Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 354 від 24.04.2009

Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з професії "Лицювальник - плиточник"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 6/8 від 09.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 74/6362
 
 
   Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок
   обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього
           природного середовища
 
 
   Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 р. N 1426 ( 1426-2001-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Є М О:
 
 
   1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
Державної  податкової адміністрації України від 19 липня 1999 р.
N 162/379 ( z0544-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 9 серпня 1999 р. за N 544/3837, із змінами і доповненнями,
унесеними наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України та Державної податкової
адміністрації України від 27 січня 2000 р. N 24/37 ( z0091-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2000 р. за
N 91/4312, і наказом від 28 лютого 2001 р. N 75/76 ( z0245-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 березня 2001 р.
за N 245/5436, що додаються.
 
   2. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
 Міністр екології та природних
 ресурсів України                   С.І.Курикін
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 Погоджено:
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України            О.В.Шлапак
 
 Міністр фінансів України                 І.О.Юшко
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства екології
                   та  природних   ресурсів
                   України,      Державної
                   податкової   адміністрації
                   України 09.01.2002 N 6/8
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 74/6362
 
            Зміни і доповнення
    до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
    за забруднення навколишнього природного середовища
              ( z0544-99 )
 
   1. У пункті 1.1 після слів у лапках "Про відходи" доповнити
словами у лапках "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
 
   2. У пунктах 7.1, 7.2, 7.4 слово "місцезнаходженням" замінити
словами "місцем податкової реєстрації".
 
   3. Перший абзац пункту 7.2 замінити абзацами такого змісту:
 
   "Базовий податковий (звітний) період збору за забруднення
навколишнього  природного  середовища  дорівнює  календарному
кварталу.
   Розрахунки збору  подаються  платниками органам державної
податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за
місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на
податковому обліку в органах державної податкової служби).
   Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
   У разі коли у майбутніх податкових періодах платник збору
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку  збору,  такий  платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники".
 
   4. Перше речення другого абзацу пункту 7.2 вилучити.
 
   5. Абзаци другий - четвертий пункту 7.2 вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим.
 
   6. Пункт 7.3 викласти в такій редакції:
 
   "7.3. Збір  сплачується  платниками за місцем податкової
реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах
державної  податкової  служби) протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку
збору, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу".
 
   7. Доповнити Інструкцію ( z0544-99 ) пунктами 8.5 і 8.6
такого змісту:
 
   "8.5. Органи державної податкової  служби  ведуть  облік
платників збору відповідно до Інструкції, затвердженої наказом
Державної податкової  адміністрації України від 17.11.98 N 552
( z0791-98 ) і  зареєстрованої в Мін'юсті України 14.12.98 за
N 791/3231,  та  з  урахуванням  положень,  визначених  цією
Інструкцією.
   8.6. Органи  державної  податкової  служби  ведуть облік
нарахованих і сплачених сум збору відповідно до  Інструкції,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 03.09.01 N 342 ( z0887-01 ) і зареєстрованої в Мін'юсті
України 18.10.01 за N 887/6078".
 
   8. У пункті 9.2 після слова "обчислення" поставити кому і
слова  "та  своєчасну  сплату" замінити словами "повноту та
своєчасність сплати".
 
   9. Другий абзац пункту 9.2 викласти в такій редакції:
   "Штрафні санкції  та  пеня  застосовуються  в  порядку,
встановленому чинним законодавством України".
 
   10. Унести до форми  розрахунку  збору  за  забруднення
навколишнього природного середовища, наведеної в додатку 2 до
Інструкції ( z0544-99 ), такі доповнення:
 
   а) на першій сторінці розрахунку праворуч від відмітки про
одержання помістити спеціальне поле для службових відміток про тип
розрахунку за такою формою:
   -------------------------------
   |Загальний розрахунок |    |
   |---------------------|-------|
   |Новий (уточнений)  |    |
   |розрахунок      |    |
   -------------------------------
   б) доповнити розрахунок рядками 8 - 12 такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|8. Нараховано збору за даними раніше поданого     |    |
|розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку,  |    |
|що уточнюється) *****                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 8.1 до державного бюджету (р. 8 х 30 %)     |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   8.2 до місцевих бюджетів (р. 8 х 70 %)      |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   8.3 залишається   у   розпорядженні      |    |
|   підприємства ****                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|9. Сума збору (недоплата), яка збільшує       |    |
|податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням    |    |
|помилки (р. 7 - р. 8) *****              |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 9.1 підлягає сплаті до державного       |    |
|бюджету (р. 9 х 30 %)                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   9.2 підлягає сплаті до місцевих бюджетів     |    |
|   (р. 9 х 70 %)                   |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   9.3 залишається у розпорядженні підприємства **** |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання  |    |
|  у зв'язку з виправленням помилки          |    |
|  (р. 8 - р. 7) *****                |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч. 10.1 до державного бюджету (р. 10 х 30 %)    |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   10.2 до місцевих бюджетів (р. 10 х 70 %)     |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   10.3 залишається у розпорядженні        |    |
|   підприємства ****                |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|11. Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати |    |
|(нараховується платником самостійно відповідно до   |    |
|пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000  |    |
|N 2181-III (2181-14) "Про порядок погашення зобов'я- |    |
|зань платників податків перед бюджетами та державними |    |
|цільовими фондами") (р. 9 х 10%) *****         |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у т.ч.11.1 підлягає сплаті до державного        |    |
|бюджету (р. 11 х 30 %)                 |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|   11.2 підлягає сплаті до місцевих бюджетів    |    |
|   (р. 11 х 70 %)                  |    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|12. Зміст помилки: *****                |  X  |
------------------------------------------------------------------
   в) у примітці "****" до розрахунку збору після цифр "7.3"
через кому додати цифри "8.3, 9.3, 10.3";
   г) доповнити розрахунок приміткою "*****" такого змісту:
   "Рядки 8 - 12 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.";
   ґ) текст щодо складання розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища доповнити пунктами 22 - 28
такого змісту:
 
   "22. У спеціальному полі для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" робиться позначка (Х), якщо подається  загальний
розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" робиться позначка (Х),
якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить
виправлені показники. У разі подання  загального  розрахунку
позначок у рядку не робиться.
 
   23. Рядки 8 - 12 заповнюються у разі  подання  нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального розрахунку рядки 8 - 12  не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
 
   24. У рядку 8 "Нараховано збору за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється, усього" проставляється відповідно
показник рядка 7 загального розрахунку за період, показники якого
виправляються.
   У рядках 8.1, 8.2 і 8.3 проставляються відповідно показники
рядків 7.1, 7.2 і 7.3 загального розрахунку за період, показники
якого виправляються.
 
   25. У рядку 9 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 7 і 8 нового (уточненого) розрахунку збору,
що містить виправлені показники.
   У рядку  9.1  проставляється  показник, який складає 30
відсотків показника за рядком 9 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
   У рядку 9.2 проставляється показник,  який  складає  70
відсотків показника за рядком 9 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
   Рядок 9.3   заповнюється   виключно   підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті, і в ньому проставляється 70 відсотків показника за
рядком 9 нового (уточненого) розрахунку збору,  що  містить
виправлені показники.
 
   26. У рядку 10  "Сума  збору,  яка  зменшує  податкове
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 8 і 7 нового (уточненого) розрахунку збору,
що містить виправлені показники.
   У рядку 10.1 проставляється показник, який  складає  30
відсотків показника за рядком 10 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
   У рядку  10.2  проставляється показник, який складає 70
відсотків показника за рядком 10 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
   Рядок 10.3   заповнюється   виключно   підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті, і в ньому проставляється 70 відсотків показника за
рядком 10 нового (уточненого) розрахунку збору,  що   містить
виправлені показники.
 
   27. У рядку 11 "Сума штрафу у розмірі 10 % від суми
недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків
показника за рядком 9 нового (уточненого) розрахунку збору, що
містить виправлені показники.
   У рядку  11.1  проставляється показник, який складає 30
відсотків показника за рядком 11 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
   У рядку 11.2 проставляється показник, який  складає  70
відсотків показника за рядком 11 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
 
   28. У рядку 12 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину,
яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за
забруднення навколишнього природного середовища".
 
 Начальник управління справляння платежів за
 користування природними ресурсами ДПА          Ю.Лапшин
 України
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner