Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 177 від 24.04.2009

Про організацію початкової підготовки працівників органів внутрішніх справ України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 12 від 10.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 січня 2002 р.
                   за N 55/6343
 
 
        Про затвердження Змін і доповнень
        до Порядку розрахунку фіксованого
        сільськогосподарського податку та
          заповнення форми розрахунку
 
 
   Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни і доповнення до Порядку  розрахунку
фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми
розрахунку,  затвердженого  наказом  Державної  податкової
адміністрації України від 27 квітня 1999 р. N 230 ( z0289-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1999 р. за
N 289/3582, що додаються.
 
   2. Начальнику Головного управління  місцевих,  ресурсних,
рентних та неподаткових платежів Богдану А.В. подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації  наказу  забезпечити  його
тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної  податкової
                   адміністрації    України
                   10.01.2002 N 12
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2002 р.
                   за N 55/6343
 
 
            Зміни і доповнення
   до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського
       податку та заповнення форми розрахунку
              ( z0289-99 )
 
 
   1. Доповнити Порядок новим пунктом 10 такого змісту:
   "10. У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник
податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому
ним розрахунку податку, такий платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок податку, що містить виправлені показники.
   У спеціальному  полі  для  службових  відміток  про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" робиться позначка (Х), якщо подається  загальний
розрахунок податку. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" робиться позначка (Х),
якщо подається новий (уточнений) розрахунок податку, що містить
виправлені  показники.  У разі подання загального розрахунку
позначок у рядку не робиться.
   Графи 18 - 22 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку  податку,  що  містить  виправлені  показники,  з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального розрахунку графи 18 - 22 не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   У графі 18 "Нараховано податку за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник
графи 17 загального розрахунку, показники якого виправляються.
   У графі 19 "Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень граф 17 і 18 нового (уточненого) розрахунку
податку, що містить виправлені показники.
   У графі 20 "Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання
в зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень
граф 18 і 17 нового (уточненого) розрахунку податку, що містить
виправлені показники.
   У графі 21 "Сума штрафу у розмірі 10 відсотків від суми
недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків
показника за графою 19 нового (уточненого) розрахунку податку, що
містить виправлені показники.
   У графі 22 "Зміст помилки" платник коротко зазначає причину,
яка вплинула на розмір податкового зобов'язання з фіксованого
сільськогосподарського податку".
   У зв'язку з цим пункти 10 - 13 уважати відповідно пунктами 11
- 14.
 
   2. Унести   до   форми   розрахунку   фіксованого
сільськогосподарського податку, наведеної в додатку 1 до Порядку,
такі доповнення:
   а) на першій сторінці розрахунку праворуч від інформації про
ідентифікаційний код і місцезнаходження підприємства помістити
спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою
формою:
 
    ---------------------------------------
    |Загальний розрахунок     |    |
    |-----------------------------+-------|
    |Новий (уточнений) розрахунок |    |
    ---------------------------------------
 
   б) доповнити розрахунок графами 18 - 22, а також виноскою (*)
такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|Нараховано |  Сума   | Сума   |Сума штрафу | Зміст  |
|податку за | податку   |податку,  |в розмірі 10 | помилки:*|
| даними  |(недоплата), |яка зменшує | відсотків  |     |
| раніше  |  яка    |податкові  | від суми  |     |
| поданого  | збільшує  |зобов'язання| недоплати  |     |
|розрахунку, |податкове  |у зв'язку  |(нараховує- |     |
|  що   |зобов'язання |з      | ться    |     |
|уточнюється,| в зв'язку  |виправленням| платником  |     |
|  усього  | з      |помилки   |самостійно  |     |
| (гр. 17  |виправленням |(гр. 18 -  |відповідно  |     |
|розрахунку, | помилки   |гр. 17)*  |до пункту  |     |
|  що   |(гр. 17 -  |      |17.2 статті |     |
|уточнюєть- |гр. 18)*   |      |17 Закону  |     |
|ся)*    |       |      |України   |     |
|      |       |      |"Про     |     |
|      |       |      | порядок   |     |
|      |       |      |погашення  |     |
|      |       |      |зобов'язань |     |
|      |       |      |платників  |     |
|      |       |      |податків   |     |
|      |       |      |перед    |     |
|      |       |      |бюджетами та |     |
|      |       |      |державними  |     |
|      |       |      |цільовими  |     |
|      |       |      |фондами")  |     |
|      |       |      |( 2181-14 ) |     |
|      |       |      |(гр. 19 х  |     |
|      |       |      | 10%)*   |     |
|------------+-------------+------------+-------------+----------|
|  18    |  19    |  20    |  21    |  22   |
|------------+-------------+------------+-------------+----------|
------------------------------------------------------------------
   * Графи  18  -  22 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку податку, що містить виправлені показники.
 
   3. Унести   до   форми   розрахунку   фіксованого
сільськогосподарського податку, наведеної в додатку 2 до Порядку,
такі доповнення:
   а) на першій сторінці розрахунку праворуч від інформації про
ідентифікаційний код і місцезнаходження підприємства помістити
спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою
формою:
    ---------------------------------------
    |Загальний розрахунок     |    |
    |-----------------------------+-------|
    |Новий (уточнений) розрахунок |    |
    ---------------------------------------
 
   б) доповнити розрахунок графами 18 - 22, а також виноскою (*)
такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|Нараховано |  Сума   |  Сума   |Сума штрафу  | Зміст  |
|податку за | податку  | податку,  |в розмірі 10 | помилки:*|
| даними  |(недоплата),|яка зменшує |відсотків   |     |
| раніше  | яка    |податкові  |від суми   |     |
| поданого  | збільшує  |зобов'язання|недоплати   |     |
|розрахунку, |податкове  | у зв'язку |(нараховуєт- |     |
|  що   |зобов'язан- |   з   |ся      |     |
|уточнюєть- |ня в зв'язку|виправленням|платником   |     |
|ся, усього |з      | помилки  |самостійно  |     |
| (гр. 17  |виправленням| (гр. 18 - |відповідно  |     |
|розрахунку, | помилки  |гр. 17)*  |до пункту   |     |
|  що   |(гр. 17 -  |      |17.2 статті  |     |
|уточнюєть- |гр. 18)*  |      |17 Закону   |     |
|ся)*    |      |      | України   |     |
|      |      |      |"Про поря-  |     |
|      |      |      |док пога-   |     |
|      |      |      |шення зо-   |     |
|      |      |      |бов'язань   |     |
|      |      |      |платників   |     |
|      |      |      |податків   |     |
|      |      |      |перед     |     |
|      |      |      |бюджетами   |     |
|      |      |      |та держав-  |     |
|      |      |      |ними     |     |
|      |      |      |цільовими   |     |
|      |      |      |фондами")   |     |
|      |      |      |( 2181-14 )  |     |
|      |      |      |(гр. 19 х   |     |
|      |      |      | 10%)*    |     |
|------------+------------+------------+--------------+----------|
|  18   |  19   |  20   |  21    |  22   |
|------------+------------+------------+--------------+----------|
------------------------------------------------------------------
 
   * Графи  18  -  22 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку податку, що містить виправлені показники.
 
 Начальник управління справляння платежів за
 користування природними ресурсами ДПА          Ю.Лапшин
 України
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner