Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 277 від 24.04.2009

Про удосконалення організаційного забезпечення управління та контролю якості надання медичної допомоги


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 122 від 29.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 березня 2002 р.
                   за N 223/6511
 
 
    Про затвердження Вимог до щорічного звіту про аналіз
      радіаційної безпеки при виробництві джерел
          іонізуючого випромінювання
 
 
   Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та на виконання
Умов  та правил провадження діяльності з виробництва джерел
іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Мінекоресурсів
від 20 березня 2001 р. N 111 ( z0334-01 ) та зареєстрованих у
Мін'юсті 11 квітня 2001 р. за N 334/5525, з метою забезпечення
щорічного  проведення  та  документування ліцензіатом аналізу
радіаційної безпеки при виробництві ДІВ Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Вимоги  до  щорічного  звіту  про  аналіз
радіаційної  безпеки  при  виробництві  джерел  іонізуючого
випромінювання, що додаються.
 
   2. Управлінню регулювання безпеки радіаційних  технологій
(В.Голубєв)  забезпечити  подання  цього  наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України (у п'ятиденний термін
після  його  підписання),  доведення  до відома зацікавлених
організацій інформації про набрання чинності цим наказом та
надання роз'яснень щодо Вимог до щорічного звіту про аналіз
радіаційної  безпеки  при  виробництві  джерел  іонізуючого
випромінювання.
 
   3. Державному  науково-технічному  центру  з  ядерної та
радіаційної безпеки (В.Васильченко) у місячний термін забезпечити
тиражування Вимог до щорічного звіту про аналіз радіаційної
безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник Голови              О.А.Миколайчук
 
     ПОГОДЖЕНО:
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   від 29 грудня 2001 р. N 122
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 березня 2002 р.
                   за N 223/6511
 
   Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки
    при виробництві джерел іонізуючого випромінювання
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей нормативно-правовий акт розроблено відповідно до
Умов  та правил провадження діяльності з виробництва джерел
іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Мінекоресурсів
від 20 березня 2001 р. N 111 ( z0334-01 ) та зареєстрованих у
Мін'юсті 11 квітня 2001 р. за N 334/5525. Відповідно до вказаного
нормативно-правового  акта  ліцензіати  -  виробники  джерел
іонізуючого випромінювання зобов'язані надавати органу державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що видав ліцензію на
виробництво джерел іонізуючого випромінювання (далі -  ДІВ),
щорічні звіти про аналіз радіаційної безпеки, вимоги до форми та
змісту яких затверджуються вказаним органом державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки. Основна мета створення звіту:
щорічне  проведення  та  документування  ліцензіатом  аналізу
радіаційної безпеки при виробництві ДІВ; забезпечення проведення
органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що
видав ліцензію на виробництво ДІВ, оцінки поточного стану безпеки
при виробництві ДІВ для прийняття цим органом регулювальних
рішень.
 
   1.2. Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки
при виробництві джерел іонізуючого випромінювання (далі - Вимоги)
поширюються на суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної
енергії, які мають ліцензію (далі - ліцензіати) на провадження
діяльності з виробництва ДІВ та орган державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки, що видав ліцензію на виробництво
ДІВ.
 
   1.3. Вимоги визначають структуру та зміст щорічного звіту про
аналіз радіаційної безпеки при виробництві ДІВ (далі - звіт).
 
          2. Вимоги до структури звіту
 
   2.1. Звіт складається з титульного аркуша, розділів  та
додатків.
 
   2.2. Звіт містить такі розділи:
   - загальна інформація про важливі для безпеки зміни  у
виробництві ДІВ за звітний період;
   - інформація про виробництво ДІВ за звітний період;
   - технічне забезпечення радіаційної безпеки при виробництві
ДІВ за звітний період;
   - стан радіаційної безпеки, радіаційного захисту персоналу за
звітний період;
   - безпека ДІВ, що виробляються;
   - відомості про інспекційні перевірки ліцензіата за звітний
період;
   - аналіз ефективності діючої програми якості.
 
   2.3. У залежності від специфіки виробництва ДІВ, самих ДІВ та
особливостей забезпечення безпеки при виробництві різних типів ДІВ
ліцензіат може не подавати інформацію за окремими пунктами, вимоги
до надання якої установлені в цих Вимогах. Якщо в звіті відсутня
така інформація, яку необхідно надавати відповідно до Вимог,
заявник у відповідному розділі або пункті звіту подає роз'яснення
щодо відсутності відповідного фактора (чинника)  радіаційного
впливу.
 
        3. Вимоги до змісту розділів звіту
 
   3.1. Вимоги  до змісту розділу "Загальна інформація про
важливі для безпеки зміни в виробництві ДІВ за звітний період"
 
   Розділ включає:
   - інформацію про зміни за звітний період тієї інформації, що
була наведена в Звіті про аналіз безпеки провадження діяльності з
виробництва джерел іонізуючого випромінювання, який додавався до
заяви  на  отримання ліцензії, а саме в розділах "Загальна
інформація", "Опис об'єкта виробництва та технологій виробництва
ДІВ"; "Забезпечення радіаційної безпеки при виробництві ДІВ";
"Радіоактивні  відходи";  "Радіоактивні  викиди  і  скиди";
"Забезпечення збереження ДІВ";
   - інформацію за звітний період про видані ліцензіату дозволи
органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
   - відомості про  виконання  ліцензіатом  особливих  умов
ліцензії.
 
   3.2. Вимоги до змісту розділу "Інформація про виробництво ДІВ
за звітний період"
 
   Розділ включає:
   - відомості про типи, марки, моделі ДІВ, що вироблялися за
звітний  період,  зокрема  відомості  про погодження органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки технічних
умов (далі - ТУ) на вказані ДІВ;
   - відомості про типи, марки, моделі,  номери  ТУ  ДІВ,
виробництво яких було припинено за звітний період, та причини
припинення виробництва;
   - відомості про замовників ДІВ (назва, адреса, наявність та
форма дозволу на використання ДІВ у замовника).
 
   3.3. Вимоги до  змісту  розділу  "Технічне  забезпечення
радіаційної безпеки при виробництві ДІВ за звітний період"
 
   3.3.1. Розділ включає відомості про технічне обслуговування
та технічне переосвідчення:
   - обладнання   та   устаткування,  яке  безпосередньо
використовується при виробництві  ДІВ  та  для  забезпечення
радіаційної безпеки при виробництві ДІВ;
   - систем безпеки, систем  обмеження  доступу  (бар'єрів,
блокування, зон з обмеженим доступом тощо);
   - систем дистанційного поводження з ДІВ;
   - систем біологічного захисту (у тому числі пересувних);
   - систем сигналізації (звукової, світлової, попереджувальних
написів та знаків);
   - систем  герметизації,  вентиляції,  пилогазоочищення,
спецканалізації,  електропостачання  та аварійного автономного
електропостачання (при потребі), дренажу, дезактивації тощо;
   - систем  локалізації  радіаційних наслідків (на випадок
аварії);
   - санітарних пропускників та санітарних шлюзів;
   - протипожежних систем.
   3.3.2. Розділ має містити інформацію про проведений аналіз
дотримання  регламенту  технічного обслуговування та графіків
технічного переосвідчення, а також про виявлені неполадки та їх
усунення.
   3.3.3. До розділу включається інформація про:
   - радіоактивні відходи (РАВ), які утворилися за звітний
період при виробництві ДІВ (у тому числі про закриті радіонуклідні
ДІВ, які переведені до категорії РАВ), про умови зберігання РАВ,
про передачу РАВ на спеціалізовані підприємства, що здійснюють
поводження з РАВ, або про поводження з ними в інший спосіб, про
виконання програми мінімізації РАВ. При описі РАВ мають бути
вказані: а) джерела походження РАВ; б) природа РАВ (органічні,
неорганічні, біологічні); в) фізичні й хімічні форми, в яких
присутні радіоактивні речовини, що складають РАВ; г) радіонукліди
та  їх активності; ґ) вибухо- і вогненебезпечність РАВ; д)
кількості РАВ кожного виду, що утворилися протягом звітного
періоду;
   - радіоактивні викиди та скиди, які здійснювалися за звітний
період при виробництві ДІВ: перелік об'єктів (установок), що
здійснювали викиди і скиди; опис викидів і скидів (радіонукліди,
активність, концентрації радіонуклідів, походження; фізичні й
хімічні форми, у яких містяться радіоактивні  речовини,  що
складають викиди і скиди).
 
   3.4. Вимоги до змісту розділу "Стан радіаційної безпеки,
радіаційного захисту персоналу за звітний період"
 
   3.4.1. Розділ включає:
   - інформацію за звітний період про встановлені контрольні
рівні радіаційно-небезпечних факторів;
   - інформацію   за   звітний   період  про  величини
радіаційно-небезпечних факторів, вимірювання яких визначається
регламентом радіаційного контролю;
   - відомості про випадки перевищення  контрольних  рівнів
(опромінення  персоналу,  забруднення  робочих  приміщень,
промислового майданчику, навколишнього природного середовища),
причини перевищення, вжиті заходи;
   - аналіз випадків відмов системи  радіаційного  контролю
(аналіз  проводиться  як  для  системи  контролю  параметрів
радіаційного  стану  так  і  для  системи  індивідуального
дозиметричного контролю);
   - інформацію про індивідуальні дози зовнішнього опромінення
персоналу  (та внутрішнього, якщо це передбачено регламентом
дозиметричного контролю) за звітний період;
   - порівняльний  аналіз  індивідуальних доз із даними за
попередні 5 років, в якому мають бути визначені тенденції та
причини змін дозових навантажень;
   - відомості про  випадки  перевищення  дозових  лімітів,
результати розслідування, вжиті заходи;
   - інформацію за звітний період про зміни у складі персоналу;
повну інформацію (у форматі довідки про кваліфікацію, що додається
до заяви) про новий персонал, його допуск до роботи з ДІВ;
   - інформацію за звітний період про професійну підготовку
(перепідготовку) персоналу  та  чергову  перевірку  знань  з
радіаційної безпеки у службових осіб та персоналу за звітний
період;
   - інформацію за звітний період про радіаційні аварії при
виробництві ДІВ, результати розслідування, вжиті заходи (акти
розслідування додаються, якщо не були передані раніше);
   - аналіз аварійної готовності, зокрема  інформацію  про:
перевірки аварійної готовності, аварійні навчання або тренування;
перегляд документації з аварійної готовності;  перевірку  та
поновлення аварійних запасів.
   До розділу додаються:
   - довідка  про кваліфікацію нового персоналу (у форматі
довідки згідно з додатком 4 до Порядку ліцензування окремих видів
діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року
N 1782 ( 1782-2000-п ) "Про затвердження Порядку ліцензування
окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії");
   - зміни  до документації (наказів про допуск персоналу,
інструкцій, регламентів, планів, контрольних рівнів тощо)  з
радіаційної безпеки, що внесені за звітний період.
 
   3.5. Безпека ДІВ, що виробляються
 
   Розділ включає:
   - аналіз внесених за звітний період змін до конструкції та
правил експлуатації ДІВ; опис мети, з якою здійснювалися зміни,
стислий опис змін, оцінка досягнутих змін у безпеці ДІВ;
   - аналіз  рекламацій  замовників ДІВ (причин, наслідків,
наявність погіршення радіаційної безпеки ДІВ, на які заявлені
рекламації);
   - аналіз радіаційних аварій з виробленими ліцензіатом ДІВ у
користувачів ДІВ, що сталися з вини виробника; дози, що отримали
користувачі від аварійного ДІВ, результати розслідування, вжиті
заходи.
 
   3.6. Відомості  про  інспекційні перевірки ліцензіата за
звітний період
 
   Розділ включає:
   - відомості про інспекційні планові та позапланові перевірки
ліцензіата за звітний період, що проводилися органами державного
регулювання;
   - інформацію щодо приписів та їх виконання за звітний період;
   - відомості про випадки припинення (закриття) виробництва ДІВ
інспекцією наглядових органів, причини припинення виробництва ДІВ,
дати поновлення виробництва ДІВ, виконані ліцензіатом заходи.
   До розділу додаються копії актів інспекційних планових та
позапланових  перевірок  ліцензіата  за  звітний  період, що
проводилися органами державного регулювання.
 
   3.7. Аналіз ефективності діючої програми якості
 
   Аналіз здійснюється  в  частині  забезпечення  якості
радіаційного захисту персоналу та населення, а також безпеки ДІВ,
що  виробляються.  Розділ  включає  як  результати  аналізу
ефективності, так і інформацію про внесені протягом звітного
періоду до програми якості зміни.
 
       4. Вимоги до оформлення щорічного звіту
 
   4.1. При оформленні звіту слід максимально використовувати
такі засоби відображення інформації, як таблиці, креслення, схеми,
графіки тощо.
 
   4.2. Титульний аркуш звіту має гриф затвердження та назву
звіту.
   Гриф затвердження має розміщуватися у правому верхньому кутку
титульного  аркуша  і  складатися  з таких елементів: слово
"ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпис, ініціали і прізвище
керівника, який затвердив документ, дата затвердження. Підпис має
бути скріплений гербовою печаткою. Текст звіту має бути точним,
логічно послідовним і достатнім для обгрунтування висновку про
забезпеченість радіаційної безпеки у заявника за звітний період. У
звіт має включатися тільки така інформація, достовірність якої
підтверджується наявними у заявника  документами,  виконаними
розрахунками  і  вимірами, експертними висновками або іншими
матеріалами.
 
   4.3. Кожний додаток має свій заголовок і порядковий номер. На
кожний додаток має бути посилання у тексті звіту і, при потребі,
пояснювальний текст.
 
    5. Вимоги до звітного періоду та до терміну подання
     щорічного звіту до органу, який видав ліцензію
            на виробництво ДІВ
 
   5.1. Звітні періоди
 
   Ліцензіат, який  отримав  ліцензію  протягом  поточного
календарного року, подає звіт за такі звітні періоди:
   - якщо ліцензія видана до або на дату 30 червня поточного
року, то звітний період складає період з дати видачі ліцензії до
31 грудня поточного року;
   - якщо ліцензія видана після 30 червня поточного року,
звітний період складає період з дати видачі ліцензії до 31 грудня
наступного за поточним року.
   Якщо ліцензіат отримав ліцензію не протягом поточного року, а
раніше, то він подає звіт за звітний період, що складає поточний
календарний рік.
 
   5.2. Щорічний звіт подається до органу, який видав ліцензію
на виробництво ДІВ, у 15-денний термін з дати закінчення звітного
періоду.
 
 Начальник Управління регулювання
 безпеки радіаційних технологій             В.Голубєв
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner