Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 450 від 23.04.2009

Про затвердження Порядку оформлення пасажирських перевезень на транспорті


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 213/593/319 від 24.12.2001     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 січня 2002 р.
                   за N 19/6307
 
 
     Про внесення змін і доповнень до Розмірів оплати
  земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним
      наказом Держкомзему, Мінфіну і Мінекономіки
         від 15.06.2001 N 97/298/124
 
 
   У зв'язку з прийняттям нової редакції Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) та з метою вдосконалення Розмірів оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг у частині уточнення складу
земельно-кадастрових  робіт та  послуг і вартості їх виконання
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести  зміни  і  доповнення  до  Розмірів  оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг,  затверджених  спільним
наказом  Держкомзему,  Мінфіну і Мінекономіки від 15.06.2001
N 97/298/124 ( z0579-01 ), який зареєстровано Мін'юстом 10.07.2001
за N 579/5770, що додаються.
 
   2. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим по земельних ресурсах, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів забезпечити
виконання цього наказу.
 
 Голова Державного Комітету
 України по земельних ресурсах             А.Даниленко
 
 Міністр фінансів України                І.Мітюков
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Шлапак
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомзему України,
                   Мінфіну України,
                   Міністерства економіки та з
                   питань європейської
                   інтеграції України
                   24 грудня 2001 р.
                   N 213/593/319
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2002 р.
                   за N 19/6307
 
 
            Зміни і доповнення
   до Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг,
затверджених спільним наказом Держкомзему, Мінфіну і Мінекономіки
          від 15.06.2001 N 97/298/124
              ( z0579-01 )
 
 
   1. Пункт 1 Загальних положень викласти в редакції такого
змісту:
   "Розміри оплати  земельно-кадастрових  робіт  та  послуг
застосовуються  державними  органами  земельних  ресурсів  та
рекомендовані  для застосування підприємствами, організаціями,
проектними   інститутами,   вишукувальними   експедиціями,
госпрозрахунковими групами та іншими підприємницькими структурами
незалежно від форм власності та відомчої належності на всій
території України.
   Виконання земельно-кадастрових робіт та  надання  послуг,
вартість яких не встановлено, здійснюється за цінами, визначеними
договорами".
 
   2. Пункт 5 Загальних положень доповнити абзацом у редакції
такого змісту:
   "витрати на відрядження".
 
   3. Загальні положення доповнити пунктами 9, 10, 11 у редакції
такого змісту:
   9. При виконанні робіт на об'єктах,  що  розташовані в
гірських районах висотою понад 1 км над рівнем моря до цін
уводиться підвищувальний коефіцієнт К=1,0+0,18х(n-1,0), де "n"-
висота над рівнем моря, у км.
   10. Податок на додану вартість розраховується у відповідності
до чинного законодавства.
   11. При виконанні робіт на об'єктах з особливим режимом
(прикордонні райони; полігони; аеродроми; будівельні майданчики,
на яких виконуються вибухові роботи; території з підвищеним рівнем
радіоактивності, у межах 30-кілометрової зони; внутрішні території
вибухонебезпечних,  шкідливих  і  гарячих  цехів  підприємств
оборонної, хімічної, металургійної, вугільної і гірничодобувної
промисловості; діючі електричні станції і підстанції) до цін
застосовується підвищувальний коефіцієнт, що не перевищує 1,50
включно.
 
   4. У таблиці 3.8 розділу 3.6 "Терасування схилів" поміняти
місцями слова "вартість, грн." та "людино-дні".
 
   5. У примітці до таблиці 3.8 виправити нумерацію пункту "8"
на "3".
 
   6. У розділі 3.8 "Розробка проекту організації території
селянського (фермерського) господарства" зверху таблицю доповнити
словами "Таблиця 3.10".
 
   7. У пункті 1 Примітки таблиці 4.3 після слів "табл.3.2"
виключити цифри "-3,4".
 
   8. Підрозділ "4.2.3. Розрахунок земельного податку на землі
сільськогосподарського призначення" виключити.
 
   9. Пункт 3 Примітки розділу 5.4 "Землевпорядні роботи з
оформлення документів на право користування землею" доповнити
реченням у редакції такого змісту:
   "Якщо  площа  території  (довжина  траси), що підлягає
відведенню становить менш як 1,0 тис.га (менше 100 км лінійних
споруд), то вводиться коефіцієнт К=1,0-0,2(1-n), де n - площа
території (довжина лінійних споруд), тис.га (км)".
 
   10. У пункті 4 Примітки розділу 5.4 вираз "К=1,0-0,20(1-n)"
замінити виразом "К=1,0-0,01(30-n)".
 
   11. Розділ  5.6 "Генеральна схема використання земельних
ресурсів України" перед таблицею 5.12 доповнити словами в редакції
такого змісту:
   "Одиниця виміру:  Генеральна схема використання земельних
ресурсів України".
 
   12. Розділ 5.7 "Генеральна схема використання  земельних
ресурсів Автономної Республіки Крим" перед таблицею 5.13 доповнити
словами в редакції такого змісту:
   "Одиниця виміру:  Генеральна схема використання земельних
ресурсів Автономної Республіки Крим".
 
   13. Розділ 5.8 "Схема  використання  земельних  ресурсів
області" перед таблицею 5.14 доповнити словами в редакції такого
змісту:
   "Одиниця виміру:  Схема  використання  земельних ресурсів
області".
 
   14. Розділ 5.9 "Схема землеустрою адміністративного району"
перед таблицею 5.15 доповнити словами в редакції такого змісту:
   "Одиниця виміру: Схема землеустрою адміністративного району".
 
   15. Розділ 5.10 "Схема оптимізації використання та охорони
земель області" перед таблицею 5.16 доповнити словами в редакції
такого змісту:
   "Одиниця виміру: Схема оптимізації використання та охорони
земель області".
 
   16. Розділ  5.11  "Схема  консервації  малопродуктивних,
деградованих і не придатних до сільськогосподарського використання
земель області (району)" перед таблицею 5.17 доповнити словами в
редакції такого змісту:
   "Одиниця  виміру:  Схема  консервації  малопродуктивних,
деградованих  і  не  придатних  для  сільськогосподарського
використання земель області (району)".
 
   17. Розділ 5.12 "Схема протиерозійних заходів для яружних і
балкових систем (адмінрайонів)" перед таблицею 5.18 доповнити
словами в редакції такого змісту:
   "Одиниця виміру: Схема протиерозійних заходів для яружних і
балкових систем (адмінрайонів)".
 
   18. Підрозділ 5.13.1 "Коригування планових матеріалів методом
напівінструментальної зйомки" та підрозділ 5.13.2 "Коригування
планових матеріалів методом  інструментальної  зйомки"  перед
таблицями 5.19 та 5.20 відповідно доповнити словами в редакції
такого змісту:
   "Одиниця виміру: 1 кв. км".
 
   19. Підрозділ     5.14.2    "Розробка    проектів
внутрішньогосподарського  землеустрою"  перед  таблицею  5.21
доповнити словами в редакції такого змісту:
   "Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в"- 1 тис. га території".
 
   20. Пункт 1 таблиці 6.1 розділу 6.1 "Надання консультацій і
довідок" викласти в редакції такого змісту:
   "1. Реєстрація державних актів на право власності на землю,
на право постійного користування землею та договорів оренди в
державному реєстрі земель і надання витягів з нього".
 
   21. Пункт 2 таблиці 6.1 викласти в редакції такого змісту:
   "2. Надання консультацій з питань оформлення прав на земельні
ділянки, суміжного  землекористування,  державного  земельного
кадастру, кількісної та якісної характеристики земельних угідь,
економічної та грошової оцінки земель, приватизації земельних
ділянок шляхом викупу, порядку приватизації та оренди земельних
ділянок,  вилучення  і  надання  земельних  ділянок  для
несільськогосподарських потреб та попереднього погодження місця
розташування об'єктів, інших питань використання та охорони земель
тощо".
 
   22. Пункт 4 таблиці 6.1 викласти в редакції такого змісту:
   "4. Визначення   втрат   сільськогосподарського    і
лісогосподарського   виробництва,   спричинені   вилученням
сільськогосподарських  і  лісових  угідь,  які  підлягають
відшкодуванню".
 
   23. У графі 3 пункту 6 таблиці 6.1 написати "10", а у графі 4
пункту 6 таблиці 6.1 число "150" замінити на "50".
 
   24. Пункт 7 таблиці 6.1 викласти в редакції такого змісту:
   "7. Оформлення проектів договорів оренди землі".
 
   25. Пункт 8 таблиці 6.1 викласти в редакції такого змісту:
   "8. Надання інформації про грошову оцінку земельної ділянки:
   "8.1. Перша  категорія  (1  функціональне призначення, 1
локальний коефіцієнт)", у графі 3 написати "5", у графі 4 - "25".
   "8.2. Друга категорія (до трьох різних значень факторів)", у
графі 3 написати "7", у графі 4 - "36".
   "8.3. Третя категорія (до 5 різних значень факторів)", у
графі 3 написати "10", у графі 4 - "47".
   "8.4. Поза категорією (понад 5 різних значень факторів)", у
графах 3 та 4 відповідно написати "договір".
 
   26. Пункт 10 таблиці 6.1 викласти в редакції такого змісту:
   "10. Видача висновків щодо умов надання земельної ділянки,
технічних умов на рекультивацію земель".
 
   27. Пункт 11 таблиці 6.1 після слова "Виписка" доповнити
словом "геодезичних".
 
   28. Пункт 12 таблиці 6.1 викласти в редакції такого змісту:
   "Підготовка  експертного  висновку  в галузі регулювання
земельних відносин за ухвалою суду", у графі 3 написати "30", у
графі 4 - "100".
 
   29. Таблицю 6.1 доповнити пунктами 13-23 в редакції такого
змісту:
   "13. Оформлення державного акта на право власності на землю
на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу
земельної ділянки і документа про оплату, дарування, успадкування
тощо", у графі 3 написати "30", у графі 4 - "50".
   "14. Переоформлення сертифікатів на право на земельну частку
(пай) при відчуженні",  у  графі 3 написати "17", у графі 4
поставити "-".
   "15. Проведення контрольного обміру земельної ділянки при
вирішенні межових спорів", у графі 3 написати "10", у графі 4 -
"згідно з договором".
   "16. Розроблення технічного  паспорта  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу", у
графі 3 написати "300", у графі 4 - "300".
   "17. Узяття участі в розгляді земельних спорів", у графі 3
написати "15", у графі 4 - "30".
   "18. Складання   технічного   завдання  на  виконання
землевпорядних робіт", у графі 3 поставити "-", у графі 4 написати
"35".
   "19. Розрахунок початкової  вартості  земельної  ділянки,
наміченої для здійснення підприємницької діяльності", у графі 3
написати "3", у графі 4 - "25".
   "20. Унесення  (надання)  відомостей  до (з) бази даних
Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру", у
графі 3 написати "5-25", у графі 4 - "60-80".
   "20.1. Перша категорія (1 власник або користувач; не більше 5
координат точок)", у графі 3 написати "5", у графі 4 - "60".
   "20.2. Друга категорія (не більше 10 координат точок)", у
графі 3 написати "15", у графі 4 - "70".
   "20.3. Третя категорія (не більше 20 координат точок)", у
графі 3 написати "25", у графі 4 - "80".
   "20.4. Поза категорією (понад 20 координат точок)", у графах
3 та 4 відповідно написати "договірні розцінки".
   "21. Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні
носії", у графі 3 написати "17", у графі 4 - "34".
   "22. Перевірка та обробка інформації на магнітних носіях", у
графі 3 написати "10-20", у графі 4 - "25-45".
   "22.1. Перша категорія (1 власник або користувач; не більше 5
координат точок", у графі 3 написати "10", у графі 4 - "25".
   "22.2. Друга категорія (не більше 10 координат точок)", у
графі 3 написати "15", у графі 4 - "35".
   "22.3. Третя категорія (не більше 20 координат точок)", у
графі 3 написати "20", у графі 4 - "45".
   "22.4. Поза категорією (понад 20 координат точок)", у графах
3 та 4 відповідно написати "договірні розцінки".
   "23. Унесення записів до Поземельної книги", у графі 3
написати "10", у графі 4 - "30".
 
   30. Пункт 1 таблиці 6.2 розділу 6.2 "Виготовлення копій та
дублікатів документів" викласти в редакції такого змісту:
   "1. Виготовлення копій (фрагментів) з планів землекористувань
сільськогосподарських підприємств, кадастрових планів".
 
   31. Пункт 2 таблиці 6.2 виключити.
 
   32. Пункт 3 таблиці 6.2 вважати пунктом 2.
 
   33. Пункт 4 таблиці 6.2 виключити.
 
   34. Пункти 3 та 4 таблиці 6.2 викласти у редакції такого
змісту:
   "3. Виготовлення копій:
   а) технічних звітів з матеріалів надання земельних ділянок",
у графі 3 написати "17", у графі 4 - "25";
   б) планів меж землекористувань, рішень про надання (передачу
у власність, оренду) земельних ділянок", у графі 3 написати "17",
у графі 4 - "25".
   "4. Виготовлення додаткових викопіювань:
   а) формат А-4", у графах 3 та 4 написати "2"
   б) формат А-3", у графах 3 та 4 написати "3,5".
 
 Начальник Управління державного
 земельного кадастру Держкомзему
 України                       М.Г.Лихогруд
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner