердженого цим наказом.
 
   3. Скасувати наказ Міністерства палива та енергетики від
8 грудня 2000 р. N 550 "Про затвердження Положення про проходження
служби  основним  особовим  складом  Державної  воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній промисловості".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Корзуна А.В.
 
 Міністр                     В.Гайдук
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства палива
                   та енергетики України
                   22.01.2002 N 25
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 березня 2002 р.
                   за N 294/6582
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ОСНОВНИМ ОСОБОВИМ
  СКЛАДОМ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У
           ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Це  Положення  визначає  особливості  комплектування
основного особового складу за професійною придатністю та станом
здоров'я, організацію проходження служби в міжаварійний період та
під час виникнення надзвичайних ситуацій, трудові взаємовідносини,
права та обов'язки основного особового складу.
 
   1.2. Це Положення розроблено відповідно  до  пункту  10
постанови Кабінету  Міністрів  України  від  05.11.92  N 608
( 608-92-п ) "Про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у
вугільній промисловості" та пункту 4 Порядку комплектування та
професійної   підготовки   основного   особового   складу
аварійно-рятувальних  служб, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.2001 N 1334 ( 1334-2001-п ).
 
   1.3. Державна воєнізована гірничорятувальна служба (далі -
ДВГРС) є спеціальною (воєнізованою) аварійно-рятувальною службою.
   До основного особового складу ДВГРС належать працівники, які
організовують  і  виконують  аварійно-рятувальні  роботи  та
забезпечують готовність ДВГРС до їх проведення. Перелік посад
основного  особового  складу ДВГРС у вугільній промисловості
наведено в додатку 1.
   У свою чергу, основний особовий склад ДВГРС поділяється на
командний та рядовий (далі - оперативний особовий склад), а
залежно від займаної посади - на п'ять груп та чотирнадцять
службових категорій. Розподіл основного особового складу ДВГРС у
вугільній промисловості за групами та службовими категоріями
наведено в додатку 2.
 
   1.4. Основний особовий склад ДВГРС та  посади  головних
фахівців,  які  не віднесені до основного особового складу,
комплектується на контрактній основі. Типова форма контракту, що
укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
2001 р. N 1334 ( 1334-2001-п ). Перелік категорій і посад
працівників, які приймаються на роботу за контрактною формою
трудового договору, наведено в додатку 3.
 
   1.5. Основними принципами, на яких грунтується діяльність
ДВГРС та її основного особового складу, є:
   - єдиноначальність і централізація керівництва службою;
   - постійна готовність підрозділів гірничорятувальної служби
до виїзду на аварійний об'єкт за сигналом "Тривога" для надання
допомоги постраждалим, ліквідації аварій та їх наслідків  у
будь-який час доби;
   - використання економічних методів керівництва діяльністю
служби;
   - постійне  підтримання  високого  рівня  професіоналізму
особового складу відповідно до вимог міжнародних стандартів у цій
сфері;
   - виправданий ризик виконавців і відповідальність керівників
аварійно-рятувальних робіт за прийняті рішення;
   - здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій;
   - раціональна дислокація підрозділів служби з урахуванням
кількості та небезпечності обслуговуваних об'єктів;
   - соціальна захищеність особового складу гірничорятувальної
служби.
 
           2. КОМПЛЕКТУВАННЯ СЛУЖБИ
 
   2.1. Професійний відбір основного складу ДВГРС здійснюється
відповідно  до ст.12 Закону України "Про аварійно-рятувальні
служби" ( 1281-14 ) на контрактній основі.
   Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) особи, які приймаються на посади, віднесені до
основного  особового  складу,  проходять у медичних закладах
попередній та періодичні медичні огляди.
 
   2.2. Професійний відбір основного особового складу ДВГРС
проводиться з урахуванням специфічних умов праці (застосування
киснево-дихальних апаратів, підвищена температура, загазованість
навколишнього середовища тощо) на підставі переліку медичних
протипоказань для допуску до основної діяльності.
 
   2.3. На  посади  оперативного  особового  складу,  що
безпосередньо виконує аварійно-рятувальні роботи із застосуванням
респіраторів, приймаються особи віком від 20 до 35 років, які не
мають медичних протипоказань. Граничний вік перебування на таких
посадах - 50 років.
   Цим особам термін перебування на займаній посаді може бути
продовжений начальником ДВГРС з урахуванням позитивних результатів
медичного огляду.
 
   2.4. Рядовий  оперативний  склад  -  респіраторники  -
комплектуються  особами,  які  мають  загальну  середню  або
професійно-технічну  освіту  та  стаж  на  підземних роботах
вугледобувних шахт за провідними професіями не менше двох років.
   Склад  водіїв  оперативного автотранспорту комплектується
особами,  які  мають стаж роботи на автомобілях відповідних
категорій не менше двох років.
 
   2.5. Оперативний молодший командний склад  комплектується
особами, які мають базову вищу освіту, не менше двох років
підземного стажу на вугледобувних підприємствах  та  пройшли
підготовку в підрозділах ДВГРС, а також респіраторниками, які
мають загальну середню освіту та досвід оперативної роботи не
менше двох років.
 
   2.6. Оперативний середній командний склад  комплектується
гірничими  інженерами,  які  мають підземний стаж роботи на
вугледобувних підприємствах не менше двох років та  пройшли
спеціальну  підготовку  в  підрозділах  ДВГРС або спеціальну
прискорену підготовку, а також особами, які закінчили  вищі
навчальні заклади за направленнями Центрального штабу ДВГРС.
 
   2.7. Оперативний старший командний склад комплектується з
числа кращих командирів середньої  групи,  які  працюють  у
гірничорятувальній службі на командних посадах не менше чотирьох
років, мають досвід ведення аварійно-рятувальних робіт та повну
вищу освіту.
 
   2.8. Оперативний вищий командний склад ДВГРС комплектується з
числа старших командирів, які мають організаторські здібності,
відповідні   ділові   показники,   досвід   керівництва
аварійно-рятувальними роботами та повну вищу освіту.
 
           3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
 
   3.1. Попередня спеціальна підготовка  (стажування)  осіб,
прийнятих до ДВГРС на посади оперативного особового складу,
виконання службових обов'язків яких пов'язані із застосуванням
респіраторів, завершується складанням іспитів відповідній комісії
за програмою стажування, атестацією на здатність до проведення
аварійно-рятувальних робіт. За позитивними результатами атестації
працівник допускається до самостійного виконання своїх обов'язків.
   Термін  попередньої  підготовки є терміном випробування,
визначеним контрактом, який не повинен перевищувати терміну,
установленого законодавством.
 
   3.2. Професійна підготовка основного особового складу ДВГРС
проводиться як спеціальна підготовка у відповідних навчальних
закладах  та  гірничорятувальних  підрозділах  за навчальними
програмами, що відповідають державним стандартам освіти.
   Спеціальна підготовка, підтримка необхідного професійного
рівня є виконанням функціональних обов'язків гірничорятувальника в
міжаварійний період і здійснюється на базі гірничорятувальних
загонів згідно з графіками несення служби.
   Періодичне підвищення кваліфікації основного особового складу
проводиться   на  базі  Учбово-оперативного  воєнізованого
гірничорятувального загону за спеціальними програмами з відривом
від роботи не рідше як один раз на три роки.
   Відповідальність за організацію і якісне проведення занять,
практичних і спеціальних тренувань особового складу покладається
на командирів відповідних підрозділів.
 
   3.3. Рівень  підготовки  основного  особового  складу
гірничорятувальної служби, обсяг знань, умінь і практичних навичок
рятувальників  визначається  державними стандартами освіти за
відповідними професіями та навчальними програмами, гармонізованими
з  міжнародними  нормами.  Документом,  що  засвідчує якість
підготовки, є сертифікат, який відповідає міжнародним вимогам.
   Сертифікат  дозволяє  в  разі  необхідності  залучати
рятувальників  до  виконання  робіт  у  складі  міжнародних
аварійно-рятувальних формувань без додаткової підготовки.
 
   3.4. Центральний штаб ДВГРС щороку проводить змагання серед
гірничорятувальних загонів з основних видів оперативної діяльності
(тактико-технічна  підготовка, управління аварійно-рятувальними
роботами тощо) з метою визначення рівня підготовленості основного
особового складу ДВГРС до дій в надзвичайних ситуаціях. Положення
про проведення змагань з тактичної підготовки підрозділів ДВГРС
затверджується начальником ДВГРС.
 
        4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ
 
   4.1. Порядок  проходження  служби  передбачає  режими  і
послідовність виконання покладених на ДВГРС завдань та виконання
службових  обов'язків  основним особовим складом. Воєнізовані
підрозділи функціонують  у  режимах  повсякденної  діяльності
(міжаварійний період) і режимі надзвичайних ситуацій.
 
   4.2. У режимі повсякденної діяльності (у міжаварійний період)
у професійних підрозділах ДВГРС  за  спеціальними  графіками
здійснюється  цілодобове  чергування  оперативного  складу
(гірничорятувальних  відділень,  командного  складу,  медичних
працівників, водіїв оперативного автотранспорту та працівників
газоаналітичних  лабораторій)  у  кількості,  визначеній  для
першочергового виїзду для виконання аварійно-рятувальних робіт.
 
   4.3. Щомісячними  графіками  змінності (графіками несення
служби і спеціальної підготовки) передбачається:
   - позмінне чергування рядового і командного оперативного
складу в підрозділі, під час якого проводяться  заняття  з
професійної підготовки (у тому числі вправи в респіраторах - не
менше чотирьох годин на місяць), виконуються роботи відповідно до
посадових  інструкцій,  а  також  весь комплекс заходів, що
забезпечують готовність підрозділу до виконання функціональних
обов'язків;
   - робочі дні (зміни) не пов'язані з чергуванням (відвідування
шахт з метою профілактики, виконання на шахтах робіт неаварійного
характеру);
   - вихідні дні.
   Графіки змінності оперативного  складу  передбачають  час
початку і закінчення зміни, тривалість зміни, порядок використання
робочого часу і часу відпочинку, послідовність чергування рядового
і  командного  складу.  Графіки  змінності  розробляються  і
затверджуються командиром гірничорятувального загону відповідно до
вимог диспозиції виїздів і законодавчих актів про працю. Старший
командир зміни, яка несе чергування у підрозділі, відповідає за
стан трудової дисципліни особового складу.
 
   4.4. Тривалість і облік робочого часу, порядок оплати за
різні види та умови роботи визначаються чинним законодавством та
контрактом.
 
   4.5. Кількість гірничорятувальних відділень, види і кількість
спеціального оснащення, визначені для негайного виїзду залежно від
виду  аварії,  складають  диспозицію  виїздів підрозділів на
ліквідацію  аварій  та  їх  наслідків.  Диспозиція  виїздів
розробляється для кожного гірничорятувального загону. Залежно від
чисельності підрозділів і технічної оснащеності у диспозиції
передбачається залучення оперативних сил і технічних засобів
сусідніх загонів. Диспозиція погоджується з командирами загонів,
що залучаються, і затверджується Центральним штабом ДВГРС.
   Гірничорятувальні взводи забезпечуються прямим двостороннім
телефонним зв'язком з підприємствами, що ними обслуговуються.
 
   4.6. Режим  надзвичайної  ситуації починається з моменту
надходження виклику з об'єкта, що обслуговується, і  виїзду
гірничорятувальних відділень та спеціальної техніки. Усі дії
оперативного складу в режимі надзвичайної ситуації регламентуються
Статутом ДВГРС з організації і ведення гірничорятувальних робіт.
Порядок несення служби в професійних підрозділах у цей період
визначається  командиром  загону, виходячи з наявних у його
розпорядженні  оперативних  сил  і  засобів  для  ведення
аварійно-рятувальних робіт та створення найбільш прийнятних умов
для відпочинку оперативного особового складу.
   Для працівників медичної служби ДВГРС до режиму надзвичайної
ситуації належать також виклики з об'єктів, що обслуговуються, для
надання допомоги травмованим робітникам підприємств.
 
   4.7. У режимі надзвичайної ситуації залежно від складності
аварії Центральний штаб ДВГРС координує концентрацію сил  і
засобів, необхідних для ліквідації аварії, установлює особливий
режим праці і відпочинку в інших підрозділах, які можуть бути
залучені до ліквідації аварії.
   На допоміжний склад підрозділів режим надзвичайної ситуації
може бути поширений розпорядженням командира загону.
 
   4.8. Особи оперативного складу, вільні від виконання служби,
дізнавшись про аварію, зобов'язані прибути до підрозділу та
ознайомитися з порядком несення служби в режимі надзвичайної
ситуації. У разі потреби вони можуть бути негайно залучені до
виконання своїх службових обов'язків.
 
   4.9. Тривалість безперервної зміни безпосередньо на робочому
місці в підземних умовах не повинна перевищувати встановлених
законодавством норм для підземних робітників.
   В особливих випадках (порятунок людей, інші надзвичайні
ситуації) розпорядженням керівників ліквідації аварії тривалість
робочої зміни в шахті може бути збільшена. Тривалість міжзмінного
відпочинку повинна становити не менше 12 годин.
 
   4.10. Праця  осіб  оперативного  особового складу в дні
відпочинку, передбачені графіком несення служби, допускається
тільки в режимі надзвичайної ситуації і компенсується в порядку,
установленому чинним законодавством.
 
   4.11. Адміністрація аварійного об'єкта забезпечує за рахунок
коштів  підприємства  особовому  складу  ДВГРС,  що  виконує
аварійно-рятувальні роботи, харчування, виділяє приміщення для
міжзмінного відпочинку і розміщення допоміжних служб.
 
      5. ТРУДОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ДИСЦИПЛІНАРНА
       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ОСОБОВОГО
              СКЛАДУ ДВГРС
 
   5.1. Трудові  взаємовідносини  в  підрозділах  ДВГРС  у
міжаварійний період регулюються законодавством України про працю,
уставами, затвердженими центральним органами виконавчої влади, та
цим Положенням.
 
   5.2. Основою трудових взаємовідносин оперативного особового
складу ДВГРС є принцип єдиноначальності, невтручання політичних і
громадських організацій в основну діяльність служби. Керівники
професійних підрозділів несуть персональну відповідальність за
постійну готовність до  ведення  аварійно-рятувальних  робіт,
дисципліну і створення безпечних умов праці.
 
   5.3. Центральний штаб ДВГРС проводить періодичні перевірки
оперативного особового складу ДВГРС з оперативної, технічної,
профілактичної, фінансово-господарської та інших видів діяльності
гірничорятувальних загонів з метою контролю за станом постійної
готовності основного особового складу до дій в надзвичайних
ситуаціях.
 
   5.4. Працівники служби охорони праці підрозділів зобов'язані
ознайомити  під розпис осіб, що приймаються до оперативного
особового складу ДВГРС, з наявністю на робочих місцях шкідливих і
небезпечних виробничих умов, можливими наслідками їх впливу на
здоров'я, правами на пільги та компенсації за роботу в особливих
умовах відповідно  до  Закону  України  "Про  охорону праці"
( 2694-12 ).
 
   5.5. В умовах надзвичайних ситуацій керівником оперативного
особового складу ДВГРС, що прибув на аварійний об'єкт, є командир
ВГРЗ того району обслуговування, у якому виникла аварія. Особовий
склад усіх підрозділів і служб, залучених до ліквідації аварії,
переходить у його підпорядкування, виконує його розпорядження.
 
   5.6. Права,  обов'язки,  соціальні  гарантії,  а  також
дисциплінарна відповідальність особового складу ДВГРС визначаються
Кодексом законів України про працю ( 322-08 ), Законом України
"Про  аварійно-рятувальні  служби"  (  1281-14  ),  іншими
нормативно-правовими актами.
 
   5.7. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність
основного  особового  складу в підрозділах ДВГРС регулюється
Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих)
аварійно-рятувальних  служб,  затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.2000 N 1540 ( 1540-2000-п ).
 
   5.8. Основному особовому складу ДВГРС надаються щороку:
   основна  відпустка  відповідно  до  Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ) і Кодексу законів України про працю
( 322-08 );
   додаткові відпустки, види і тривалість яких визначаються
Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ), постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.97 N 1290 ( 1290-97-п  )  "Про
затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад,
зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові
відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за
особливий характер праці" та чинними нормативно-правовими актами.
 
   5.9. Відрядження  основного  особового  складу  ДВГРС
здійснюються відповідно до чинного законодавства.
 
   5.10. Звільнення зі служби основного особового складу ДВГРС
здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом законів України про
працю ( 322-08 ), Статутом про дисципліну працівників спеціальних
(воєнізованих) аварійно-рятувальних служб ( 1540-2000-п )  та
контрактом.
 
 Начальник Головного управління
 із надзвичайних ситуацій
 та охорони праці                М.Подгорний
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.3 Положення про
                   проходження служби основним
                   особовим складом Державної
                   воєнізованої
                   гірничорятувальної служби у
                   вугільній промисловості
 
               Перелік
       посад основного особового складу ДВГРС
          у вугільній промисловості
 
         1. У Центральному штабі ДВГРС:
 
   - начальник ДВГРС;
   - перший заступник начальника ДВГРС;
   - заступник начальника ДВГРС;
   - командир загону оперативно-технічного призначення;
   - заступник командира загону;
   - помічник командира загону;
   - начальник відділу;
   - заступник начальника відділу;
   - районний інженер;
   - диспетчер ДВГРС;
 
         2. У Луганському штабі ДВГРС:
 
   - начальник Луганського штабу ДВГРС;
   - заступник начальника штабу;
   - начальник оперативно-технічного відділу;
   - заступник начальника оперативно-технічного відділу;
   - районний інженер;
   - диспетчер ДВГРС.
 
    3. У воєнізованих гірничорятувальних загонах (ВГРЗ):
 
   - командир загону;
   - перший заступник командира загону;
   - заступник командира загону;
   - помічник командира загону;
   - командир взводу;
   - помічник командира взводу;
   - командир відділення;
   - респіраторник;
   - водій спеціального оперативного автомобіля;
   - телефоніст;
   - начальник спеціальної газоаналітичної лабораторії;
   - старший лаборант;
   - лаборант.
 
  4. У науково-дослідному інституті гірничорятувальної справи
              (НДІ ГС):
 
   - директор;
   - перший заступник директора з наукової роботи;
   - заступник директора з наукової роботи;
   - завідувачі науково-дослідними відділами: пожежної безпеки
на вугільних шахтах; боротьби з ендогенними пожежами; аварійних
вентиляційних  режимів та удосконалення технології ліквідації
аварій; захисту засобів дихання.
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.3 Положення про
                   проходження служби основним
                   особовим складом Державної
                   воєнізованої
                   гірничорятувальної служби у
                   вугільній промисловості
 
               Розподіл
  основного особового складу ДВГРС у вугільній промисловості
        за групами та службовими категоріями
 
          1. Центральний штаб ДВГРС
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування посад   |Група |Службова |   Знаки   |
|                |   |категорія| розрізнення |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Начальник ДВГРС        | вища |  1   |одна зірка   |
|                |   |     |діаметром   |
|                |   |     |25 мм     |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Перший заступник начальника  | вища |  2   |три зірки   |
|ДВГРС             |   |     |діаметром   |
|                |   |     |20 мм     |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Заступник начальника ДВГРС,  | вища |  3   |дві зірки   |
|заступник начальника ДВГРС -  |   |     |діаметром   |
|начальник Луганського штабу  |   |     |20 мм     |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Командир загону        | вища |  4   |одна зірка   |
|оперативно-технічного     |   |     |діаметром   |
|призначення (ОТП), заступник  |   |     |20 мм     |
|начальника Луганського штабу  |   |     |        |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Начальник відділу, заступник  |старша|  5   | 3 зірки, два |
|командира загону ОТП      |   |     |  просвітки  |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Заступник начальника відділу  |старша|  6   | 2 зірки, два |
|помічник командира загону ОТП |   |     |  просвітки  |
|-------------------------------+------+---------+---------------|
|Районний інженер, диспетчер  |старша|  7   | 1 зірка, два |
|ДВРГС             |   |     |  просвітки  |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Воєнізований гірничорятувальний загін (ВГРЗ)
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування посад    | Група |Службова |  Знаки  |
|                |    |категорія| розрізнення |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Командир загону         |старша |  5  |3 зірки, два |
|                |    |     |просвітки  |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Заступник командира загону   |старша |  6  |2 зірки, два |
|                |    |     |просвітки  |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Помічник командира загону    |старша |  7  |1 зірка, два |
|                |    |     |просвітки  |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Командир взводу         |середня|  8  |4 зірки малі,|
|                |    |     |один     |
|                |    |     |просвіток  |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Помічник командира взводу    |середня|  9  |3 зірки малі,|
|(лікар), начальник       |    |     |один     |
|спеціалізованої газоаналітичної |    |     |просвіток  |
|лабораторії           |    |     |       |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Помічник командира взводу    |середня|  10  |2 зірки малі,|
|                |    |     |один     |
|                |    |     |просвіток  |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Старший лаборант        |середня|  11  |1 зірка мала,|
|                |    |     |один     |
|                |    |     |просвіток  |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Командир відділення       |молодша|  12  |три поперечні|
|                |    |     |смуги    |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Лаборант            |молодша|  13  |дві поперечні|
|                |    |     |смуги    |
|--------------------------------+-------+---------+-------------|
|Респіраторник, водій      |рядова |  14  |без знаків  |
|спеціального оперативного    |    |     |       |
|автомобіля, телефоніст 1, 2   |    |     |       |
|класів             |    |     |       |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 3
                   до пункту 1.4 Положення про
                   проходження служби основним
                   особовим складом Державної
                   воєнізованої
                   гірничорятувальної служби у
                   вугільній промисловості
 
               Перелік
   категорій і посад працівників, які приймаються на роботу
       за контрактною формою трудового договору
 
         1. У Центральному штабі ДВГРС:
 
   - начальник ДВГРС;
   - перший заступник начальника ДВГРС;
   - заступник начальника ДВГРС;
   - головний бухгалтер;
   - заступник головного бухгалтера:
   - командир загону оперативно-технічного призначення;
   - заступник командира загону;
   - помічник командира загону;
   - начальник відділу;
   - заступник начальника відділу;
   - головний (провідний) спеціаліст;
   - районний інженер;
   - диспетчер ДВГРС;
 
         2. У Луганському штабі ДВГРС:
 
   - начальник Луганського штабу ДВГРС;
   - заступник начальника штабу;
   - начальник оперативно-технічного відділу;
   - заступник начальника оперативно-технічного відділу;
   - районний інженер;
   - диспетчер ДВГРС.
 
    3. У воєнізованих гірничорятувальних загонах (ВГРЗ):
 
   - командир загону;
   - перший заступник командира загону;
   - заступник командира загону;
   - головний бухгалтер;
   - заступник головного бухгалтера:
   - начальник відділу;
   - юрисконсульт;
   - помічник командира загону;
   - командир взводу;
   - помічник командира взводу;
   - командир відділення;
   - респіраторник;
   - водій спеціального оперативного автомобіля;
   - телефоніст;
   - начальник спеціальної газоаналітичної лабораторії;
   - старший лаборант;
   - лаборант.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner