Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 262 від 21.04.2009

Про затвердження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 574 від 14.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
    м.Київ             юстиції України
                   3 січня 2002 р.
                   за N 3/6291
 
 
   Про затвердження Інструкції про статус відповідальних
   виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у
            бюджетному процесі
 
 
   З метою  чіткого  розмежування  повноважень,  прав  і
відповідальності головного розпорядника коштів державного бюджету
та  відповідальних  виконавців  бюджетних  програм у процесі
складання, затвердження та виконання бюджету в умовах упровадження
програмно-цільового методу у бюджетний процес, керуючись частиною
2 статті 32, статтею 47 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та
підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 26.08.99 N 1081/99
( 1081/99 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про статус відповідальних виконавців
бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі,
що додається.
 
   2. Департаменту по бюджету (Мярковський А.І.) подати на
державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України і
довести його до відома головних розпорядників коштів державного
бюджету.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   14 грудня 2001 р. N 574
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 січня 2002 р.
                   за N 3/6291
 
 
              Інструкція
  про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та
      особливості їх участі у бюджетному процесі
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкцію  про  статус  відповідальних  виконавців
бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі
(далі - Інструкція) розроблено з метою чіткого розмежування
повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів
державного бюджету (далі - головний розпорядник) та відповідальних
виконавців бюджетних програм (далі - відповідальний виконавець) у
процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах
упровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес.
 
   1.2. Відповідальний  виконавець  безпосередньо  забезпечує
виконання однієї або ряду бюджетних програм у системі головного
розпорядника,  є  юридичною  особою, має окремий рахунок та
бухгалтерський баланс.
   Відповідальними виконавцями можуть бути:
   головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання
яких забезпечується його апаратом;
   розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня (далі -
розпорядники коштів нижчого рівня) та одержувачі коштів державного
бюджету (далі - одержувачі), які виконують бюджетні програми у
системі головного розпорядника.
 
   1.3. Відповідального виконавця визначає головний розпорядник
за письмовим погодженням з Міністерством фінансів України у
процесі формування проекту державного бюджету на наступний рік.
   У структурі коду бюджетної програми ознакою відповідального
виконавця є четверта цифра коду.
   У системі головного розпорядника не може бути більше ніж
дев'ять відповідальних виконавців (коди від 1 до 9), уключаючи
апарат головного розпорядника, ознакою якого завжди є код 1.
 
   1.4. Міністерство фінансів України, Державне казначейство
України,  головні розпорядники та відповідальні виконавці як
учасники бюджетного процесу керуються нормами Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), положеннями постанови Кабінету Міністрів
України від 09.01.2000 N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів
доходів і видатків бюджетних установ та організацій", із змінами і
доповненнями, наказу Міністерства фінансів України від 09.01.2001
N 6 ( z0065-01 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Мін'юсті 24.01.2001
за N 65/5256, наказів Державного казначейства  України  від
22.01.2001 N 3 ( z0104-01 ) "Про затвердження Порядку касового
виконання державного бюджету за видатками", зареєстрованого в
Мін'юсті 05.02.2001 за  N 104/5295, та від 10.08.2001 N 140
( z0756-01 ) "Про затвердження  Порядку  касового  виконання
державного  бюджету  за  видатками  за  умови функціонування
внутрішньої платіжної системи",  зареєстрованого  в  Мін'юсті
28.08.2001 за N 756/5947, та інших нормативно-правових актів щодо
складання та виконання державного бюджету.
 
  2. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі
         формування державного бюджету
 
   2.1. Після отримання від Міністерства  фінансів  України
граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету на
наступний рік головні розпорядники розподіляють ці обсяги між
відповідальними  виконавцями, у триденний термін повідомляють
відповідальних виконавців про належні їм обсяги та організовують
розроблення бюджетних запитів.
 
   2.2. Відповідальні  виконавці  в  установленому  головним
розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за
кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають.
   Складені бюджетні запити відповідальні виконавці  подають
головному розпорядникові.
 
   2.3. У процесі опрацювання бюджетних запитів у Міністерстві
фінансів України відповідальні виконавці мають право брати участь,
разом з головним розпорядником, в обговоренні та узгодженні
бюджетних програм, що пропонуються головним розпорядником для
включення до проекту державного бюджету.
   При цьому Міністерство фінансів України розглядає окремі
пропозиції відповідальних виконавців щодо включення його бюджетних
програм до проекту державного бюджету тільки за наявності висновку
головного розпорядника.
 
   2.4. У  законі  про  Державний  бюджет України бюджетні
призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі
відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами.
 
  3. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі
          виконання державного бюджету
 
   3.1. Після  отримання  від Міністерства фінансів України
лімітних довідок про бюджетні асигнування (головний розпорядник
отримує лімітну довідку з помісячним розподілом асигнувань із
загального фонду в цілому) головний розпорядник визначає помісячні
обсяги бюджетних асигнувань із загального фонду в цілому по
кожному відповідальному виконавцю та у триденний термін повідомляє
відповідальних виконавців про визначені їм обсяги.
 
   3.2. Відповідальні  виконавці  уточнюють обсяги бюджетних
асигнувань розпорядникам нижчого рівня та одержувачам за своєю
мережею, уточнюють зведені проекти кошторисів, складають зведені
плани асигнувань та подають  зазначені  документи  головному
розпорядникові.
 
   3.3. Для  складання  розпису державного бюджету виключно
головні розпорядники в установленому порядку подають Міністерству
фінансів України зведені проекти кошторисів та зведені плани
асигнувань (у розрізі затверджених бюджетних програм та  їх
відповідальних виконавців).
 
   3.4. Відповідальні виконавці можуть подавати Міністерству
фінансів України пропозиції щодо внесення змін  до  розпису
державного бюджету в межах затверджених їм бюджетних програм за
письмовим погодженням із головним розпорядником.
 
   3.5. У розписі  державного  бюджету  розподіл  бюджетних
асигнувань  головним  розпорядникам  здійснюється  в  розрізі
відповідальних виконавців за всіма затвердженими їм бюджетними
програмами  відповідно  до категорій економічної класифікації
видатків бюджету.
 
   3.6. Державне казначейство України розсилає витяги із розпису
державного бюджету головним розпорядникам за всіма бюджетними
програмами в розрізі відповідальних виконавців, що є підставою для
затвердження  в  установленому  порядку кошторисів та планів
асигнувань розпорядниками. Головний розпорядник розсилає витяги із
розпису  державного  бюджету відповідальним виконавцям за їх
бюджетними програмами.
 
   3.7. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл показників
зведених кошторисів та проектів зведених планів асигнувань із
загального фонду за своєю мережею в розрізі розпорядників коштів
нижчого рівня та одержувачів за територіями. Зазначений розподіл
за  підписом  головного  розпорядника  подається  Державному
казначейству України для формування розпису державного бюджету та
помісячного плану асигнувань із загального фонду за територіями.
   Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення
показників, своєчасність подання та достовірність інформації,
поданої  відповідальними  виконавцями  Державному казначейству
України.
   Державне казначейство України перевіряє отримані дані на
відповідність затвердженому розпису та мережі, подані кожним
головним розпорядником не пізніше ніж за 15 днів до початку
бюджетного року, приймає їх, формує розпис за територіями та
доводить його до територіальних управлінь Державного казначейства
України.
 
   3.8. Державне казначейство України готує  та  затверджує
розпорядження про виділення коштів головним розпорядникам, у тому
числі відповідальним виконавцям, і в  установленому  порядку
повідомляє  головного  розпорядника (у розрізі відповідальних
виконавців) та відповідальних виконавців про належні їм суми.
   Відповідальні виконавці здійснюють розподіл виділених коштів
за своєю мережею. Оформлені розподіли за підписом головного
розпорядника  відповідальні  виконавці  подають  Державному
казначейству України.
 
   3.9. Відповідальні виконавці подають фінансову звітність за
бюджетними  програмами головному розпорядникові та Державному
казначейству України. Головний розпорядник у встановленому порядку
подає зведену фінансову звітність Державному казначейству України.
 
 Начальник Управління державного
 бюджету та бюджетної політики              С.Л.Фещук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner