Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 396 від 27.04.2009

Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Бренд-Груп"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 11 від 14.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   1 лютого 2002 р.
                   за N 91/6379
 
 
       Про затвердження Положення про державних
            річкових лоцманів
 
 
   З метою забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх
водних шляхах України, відповідно до Положення про Міністерство
транспорту України, затвердженого Указом Президента України від
11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 ) "Про Положення про Міністерство
транспорту України", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про державних річкових лоцманів (далі
- Положення), що додається.
 
   2. Департаменту    нормативно-правового    забезпечення
(Логінова Л.М.) та Департаменту безпеки транспорту та технічної
політики (Петрашевський  О.Л.) забезпечити подання зазначеного
Положення на державну реєстрацію.
 
   3. Держфлотінспекції України (Чайковський Л.П.) довести це
Положення до відома всіх судновласників та начальників річкових
портів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
державного секретаря Демиденка А.Ф.
 
   Міністр                   В.П.Пустовойтенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   14.01.2002 N 11
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 лютого 2002 р.
                   за N 91/6379
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про державних річкових лоцманів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Лоцманське проведення всіх суден (незалежно від прапора,
під яким плаває судно, і форми власності судна) здійснюється при
необхідності, з урахуванням вимог нормативних документів та з
метою забезпечення безпеки судноплавства на річкових внутрішніх
водних шляхах України.
 
   1.2. Лоцманське проведення здійснюється тільки державними
річковими  лоцманами  (далі  -  лоцмани) Державної інспекції
судноплавного  нагляду  Держфлотінспекції  України  (далі  -
Інспекція), що мають на це лоцманське посвідчення встановленого
зразка (додаток 1).
 
   1.3. Лоцманське проведення суден здійснюється на річкових
внутрішніх водних шляхах України, включаючи акваторії річкових
портів, у тому числі гирлових і на підходах до них.
 
   1.4. Умови обов'язкового лоцманського проведення суден і
категорії  суден,  які  підлягають обов'язковому лоцманському
проведенню на внутрішніх водних шляхах України, встановлюються
Держфлотінспекцією  України  і  затверджуються  Міністерством
транспорту України.
 
   1.5. Присутність на борту лоцмана під час  лоцманського
проведення не звільнює капітана від обов'язків з управління судном
і відповідальності за безпеку плавання.
   Лоцман на борту судна під час виконання своїх функцій є
тільки радником капітана.
 
   1.6. Капітан судна, коли в нього виникли сумніви стосовно
правильності рекомендацій лоцмана, має право відмовитися від його
послуг, зупинити рух судна та негайно сповістити найближчий
структурний підрозділ Інспекції і викликати іншого лоцмана, про що
здійснити запис у вахтовому журналі. Виписка з вахтового журналу
про цей випадок надається лоцману, від послуг якого капітан
відмовився.
 
           2. Призначення лоцманів
 
   2.1. Лоцмани призначаються на посаду  наказом  начальника
Інспекції за поданням начальників структурних підрозділів.
 
   2.2. Державні  річкові лоцмани підпорядковані відповідним
начальникам структурних підрозділів Інспекції.
 
   2.3. На посади  лоцманів  призначаються  особи,  які  є
громадянами України, мають відповідні дипломи та пройшли медичне
обстеження.
 
   2.4. Лоцмани повинні мати вищу або середню судноводійну
освіту, стаж роботи не менше 5 років на посаді капітана судна з
потужністю двигуна не менше 751 к.с. або першого помічника
капітана судна з потужністю двигуна не менше 2201 к.с.
 
           3. Атестація лоцманів
 
   3.1. Присвоєння кваліфікації лоцмана і видача посвідчення
здійснюються кваліфікаційною комісією Інспекції.
   Термін дії посвідчення - 3 роки з подальшою переатестацією і
продовженням дії посвідчення.
 
   3.2. Кваліфікаційна  комісія  за  результатами  атестації
визначає також район лоцманського проведення і вказує його у
лоцманському посвідченні.
 
   3.3. Особа, яка атестується на посаду лоцмана, протягом
одного місяця проходить стажування на здійснення лоцманського
проведення суден в означеному районі.
 
   3.4. Лоцмани проходять перевірку знань кожен рік відповідно
до програми, яка затверджується начальником Держфлотінспекції
України.
 
   3.5. При виконанні своїх обов'язків лоцман повинен мати при
собі лоцманське посвідчення.
 
        4. Послуги лоцманського проведення
 
   4.1  Лоцманське  проведення  в  районах  обов'язкового
лоцманського проведення організується начальником структурного
підрозділу Інспекції з урахуванням інформації про час прибуття
судна на місце, з якого почнеться проведення.
 
   4.2  У районах необов'язкового лоцманського проведення
капітан судна, у разі необхідності, має право замовити на судно
лоцмана.
   Ця вимога стосується і суден, які належать до категорії
необов'язкового лоцманського проведення.
 
   4.3. Заявка  на  лоцманське  проведення  подається  до
структурного підрозділу Інспекції не пізніше 24-ї години до
підходу судна з боку моря або його виходу в рейс. Начальник
структурного підрозділу Інспекції інформує заявника про отриману
заяву і готовність до лоцманського проведення (при можливості -
прізвище лоцмана).
 
   4.4. У випадку непередбаченого виклику лоцмана начальник
структурного підрозділу Інспекції повинен під час підходу судна
негайно направити лоцмана на судно і сповістити про це капітана
судна.
   Коли направити лоцмана на судно негайно неможливо, начальник
структурного підрозділу Інспекції повідомляє капітана судна про
час прибуття лоцмана.
 
   4.5. Термін робочого часу лоцмана має бути не більше 12 годин
з обов'язковою перервою на відпочинок не менше 2 годин з відстоєм
судна на період відпочинку лоцмана.
 
   4.6. Лоцмана, який прибуває на судно для виконання своїх
службових обов'язків, може супроводжувати особа, яка проходить
стажування як лоцман.
 
   4.7. У районах необов'язкового лоцманського проведення, а
також для суден, які не належать до категорії з обов'язковим
лоцманським проведенням, Держфлотінспекція України може встановити
обов'язкове лоцманське проведення у разі:
   коли судно або вантаж можуть створювати загрозу природному
середовищу. Категорії таких суден і вантажів вказуються в додатках
до Місцевих правил плавання по внутрішніх водних шляхах України;
   коли судно має серйозні пошкодження корпусу, механізмів або
обладнання, що може вплинути на безпеку судноплавства. У цьому
випадку капітану судна вручається сповіщення про те, що судно
повинно рухатися під лоцманським проведенням;
   в інших випадках, коли це викликано тимчасовими небезпечними
умовами судноплавства.
 
   4.8. Із  суден,  які  користуються  послугами  лоцманів,
справляється плата, порядок і розмір якої встановлюється за
договором.
 
   4.9. У випадках, коли капітан судна, викликавши лоцмана,
відмовився після його прибуття на судно від послуг останнього, він
повинен підписати лоцманську квитанцію (додаток 2), крім випадків,
зазначених у п. 4.2 цього Положення.
 
   4.10. При прибутті лоцмана на судно капітан зобов'язаний
надати дані про осадку, довжину, ширину і висоту судна та іншу
інформацію, потрібну для здійснення лоцманського проведення. За
надання недостовірних даних, а також за рух судна без лоцмана у
випадках, коли судно повинно рухатися під лоцманським проведенням,
капітан  судна  несе  встановлену  чинним  законодавством
відповідальність за наслідки, які можуть виникнути у зв'язку з цим
порушенням.
 
   5. Обов'язки лоцмана під час лоцманського проведення
 
   Лоцман під час виконання своїх функцій повинен:
   5.1. Забезпечити безаварійне проведення судна, шлюзування,
постановлення  на  якір або швартовну бочку, зняття з них,
швартування, відшвартування і перестановлення судна в порту.
 
   5.2. Виконувати лоцманське проведення судна у будь-яку пору
доби,  але не більше встановленого часу, або коли природні
обставини не забезпечують безпечне проведення судна.
 
   5.3. З прибуттям на судно пред'явити лоцманське посвідчення і
вручити капітану судна лоцманську квитанцію встановленого зразка,
яку він зобов'язаний заповнити і завірити своїм підписом та
печаткою.
 
   5.4. Надавати капітану судна необхідну інформацію стосовно
особливих умов плавання, які впливають на безпечне плавання.
 
   5.5. Попередити капітана судна про виявлені порушення правил
плавання, правил щодо запобігання забрудненню із суден нафтою,
шкідливими речовинами, стічними водами і сміттям, а також вимог
кордонного та митного контролю.
 
   5.6. Залишатися на капітанському містку у разі, коли капітан
відмовився від послуг лоцмана або лоцман відмовився від виконання
своїх обов'язків при діях капітана всупереч його рекомендаціям, і
надавати капітану, коли це потрібно, необхідну інформацію для
безпечного плавання.
   Про факт відмови капітана від послуг лоцмана інформувати
найближчий структурний підрозділ Інспекції.
 
   5.7. Продовжувати лоцманське проведення судна за вимогою
капітана судна.
 
   5.8. Залишати судно до закінчення лоцманського проведення
тільки за згодою капітана судна.
 
   5.9. Негайно доповісти найближчому структурному підрозділу
Інспекції про всі обставини на ділянці, які впливають на безпеку
судноплавства, а також про порушення капітаном судна або іншим
судноводійським складом правил руху суден.
 
     6. Права лоцмана під час лоцманського проведення
 
   При виконанні своїх обов'язків з лоцманського проведення
суден лоцман має право:
   6.1. Безкоштовно використовувати окреме приміщення в період
перебування на борту судна, а також харчуватись на рівні з особами
командного складу судна.
 
   6.2. Безкоштовно використовувати суднову радіостанцію при
вирішенні питань, які пов'язані з виконанням службових функцій.
 
   6.3. Вимагати  у капітана судна використовувати технічні
засоби електрорадіонавігаційного обладнання  судна,  коли  це
пов'язано з умовами плавання.
 
   6.4. Відмовитися від лоцманського проведення у присутності
третьої особи, коли капітан судна здійснює плавання всупереч
рекомендаціям лоцмана, і зажадати здійснити про це запис у
судновому (вахтовому) журналі і лоцманській квитанції.
   Інформувати про цей факт найближчий структурний підрозділ
Інспекції.
 
   6.5. Призупинити рух судна (лоцманське  проведення)  для
забезпечення безпеки судна або інших суден, коли це викликано
обставинами, які не дають змоги здійснити безпечне лоцманське
проведення.
 
          7. Відповідальність лоцмана
 
   За неналежне здійснення лоцманського проведення судна або
допущення порушень при виконанні своїх обов'язків  державний
річковий  лоцман  несе  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством України.
 
 Начальник Департаменту безпеки
 транспорту та технічної політики        О.Л.Петрашевський
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.2 Положення про
                   державних річкових лоцманів
 
------------------------------ --------------------------------- --------------------------------
|              | |  Міністерство транспорту   | | Ministry of Transport of   |
|              | |      України      | |      Ukraine      |
|              | |                | |               |
|     (Державний     | |    Посвідчення N ___   | |    Certificate N___    |
|      герб       | |                | |               |
|     України)     | | Видане громадянину України  | |Hereby certified that the   |
|              | | ______________________________| |citizen of Ukraine      |
|              | | про  те, що йому присвоєна| |______________________________|
|    ПОСВІДЧЕННЯ     | | кваліфікація    державного| |is qualified as state river  |
|  ДЕРЖАВНОГО РІЧКОВОГО   | | річкового лоцмана і він може| |pilot and he may carry out  |
|     ЛОЦМАНА      | | виконувати обов'язки лоцмана в| |pilotage duties        |
|              | | районі            | |______________________________|
|   STATE RIVER PILOT   | | ______________________________| |(pilotage area)        |
| CERTIFICATE OF UKRAINE  | |(район лоцманського проведення)| |               |
|              | |                | |Size and type of ships _______|
|              | | на суднах ____________________| |______________________________|
|              | |       (група суден)  | |               |
|              | |  фото            | |    photo         |
|              | |        М.П.      | |          stamp   |
|              | | Голова            | |Chairman of the State     |
|              | | кваліфікаційної комісії    | |qualification board      |
|              | | ______________________    | |____________________     |
|              | | (підпис, прізвище)      | |(signature and name)     |
|              | | Видане "___"_______ 200_ р.  | |Dateof issue "___"______ 200__|
|              | |                | |               |
------------------------------ --------------------------------- --------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4.9 Положення
                   про державних річкових
                   лоцманів
 
         Міністерство транспорту України
         Ministry of Transport of Ukraine
 
            ЛОЦМАНСЬКА КВИТАНЦІЯ
              PILOT'S BILL
 
 Прізвище лоцмана
 Pilot's name
 ________________________________________________________________
 
 Назва судна
 Ship's name
 ________________________________________________________________
 
 Судновласник
 Owner___________________________________________________________
 
 Прапор
 Flag
 ________________________________________________________________
 
 Розміри судна: довжина       ширина    висота борту
 Ship's dimensions: Length ________ Breadth _______ Depth _______
 
 Осадка судна          носом        кормою
 Draught of ship _____________ Forward _____________ Aft
 
 Регістровий тоннаж: нетто         брутто
 Register tonnage:  Nett ________________ Gross __________
 
 Останній порт заходу       Порт призначення
 Last port of call _______________ Port of destination _________
 
 Вид і кількість вантажу
 Kind and quantity of cargo _____________________________________
 
 Лоцман прибув:  дата         час
 Pilot embarked:  date _______________ time ___________________
 
 Лоцман вибув:    дата        час
 Pilot disembarked: date ______________ time ___________________
 
 Судно проведене: від          до          км
 Ship piloted:  from ________________ to ______________ ___ km
 
 Прізвище і підпис капітана
 Master's name and signature ____________________________________
 
 Суднова печатка             Дата
 Ship's stamp              Date ___________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner