Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 394 від 24.04.2009

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 9/10/14/11 від 09.01.2002     Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 77/6365
 
 
   Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок
   обчислення і справляння плати за користування надрами в
    цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
26 жовтня 2001 р. N 1426 ( 1426-2001-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженої наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної
податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України,
Міністерства праці та соціальної політики України від 8 лютого
2001  р.  N  37/45/73/44 ( z0160-01 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 22 лютого 2001 р. за N 160/5351, що
додаються.
   2. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
 Міністр екології та
 природних ресурсів України           С.І. Курикін
 
 Міністр фінансів України            І.О. Юшко
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України              М.Я. Азаров
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                І.Я. Сахань
 
 Погоджено:
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України         О.В. Шлапак
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва           О.В. Кужель
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та  природних   ресурсів
                   України,    Міністерства
                   фінансів України, Державної
                   податкової   адміністрації
                   України, Міністерства праці
                   та  соціальної  політики
                   України
                   09.01.2002 N 9/10/14/11
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 77/6365
 
            Зміни і доповнення
    до Інструкції про порядок обчислення і справляння
    плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних
         з видобуванням корисних копалин
              ( z0160-01 )
 
   1. Пункт 1.1 після слів "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" доповнити словами "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 )".
 
   2. У пункті 6.1 перший абзац замінити абзацами такого змісту:
   "Базовий  податковий  (звітний)  період  для  плати  за
користування  надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, дорівнює календарному кварталу.
   Розрахунок плати за користування надрами  в  цілях,  не
пов'язаних  з  видобуванням  корисних копалин, складається і
подається платниками до органів державної податкової служби за
місцезнаходженням ділянки надр протягом 40 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу.
   Якщо останній день строку подання розрахунку плати припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання
вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
   У разі,  коли  в  майбутніх податкових періодах платник
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку  плати,  такий  платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники".
 
   3. У пункті 6.4 слова "до 20-го числа місяця, що настає за
кварталом, у розмірі однієї четвертої від річної суми плати"
замінити словами "протягом 10 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного строку подання розрахунку плати (тобто
протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу)".
 
   4. У пункті 6.5:
   слова "до 30 квітня подає" замінити словами "протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу, подає (надсилає)";
   слова "до 30 числа місяця, наступного за кварталом" замінити
словами "протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку подання розрахунку збору (тобто протягом 50
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу)";
   друге речення вилучити.
 
   5. Доповнити Інструкцію пунктом 8.8 такого змісту:
   "8.8. Дозвіл на спеціальне використання надр скасовується
органом, що його видав, за поданням органу державної податкової
служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі плати за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з  видобуванням
корисних копалин, протягом шести місяців".
 
   6. Пункт 9.2 викласти у такій редакції:
   "9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому чинним законодавством України".
 
   7. Додаток 3 до пункту 6.3 Інструкції про порядок обчислення
і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних
з видобуванням корисних копалин ( z0160-01 ), викласти у такій
редакції:
 
                   "Додаток 3
                    до пункту 6.3. Інструкції
                    про порядок обчислення і
                    справляння   плати   за
                    користування  надрами  в
                    цілях,  не  пов'язаних з
                    видобуванням    корисних
                    копалин
 
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп органу державної
податкової служби)
 
 
                 ---------------------------------
                 |Загальний розрахунок   |  |
                 |--------------------------+----|
                 |Новий (уточнений)     |  |
                 |розрахунок        |  |
                 ---------------------------------
 
 
До органу державної податкової  _________________________________
служби
 
 
 
Ідентифікаційний код     -------------------------------------
платника згідно з ЄДРПОУ,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ТРДПАУ або номер з ДРФО   -------------------------------------
(фізичної особи)
 
Місцезнаходження суб'єкта
господарювання        ____________________________________
 
Прізвище відповідальної особи ____________________________________
 
 
 
Ідентифікаційний номер    -------------------------------------
відповідальної особи     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               -------------------------------------
 
Телефон            ____________________________________
 
Місцезнаходження ділянки надр ____________________________________
 
 
              РОЗРАХУНОК
   плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
         видобуванням корисних копалин,
    за ________ звітний (податковий) квартал 200__ року
   (I, II, III, IV)
 
------------------------------------------------------------------
| Код | Оди- |   Вид   |Обсяг підземного | Річний | Сума |
|рядка | ниця | користування |  простору   |норматив| плати, |
|   |виміру|  надрами  | (ділянки) надр | плати, |грн. (к.|
|   |   |       | (активний об'єм |грн. за | 4 х к. |
|   |   |       | зберігання газу |одиницю |  5)  |
|   |   |       | та газоподібних | виміру |    |
|   |   |       |продуктів; об'єм |    |    |
|   |   |       |  спеціально  |    |    |
|   |   |       | створених та  |    |    |
|   |   |       |існуючих гірничих|    |    |
|   |   |       |  виробок,   |    |    |
|   |   |       |  природних  |    |    |
|   |   |       | порожнин; площа |    |    |
|   |   |       |  спеціально  |    |    |
|   |   |       | створених та  |    |    |
|   |   |       |існуючих гірничих|    |    |
|   |   |       |  виробок,   |    |    |
|   |   |       |  природних  |    |    |
|   |   |       |  порожнин)  |    |    |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 1  | 2  |   3    |    4    |  5  |  6  |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 01  | тис. |Зберігання  |         |    |    |
|   |куб. м|природного  |         |    |    |
|   |актив-|газу та    |         |    |    |
|   | ного |газоподібних |         |    |    |
|   |об'єму|продуктів   |         |    |    |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 02  | куб. |Зберігання  |         |    |    |
|   | м  |нафти та інших|         |    |    |
|   |   |рідких    |         |    |    |
|   |   |нафтопродуктів|         |    |    |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 03  |кв. м |Витримування |         |    |    |
|   |   |вино-     |         |    |    |
|   |   |матеріалів,  |         |    |    |
|   |   |виробництво  |         |    |    |
|   |   |і зберігання |         |    |    |
|   |   |винопродукції |         |    |    |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 04  |кв. м |Вирощування  |         |    |    |
|   |   |грибів,    |         |    |    |
|   |   |овочів, квітів|         |    |    |
|   |   |та інших   |         |    |    |
|   |   |рослин    |         |    |    |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 05  |кв. м |Зберігання  |         |    |    |
|   |   |харчових   |         |    |    |
|   |   |продуктів,  |         |    |    |
|   |   |промислових та|         |    |    |
|   |   |інших товарів,|         |    |    |
|   |   |речовин і   |         |    |    |
|   |   |матеріалів  |         |    |    |
|------+------+--------------+-----------------+--------+--------|
| 06  |кв. м |Провадження  |         |    |    |
|   |   |іншої     |         |    |    |
|   |   |господарської |         |    |    |
|   |   |діяльності  |         |    |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 07 | грн. |Сума плати, розрахована за річним    |    |
|   |   |нормативом плати             |    |
|   |   |(р.01+р.02+р.03+р.04+р.05+р.06)     |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 08 | грн. |Сума плати за звітний квартал (р.07:4)  |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 09 | грн. |Нараховано плати за даними раніше    |    |
|   |   |поданого розрахунку, що уточнюється   |    |
|   |   |(р.08 розрахунку, що уточнюється) *   |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 10 | грн. |Сума плати (недоплата), яка збільшує   |    |
|   |   |податкове зобов'язання в зв'язку з    |    |
|   |   |виправленням помилки (р. 08 - р. 09) *  |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 11 | грн. |Сума плати, яка зменшує податкові    |    |
|   |   |зобов'язання в зв'язку з виправленням  |    |
|   |   |помилки (р. 09 - р. 08) *        |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 12 | грн. |Сума штрафу у розмірі 10% від суми    |    |
|   |   |недоплати (нараховується платником    |    |
|   |   |самостійно відповідно до пункту 17.2   |    |
|   |   |статті 17 Закону України від 21.12.2000 |    |
|   |   |N 2181-III "Про порядок погашення    |    |
|   |   |зобов'язань платників податків перед   |    |
|   |   |бюджетами та державними цільовими    |    |
|   |   |фондами") (р. 10 х 10%) *        |    |
|------+------+-----------------------------------------+--------|
| 13 | грн. |Зміст помилки: *             |    |
------------------------------------------------------------------
   * Рядки  09  -  13 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
Керівник                         Підпис
(прізвище)
 
Головний бухгалтер              Підпис (прізвище)
 
                       М.П.
 
  Заповнення розрахунку плати за користування надрами в цілях,
     не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 
   1. У спеціальному полі для службових відміток про  вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що  містить  виправлені  показники,  позначки  у  рядку  не
проставляються.
   У рядку  "Новий  (уточнений)  розрахунок"  проставляється
позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати,
що  містить виправлені показники. У разі подання загального
розрахунку позначки в рядку не проставляються.
 
   2. У колонці 4 "Обсяг підземного простору (ділянки) надр"
згідно  з  наданим  гірничним  відводом за даними проектної
документації на підземні споруди на користування надрами в цілях,
не   пов'язаних   з   видобуванням   корисних   копалин,
проектно-кошторисної документації, технічних паспортів на підземні
споруди,  не  пов'язані з видобуванням корисних копалин, та
договорів оренди, інвентарних карток обліку основних засобів тощо
проставляються:
   у рядку 01 "Зберігання природного газу та  газоподібних
продуктів"  -  активний об'єм зберігання природного газу та
газоподібних продуктів (у тисячах кубічних метрів);
   у рядку 02 "Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів"
-  об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок,
природних порожнин (у кубічних метрах);
   у рядках 03 "Витримування виноматеріалів, виробництво  і
зберігання винопродукції", 04 "Вирощування грибів, овочів, квітів
та інших рослин", 05 "Зберігання харчових продуктів, промислових
та інших товарів, речовин і матеріалів" та 06 "Провадження іншої
господарської діяльності" - площа спеціально створених та існуючих
гірничих виробок, природних порожнин (у квадратних метрах).
 
   3. У  колонці  5 "Річний норматив плати": у рядках 01
"Зберігання природного газу та газоподібних  продуктів",  02
"Зберігання  нафти  та  інших  рідких  нафтопродуктів",  03
"Витримування  виноматеріалів,  виробництво  і  зберігання
винопродукції", 04 "Вирощування грибів, овочів, квітів та інших
рослин", 05 "Зберігання харчових продуктів, промислових та інших
товарів,  речовин  і  матеріалів"  та 06 "Провадження іншої
господарської діяльності" в залежності від виду використання надр
проставляються відповідні річні нормативи плати за користування
надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
які затверджені  постановою  Кабінету  Міністрів  України від
8 листопада 2000 року N 1682 ( 1682-2000-п ) і застосовуються з 1
липня 2001 року.
 
   4. У  колонці 6 "Сума плати": у рядках 01 "Зберігання
природного газу та газоподібних продуктів", 02 "Зберігання нафти
та інших рідких нафтопродуктів", 03 "Витримування виноматеріалів,
виробництво і зберігання винопродукції", 04 "Вирощування грибів,
овочів,  квітів  та  інших рослин", 05 "Зберігання харчових
продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів" та
06 "Провадження іншої господарської діяльності" проставляється
добуток значень колонок 4 та 5 відповідних рядків.
 
   5. У рядку 07 "Сума плати, розрахована за річним нормативом
плати" проставляється значення, яке дорівнює сумі показників
комірок колонки 6 за рядками 01 - 06.
 
   6. У рядку 08 "Сума плати за звітний квартал" проставляється
сума плати за звітний квартал, яка становить одну четверту суми
плати, розрахованої за річним нормативом плати, тобто значення
рядка 07 поділене на 4.
 
   7. Рядки  09  - 13 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального розрахунку рядки 09 - 13 не
заповнюється і в них відповідно проставляються риски.
   У рядку 09 "Нараховано плати за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється показник рядка 08
загального розрахунку за період, показники якого виправляються.
 
   8. У рядку 10 "Сума плати (недоплати), яка збільшує податкове
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 08 і 09 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
 
   9. У рядку 11 "Сума плати, яка зменшує податкове зобов'язання
у зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень
рядків 09 і 08 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
 
   10. У рядку 12 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за
рядком  10 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
 
   11. У рядку 13 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину,
яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з  видобуванням
корисних копалин".
 
 Начальник управління справляння
 платежів за користування природними
 ресурсами ДПА України              Ю.Лапшин
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner