Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 384 від 24.04.2009

Про видачу та скасування ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 8/9/13/10 від 09.01.2002      Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   29 січня 2002 р.
                   за N 76/6364
 
 
   Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок
   обчислення і справляння плати за користування надрами
         для видобування корисних копалин
 
 
   Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11
липня  2001  р.  N  822  ( 822-2001-п ) "Про затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини", від 26
жовтня 2001 р. N 1426 ( 1426-2001-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами"
( 2181-14 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення  і  справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин, затвердженої наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства
праці та соціальної політики України і Державного комітету України
по геології і використанню надр  від  30  грудня  1997  р.
N 207/472/51/157 ( z0020-98 ) та зареєстрованої  в  Міністерстві
юстиції України 16 січня 1998 р. за N 20/2460, із змінами  і
доповненнями, унесеними наказом Міністерства екології та природних
ресурсів України, Міністерства  фінансів  України,  Державної
податкової адміністрації України, Міністерства праці та соціальної
політики України  від 13 червня 2000 р.  N  51/128/307/128
( z0383-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3
липня 2000 р. за N 383/4604, що додаються.
 
   2. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
 Міністр екології та природних
 ресурсів України                   С.І.Курикін
 
 Міністр фінансів України                 І.О.Юшко
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    І.Я.Сахань
 
 Погоджено:
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України            О.В.Шлапак
 
 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                   О.В.Кужель
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Наказ Міністерства екології
                  та природних ресурсів України,
                  Міністерства фінансів України,
                  Державної податкової
                  адміністрації України,
                  Міністерства праці та
                  соціальної політики України
                  09.01.2002 N 8/9/13/10
 
                  Зареєстровано в Міністерстві
                  юстиції України
                  29 січня 2002 р.
                  за N 76/6364
 
            Зміни і доповнення
    до Інструкції про порядок обчислення і справляння
   плати за користування надрами для видобування корисних
           копалин ( z0020-98 )
 
   1. Пункт 1.1 після слів "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" доповнити словами "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), після слів "Кодексу
України про надра" доповнити словами "Бюджетного кодексу України
( 2542-14 )" та після слів "підземних вод" доповнити словами "від
11 липня 2001 року N 822 ( 822-2001-п ) "Про затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини".
 
   2. Пункт 2.1 після слова "власності" доповнити словами "їх
філії,  представництва,  відділення  та  інші  відокремлені
підрозділи".
 
   3. У пункті 2.2 слова "платників плати за користування
надрами для видобування корисних копалин"  замінити  словами
"користувача надр".
 
   4. Пункт 3.1 доповнити абзацом такого змісту:
   "обсяги видобутих корисних копалин  -  для  золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини".
 
   5. В абзаці восьмому пункту 4.1 після слова "плати" доповнити
словами "за користування надрами для видобування мінеральних
підземних вод" і доповнити цей пункт абзацами такого змісту:
   "Диференційовані нормативи плати за користування надрами для
видобування  золоторудної  (золото-поліметалічної)  сировини,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001
N 822 ( 822-2001-п ).
   Диференційовані нормативи  плати   встановлюються   для
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини як фіксована сума у
гривнях на тонну видобутої золоторудної (золото-поліметалічної)
сировини. Нормативи диференціюються при видобутку золоторудної
(золото-поліметалічної)  сировини  на  корінних  родовищах  у
залежності від типу родовищ, способу видобування (відкритий,
підземний), типу сировини (золоторудна, золото-поліметалічна) та
за середнім умістом золота в золоторудній (золото-поліметалічній)
сировині. При видобутку золоторудної сировини  на  розсипних
родовищах нормативи диференціюються за середнім умістом золота в
золоторудній сировині".
 
   6. Пункт 5.1 доповнити абзацом такого змісту:
   "для золоторудної (золото-поліметалічної) сировини - виходячи
з обсягів видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини
та диференційованих нормативів плати у гривнях за тонну. Якщо у
користувача    надр   облік   видобутої   золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини ведеться в кубічних метрах, то
перерахунок  у  тонни  здійснюється згідно з об'ємною масою
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини".
 
   7. Доповнити Інструкцію пунктом 5.10 такого змісту:
   "5.10. Спосіб видобутку золоторудної (золото-поліметалічної)
сировини, її тип, тип родовища та середній вміст золота у цій
сировині визначаються за даними протоколів засідань Державної
комісії по запасах корисних копалин та паспортів металевих родовищ
корисних копалин.
   У разі  видобутку  золоторудної  (золото-поліметалічної)
сировини одночасно на декількох ділянках з різним середнім вмістом
золота у руді облік видобутку цієї сировини ведеться і плата
обчислюється в розрізі цих ділянок".
 
   8. У першому абзаці пункту 6.1 слова "до 15 числа місяця,
наступного за звітним кварталом" замінити словами "протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу".
 
   9. У другому абзаці пункту 6.1 слова "до 30 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, подає" замінити словами "протягом
40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного (податкового) кварталу, подає (надсилає)".
 
   10. У третьому абзаці пункту 6.1 слова "за місцезнаходженням
платника до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом"
замінити словами "за місцем податкової реєстрації платника (місцем
перебування на податковому обліку в органах державної податкової
служби) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу".
 
   11. Абзац перший пункту 6.1 викласти у такій редакції:
   "Базовий податковий  (звітний)  період  для  плати  за
користування надрами для видобування корисних копалин дорівнює
календарному кварталу".
   У зв'язку з цим абзаци перший - п'ятий вважати відповідно
абзацами другим - шостим.
 
   12. Пункт 6.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
   "Якщо останній день строку подання розрахунку плати припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
   У разі, коли в майбутніх  податкових  періодах  платник
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку плати, то такий платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники".
 
   13. Пункт 6.3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Розрахунок плати за користування надрами для видобування
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини  складається  за
формою, що наведена в додатку 12. Методичні рекомендації із
складання цього розрахунку наведені в додатку 13".
 
   14. У пункті 6.4 слова "до 20 числа місяця, наступного за
звітним кварталом" замінити словами "протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку
плати, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу".
 
   15. Пункт 6.4 доповнити абзацами такого змісту:
   "Користувач надр, що перебуває на податковому обліку в органі
державної  податкової  служби  іншого  району  (міста),  ніж
місцезнаходження  родовища  корисних  копалин,  протягом  10
календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку
подання розрахунку плати (тобто протягом 50 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу), додатково подає (надсилає)  до  органу  державної
податкової служби, у якому він зареєстрований, копію платіжного
документа про його сплату".
 
   16. У першому абзаці пункту 6.7 цифри "40" замінити цифрами
"100", а слова "і 60 відсотків - до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя" вилучити.
 
   17. Доповнити Інструкцію новим пунктом 8.10 такого змісту:
   "8.10. Дозвіл на спеціальне використання надр скасовується
органом, що його видав, за поданням органу державної податкової
служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі плати за
користування надрами для видобування корисних копалин протягом
шести місяців".
 
   18. Пункт 9.2 викласти у такій редакції:
   "9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому чинним законодавством України".
 
   19. Доповнити Інструкцію додатками 12 і 13, що додаються.
 
   20. Додаток 1 доповнити прикладами розрахунку плати такого
змісту:
   "Приклад 10
   Золотодобувне підприємство веде розробку підземним способом
корінного родовища золоторудної сировини.
   Обсяг видобутку з початку року (за I і  II  квартали)
становить:
   на першій ділянці - 30 000 т,
   на другій ділянці - 20 000 т.
   Середній вміст золота:
   на першій ділянці - 5,5 г/т,
   на другій ділянці - 10,1 г/т.
   Норматив плати за одиницю видобутку золоторудної сировини:
   на першій ділянці - 0,50 грн./т,
   на другій ділянці - 1,92 грн./т.
   а) Плата за користування надрами для видобування золоторудної
сировини з першої ділянки родовища:
   30 000 т 0,50 грн./т = 15 000 грн.
   б) Плата за користування надрами для видобування золоторудної
сировини з другої ділянки родовища:
   20 000 т 1,92 грн./т = 38 400 грн.
   в) Сумарна плата за видобування золоторудної сировини в
цілому по родовищу:
   15 000 грн. + 38 400 грн. = 53 400 грн.
   Нараховано за попередній період (I квартал) 23 400 грн.
   Підлягає сплаті за II квартал:
   53 400 грн. - 23 400 грн. = 30 000 грн.
   Приклад 11
   Золотодобувне підприємство веде відкритим способом розробку
розсипного родовища золоторудної сировини.
   Обсяг видобутку  з  початку року (за I і II квартали)
становить: 12 000 куб. м.
 
   Середній вміст золота: 5,2 г/т.
   Об'ємна маса золоторудної сировини: 1,80 т/куб. м.
   Норматив плати за одиницю видобутку золоторудної сировини:
   2,49 грн./т.
   Плата за користування надрами для видобування золоторудної
сировини з родовища:
   12 000 куб. м. x 1,80 т/куб. м. x 2,49 грн./т = 53 784 грн.
   Нараховано за попередній період (I квартал): 26 430 грн.
   Підлягає сплаті за II квартал:
   53 784 грн. - 26 430 грн. = 27 354 грн.".
 
   21. Унести до форми розрахунку плати за користування надрами
для видобування нафти, конденсату, природного газу (у тому числі
супутнього  при видобутку нафти), підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу, наведеної в
додатку 2 до Інструкції, такі доповнення:
   а) першу сторінку розрахунку після  абревіатури  "ЄДРПО"
доповнити  абревіатурою і словами "ТРДПАУ або номер з ДРФО
(фізичної особи)" і праворуч від відмітки про одержання помістити
спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою
формою:
   -----------------------------------
   |Загальний розрахунок    |  |
   |----------------------------+----|
   |Новий (уточнений) розрахунок|  |
   -----------------------------------
 
   б) у рядку 19 слова "Підлягає сплаті" замінити на слово
"нараховано";
   в) доповнити форму розрахунку рядками 22 - 26 і виноскою (*)
такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|Усього нараховано  плати  за |   грн.   | 22 |   |
|даними   раніше   поданого |        |   |   |
|розрахунку, що уточнюється (р. |        |   |   |
|16 розрахунку, що уточнюється) * |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Сума плати  (недоплата),  яка |   грн.   | 23 |   |
|збільшує податкове зобов'язання |        |   |   |
|у зв'язку з виправленням помилки |        |   |   |
|(р. 16 - р. 22) *        |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Сума плати,   яка   зменшує |   грн.   | 24 |   |
|податкові зобов'язання у зв'язку |        |   |   |
|з виправленням помилки (р. 22 - |        |   |   |
|р. 16) *             |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Сума штрафу в розмірі 10 % від |   грн.   | 25 |   |
|суми  недоплати (нараховується |        |   |   |
|платником самостійно відповідно |        |   |   |
|до пункту 17.2 статті 17 Закону |        |   |   |
|України  від  21.12.2000  N |        |   |   |
|2181-III          "Про |        |   |   |
|порядок погашення  зобов'язань |        |   |   |
|платників   податків   перед |        |   |   |
|бюджетами   та   державними |        |   |   |
|цільовими фондами")       |        |   |   |
|(р. 23 х 10%) *         |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Зміст помилки: *         |    Х    | 26 |  Х |
------------------------------------------------------------------
 
   * Рядки 22-26 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   22. Унести до  Методичних  рекомендацій  щодо  складання
розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти,
конденсату, природного газу (у тому числі супутнього при видобутку
нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних
грязей та мулу ( z0383-00 ), наведених у додатку 3 до Інструкції,
такі зміни:
   а) пункт 1 доповнити абзацом першим і другим такого змісту:
   "У спеціальному полі для  службових  відміток  про  вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначки в рядку не робляться.
   У рядку  "Новий  (уточнений)  розрахунок"  проставляється
позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати,
що містить виправлені показники. У разі подання  загального
розрахунку позначки в рядку не проставляються";
   б) у пунктах 14 і 17 цифри "40" замінити на цифри "100";
   в) у пунктах 15 і 18 цифри "60" замінити на цифри "100" і
слово "загальнодержавного" замінити на слово "місцевого";
   г) у пункті 19 слова "Підлягає сплаті" замінити на слово
"нараховано" і слова "що підлягає сплаті" замінити на слова "що
нарахована";
   г) у пункті 20 слова "підлягає сплаті" замінити на слово
"нарахована";
   д) у пункті 21 слово "загальнодержавного" замінити на слово
"місцевого"  та  слова  "підлягає сплаті" замінити на слово
"нарахована";
   е) доповнити Методичні рекомендації пунктами 22-26 такого
змісту:
   "22. Рядки  22-26  заповнюються  у  разі подання нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі  подання  загального  розрахунку  рядки 22-26 не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   У рядку 22 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник
рядка  16  загального розрахунку за період, показники якого
виправляються.
 
   23. У рядку 23 "Сума плати (недоплата),  яка  збільшує
податкове  зобов'язання  у  зв'язку  з виправленням помилки"
проставляється різниця значень рядків 16 і 22 нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   24. У  рядку  24  "Сума  плати,  яка зменшує податкові
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 22 і 16 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
 
   25. У рядку 25 "Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10% показника за рядком 23
нового (уточненого) розрахунку плати, що містить  виправлені
показники.
 
   26. У  рядку 26 "Зміст помилки" платник коротко вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою
за  користування  надрами для видобування нафти, конденсату,
природного газу (у тому числі супутнього при видобутку нафти),
підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей
та мулу".
 
   23. Унести до форми розрахунку плати за користування надрами
для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих
корисних  копалин,  сировини  нерудної  для  металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини, наведеної
в додатку 4 до Інструкції, такі доповнення:
   а) першу сторінку розрахунку після  абревіатури  "ЄДРПО"
доповнити  абревіатурою і словами "ТРДПАУ або номер з ДРФО
(фізичної особи)" і праворуч від відмітки про одержання помістити
спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою
формою:
   -----------------------------------
   |Загальний розрахунок    |  |
   |----------------------------+----|
   |Новий (уточнений) розрахунок|  |
   -----------------------------------
 
   б) у рядках 15 і 16 розрахунку цифри і знаки відповідно
"(р. 14 х 40 / 100)" і (р. 14 х 60 / 100)" вилучити;
   в) у рядку 20 розрахунку слова "Підлягає сплаті" замінити на
слово "Нараховано";
   г) доповнити форму розрахунку рядками 23-27 і виноскою (*)
такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|Усього нараховано  плати  за |   грн.   | 23 |   |
|даними   раніше   поданого |        |   |   |
|розрахунку, що уточнюється (р. |        |   |   |
|20 розрахунку, що уточнюється) * |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Сума плати  (недоплата),  яка |   грн.   | 24 |   |
|збільшує податкове зобов'язання |        |   |   |
|у зв'язку з виправленням помилки |        |   |   |
|(р. 20 - р. 23) *        |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Сума плати,   яка   зменшує |   грн.   | 25 |   |
|податкові зобов'язання у зв'язку |        |   |   |
|з виправленням помилки (р. 23 - |        |   |   |
|р. 20) *             |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Сума штрафу в розмірі 10%  від |   грн.   | 26 |   |
|суми  недоплати (нараховується |        |   |   |
|платником самостійно відповідно |        |   |   |
|до пункту 17.2 статті 17 Закону |        |   |   |
|України  від  21.12.2000  N |        |   |   |
|2181-III          "Про |        |   |   |
|порядок погашення  зобов'язань |        |   |   |
|платників   податків   перед |        |   |   |
|бюджетами   та   державними |        |   |   |
|цільовими фондами")       |        |   |   |
|(р. 24 х 10 %) *         |        |   |   |
|---------------------------------+----------------+------+------|
|Зміст помилки: *         |     Х   | 27 | Х  |
------------------------------------------------------------------
 
   * Рядки 23-27 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   24. Унести  до  Методичних  рекомендацій  щодо складання
розрахунку плати за користування надрами для видобування вугілля
кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини
нерудної для металургії, гірничо-хімічної,  гірничорудної  та
будівельної сировини ( z0383-00 ), наведених у додатку 5 до
Інструкції, такі зміни:
   а) пункт 1 доповнити абзацом першим і другим такого змісту:
   "У спеціальному  полі  для  службових  відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначки в рядку не робляться.
   У рядку  "Новий  (уточнений)  розрахунок"  проставляється
позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати,
що  містить виправлені показники. У разі подання загального
розрахунку позначки в рядку не робляться";
   б) у пунктах 15, 18 і 21 цифри "40" замінити на цифри "100";
   в) пункт 16 викласти в такій редакції:
   "16. У рядку 16 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від
нарахованої суми плати за корисні копалини місцевого значення, ця
сума дублюється у комірці колонки 6. У комірці колонки 5 робиться
прочерк";
   г) пункт 19 викласти в такій редакції:
   "19. У рядку 19 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від
нарахованої суми плати за попередній звітний квартал (період) за
корисні копалини місцевого значення, ця сума дублюється у комірці
колонки 6. У комірці колонки 5 робиться прочерк";
   ґ) у пункті 20 слова "Підлягає сплаті" замінити на слово
"нараховано" і слова "яка підлягає сплаті" замінити на слова "яка
нарахована";
   д) пункт 22 викласти в такій редакції:
   "22. У рядку 22 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від
суми плати за корисні копалини місцевого значення, яка нарахована
за звітний квартал, ця сума дублюється у комірці колонки 6. У
комірці колонки 5 робиться прочерк".
   е) доповнити Методичні рекомендації пунктами 23-27 такого
змісту:
   "23. Рядки 23-27 заповнюється  у  разі  подання  нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального  розрахунку  рядки  23-27  не
заповнюється і в них відповідно проставляються прочерки.
   У рядку 23 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник
рядка 20 загального розрахунку за період,  показники  якого
виправляються.
 
   24. У  рядку  24 "Сума плати (недоплата), яка збільшує
податкове зобов'язання у  зв'язку  з  виправленням  помилки"
проставляється різниця значень рядків 20 і 23 нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   25. У рядку 25  "Сума  плати,  яка  зменшує  податкові
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 23 і 20 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
 
   26. У рядку 26 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за
рядком  24 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
 
   27. У рядку 27 "Зміст помилки" платник коротко  вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою
за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля
бурого,  металевих  корисних  копалин, сировини нерудної для
металургії,  гірничохімічної,  гірничорудної  та  будівельної
сировини".
 
   25. Унести до форми розрахунку плати за користування надрами
для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та облицьовувальних матеріалів, наведеної в додатку 6 до
Інструкції, такі доповнення:
   а) першу сторінку розрахунку після  абревіатури  "ЄДРПО"
доповнити  абревіатурою і словами "ТРДПАУ або номер з ДРФО
(фізичної особи)" і праворуч від відмітки про одержання помістити
спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою
формою:
  -----------------------------------
  |Загальний розрахунок    |  |
  |----------------------------+----|
  |Новий (уточнений) розрахунок|  |
  -----------------------------------
 
   б) у пункті 19 розрахунку слова "Підлягає сплаті" замінити на
слово "нараховано";
   в) у рядках 14 і 15 розрахунку цифри і знаки відповідно
"(р. 13 х 40 / 100)" і "(р. 13 х 60 / 100)" вилучити;
   г) доповнити форму розрахунку рядками 22-26 і виноскою (*)
такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------
|Усього нараховано  плати  за |    грн.    |  22   |    |
|даними   раніше   поданого |         |     |    |
|розрахунку, що уточнюється (р. |         |     |    |
|19 розрахунку, що уточнюється) * |         |     |    |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума плати  (недоплата),  яка |    грн.    |  23   |    |
|збільшує податкове зобов'язання |         |     |    |
|у зв'язку з виправленням помилки |         |     |    |
|(р. 19 - р. 22) *         |         |     |    |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума плати,   яка   зменшує |    грн.    |  24   |    |
|податкові зобов'язання у зв'язку |         |     |    |
|з виправленням помилки (р. 22 - |         |     |    |
|р. 19) *             |         |     |    |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума штрафу у розмірі 10 % від |    грн.    |  25   |    |
|суми  недоплати (нараховується |         |     |    |
|платником самостійно відповідно |         |     |    |
|до пункту 17.2 статті 17 Закону |         |     |    |
|України  від  21.12.2000  N |         |     |    |
|2181-III          "Про |         |     |    |
|порядок погашення  зобов'язань |         |     |    |
|платників   податків   перед |         |     |    |
|бюджетами   та   державними |         |     |    |
|цільовими фондами") (р. 23 х |         |     |    |
|10 %) *              |         |     |    |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Зміст помилки: *         |      Х   |  26  |  Х  |
--------------------------------------------------------------------------
 
   * Рядки 22-26 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   26. Унести  до  Методичних  рекомендацій  щодо складання
розрахунку плати за користування надрами для видобування урану,
сировини  ювелірної  (дорогоцінне  каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння),  виробної  (виробне  каміння)  та
облицьовувальних матеріалів ( z0383-00 ), наведених у додатку 7 до
Інструкції, такі зміни:
   а) пункт 1 доповнити абзацами першим і другим такого змісту:
   "У спеціальному полі для  службових  відміток  про  вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначки в рядку не ставляться.
   У рядку  "Новий  (уточнений)  розрахунок"  проставляється
позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати,
що містить виправлені показники. У разі подання  загального
розрахунку позначки в рядку не робляться".
   б) у пункті 14 цифру "40" замінити на цифру "100";
   в) у пункті 15 цифру "60" замінити на цифру "100" і слово
"загальнодержавного" замінити на слово "місцевого";
   г) у пункті 19 слова "Підлягає сплаті" замінити на слово
"Нараховано" і слова "яка підлягає сплаті" замінити на слова "яка
нарахована";
   г) у пункті 20 цифру "40" замінити на цифру "100" і слова
"підлягає сплаті" замінити на слово "нарахована";
   д) у пункті 21 цифру "60" замінити на цифру "100", слово
"загальнодержавного"  замінити  на слово "місцевого" і слова
"підлягає сплаті" замінити на слово "нарахована";
   е) доповнити Методичні рекомендації пунктами 22-26 такого
змісту:
   "22. Рядки  22-26  заповнюються  у  разі подання нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального розрахунку рядки 22 - 26 не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   У рядку 22 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник
рядка  19  загального розрахунку за період, показники якого
виправляються.
 
   23. У  рядку  23 "Сума плати (недоплата), яка збільшує
податкове зобов'язання у  зв'язку  з  виправленням  помилки"
проставляється різниця значень рядків 19 і 22 нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   24. У  рядку  24  "Сума  плати,  яка зменшує податкові
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 22 і 19 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
 
   25. У рядку 25 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за
рядком  23 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
 
   26. У  рядку 26 "Зміст помилки" платник коротко вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання по платі
за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної
(дорогоцінне  каміння),  ювелірно-виробної  (напівдорогоцінне
каміння),  виробної  (виробне  каміння)  та  облицьовувальних
матеріалів".
 
   27. Додаток 8 до пункту 6.3 Інструкції про порядок обчислення
і справляння плати за користування надрами для  видобування
корисних копалин викласти у такій редакції:
 
                   "Додаток 8 до пункту 6.3
                    Інструкції про порядок
                    обчислення і справляння
                    плати за користування
                    надрами для видобування
                    корисних копалин
                    ( z0020-98 )
 
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп
органу державної податкової
служби)
               -----------------------------------
               |Загальний розрахунок    |  |
               |----------------------------+----|
               |Новий (уточнений) розрахунок|  |
               -----------------------------------
 
До органу державної      ___________________________________
податкової служби
 
Ідентифікаційний код платника -------------------------------
згідно з ЄДРПОУ, ТРДПАУ або  | | | | | | | | | | |
номер з ДРФО (фізичної особи) -------------------------------
 
 
Місцезнаходження суб'єкта   ___________________________________
господарювання
 
Прізвище відповідальної    ______________________
особи
 
Ідентифікаційний номер    -------------------------------
відповідальної особи     | | | | | | | | | | |
               -------------------------------
 
Телефон            ______________________
 
Місцезнаходження родовища   ______________________
(ділянки) надр
 
              РОЗРАХУНОК
     плати за користування надрами для видобування
          мінеральної підземної води
 
    за ____________________________________200__ року
     (I-ий квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
 
   Назва родовища (ділянки) ___________________________
   Середньодобовий видобуток (дебіт) __________________
   Категорія родовища _________________________________
 
---------------------------------------------------------------------------
|Код |Одиниця |Показник    |Напрями використання       |Усього|
|рядка|виміру |        |мінеральних підземних вод     |   |
|   |    |        |----------------------------------|   |
|   |    |        |Природна|Лікувальні та  |Ліку- |   |
|   |    |        |столова |лікувально-столо-|вальні |   |
|   |    |        |(промис-|ві питні для   |для  |   |
|   |    |        |ловий  |внутрішнього   |зовні- |   |
|   |    |        |розлив) |вживання     |шнього |   |
|   |    |        |    |-----------------|засто- |   |
|   |    |        |    |Промис- |Лікува- |сування|   |
|   |    |        |    |ловий  |льні  |    |   |
|   |    |        |    |розлив |заклади |    |   |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
| 1 |  2  |  3      |  4  |  5  |  6  |  7  | 8  |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
|   |    |Обсяг видобутку |    |    |    |    |   |
| 01 |куб.м. |за період з   |    |    |    |    |   |
|   |    |початку року  |    |    |    |    |   |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
|   |    |Диференційований|    |    |    |    |   |
| 02 |грн./  |норматив    |    |    |    |    |   |
|   |куб. м |плати      |    |    |    |    |   |
|-----+--------+----------------+--------+--------+--------+-------+------|
|   |    |Сума плати за  |    |    |    |    |   |
| 03 | грн.  |диференційованим|    |    |    |    |   |
|   |    |нормативом   |    |    |    |    |   |
|   |    |(р. 01 х р. 02) |    |    |    |    |   |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 04 | куб.м. |Квота (ліміт) у разі її затвердження           |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 05 |грн./  |Середньозважений  диференційований  норматив      |
|   |куб. м. |плати  за  перевищення  видобутку  понад      |
|   |    |встановлену квоту (ліміт) (р.03 к. 8 / р. 01      |
|   |    |к. 8)                           |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 06 | грн.  |Сума додаткової плати за перевищення видобутку      |
|   |    |понад установлену квоту (ліміт) [(р. 01 к. 8 -      |
|   |    |к. 04) х р. 05]                      |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 07 | грн.  |Сума плати, що включається до валових витрат       |
|   |    |виробництва (р. 03 к.8 - р. 06)             |
|   |    |Сума плати, що сплачується за рахунок прибутку      |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 08 | грн.  |(р. 06 х 2)                        |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 09 | грн.  |Усього нараховано плати за період з початку        |
|   |    |року (р. 07 + р. 08)                   |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 10 | грн.  |Усього нараховано плати за попередній звітний      |
|   |    |квартал (період)                     |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 11 | грн.  |Нараховано плати за звітний квартал (р. 09 -       |
|   |    |р. 10)                          |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 12 |    |Усього нараховано плати за даними раніше         |
|   | грн.  |поданого розрахунку, що уточнюється (р. 11        |
|   |    |розрахунку, що уточнюється) *               |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 13 | грн.  |Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове      |
|   |    |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки       |
|   |    |(р. 11 - р. 12) *                     |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
| 14 | грн.  |Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання      |
|   |    |в зв'язку з виправленням помилки (р. 12 - р.       |
|   |    |11) *                           |
|-----+--------+----------------------------------------------------------|
|   |    |Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати      |
| 15 | грн.  |(нараховується платником самостійно відповідно      |
|   |    |до пункту 17.2 статті 17 Закону України від      |
|   |    |21.12.2000 р.  N  2181-III   "Про порядок      |
|   |    |погашення зобов'язань платників податків перед      |
|   |    |бюджетами та державними цільовими фондами")      |
|   |    |(р. 13 х 10%) *                      |
|-----+-------------------------------------------------------------------|
| 16 |Зміст помилки: *                          |
---------------------------------------------------------------------------
 
 М.П.
 Керівник підприємства ____________________
 Головний бухгалтер  ____________________
 Головний гідрогеолог ____________________
 
   * Рядки 12-16 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники".
 
   28. Методичні рекомендації щодо складання розрахунку плати за
користування надрами для видобування мінеральної підземної води
( z0383-00 ), наведені в додатку 9 до Інструкції про порядок
обчислення і справляння плати за користування  надрами  для
видобування корисних копалин, викласти у такій редакції:
   "1. У спеціальному полі для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" робиться позначка (Х), якщо подається  загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначки у рядку не ставляться.
   У рядку  "Новий  (уточнений)  розрахунок"  проставляється
позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати,
що  містить виправлені показники. У разі подання загального
розрахунку позначки у рядку не ставляться.
   У рядку 01 "Обсяг видобутку за період з початку року"
користувачем надр проставляється обсяг видобутої  мінеральної
підземної води з початку року, накопичувальним підсумком, за
кожним їх видом. Дані за такими  обсягами  приймаються  за
оперативними обмірами чи підрахунками гідрогеологічної служби
користувача надр або інших служб, на які покладено обов'язки
ведення обліку обсягів видобутку мінеральної підземної води, та
уточнються за підсумками року.
 
   2. У рядку 02 "Диференційований норматив плати" у відповідні
комірки колонок 4, 5, 6, 7 для кожного напряму використання
мінеральної  підземної  води  проставляється  диференційований
норматив плати, що встановлений у додатку до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.03.2000 N 456 ( 456-2000-п ).
 
   3. У рядку 03 "Сума плати за диференційованим нормативом" у
відповідні комірки колонок 4, 5, 6, 7 проставляється сума плати за
кожним напрямом використання мінеральної підземної води, яка
розраховується як добуток рядків 01 і 02. Значення комірки колонки
8 цього рядка дорівнює сумі значень комірок колонок 4, 5, 6, 7.
 
   4. Рядок  04  "Квота  (ліміт)  у разі її затвердження"
заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлена  квота
(ліміт) на видобуток мінеральної підземної води, і відповідно у
рядку проставляється розмір цієї квоти. У разі відсутності такої
квоти у рядку проставляється прочерк.
 
   5. У рядку 05 "Середньозважений диференційований норматив
плати за перевищення видобутку понад встановлену квоту (ліміт)"
проставляється середньозважений диференційований норматив плати,
який розраховується шляхом ділення суми плати (усього) за рядком
03 (колонка 8) на обсяг видобутку (усього) за рядком 01 (колонка
8).
 
   6. У рядку 06 "Сума додаткової плати за перевищення видобутку
понад установлену квоту (ліміт)" проставляється сума плати за
перевищення видобутку мінеральної підземної води понад установлену
квоту (ліміт), яка розраховується як різниця значення комірки
колонки 8 рядка 01 і значення рядка 04, помножена на значення
рядка 05.
 
   7. У рядку 07 "Сума плати, що включається до валових витрат
виробництва" проставляється нарахована сума додаткової плати, що
включається до валових витрат виробництва за відповідний звітний
квартал (період), яка розраховується як різниця значення комірки
колонки 8 рядка 03 і значення рядка 06.
 
   8. У  рядку 08 "Сума плати, що сплачується за рахунок
прибутку" проставляється нарахована сума плати за рядком 06
помножена на 2.
 
   9. У рядку 09 "Усього нараховано плати за період з початку
року"  проставляється  нарахована сума плати, накопичувальним
підсумком з початку року, яка розраховується як сума рядків 07 і
08.
 
   10. У рядку 10 "Усього нараховано плати за попередній звітний
квартал  (період)"  проставляється  нарахована сума плати за
попередній звітний квартал (період), накопичувальним підсумком з
початку року.
 
   11. У рядку 11 "Нараховано плати за  звітний  квартал"
проставляється нарахована сума плати, яка підлягає сплаті за
звітний квартал і розраховується як різниця значень рядків 09 і
10.
 
   12. Рядки 12-16  заповнюються  у  разі  подання  нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період.
   У разі подання загального  розрахунку  рядки  12-16  не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   У рядку 12 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник
рядка 11 загального розрахунку за період,  показники  якого
виправляються.
 
   13. У рядку 13 "Сума плати (недоплата),  яка  збільшує
податкове  зобов'язання  в  зв'язку  з виправленням помилки"
проставляється різниця значень рядків 11 і 12 нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   14. У рядку 14  "Сума  плати,  яка  зменшує  податкові
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 12 і 11 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
 
   15. У рядку 15 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за
рядком 13 нового (уточненого) розрахунку плати, що  містить
виправлені показники.
 
   16. У рядку 16 "Зміст помилки" платник коротко  вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою
за користування надрами для видобування мінеральної підземної
води".
 
 Начальник управління справляння
 платежів за користування
 природними ресурсами ДПА України           Ю.Лапшин
 
                   Додаток 12
                   до пункту 6.3 Інструкції
                   про порядок обчислення
                   і справляння плати за
                   користування надрами для
                   видобування корисних копалин
                   ( z0020-98 )
 
                  -----------------------------------
Відмітка про одержання:       |Загальний розрахунок    |  |
(вхідний N, дата, штамп органу   |----------------------------+----|
державної податкової служби)    |Новий (уточнений) розрахунок|  |
До органу державної         -----------------------------------
податкової служби ___________________
_____________________________________
 
Ідентифікаційний код       -------------------------------
платника згідно з         | | | | | | | | | | |
ЄДРПОУ, ТРДПАУ або        -------------------------------
номер з ДРФО (фізичної особи)
Назва та адреса підприємства ________________________
_____________________________________________________
 
Прізвище відповідальної особи _______________________
 
Ідентифікаційний номер      -------------------------------
відповідальної особи       | | | | | | | | | | |
Телефон ____________________   -------------------------------
 
              РОЗРАХУНОК
     плати за користування надрами для видобування
     золоторудної (золото-поліметалічної) сировини
 
   за ___________________________________ 200_ року
     (за I-й квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
 
 Назва родовища (ділянки, ділянок) ______________________________
 Спосіб видобутку _______________________________________________
 Тип золоторудної сировини ______________________________________
 Об'ємна маса золоторудної сировини _____________________________
 
---------------------------------------------------------------------
|Код |Одиниця|Показники       |Перша |Друга |Третя |Усього|
|рядка| виміру|           |ділянка|ділянка|ділянка|   |
|-----+-------+----------------------+-------+-------+-------+------|
| 1 |  2  |     3      | 4  | 5   |  6  | 7  |
|-----+-------+----------------------+-------+-------+-------+------|
|01  | г/т |Середній вміст золота |    |    |    | Х  |
|-----+-------+----------------------+-------+-------+-------+------|
|02  |  т  |Обсяг видобутку за  |    |    |    |   |
|   |    |період з початку року |    |    |    |   |
|-----+-------+----------------------+-------+-------+-------+------|
|03  | грн./т|Диференційований   |    |    |    | Х  |
|   |    |норматив плати    |    |    |    |   |
|-----+-------+----------------------+-------+-------+-------+------|
|04  | грн. |Сума   плати   за|    |    |    |   |
|   |    |диференційованим   |    |    |    |   |
|   |    |нормативом     за|    |    |    |   |
|   |    |видобуток з  початку|    |    |    |   |
|   |    |року (р.01 х р.02 х|    |    |    |   |
|   |    |р.03)         |    |    |    |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|05  |  т  |Квота, у разі її встановлення         |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|06  | грн. |Додаткова плата за перевищення видобутку   |   |
|   |    |понад установлену квоту (р. 02 - р. 05) х   |   |
|   |    |р. 04 / р. 02                 |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|07  |  т  |Наднормативні втрати             |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|08  | грн. |Додаткова плата за наднормативні утрати    |   |
|   |    |(р. 07 х р. 04 / р. 02)            |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|09  | грн. |Сума плати, що включається до валових     |   |
|   |    |витрат виробництва              |   |
|   |    |(р. 04 - р. 06 - р. 08)           |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|10  | грн. |Сума плати, що сплачується за рахунок     |   |
|   |    |прибутку [(р. 06 + р. 08) х 2]        |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|11  | грн. |Усього нараховано плати за обсяги       |   |
|   |    |погашених запасів корисних копалин з     |   |
|   |    |початку року (р. 04 + р. 06+ р. 08)      |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|12  | грн. |Усього  нараховано плати за попередній  |   |
|   |    |звітний квартал (період)           |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|13  | грн. |Сума плати за звітний квартал       |   |
|   |    |(р.11 - р.12)                 |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|14  | грн. |Усього нараховано плати за даними раніше  |   |
|   |    |поданого розрахунку, що уточнюється (р. 13  |   |
|   |    |розрахунку, що уточнюється) *         |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|15  | грн. |Сума  плати (недоплата), яка  збільшує  |   |
|   |    |податкове  зобов'язання  у  зв'язку  з  |   |
|   |    |виправленням помилки (р. 13 - р. 14) *    |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|16  | грн. |Сума  плати,  яка  зменшує  податкові  |   |
|   |    |зобов'язання  у зв'язку з виправленням  |   |
|   |    |помилки (р. 14 - р. 13) *           |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|17  | грн. |Сума штрафу в розмірі 10 % від суми  |   |
|   |    |недоплати   (нараховується   платником  |   |
|   |    |самостійно  відповідно до пункту  17.2  |   |
|   |    |статті 17 Закону України  від 21.12.2000  |   |
|   |    |N 2181-III  "Про  порядок   погашення  |   |
|   |    |зобов'язань  платників  податків  перед  |   |
|   |    |бюджетами  та  державними  цільовими  |   |
|   |    |фондами")                   |   |
|   |    |(р. 15 х 10 %) *               |   |
|-----+-------+----------------------------------------------+------|
|18  |  Х  |Зміст помилки *                | Х  |
---------------------------------------------------------------------
 
 М.п.
 Керівник підприємства ________________
 Головний бухгалтер ___________________
 Головний геолог ______________________
 
   * Рядки 14-18 заповнюються у разі подання нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.
 
 Начальник управління справляння
 платежів за користування
 природними ресурсами ДПА України           Ю.Лапшин
 
                   Додаток 13
                   до пункту 6.3 Інструкції про
                   порядок обчислення і
                   справляння плати за
                   користування надрами для
                   видобування корисних копалин
                   ( z0020-98 )
 
           Методичні рекомендації
   щодо складання розрахунку плати за користування надрами
    для видобування золоторудної (золото-поліметалічної)
               сировини
 
   1. У спеціальному полі для службових відміток про  вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначки у рядку не ставляться.
   У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" вказується позначка
(Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати, що містить
виправлені показники. У разі подання  загального  розрахунку
позначки у рядку не ставляться.
   У рядку 01 "Середній вміст золота" у комірках колонок 4, 5 і
6 користувачем надр проставляється середній вміст золота у тонні
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини. Середній  вміст
золота проставляється по кожній ділянці окремо за даними засідань
Державної комісії по запасах корисних копалин та  паспортів
металевих родовищ корисних копалин. Комірка колонки 7 за рядком 01
не заповнюється.
   Якщо користувачем надр розробляється більше трьох ділянок, то
він самостійно додає до розрахунку необхідну кількість колонок,
продовжуючи при цьому нумерацію колонок.
 
   2. У рядку 02 "Обсяг видобутку за період з початку року" у
комірках колонок 4, 5 і 6 проставляється користувачем надр обсяг
видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини (у тоннах)
за період з початку року, наростаючим підсумком відповідно по
кожній ділянці окремо. Значення комірки колонки 7 за рядком 02
дорівнює сумі значень комірок 4, 5 і 6 за рядком 02.
   Якщо у користувача  надр  облік  видобутої  золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини ведеться в кубічних метрах, то
перерахунок у тонни здійснюється згідно  з  об'ємною  масою
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини.
 
   3. У рядку 03 "Диференційований норматив плати" у відповідні
комірки  колонок  4,  5  і  6  проставляється  відповідний
диференційований норматив плати, наведений у додатку до постанови
Кабінету Міністрів  України  від  11 липня 2001 року N 822
( 822-2001-п ). Комірка колонки 7 за рядком 03 не заповнюється.
 
   4. У рядку 04 "Сума плати за диференційованим нормативом за
видобуток з початку року" у комірках колонок 4,  5  і  6
проставляється  сума  плати за обсяги видобутої золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини за період з початку року, яка
розраховується як добуток значень відповідних комірок колонок 4, 5
і 6 за рядками 01, 02 і 03. Значення комірки колонки 7 дорівнює
сумі значень комірок колонок 4, 5 і 6.
 
   5. Рядок 05 "Квота, у разі її встановлення" заповнюється
користувачем надр, якщо йому встановлена квота на видобуток
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини. Якщо така квота
користувачу надр не встановлена, то у комірці рядка проставляється
прочерк.
 
   6. Рядок 06 "Додаткова плата за перевищення видобутку понад
установлену квоту" заповнюється користувачем надр, якщо йому
встановлена квота    на     видобуток     золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини. Значення комірки цього рядка
розраховується як різниця значення комірки колонки 7 рядка 02 і
значення рядка 05 помножена на значення комірки колонки 7 рядка 04
і поділена на значення комірки колонки 7 рядка 02. Якщо квота
користувачу надр не встановлена, у комірці рядка проставляється
прочерк.
 
   7. Рядок 7 "Наднормативні втрати" заповнюється користувачем
надр, якщо за відповідний період були наднормативні втрати при
видобутку золоторудної (золотополіметалічної) сировини. Обсяги
наднормативних утрат у процесі видобутку розраховуються  для
кожного  родовища на підставі нормативів утрат, затверджених
Державною комісією України по запасах корисних копалин (у проектах
розробки родовищ (чи їх ділянок), а також щорічними планами
гірничих робіт), і погоджуються у встановленому порядку з органами
державного  гірничого  нагляду.  Якщо  за відповідний період
наднормативних втрат не було, то у комірці рядка 07 проставляється
прочерк.
 
   8. У рядку 08 "Додаткова плата за наднормативні утрати"
користувачем  надр  проставляється  сума додаткової плати за
наднормативні утрати, значення якої дорівнює добутку значення
рядка 07 і значення комірки колонки 7 рядка 04 поділеному на
значення комірки колонки 7 рядка 02.
 
   9. У рядку 09 "Сума плати, що включається до валових витрат
виробництва" проставляється користувачем надр сума плати, що
включається до валових витрат виробництва і розраховується як
різниця значень комірки колонки 7 рядка 04, значення комірки рядка
06 і значення комірки рядка 08.
 
   10. У рядку 10 "Сума плати, що сплачується за рахунок
прибутку"  проставляється  користувачем  надр сума плати, що
сплачується за рахунок прибутку, яка дорівнює сумі значень рядків
06 і 08 збільшеної удвічі.
 
   11. У рядку 11 "Усього нараховано плати за обсяги погашених
запасів корисних копалин з початку року" проставляється значення,
яке дорівнює сумі значення комірки колонки 7 рядка 04 та значень
рядків 06 і 08.
 
   12. У рядку 12 "Усього нараховано плати за попередній звітний
квартал (період)" проставляється загальна нарахована сума плати за
попередній звітний квартал (період), відображена у комірці рядка
11 розрахунку плати за користування надрами для видобування
золоторудної (золотополіметалічної) сировини за попередній звітний
квартал (період).
 
   13. У рядку 13 "Сума плати за звітний квартал" проставляється
сума плати за звітний квартал, яка дорівнює різниці значень
комірок рядків 11 і 12.
 
   14. У рядку 14 "Усього нараховано плати за даними раніше
поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється значення рядка
13  загального розрахунку плати за користування надрами для
видобування золоторудної (золото-поліметалічної)  сировини  за
період, показники якого виправляються.
 
   15. У рядку 15 "Сума плати (недоплата),  яка  збільшує
податкове  зобов'язання  у  зв'язку  з виправленням помилки"
проставляється різниця значень рядків 13 і 14 нового (уточненого)
розрахунку плати, що містить виправлені показники.
 
   16. У рядку 16  "Сума  плати,  яка  зменшує  податкові
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 14 і 13 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
 
   17. У рядку 17 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за
рядком  15 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
 
   18. У рядку 18 "Зміст помилки" платник коротко  вказує
причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою
за  користування  надрами  для  видобування  золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини.
 
 Начальник управління справляння
 платежів за користування
 природними ресурсами ДПА України             Ю.Лапшин<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner