Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 164 від 24.04.2009

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 9 від 10.01.2002          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 січня 2002 р.
                   за N 31/6319
 
 
 Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензій на товари,
   експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
   N 538 ( z0830-02 ) від 01.10.2002 )
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
18.12.2001 N 1703 ( 1703-2001-п ) "Про переліки товарів, експорт
та імпорт яких  підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок погодження видачі ліцензій на товари,
експорт  та  імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році
(додається).
 
   2. Покласти  на  Державний  департамент  інтелектуальної
власності здійснення функції погодження видачі ліцензій на товари,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році.
 
   3. Державному департаменту інтелектуальної власності:
   зареєструвати зазначений Порядок у  Міністерстві  юстиції
України;
   довести до  відома  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції України зазначений Порядок після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                         В.Кремень
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти і
                   науки України
                   10.01.2002 N 9
                   (у редакції наказу
                   Міністерства освіти і
                   науки України
                   01.10.2002 N 538
                   ( z0830-02 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 січня 2002 р.
                   за N 31/6319
 
               ПОРЯДОК
       погодження видачі ліцензій на товари,
         експорт та імпорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2002 році
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  умови надання погодження для
одержання ліцензій на експорт та імпорт таких товарів:
   а) дисків для лазерних систем зчитування;
   б) матриць, що призначені для виробництва дисків для лазерних
систем зчитування;
   в) полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем
зчитування.
   Для дисків для лазерних систем зчитування без запису на них
інформації  (чистих  дисків  для лазерних систем зчитування)
погодження не надається.
 
   2. Погодження,  яке   надає   Державний   департамент
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
(далі - Держдепартамент) для видачі ліцензій на товари, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році (далі - погодження),
- оформляється як документ, який є однією з підстав для прийняття
Міністерством  економіки та з питань європейської інтеграції
України рішення про видачу ліцензій на експорт та імпорт товарів
відповідно  до  Закону  України  "Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем
зчитування" ( 2953-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від
18.12.2001 N 1703 ( 1703-2001-п ) "Про переліки товарів, експорт
та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році".
 
   3. Для одержання погодження заявник - фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності або юридична особа незалежно від форми
власності (далі - суб'єкт господарювання), який має намір отримати
у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції
України ліцензію на експорт, імпорт товарів, зазначених у пункті 1
Порядку, повинен подати до Держдепартаменту такі документи:
   - заяву про надання погодження для видачі ліцензії на товари,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році, у двох
примірниках (додаток 1);
   - контракт (договір) та специфікації до нього. Якщо текст
контракту або специфікації викладений іноземною мовою, то суб'єкт
господарювання  надає  переклад  українською мовою, завірений
нотаріально;
   - авторські  договори,  ліцензійні  угоди  чи  договори
(контракти) або інші документи, якими підтверджується наявність у
суб'єкта господарювання авторського права чи суміжних прав або в
яких зазначаються  дозволені  способи  використання  об'єктів
авторського права та/або суміжних прав, що відтворені на дисках
для лазерних систем зчитування або матрицях, що призначені для
виробництва дисків для лазерних систем зчитування;
   - відомості   про   коди   товарів   (підтверджені
Торгово-промисловою палатою України або регіональними відділами з
визначенням коду товару за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 );
   - опис документів, що надаються суб'єктом господарювання для
отримання погодження (додаток 2). Зазначений опис подається у двох
примірниках.
   Заява та копії вищезазначених  документів  повинні  бути
завірені підписом керівника суб'єкта господарювання та скріплені
печаткою суб'єкта господарювання.
   Заява про надання погодження та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом. Другий примірник опису видається
суб'єкту господарювання з відміткою про дату прийняття документів
Держдепартаментом та підписом відповідальної особи.
   Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у
документах, поданих для отримання погодження, несе  керівник
суб'єкта господарювання відповідно до чинного законодавства.
 
   4. Після реєстрації заяви про погодження Держдепартаментом
приймається рішення про надання або відмову у наданні погодження
суб'єкту господарювання протягом 15 робочих днів (додаток 3), про
що повідомляється суб'єкт господарювання.
 
   5. Рішення про відмову у наданні погодження приймається, якщо
подається  неповний,  не  оформлений належним чином комплект
документів,  виявлено  недостовірність  даних  у  документах,
передбачених пунктом 3 цього Порядку.
   У рішенні про відмову у наданні погодження зазначаються
підстави такої відмови. Про відмову у наданні погодження робиться
позначка в обох примірниках заяви, ставиться підпис суб'єкта
господарювання про отримання другого примірника заяви та про
ознайомлення з причинами відмови у наданні погодження.
 
   6. Держдепартамент веде реєстр заяв, наданих погоджень та
відмов у наданні погодження суб'єктам господарювання (додаток 4).
Погодження видається особисто керівнику суб'єкта господарювання
або уповноваженій особі за наявності у цієї особи довіреності
(доручення) на отримання погодження.
   Якщо суб'єкт господарювання протягом тридцяти календарних
днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про
надання  погодження  не  звернувся для отримання оформленого
погодження, Держдепартамент має право скасувати рішення  про
надання погодження або прийняти рішення про визнання такого
погодження недійсним.
 
   7. Документи, прийняті згідно з пунктом 3 цього Порядку,
суб'єкту господарювання не повертаються.
 
   8. Дія цього Порядку не поширюється на диски для лазерних
систем зчитування, які переміщуються через територію України
транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для
власного використання, а також пересилаються  в  міжнародних
поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в особистих
цілях.
 
( Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти N 538 ( z0830-02 )
від 01.10.2002 )
 
 
 Начальник управління
 авторських і суміжних прав             Т.М.Давиденко
 
                        Додаток 1
              до пункту 3 Порядку погодження видачі
              ліцензій на товари, експорт та імпорт
              яких підлягає ліцензуванню у 2002 році
 
 
               ЗАЯВА
        про надання погодження для видачі
      ліцензії на товари, експорт та імпорт яких
        підлягає ліцензуванню у 2002 році
 
 
Заявник (суб'єкт господарювання) _________________________________
                  (найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
   прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
__________________________________________________________________
  для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
         прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
 серія, номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)
 
Місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Контракт (договір)________________________________________________
            (номер, дата, загальна сума контракту,
__________________________________________________________________
   фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник, із
            зазначенням країни)
__________________________________________________________________
 
Предмет контракту (договору)______________________________________
             (код товару за УКТ ЗЕД, його повна назва,
__________________________________________________________________
      кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю
            виміру товару та/або
__________________________________________________________________
       загальна сума вартості товару, літерами)
 
Підпис заявника (суб'єкта господарювання)
____________________________________________     _____________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові,        підпис)
 
   М.П.
 
------------------------------------------------------------------
|ПОГОДЖЕННЯ                           |
|НАДАНЕ ________________________________________________________ |
|          (дата, номер погодження)          |
|                                |
|___________________________________________________  _________ |
|ким видане,  посада, ім'я та по батькові, прізвище  підпис)  |
|----------------------------------------------------------------|
|ВІДМОВЛЕНО У НАДАННІ ПОГОДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ            |
|з _____________________________________________________________ |
|_______________________________________________________________ |
|_______________________________________________________________ |
|З причинами відмови ознайомлений ______________________________ |
|_________________________________________    ______________ |
|(посада, прізвище, ім'я та по батькові,       підпис)   |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1  в редакції  Наказу  Міністерства  освіти N 538
( z0830-02 ) від 01.10.2002 )
 
                       Додаток 2
                  до пункту 4 Порядку погодження
                  видачі ліцензій на товари,
                  експорт та імпорт яких підлягає
                  ліцензуванню у 2002 році
 
     ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
        МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
 
                ОПИС
    документів, що надаються суб'єктом господарювання
           для отримання погодження
 
     ______________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)
 
 
-----------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Кількість |   Відмітки про   | Примітки |
|з/п| документа  |аркушів у | наявність документів |     |
|  |       |документі | (наявні, відсутні)  |     |
|---+-------------+----------+-----------------------+----------|
|1 |  2    |  3   |     4      |   5  |
|---+-------------+----------+-----------------------+----------|
|---+-------------+----------+-----------------------+----------|
|---+-------------+----------+-----------------------+----------|
|---+-------------+----------+-----------------------+----------|
|---+-------------+----------+-----------------------+----------|
-----------------------------------------------------------------
 
 
Прийнято _______________  документів ___________ ______________
   (цифрами і літерами)       (підпис    (ініціали,
                  відповідальної   прізвище)
                    особи)
 
Опис отримано _________________    ___________________________
         (підпис          (ініціали, прізвище)
    суб'єкта господарювання)
 
 
Дата "___" ______________ 200__ р.
 
( Додаток 2  в редакції  Наказу  Міністерства  освіти N 538
( z0830-02 ) від 01.10.2002 )
 
                       Додаток 3
              до пункту 6 Порядку погодження видачі
              ліцензій на товари, експорт та імпорт
              яких підлягає ліцензуванню у 2002 році
 
 
            ПОГОДЖЕННЯ N _______
       для видачі ліцензії на товари, експорт
     та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році
 
 
від "___" _________200__ р.
 
 
Надане ___________________________________________________________
           (найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
   прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
__________________________________________________________________
  для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
         прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
 серія, номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання)
 
Місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Контракт (договір)________________________________________________
             (номер, дата, загальна сума контракту,
__________________________________________________________________
    фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник,
           із зазначенням країни)
__________________________________________________________________
 
Предмет контракту (договору) _____________________________________
             (код товару за УКТ ЗЕД, його повна назва
__________________________________________________________________
      кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю
            виміру товару та/або
__________________________________________________________________
       загальна сума вартості товару, літерами)
 
_________________________________
     (посада,
_________________________________          ______________
прізвище, ім'я та по батькові)             (підпис)
 
 
   М.П.
 
( Додаток 3  в редакції  Наказу  Міністерства  освіти N 538
( z0830-02 ) від 01.10.2002 )
 
                   Додаток 4
                   до пункту 6 Порядку
                   погодження видачі ліцензій
                   на товари, експорт та імпорт
                   яких підлягає ліцензуванню у
                   2002 році
 
 
               РЕЄСТР
      заяв, наданих погоджень та відмов у наданні
        погодження суб'єктам господарювання
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  | Найменування |  Місце-  | Відмітки |  Номер  | Посада, |Примітки|
|з/п|реєстрації|  юридичної  |знаходження,|про надання|погодження,| прізвище, |    |
|  | заяви  |   особи,  | телефон, | або про |  дата  |  ім'я,  |    |
|  |     |  прізвище,  |  факс   | відмову у | реєстрації|по батькові|    |
|  |     |  ім'я та по |      | наданні | погодження| та підпис |    |
|  |     |  батькові - |      | погодження|      | особи, яка|    |
|  |     | для фізичної |      |      |      | отримує |    |
|  |     |  особи -  |      |      |      | погодження|    |
|  |     |  суб'єкта  |      |      |      |      |    |
|  |     |підприємницької|      |      |      |      |    |
|  |     |  діяльності |      |      |      |      |    |
|---+----------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 1 |  2   |    3    |  4    |   5   |   6   |   7  |  8  |
------------------------------------------------------------------------------------------
( Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
освіти N 538 ( z0830-02 ) від 01.10.2002 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner