Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 395 від 24.04.2009

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 01.12.2008 N 801


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 3 від 03.01.2002          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 лютого 2002 р.
                   за N 99/6387
 
 
  Про затвердження Порядку здійснення Міністерством фінансів
    України та його органами своїх функцій щодо органів
   державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
   установ, організацій, що провадять діяльність, пов'язану
           з державною таємницею
 
 
   Відповідно до  статті  34  Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення  Міністерством  фінансів
України та його органами своїх функцій щодо органів державної
влади,  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій,  що провадять діяльність, пов'язану з державною
таємницею, що додається.
 
   2. Режимно-секретному відділу (Кулібаба В.В.) забезпечити в
установленому порядку реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
 
   3. Управлінню документального забезпечення і контролю (Ткачук
Н.І.) у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей
наказ до відома підпорядкованих органів та підприємств.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Режимно-секретного відділу Кулібабу В.В.
 
 Міністр                         І.О.Юшко
 
   ПОГОДЖЕНО
 Заст. Голови Служби безпеки України        П.М.Шатковський
 24.12.2001 р.
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
                03.01.2002 N 3
 
                Зареєстровано в Міністерстві
                юстиції України
                4 лютого 2002 р.
                за N 99/6387
 
               Порядок
  здійснення Міністерством фінансів України та його органами
   своїх функцій щодо органів державної влади, місцевого
   самоврядування, підприємств, установ, організацій, що
   провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею
 
   1. Міністерство фінансів України та його органи (далі -
Мінфін) мають право провадити діяльність, пов'язану з державною
таємницею, після надання їм Службою безпеки України відповідно до
ст.20 Закону України "Про державну таємницю"  (  3855-12  )
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею.
 
   2. Доступ працівників Мінфіну до державної таємниці в органах
державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах  та  організаціях  (далі - підприємства, установи,
організації), куди вони прибули для виконання своїх завдань та
функцій,  оформляється  з  письмового дозволу керівників цих
підприємств, установ та організацій після пред'явлення особистого
службового посвідчення, довідки відповідної форми про наявність
допуску до державної таємниці (далі - довідка) та припису на
виконання  завдання (далі - припис), які передбачені чинним
законодавством України.
 
   3. Припис на виконання завдання має містити повну назву
підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів,
куди відряджається працівник Мінфіну, його посаду, прізвище та
ініціали; зміст, підстави.
   Право підпису приписів мають: Міністр фінансів  України,
Державний секретар Мінфіну, перший заступник Державного секретаря,
заступники Державного секретаря, керівники органів Мінфіну.
   Припис видається для роботи тільки на одному підприємстві, в
установі, організації. Якщо в приписі  викладено  відомості,
віднесені до державної таємниці, то йому надається відповідний
гриф секретності, після чого його реєструють та пересилають з
дотриманням вимог режиму секретності.
 
   4. Довідки  про наявність допуску до державної таємниці
підписуються начальником режимно-секретного органу (далі - РСО)
Мінфіну, реєструються в журналі обліку видачі працівникам довідок
про допуск і видаються під розписку у цьому журналі на строк до 12
місяців.
   Одна довідка може використовуватися працівником для виконання
завдань, пов'язаних із здійсненням своїх функцій, на кількох
підприємствах, в установах, організаціях, що провадять діяльність,
пов'язану  з державною таємницею. Після того, як потреба у
використанні довідки відпала або закінчився термін її дії, її
повертають до РСО Мінфіну і знищують з позначкою у зазначеному
вище журналі, завіреною підписами двох працівників РСО.
 
   5. Працівник Мінфіну передає припис разом  із  довідкою
керівникові РСО підприємства, установи, організації, куди він
прибув для виконання завдання. Зазначені документи реєструють у
журналі обліку відряджених осіб за формою 70. Співробітником РСО
робиться позначка в приписі про наявність у особи форми допуску до
державної таємниці. Про зміст припису доповідається керівникові
підприємства, установи, організації, куди працівник прибув для
виконання завдання, або особі, що виконує його обов'язки, чи
заступникові (помічнику) керівника з питань режиму.
 
   6. Дозвіл працівникам Мінфіну на доступ до відомостей, що
становлять державну таємницю, оформляється у формі письмової
резолюції на приписі, яка за змістом має  бути  конкретною
(зазначається місце та терміни проведення заходів).
   Ступінь секретності  відомостей,  з  якими  може  бути
ознайомлений працівник Мінфіну, має відповідати формі допуску до
державної таємниці, яку йому надано.
 
   7. У разі позитивного вирішення питання про надання дозволу
припис з відповідною письмовою резолюцією передається начальникам
тих структурних підрозділів підприємства, установи, організації,
де працівник Мінфіну має здійснювати свої функції. Керівники
структурних підрозділів безпосередньо вирішують питання  щодо
створення відповідних умов для роботи з секретними документами,
видають розпорядження про обсяг інформації, до якої надано доступ
(номери  справ,  томів  справ,  документів  тощо),  а також
організовують контроль за дотриманням вимог режиму секретності.
 
   8. Працівники Мінфіну зобов'язані виконувати встановлені на
підприємстві, в установі, організації вимоги режиму секретності і
таємного діловодства. Вони можуть отримувати в РСО необхідні для
роботи матеріальні носії секретної інформації і знайомитися з ними
в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
   9. Після закінчення працівником Мінфіну роботи начальник
структурного підрозділу підприємства, установи, організації на
зворотному боці припису зазначає, з якими конкретно документами
цей працівник ознайомлений, ступінь секретності відомостей, що
містяться в них. Припис зберігається в РСО підприємства, установи,
організації протягом терміну, визначеного строком дії найвищого
грифа секретності документів, з якими  знайомився  працівник
Мінфіну.
   Працівнику Мінфіну повертається довідка, у якій робиться
позначка, завірена підписом начальника РСО та печаткою, про
ступінь секретності відомостей, з якими він був ознайомлений під
час виконання завдання.
 
   10. Згідно з вимогами статті 28 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) співробітники Мінфіну, які обізнані з
відомостями, що становлять державну таємницю, зобов'язані:
   не допускати розголошення  будь-яким  способом  державної
таємниці, яка їм довірена або стала відома у зв'язку з виконанням
службових обов'язків;
   не брати участі в діяльності політичних партій та громадських
організацій, діяльність яких заборонена в порядку, встановленому
законом;
   не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх
представникам,  а  також  окремим  іноземцям  та особам без
громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам
національної безпеки України;
   виконувати вимоги режиму секретності;
   повідомляти посадових осіб, які надали їм допуск до державної
таємниці, та відповідні РСО про виникнення обставин, які згідно з
вимогами статті 23 Закону України  "Про  державну  таємницю"
( 3855-12 ) є підставою для відмови у наданні допуску до державної
таємниці, або інших обставин,  що  перешкоджають  збереженню
довіреної їм державної таємниці, а також про свій виїзд з України;
   додержуватись інших вимог чинного законодавства про державну
таємницю.
 
   11. Посадові особи за порушення законодавства про державну
таємницю несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
   12. Відповідно до вимог статті 37 Закону України  "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ) контроль за  станом  охорони
державної таємниці у Мінфіні здійснюють Служба безпеки України та
її регіональні структурні підрозділи.
 
 Начальник Режимно-секретного відділу         В.В.Кулібаба<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner