Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 305 від 24.04.2009

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.03.2004 N 266


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 2 від 08.01.2002          Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 січня 2002 р.
                   за N 63/6351
 
 
    Про затвердження Положення про Державну інспекцію
    з безпеки мореплавства флоту рибного господарства
 
 
   Відповідно до вимог ст. 10 Кодексу торговельного мореплавства
України (  176/95-ВР  ), Положення про Міністерство аграрної
політики України, затвердженого Указом Президента України від 7
червня 2000 року N 772/2000 ( 772/2000 ), пункту 7 Положення про
Державний  департамент  рибного  господарства,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року
N 1226 ( 1226-2000-п ), постанови Кабінету Міністрів України від
27 серпня 1999 року N 1583 ( 1583-99-п ) "Про технічний нагляд за
суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства", міжнародних конвенцій щодо безпеки
мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього середовища з
суден Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Державну інспекцію з безпеки
мореплавства флоту рибного господарства (додається).
 
   2. Державному департаменту рибного господарства (Шведенко
М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики
України Лузана Ю.Я.
 
 Міністр               І.Кириленко
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   08.01.2002 N 2
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 січня 2002 р.
                   за N 63/6351
 
              Положення
     про Державну інспекцію з безпеки мореплавства
          флоту рибного господарства
 
   1. Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного
господарства (Держрибфлотінспекція) є спеціально уповноваженим
органом державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного
господарства, яка діє при  Державному  департаменті  рибного
господарства (Укрдержрибгосп) і йому підпорядковується. Основною
метою діяльності Держрибфлотінспекції є здійснення державного
нагляду за безпекою мореплавства рибопромислового флоту.
   2. Держрибфлотінспекція  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Мінагрополітики України, Укрдержрибгоспу та цим Положенням.
   3. Держрибфлотінспекція очолює службу державного нагляду за
безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що складається з
Держрибфлотінспекції, інспекцій державного  портового  нагляду
морських рибних портів і відповідних структур підприємств.
   4. Держрибфлотінспекція  здійснює   свої   повноваження
безпосередньо та шляхом співпраці з:
   капітанами морських рибних портів;
   інспекціями державного  портового нагляду морських рибних
портів;
   лоцманськими службами морських рибних портів.
   5. Основними завданнями Держрибфлотінспекції є:
   1) державний нагляд за безпекою мореплавства суден флоту
рибного господарства;
   2) аналіз національного та міжнародного досвіду з метою
удосконалення системи безпеки мореплавства в рибному господарстві;
   3) за дорученням Укрдержрибгоспу представництво та захист в
міжнародних організаціях інтересів України з питань  безпеки
мореплавства флоту рибного господарства, підготовка звітів та
інформації до міжнародних організацій щодо дотримання положень
міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства;
   4) здійснення контролю держави порту за відповідністю суден,
що заходять у морські рибні порти України незалежно від їх
прапору, стандартам безпеки мореплавства;
   5) забезпечення  готовності  рятувальних  засобів для їх
адекватного застосування у разі надзвичайних подій на суднах та
підприємствах рибного господарства.
   6. Держрибфлотінспекція відповідно до покладених на  неї
завдань:
   1) здійснює державний нагляд за виконанням вимог міжнародних
договорів України та законодавства з безпеки мореплавства на
підприємствах, в установах, організаціях та суднах флоту рибного
господарства незалежно від форм власності;
   2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів  з  безпеки мореплавства, безпечної експлуатації суден
відповідно до вимог міжнародного Кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення ( 995_304 );
   3) здійснює розслідування аварійних подій, пов'язаних із
суднами флоту рибного господарства, а з іншими суднами, у тому
числі іноземними, - за зверненнями, а також веде облік цих подій,
подає до Укрдержрибгоспу звіти про результати розслідувань та
обстежень, розробляє та вживає заходів щодо усунення причин
аварійних подій та запобігання їх повторенню;
   4) забезпечує моніторинг суден флоту рибного господарства та
ведення реєстру риболовних суден та суден, що забезпечують їх
роботу відповідно до вимог міжнародних договорів та законодавства
України. Взаємодіє щодо ведення Державного суднового реєстру
України та Суднової книги України  з  Інспекцією  Головного
реєстратора флоту України;
   5) здійснює нагляд за дотриманням вимог у сфері підготовки,
оцінки компетентності та сертифікації членів екіпажів суден флоту
рибного господарства на підприємствах, установах і організаціях
рибної галузі незалежно від форм власності;
   6) веде реєстр усіх документів членів екіпажів суден флоту
рибного  господарства,  які  видаються  на підставі положень
міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків і
несення вахти 1978 року ( 995_053 ) з доповненнями, міжнародної
Конвенції про стандарти підготовки та сертифікації персоналу
риболовних суден і несення вахти 1995 року ( 995_707 ), за
запитами (на договірних засадах) надає підприємствам, установам,
організаціям відомості щодо дипломів, підтверджень  до  них,
кваліфікаційних свідоцтв та інших документів членів екіпажів
суден, взаємодіє у цій сфері з Інспекцією з питань підготовки і
дипломування моряків;
   7) розслідує випадки, що спричиняють загрозу для безпеки
мореплавства, людському життю та майну на морі та на внутрішніх
водоймищах або  забрудненню  довкілля,  та  за  результатами
розслідувань надає звіти до Укрдержрибгоспу;
   8) погоджує програми підготовки, бере участь  у  роботі
державних кваліфікаційних комісій з перевірки знань плавскладу
суден флоту рибного господарства і видає посвідчення та інші
документи на право управління суднами, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства,  веде  реєстр  курсів,  шкіл  і
учбово-тренажерних  центрів,  що здійснюють підготовку членів
екіпажів суден рибного господарства;
   9) сприяє  проведенню  єдиної науково-технічної політики,
упровадженню досягнень науки і техніки, нових технологій, втіленню
методів та засобів стосовно управління безпечною експлуатацією
суден, напрацьовує та друкує аналітичні, довідкові, інформаційні,
методологічні, науково-популярні та інші видання з питань безпеки
мореплавства для флоту рибного господарства;
   10) організовує дотримання вимог Глобальної морської системи
зв'язку на суднах флоту рибного господарства;
   11) здійснює технічний нагляд у рибному господарстві за
суднами, на які не поширюються вимоги правил класифікаційних
товариств;
   12) здійснює контроль за забезпеченням суден флоту рибного
господарства навігаційними картами, посібниками, попередженнями
море плавцям та контроль за своєчасністю їх коректури, дотриманням
вимог щодо перевірок навігаційного обладнання;
   13) співпрацює за дорученням Укрдержрибгоспу з відповідними
міжнародними організаціями з питань міжнародних договорів України
щодо безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, у
галузі регулювання риболовства та запобігання забрудненню довкілля
із суден флоту рибного господарства;
   14) надає Укрдержрибгоспу інформацію з питань, що стосуються
флоту рибного господарства, морських рибних портів,  безпеки
мореплавства, збереження людського життя на морі, дотримання
міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства та
запобігання забрудненню довкілля із суден;
   15) складає узагальнену періодичну та річну звітність за
напрямками основної діяльності;
   16) здійснює інші функції, що пов'язані з покладеними на неї
завданнями.
   7. Держрибфлотінспекція має право:
   1) безперешкодно в будь-який час перевіряти підприємства,
установи, організації, судна флоту рибного господарства незалежно
від форм власності з метою здійснення нагляду за дотриманням ними
вимог безпеки мореплавства;
   2) уносити  пропозиції  Укрдержрибгоспу  щодо відкликання
документів про відповідність системи управління безпекою компаній
та свідоцтв про управління безпекою суден, скасування ліцензій та
квот у разі виявлення порушень вимог безпеки мореплавства та
ведення промислу;
   3) брати участь у розробці нормативно-правових актів з питань
безпеки мореплавства, перевезення вантажів рибного господарства (у
тому числі небезпечних), запобігання забрудненню довкілля з суден,
форм документів про відповідність міжнародним і національним
вимогам та затверджувати їх згідно з вимогами законодавства
України;
   4) давати обов'язкові для виконання  посадовими  особами
підприємств,  установ,  організацій,  суден  флоту  рибного
господарства приписи щодо усунення порушень вимог законодавства
України з питань безпеки мореплавства і контролювати їх виконання;
   5)  видавати  організаційно-розпорядчі  документи,  якими
врегульовуються питання діяльності Держрибфлотінспекції;
   6) у встановленому порядку порушувати питання щодо скасування
розпорядчих  документів підприємств, установ і організацій в
частині, що суперечить вимогам безпеки мореплавства;
   7) зупиняти судна флоту рибного господарства чи забороняти їх
рух у випадках, що загрожують збереженню людського життя, суден та
майна, забрудненню довкілля, до усунення виявлених порушень вимог
нормативних актів з питань безпеки мореплавства;
   8) у встановленому порядку порушувати питання щодо усунення
від виконання обов'язків капітанів та інших членів екіпажу суден
рибного господарства та притягнення їх до відповідальності за
порушення правил з безпеки мореплавства, забруднення довкілля із
суден;
   9) безкоштовно користуватись засобами зв'язку, транспортом,
суднами організацій, установ та підприємств рибного господарства
всіх форм власності для доставки працівників Держрибфлотінспекції
до місця аварії, а також на судна підприємств з метою їх
інспектування;
   10) взаємодіяти з центральними органами виконавчої влади,
Головною державною інспекцією України з безпеки судноплавства
Мінтрансу України з питань безпеки мореплавства в територіальних
морських водах, а також на річках, водосховищах та інших водоймах;
   11) інспектувати навчальні заклади, що готують фахівців для
флоту рибного господарства на відповідність вимогам міжнародних
договорів,  що  стосуються  підготовки  моряків та персоналу
риболовних суден;
   12) безкоштовно  одержувати  від  підприємств, установ і
організацій рибного господарства незалежно від форм власності
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
   13) брати участь в атестації осіб, відповідальних за безпеку
мореплавства на підприємствах, в установах і організаціях рибного
господарства, незалежно від форм власності;
   14) укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді;
   15) створювати відділення, філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи, затверджувати положення про них.
   Структуру Держрибфлотінспекції    затверджує   керівник
Укрдержрибгоспу.
   8. Держрибфлотінспекцію очолює начальник, який призначається
керівником Укрдержрибгоспу.
   Начальник Держрибфлотінспекції:
   керує діяльністю Держрибфлотінспекції;
   підпорядковується безпосередньо керівнику Укрдержрибгоспу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Держрибфлотінспекцію завдань, ефективність використання майна і
коштів;
   є повноважним  представником Держрибфлотінспекції під час
реалізації  повноважень,  функцій,  обов'язків,  передбачених
законодавством та цим положенням;
   діє без доручення від імені Держрибфлотінспекції, представляє
її в усіх підприємствах, установах і організаціях;
   укладає договори, видає накази, доручення, відкриває рахунки
в установах банків;
   у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном
Держрибфлотінспекції, яке перебуває на її балансі;
   призначає та  звільняє  своїх  заступників,  начальників
відділень,  філій,  представництв  та  інших  відокремлених
підрозділів, приймає на роботу та звільняє інших працівників
Держрибфлотінспекції, має право заохочувати їх та накладати на них
стягнення відповідно до законодавства;
   затверджує штатний розпис та кошторис доходів і видатків
Держрибфлотінспекції за погодженням з Укрдержрибгоспом, розподіляє
обов'язки між своїми заступниками, затверджує посадові інструкції
працівників Держрибфлотінспекції;
   9. Накази Держрибфлотінспекції з питань безпеки мореплавства
та запобігання забрудненню довкілля із суден рибного господарства
є  обов'язковими  для  виконання  підприємствами, установами,
організаціями рибного господарства всіх  форм  власності  та
фізичними особами, судна яких залучаються до вирощування, вилову,
обробки, транспортування, зберігання і охорони риби та інших
водних живих ресурсів.
   10. Майно Держрибфлотінспекції становлять основні фонди та
обігові  кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких
відображається у самостійному балансі Держрибфлотінспекції.
   Майно Держрибфлотінспекції є державною власністю і закріплене
за нею на праві оперативного управління. Держрибфлотінспекція
володіє,  користується  та  розпоряджається зазначеним майном
відповідно до законодавства України.
   Джерела формування майна та коштів Держрибфлотінспекції:
   майно та кошти, передані органом виконавчої влади з питань
рибного господарства;
   капітальні вкладення;
   благодійні внески організацій, підприємств і громадян;
   інші джерела, не заборонені законодавством України.
   Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за
Держрибфлотінспекцією, здійснюється у  порядку,  установленому
законодавством України.
   11. Фінансування Держрибфлотінспекції здійснюється за рахунок
коштів,  одержаних  від  надання послуг, виконання робіт за
договорами та інших надходжень, не заборонених законодавством.
   12. Повноваження  трудового колективу Держрибфлотінспекції
реалізується загальними зборами через їхні  виборні  органи.
Трудовий колектив може обирати орган колективного самоврядування -
профспілковий комітет, до складу якого не може обиратись начальник
Держрибфлотінспекції.
   13. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Держрибфлотінспекції, опрацьовуються і приймаються її
керівництвом за участю профспілкового комітету  і  трудового
колективу з керівництвом Укрдержрибгоспу.
   14. Право  укладання  колективного  договору  надається
начальнику Держрибфлотінспекції, а від імені трудового колективу -
профспілковому комітету.
   15. Працівникам Держрибфлотінспекції видаються посвідчення,
вони мають право носити формений одяг встановленого зразка.
   16. Держрибфлотінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, має свій
бланк, печатку із зображенням Державного Герба України, своє
найменування, емблему.
   17. Держрибфлотінспекція  розміщується  у м. Києві, вул.
Тургенєвська, 82а.
   18. Держрибфлотінспекція реорганізовується та ліквідовується
в установленому законодавством порядку.
 
 Голова Державного департаменту
 рибного господарства         М.Шведенко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner