Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 593 від 23.04.2009

Про затвердження Положення про регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 892 від 26.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 січня 2002 р.
                   за N 23/6311
 
 
       Про внесення змін та доповнень до Правил
      медичної сертифікації авіаційного персоналу
          цивільної авіації України
 
 { Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
                 Наказу Міністерства транспорту 
  N 641 ( z0948-00 ) від 20.11.2000, до якого вносились зміни }
 
 
 
   З метою  вдосконалення  медичної сертифікації авіаційного
персоналу цивільної авіації України, згідно з вимогами Повітряного
кодексу України та відповідно до стандартів і рекомендованої
практики Міжнародної  організації  цивільної  авіації  (ІКАО)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни та доповнення до Правил медичної сертифікації
авіаційного персоналу цивільної авіації України, затверджених
наказом  Міністерства  транспорту  від  20.11.2000  N 641
( z0948-00 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.12.2000 за N 948/5169, що додаються.
 
   2. Державному  департаменту   авіаційного   транспорту
(Шкатюк А.Г.):
 
   2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому чинним законодавством
порядку.
 
   2.2. Довести  наказ  до  відома  керівників  структурних
підрозділів  Укравіатрансу,  всіх  зацікавлених  організацій,
зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та
технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання
повітряного  простору  та  обслуговування  повітряного  руху,
підготовку авіаційних фахівців.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Демиденка А.Ф.
 
 Міністр                     В.П.Пустовойтенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   26.12.2001 N 892
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 січня 2002 р.
                   за N 23/6311
 
           Зміни та доповнення до
    Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу
          цивільної авіації України
 
   1. У  пункті  1.6 абревіатуру "ДДАТ" замінити на слово
"Укравіатранс" та виключити скорочення ТСОУ.
 
   2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:
   "2.2. Медична сертифікація проводиться  лікарсько-льотними
сертифікаційними комісіями - ЦЛЛСК (додаток 1), ЛЛСК (додаток 2)
тільки після передоплати згідно з вимогами Положення про Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16.06.98 N 889 ( 889-98-п )".
 
   3. У пункті  2.9  слова  "військовий  квиток  (приписне
свідоцтво)" вилучити.
 
   4. У пункті  2.10  слово  "наступної"  замінити  словом
"чергової", слова "направлення лікаря авіаційного підприємства,
авіакомпанії" замінити словами "направлення авіаційного лікаря
підприємства/авіакомпанії".
 
   5. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:
   "2.11. Медична сертифікація авіаційного персоналу проводиться
у будь-який час протягом 30 днів, що передують даті закінчення
терміну дії медичного сертифіката; термін дії нового сертифіката
встановлюється від  дати  закінчення  попереднього  медичного
сертифіката,  а  в  окремих  випадках  -  від дати рішення
сертифікаційної комісії.
   Термін дії медичного сертифіката встановлюється, як правило:
12 місяців (але не більше 395 діб від дати рішення сертифікаційної
комісії):
   для свідоцтва транспортного пілота (літак - вертоліт);
   для свідоцтва комерційного пілота (літак - вертоліт);
   для свідоцтва штурмана;
   для свідоцтва бортінженера;
   для свідоцтва бортрадиста;
24 місяці (але не більше 760 діб від дати рішення сертифікаційної
комісії):
   для свідоцтва льотчика-спостерігача;
   для свідоцтва бортпровідника;
   для свідоцтва диспетчера служби руху;
   для свідоцтва бортоператора;
   для свідоцтва пілота планера;
   для свідоцтва пілота надлегкого повітряного судна;
   для свідоцтва пілота вільного аеростата;
   для свідоцтва парашутиста.
   В окремих випадках ЦЛЛСК/ЛЛСК має право видавати медичний
сертифікат із скороченим терміном дії".
 
   6. У пункті 2.12 слова "власникам свідоцтва пілота-аматора
(літак - вертоліт);" виключити.
 
   7. Пункт 2.14 викласти в такій редакції:
   "2.14. Стаціонарне  медичне  обстеження  проводиться  за
медичними показаннями".
 
   8. Пункт 2.17 викласти в такій редакції:
   "2.17. Для  отримання  посвідчення на підставі медичного
сертифіката, виданого в іншій державі, необхідно:
 
   2.17.1. Подати до структурного підрозділу Укравіатрансу з
видачі свідоцтв авіаційному персоналу заяву власника медичного
сертифіката, виданого іноземною державою, про видачу посвідчення
про визнання дійсним свідоцтва (сертифіката) (додаток 8 до цих
Правил).
 
   2.17.2. Структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв
авіаційному  персоналу  проводить перевірку поданих власником
свідоцтва документів (оригінал медичного сертифіката, його копія,
завірена нотаріально, медична книжка або інші медичні документи)
на їх відповідність вимогам цих Правил та відповідність вимог щодо
видачі медичного сертифіката в іншій державі.
 
   2.17.3. Згідно з розпорядженням Укравіатрансу подати особисто
до ЦЛЛСК медичну книжку, оригінал медичного сертифіката і його
копію (переклад на державну мову), завірену нотаріально.
 
   2.17.4. Термін дії посвідчення не може перевищувати терміну
медичного сертифіката, виданого в іншій державі".
 
   9. Пункт 2.24 викласти у такій редакції:
   "2.24. Авіаційний персонал і курсанти навчальних закладів
цивільної авіації України  підлягають  позачерговій  медичній
сертифікації у таких випадках:
   за медичними показаннями;
   після авіаційних подій;
   перед відрядженням за кордон на термін більше шести місяців".
 
   10. Пункт 2.39 доповнити абзацом такого змісту:
   "Рішення щодо поновлення медичної сертифікації такої особи
приймається начальником управління супроводження та забезпечення
льотної діяльності Укравіатрансу на підставі подання Голови ЦЛЛСК,
ЛЛСК".
 
   11. Пункт 2.44 викласти у такій редакції:
   "2.44. Керівники  авіакомпаній/авіапідприємств,  навчальних
закладів ЦА України повинні забезпечити  постійний  медичний
контроль  за  авіаційним  персоналом штатним або призначеним
авіаційним лікарем.
   Авіаційний лікар авіакомпанії/авіапідприємства допускається
до роботи з авіаційним персоналом після попереднього стажування в
ЦЛЛСК за програмою, затвердженою Укравіатрансом".
 
   12. Доповнити розділ 2 пунктами 2.45-2.47 такого змісту:
   "2.45. Відповідальність за своєчасне проходження авіаційним
персоналом медичної сертифікації і своєчасну її  передоплату
покладається  на  керівників авіапідприємств, авіакомпаній та
навчальних закладів цивільної авіації.
 
   2.46. Пілоти надлегких повітряних суден, пілоти планерів,
пілоти-аматори, пілоти вільних аеростатів, пілоти дельтапланів та
парапланів, парашутисти підлягають медичному огляду з отриманням
відповідного висновку згідно з медичними вимогами до пілотів
авіації загального  призначення  некомерційного  використання,
наведеними у додатку 16 до цих Правил.
 
   2.47. При незгоді авіаційного персоналу з висновком ЦЛЛСК,
Укравіатранс для розгляду претензій створює комісію, до складу
якої запрошуються компетентні медичні спеціалісти із інших ЛЛСК,
АМН, університетів або академій. Комісію очолює начальник сектору
авіаційної медицини Укравіатрансу".
 
   13. Пункт 1.1 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "1.1. Центральна лікарсько-льотна  сертифікаційна  комісія
(ЦЛЛСК) - центральний орган медичної сертифікації авіаційного
персоналу цивільної авіації України у складі Державного медичного
і сертифікаційного центру, медичний висновок якого є остаточний".
 
   14. Пункт 1.3 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "1.3. До ЦЛЛСК входять кваліфіковані лікарі-експерти, які
мають підготовку з авіаційної медицини. Склад ЦЛЛСК:
   голова;
   лікарі-експерти -   терапевт,   невропатолог,   хірург,
отоларинголог, офтальмолог;
   лікар-психолог.
   Для забезпечення діяльності під час роботи комісії до її
складу також включаються:
   секретар;
   середній і молодший медичний персонал.
   Секретар ЦЛЛСК повинен мати середню медичну освіту, володіти
комп'ютерною технікою; середній і молодший медичний персонал
комплектується згідно з нормативами МОЗ.
   Склад ЦЛЛСК затверджується Укравіатрансом один раз на три
роки. Лікарі-спеціалісти допускаються до медичної експертизи на
конкурсній основі. Спеціалісти віком після 60 років до конкурсу не
допускаються".
 
   15. Пункт 1.8 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "1.8. Діагностичною  базою ЦЛЛСК є Державний медичний і
сертифікаційний центр цивільної авіації України".
 
   16. Пункт 1.9 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "1.9. Витрати,  що  пов'язані  з  відрядженням  ЦЛЛСК в
авіакомпанії/авіапідприємства   для   проведення   медичної
сертифікації,    провадяться    за    рахунок   коштів
авіакомпаній/авіапідприємств".
 
   17. Розділ 2 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "Основними завданнями ЦЛЛСК є брати участь, за дорученням
Укравіатрансу, в:
 
   2.1. Реалізації  державної  політики  з  питань медичної
сертифікації авіаційного персоналу ЦА України.
 
   2.2. Здійсненні центрального регулювання з питань видачі
медичних сертифікатів.
 
   2.3. Розробленні  нормативної  бази з питань регулювання
діяльності служб медичного забезпечення польотів.
 
   2.4. Контроль за якістю медичного забезпечення підприємств
цивільної авіації України".
 
   18. Пункт 3.1 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "3.1. Проводить медичну сертифікацію льотно-інспекторського
складу Укравіатрансу, керівного льотного складу авіапідприємств та
авіакомпаній, авіаційного персоналу авіапідприємств, авіакомпаній,
виробничих об'єднань, спільних та інших підприємств ЦА України".
 
   19. Пункти 3.2-3.4 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "3.2. Бере участь у розробленні нормативно-правових актів
щодо медичної сертифікації авіаційного персоналу.
 
   3.3. Бере участь, за дорученням Укравіатрансу, у контролі за
якістю медичної сертифікації ЛЛСК і надає їм методичну й практичну
допомогу.
 
   3.4. Проводить  аналіз  остаточних  висновків,  поданих
авіаційними лікарями  авіакомпаній/авіапідприємств  і  льотних
навчальних закладів, щодо стану здоров'я авіаційного персоналу".
 
   20. У пункті 3.6 додатка 1 слова "організаційне і" виключити.
 
   21. Пункт 4.4 додатка 1 викласти у такій редакції:
   "4.4. Брати участь у комісіях Укравіатрансу щодо перевірки
готовності до роботи нещодавно організованих ЛЛСК.
   Брати участь, за дорученням Укравіатрансу, в атестації та
сертифікації лікарів-експертів ЛЛСК, авіаційних лікарів медичних
закладів  авіакомпаній/авіапідприємств  і  льотних  навчальних
закладів цивільної авіації України".
 
   22. Пункт 1.2 додатка 2 викласти у такій редакції:
   "1.2. Склад ЛЛСК затверджується Укравіатрансом один раз на
три роки. Лікарі-спеціалісти допускаються до медичної експертизи
на конкурсній основі. Спеціалісти віком після 60 років до конкурсу
не допускаються".
 
   23. Пункти 1.11-1.13 додатка 3 в кінці доповнити словами:
"(проводиться за медичними показаннями").
 
   24. Пункт 2.1 додатка 3 викласти у такій редакції:
   "2.1. Зріст пілота не менше 160 см, штурмана й бортінженера -
не менше 157 см".
 
   25. Пункт 2.15 додатка 3 доповнити реченням такого змісту:
   "Вагітність до 12 тижнів".
 
   26. Пункт 2.1 додатка 4 викласти у такій редакції:
   "2.1. Зріст пілота не менше 160 см".
 
   27. Пункт 2.15 додатка 4 доповнити реченням такого змісту:
   "Вагітність до 12 тижнів".
 
   28. Пункт 2.1 додатка 5 викласти у такій редакції:
   "2.1. Зріст не менше 160 см, бортпровідника - не менше
155 см".
 
   29. Пункт 2.15 додатка 5 доповнити реченням такого змісту:
   "Вагітність до 12 тижнів".
 
   30. У пункті 5.1 додатка 6 слово "вен" замінити словом
"повік".
 
   31. У пункті 5.3 додатка 6:
   після слова "кришталика" доповнити словами "одного ока",
   цифру "12" замінити цифрами "6-12".
 
   32. У пункті 5.4 додатка 6:
   цифру "12" замінити цифрами "6-12",
   у кінці  доповнити  словами "на підставі індивідуального
підходу".
 
   33. Пункт 5.5 і 5.6 додатка 6 викласти у такій редакції:
   "5.5. До льотної та диспетчерської діяльності допускаються
також особи із прихованою косоокістю - гетерофорією. Допускається
кут гетерофорії для пілотів, штурманів, бортінженерів, диспетчерів
служби руху до 4 град. по горизонталі та 1 град. по вертикалі.
 
   5.6. Адаптація до темряви - до 60 сек".
 
   34. Пункт 1.4 додатка 12 викласти у такій редакції:
   "1.4. Велоергометрична проба проводиться:
   за медичними показаннями;
   при первинній медичній сертифікації;
   при черговій сертифікації за віком після 40 років - один раз
на два роки;
   при черговій сертифікації за віком після 50 років - щорічно;
   пілотам-випробувачам - щорічно".
 
   35. Пункт 1.6 додатка 12 викласти у такій редакції:
   "1.6. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини,
езофагогастродуоденоскопія або рентгеноскопія шлунково-кишкового
тракту проводяться за медичними показаннями".
 
   36. Пункт 2.6 додатка 12 викласти у такій редакції:
   "2.6. Дослідження  прямої  кишки,  передміхурової залози,
мамографія або УЗД молочних залоз проводяться за  медичними
показаннями".
 
   37. Правила  медичної  сертифікації авіаційного персоналу
цивільної авіації України доповнити додатком 16 такого змісту:
 
                       "Додаток 16
                    до п.2.46 Правил медичної
                    сертифікації авіаційного
                    персоналу цивільної авіації
                    України
 
             Медичні вимоги
      до пілотів авіації загального призначення
          некомерційного використання
 
   1. Для  отримання  медичного  висновку  для  здійснення
аматорської  діяльності пілоти авіації загального призначення
некомерційного використання (пілоти легких, надлегких повітряних
суден, пілоти планерів, пілоти-аматори, пілоти вільних аеростатів,
пілоти дельтапланів та парапланів, парашутисти) проходять медичний
огляд.
 
   2. Ці  медичні вимоги поширюються і є обов'язковим для
авіаційного персоналу авіаційних організацій цивільної авіації,
незалежно від форм власності та відомчої належності, які проводять
підготовку та сертифікацію пілотів легких, надлегких повітряних
суден,  пілотів  планерів,  пілотів-аматорів, пілотів вільних
аеростатів, пілотів дельтапланів та парапланів, парашутистів.
 
   3. Пілоти авіації загального  призначення  некомерційного
використання, що здійснюють експлуатацію повітряних суден або
інших літальних апаратів, допускаються до польотів за умови
наявності  медичного  висновку  для  здійснення  аматорської
діяльності.
 
   4. Медичний огляд проводиться уповноваженою Укравіатрансом
комісією, до складу якої входять:
   голова комісії,
   лікарі-спеціалісти -  терапевт,  невропатолог,  хірург,
отоларинголог, офтальмолог;
   секретар, який має медичну освіту,
   середній та молодший медперсонал.
   Склад комісії  затверджується  на  конкурсній  основі
Укравіатрансом один раз на три роки.
 
   5. Для проходження медичного огляду подаються такі документи:
   документ, який засвідчує особу;
   виписка з медичної карти амбулаторного хворого про перенесені
захворювання та травми;
   довідка із протитуберкульозного диспансеру;
   довідка із психоневрологічного диспансеру;
   сертифікат із наркологічного диспансеру;
   довідка щодо визначення групи крові та резус-фактора.
   Результати обстежень:
   загальний аналіз крові та сечі;
   рентгенологічне або флюорографічне обстеження органів грудної
клітки;
   електрокардіограма в спокої (за медичними показаннями  з
   навантаженням).
   При необхідності лікарі можуть призначити інші обстеження.
 
   6. Під час медичного огляду комісія повинна вирішити, чи має
особа, яка обстежується, будь-які функціональні та органічні
відхилення, які могли б перешкодити безпечному виконанню вимог
відповідного свідоцтва.
 
   7. Перелік захворювань та станів, які є протипоказаними до
польотів на дельтаплані та параплані:
 
   7.1. Психічні та нервові хвороби:
 
   7.1.1. Вроджені та набуті психічні хвороби.
 
   7.1.2. Наслідки травм головного  та  спинного  мозку  з
порушенням психіки або стійким і глибоким порушенням функцій.
 
   7.1.3. Захворювання периферійної нервової системи й наслідки
травм та захворювань периферійної нервової системи при наявності
виразних і стійких розладів руху, чутливості або трофіки.
 
   7.2. Хронічні інфекційні захворювання.
 
   7.3. Захворювання внутрішніх органів:
 
   7.3.1. Хвороби обміну речовин і ендокринної системи у важкій
формі.
 
   7.3.2. Активний туберкульоз легенів, хронічні захворювання
легенів і плеври з помірним та значним порушенням функцій.
 
   7.3.3. Хронічні захворювання крові і кровотворної системи.
 
   7.3.4. Органічні захворювання міокарда, коронарних судин,
клапанного апарата й аорти, які з'являються в порушенні загального
або коронарного кровообігу.
 
   7.3.5. Хронічні  органічні захворювання шлунково-кишкового
тракту в тяжкій формі.
 
   7.3.6. Хронічні захворювання нирок тяжкого ступеня.
 
   7.3.7. Максимальний  артеріальний  тиск  у спокої вище
150/90 мм рт. ст. і нижче 100/60 мм рт. ст.
 
   7.3.8. Захворювання  суглобів  інфекційного, обмінного та
ендокринного походження зі значним порушенням функцій.
 
   7.4. Хірургічні захворювання:
 
   7.4.1. Наслідки ушкоджень  та  вроджені  дефекти  кісток
опорно-рухомого апарату й черепа.
 
   7.4.2. Злоякісні новоутворення.
 
   7.4.3. Нерухомість  або  значні обмеження руху кінцівок,
станового хребта, таза. Великі рубці.
 
   7.4.4. Випадання прямої кишки.
 
   7.4.5. Затримання одного або обох яєчок у пахвинному каналі
або біля його зовнішнього кільця.
 
   7.4.6. Різко  виражене вузлувате поширення вен сім'яного
канатика, вузлувате поширення вен нижніх кінцівок із больовим
синдромом. Важкі форми геморою.
 
   7.4.7. Сечокам'яна хвороба в періоди загострення.
 
   7.5. Хвороби вуха, горла, носа:
 
   7.5.1. Хронічне гнійне захворювання середнього й внутрішнього
вуха.
 
   7.5.2. Виразна і стійка підвищена чутливість до вестибулярних
подразників.
 
   7.5.3. Наслідки  захворювань,  уражень  або  операцій
отоларингологічних органів, які порушують їх функцію.
 
   7.6. Очні хвороби:
 
   7.6.1. Гострі та хронічні захворювання очей, слізних шляхів
та повік, які погіршують зір та обмежують рух очей.
 
   7.6.2. Виражена косоокість усіх видів.
 
   7.7. Жіночі хвороби та стани:
 
   7.7.1. Доброякісні  та  злоякісні  новоутворення  жіночої
статевої сфери.
 
   7.7.2. Гострі та хронічні запальні захворювання  жіночих
статевих органів.
 
   7.7.3. Стійкі порушення менструальної функції.
 
   7.7.4. Вагітність.
 
   8. На  підставі  висновків  спеціалістів  комісія робить
загальний висновок про результат обстеження. При цьому для пілотів
легких,  надлегких  повітряних  суден,  пілотів  планерів,
пілотів-аматорів, пілотів вільних аеростатів, парашутистів  у
медичну довідку записується один із таких висновків:
   "Стан здоров'я відповідає вимогам медичного стандарту другого
класу";
   "Стан здоров'я не відповідає вимогам медичного стандарту
другого класу".
   Для пілотів дельтапланів та парапланів:
   "Допускається до польотів на дельтаплані та параплані";
   "Не допускається до польотів на дельтаплані та параплані".
   Висновки реєструються у журналі протоколів медичних оглядів".
 
 Начальник управління
 супроводження та забезпечення
 льотної діяльності                   В.В.Душеба
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner