Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1355/122 від 24.04.2009

Про затвердження системи відбору спортсменів до олімпійської збірної команди України із зимових видів спорту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                Н А К А З
 
 
N 7/7 від 09.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
  м. Київ              юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 75/6363
 
 
           Про внесення змін і доповнень
       до Інструкції про порядок справляння збору
          за геологорозвідувальні роботи,
        виконані за рахунок державного бюджету
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2001 р. N 1426 ( 1426-2001-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з прийняттям
Закону  України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків  перед  бюджетами та державними  цільовими фондами"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за
рахунок державного бюджету, затвердженої наказом Комітету України
з питань геології та використання надр і Державної податкової
адміністрації  України від 23 червня 1999 р. N 105/309 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 1999 р. за
N 474/3767 ( z0474-99 ), що додаються.
 
   2. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
 
Міністр екології та природних
ресурсів України                    С.І.Курикін
 
Голова Державної податкової
адміністрації України                  М.Я.Азаров
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України
                   09.01.2002 N 7/7
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 75/6363
 
 
 
            Зміни і доповнення
      до Інструкції про порядок справляння збору
         за геологорозвідувальні роботи,
       виконані за рахунок державного бюджету
              ( z0474-99 )
 
 
   1. У пункті 1.1 слово "Закону" замінити на слово "законів" та
після слів у лапках "Про систему оподаткування" доповнити словами
у лапках "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами".
 
   2. Пункт 5.5 доповнити реченням такого змісту:
   "У такому разі для обчислення загальної суми збору  до
нормативу збору за основний вид корисної копалини застосовується
загальний коефіцієнт 1,2".
 
   3. Доповнити Інструкцію пунктом 5.11 такого змісту:
   "5.11. Обчислення збору за геологорозвідувальні роботи при
видобуванні титанової руди розсипних родовищ іршанської групи і
розсипних родовищ титано-цирконієвих руд здійснюється, виходячи з
обсягів погашених у надрах балансових та позабалансових запасів
цих руд у тоннах, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції
та коефіцієнтів. Для обчислення суми збору обсяги погашених
запасів руд у кубічних метрах перераховуються в тонни згідно з
об'ємною масою руди".
 
   4. Пункт  6.2 викласти в такій редакції:
   "6.2. Базовий  податковий (звітний) період для збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету,  дорівнює  календарному  кварталу.  
   Розрахунки збору подаються надрокористувачами протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу, органам державної податкової служби за
місцезнаходженням родовища корисних копалин.
   Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
   У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку  збору,  такий  платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники".
 
   5. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:
   "6.4. Надрокористувач, який перебуває на податковому обліку в
органах державної податкової служби іншого району (міста), ніж
місцезнаходження родовища корисних копалин, що ним експлуатується,
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає (надсилає)
до органу державної податкової служби, в якому він зареєстрований,
копію розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою
органу державної податкової служби,  яка  прийняла  оригінал
розрахунку.  
   За  рішенням нафтогазовидобувного підприємства розрахунок
збору можуть подавати до органів державної податкової служби
безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за місцем
податкової реєстрації таких філій".
 
   6. Перший абзац пункту 6.5 викласти в такій редакції:
   "Надрокористувачі сплачують авансові квартальні внески збору
до 20 числа третього місяця звітного кварталу і до 20-го числа
місяця, наступного за звітним кварталом, у розмірі однієї третини
суми збору, визначеної у попередньому розрахунку".
 
   7. Третій абзац пункту 6.5 замінити абзацами такого змісту:
   "Сума збору  в  повному обсязі, обчислена відповідно до
розрахунку за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично
внесених авансових платежів за цей квартал), сплачується протягом
10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку
подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу),  за місцем податкової реєстрації платника (місцем
перебування на податковому обліку в органах державної податкової
служби). 
   За рішенням нафтогазовидобувного підприємства збір можуть
вносити безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за
місцем податкової реєстрації таких філій".
 
   8. У  пункті  6.7  слова "встановленого порядку ведення
оперативно-бухгалтерського обліку" замінити словами "встановленого
порядку ведення органами державної податкової служби оперативного
обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до
бюджетів та державних цільових фондів, за місцем податкової
реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в
органах державної податкової служби) або за місцезнаходженням
родовища корисних копалин, а облік платників - відповідно до
встановленого порядку обліку платників податків".
 
   9. Пункт 9.1 після слова "обчислення" доповнити комою та
словом "повноту" і після слова  "також"  доповнити  словами
"правильність складання та".
 
   10. Пункт 9.2 викласти у такій редакції:
   "9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому чинним законодавством України".
 
   11. Абзаци перший і другий прикладу 4 додатка 1 до Інструкції
викласти у такій редакції:
   "Петрівський ГЗК  на  Петрівському  комплексному родовищі
титано-цирконієвих руд (розсипних родовищ) видобуває титановий
концентрат,  цирконієвий  концентрат, дистеновий концентрат і
формувальні піски, що супутньо залягають із основними корисними
копалинами. 
   Обсяг  погашених  запасів,  підтверджений  документами
геологомаркшейдерських замірів, у другому кварталі складає 1420
тонн".
 
   12. Унести до форми розрахунку збору за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, наведеної в
додатку 2 до Інструкції, такі доповнення:
   а) на першій сторінці розрахунку після абревіатури "ЄДРПО"
додати абревіатуру і слова "ТРДПАУ або номер з ДРФО (фізичної
особи)", слово "Адреса" замінити словами "Назва і адреса" і
праворуч від відмітки про одержання помістити спеціальне поле для
службових відміток про тип розрахунку за такою формою:
 
         --------------------------------------------
         | Загальний розрахунок     |      |
         |------------------------------+-----------|
         | Новий (уточнений) розрахунок |      |
         --------------------------------------------
 
   б) доповнити розрахунок рядками 24 - 28 і виноскою (*) такого
змісту:
 
 --------------------------------------------------------------------------
 | Усього нараховано збору за даними раніше поданого | грн. | 24 |   |
 | розрахунку, що уточнюється (р. 21 розрахунку, що |   |   |   |
 | уточнюється) *                  |   |   |   |
 |---------------------------------------------------+------+------+------|
 | Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове  | грн. | 25 |   |
 | зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки   |   |   |   |
 | (р. 21 - р. 24) *                 |   |   |   |
 |---------------------------------------------------+------+------+------|
 | Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в | грн. | 26 |   |
 | зв'язку з виправленням помилки (р. 24 - р. 21) * |   |   |   |
 |---------------------------------------------------+------+------+------|
 | Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати   |   |   |   |
 | (нараховується платником самостійно відповідно  | грн. | 27 |   |
 | до пункту 17.2 статті 17 Закону України      |   |   |   |
 | від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення |   |   |   |
 | зобов'язань платників податків перед бюджетами  |   |   |   |
 | та державними цільовими фондами") (р. 25 х 10%) * |   |   |   |
 |---------------------------------------------------+------+------+------|
 | Зміст помилки: *                 | X  | 28 | X  |
 --------------------------------------------------------------------------
 
   *Рядки 24 - 28  заповнюються  в  разі  подання  нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   13. Порядок   складання   розрахунку   збору   за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету, наведений у додатку 3 до Інструкції, доповнити пунктами
22 - 28 такого змісту:
   "22. У спеціальному полі для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений розрахунок)" вказується позначка
(X), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить
виправлені показники. У разі подання  загального  розрахунку
позначок у рядку не робиться.
 
   23. Рядки  24 - 28 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період. 
   У разі подання загального розрахунку рядки 24 - 28 не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
 
   24. У рядку 24 "Усього нараховано збору за даними раніше
поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється показник рядка
21 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.
 
   25. У  рядку  25 "Сума збору (недоплати), яка збільшує
податкове зобов'язання в  зв'язку  з  виправленням  помилки"
проставляється різниця значень рядків 21 і 24 нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
   26. У рядку 26  "Сума  збору,  яка  зменшує  податкові
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 24 і 21 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
 
   27. У рядку 27 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми
недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків
показника за рядком 25 нового (уточненого) розрахунку збору, що
містить виправлені показники.
 
   28. У рядку 28 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину,
яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету".
 
 
 
Начальник управління справляння
платежів за користування природними
ресурсами ДПА України                   Ю.Лапшин<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner