Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 541 від 13.04.2009

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 30.10.2008 N 7904/08


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

 
   32. Дорогоцінне каміння
   Поле заповнюється виключно на підставі висновку експертизи
якості дорогоцінного каміння, виданого Державним гемологічним
центром України. Зазначаються назва і вид огранування кожного виду
дорогоцінного каміння окремо.
   Наприклад:
   діамант, КР-48;
   рубіни, кабошон.
   Указується загальна  кількість  дорогоцінних  каменів  у
предметі, з них кількість дорогоцінних каменів кожного виду
окремо.
   Усього: 37;
   з них: діаманти -20;
      сапфіри -17.
   Зазначається загальна маса дорогоцінних каменів, з них маса
дорогоцінних  каменів  кожного  виду  дається  окремо.  Маса
дорогоцінного каміння зазначається у каратах (кар), з точністю до
0,01 карата - для дорогоцінного каміння I порядку, з точністю до
0,1 карата - для дорогоцінного каміння II, III, IV порядку.
   Маса напівдорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння
органогенного утворення, гагату, слонової та мамонтової кістки - у
грамах (г), з точністю до 0,1 г.
   Наприклад:
   Загальна маса дорогоцінного каміння (37 шт.) - 4,85 кар;
   З них:
      діаманти КР-48 (20 шт.) - 3,5 кар;
      КР-17 (17 шт.) - 1,35 кар;
      рубіни - кабошон (8 шт.) - 1,28 кар.
   Указуються розміри кожного виду дорогоцінних  каменів  у
міліметрах (мм) з точністю до 0,01 мм. Розміри дорогоцінних
каменів зазначаються таким чином: довжина (l), ширина (а), висота
(h). Для каменів круглої форми - діаметр (d). Для каменів
неправильної форми вказуються два розміри: за найбільшим  і
найменшим діаметром.
 
   33. Опис предмета
   Основна мета опису - ідентифікація предмета з аналогічними
або йому подібними.
   Дається опис основних ознак предмета, який починається з
визначального слова.
   Наприклад:
   листівка поштова;
   одяг весільний.
   При заповненні  даного  поля  слід  уникати  повторення
інформації, унесеної до інших полів.
 
   Для речових предметів указуються:
   форма предмета і його окремих частин;
   колір предмета і його окремих частин;
   конструктивні особливості, способи з'єднання, виготовлення
(масовий, ручний, машинний);
   функціональне призначення предмета;
   стиль виконання;
   місце розташування клейм, штампів, написів, підписів та інших
знаків;
   зображення або орнамент на предметі, окремих частинах.
 
   Для образотворчих предметів указуються:
   форма полотна,  графічного  аркуша,  рельєфа,  барельєфа,
скульптури (голова, бюст, фігура на повний зріст та ін.);
   жанр твору (портрет, батальний, побутовий, пейзаж, натюрморт
та ін.);
   сюжет твору;
   кольорова гама;
   місцезнаходження авторського й інших знаків;
   аналоги;
   опис рами чи постаменту.
 
   Для письмових предметів указуються:
   форма предмета,  кількість  аркушів,  сторінок,  зошитів,
особливості  шрифту  чи почерку (окремо описуються оправа й
обкладинка);
   конструктивні особливості палітурки, скріплення аркушів і
зошитів;
   колір паперу і палітурки;
   стислий зміст предмета;
   місце розташування водяних знаків, клейм, написів, підписів,
автографів та ін.;
   опис мініатюр, заставок, орнаментальних вставок з позначенням
їх кількості і місць розташування.
 
   Для природничих предметів указуються:
   характер предмета (гербарний зразок, сортове насіння, скелет,
тушка, шліф, друза);
   стать, вік;
   наукове і  меморіальне  значення  (ендемік,  рідкісність,
занесення до Червоної книги). Для предметів біології - предмет
місцевий чи занесений звідкілясь (де ріс - у полі, лісі, на
болоті, у горах; стація чи біотоп).
 
   Для речових, образотворчих, письмових, природничих предметів
написи, підписи, клейма, печатки та інші знаки даються з точним
відтворенням (з розбивкою на рядки).
   Написи іноземною мовою перекладаються на українську мову
(переклад дається у дужках), складні  підписи  розкриваються
друкованими літерами.
   Клейма, печатки, інші знаки, якщо вони не можуть  бути
відтворені (змальовані), детально описуються із зазначенням мови
тексту на печатці або клеймі та розмірів цих знаків (у мм або см).
При описі книги, яка має багато написів, позначок, слід дати
перелік усіх сторінок, на яких вони зроблені. Написи, позначки
можуть  мати  важливу за змістом інформацію, а найважливіша
передається повністю.
 
   34. Особи та події, пов'язані з предметом. Зв'язок з іншими
пам'ятками
   Заносяться відомості  про  осіб,  які  були  власниками,
замовниками  предмета, використовували його або зображені на
предметі, залишили на ньому підпис або згадуються в тексті.
   До поля записуються відомості про особу чи осіб аналогічно до
запису в полі "автор", зазначаючи вид зв'язку даної особи з
предметом, а також короткі відомості біографічного характеру
(професія, місце проживання та ін.).
   Відомості про автора, виготовлювача, фондоутворювача до поля
не заносяться.
   Для природничих предметів указується, хто і коли визначив і
перевизначив предмет, хто здобув або звідки чи від кого його
отримав з найширшими даними біографічного змісту.
   Заноситься інформація про історичні достовірні події, з якими
пов'язаний  предмет.  У полі слід зазначити загальноприйняту
історичну назву, з визначенням географії (країна, область, місто і
т.ін.) та дати.
   Наприклад:
   Велика Вітчизняна війна, 1941-1945 рр.;
   Аварія на Чорнобильській АЕС, 1986 р.;
   Сидоренко Іван Федорович - учитель біології, який працює в
середній школі N 1 м. Летичів Хмельницької області і проживає за
адресою: м. Летичів, вул. Лесі Українки, 6; здобув у 1950-1955
рр. і визначив колекцію метеликів.
 
   Дати подій подаються, як правило, за новим стилем. Дати, що
належать до періоду після Лютневої революції 1917 р. і до введення
нового стилю (1(14) лютого 1918 р.), датуються двома стилями -
старим і новим.
 
   35. Додаткові відомості
   Записується інформація, яку не можна занести до жодного з
полів.
   Наприклад:
   маса предметів  геології,  нумізматики  (з недорогоцінних
металів).
 
   36. Стан збереження
   Дається характеристика стану збереження музейного предмета за
схемою: без пошкоджень, задовільний, незадовільний.
   Якщо стан  збереження  предмета  повний,  то  його слід
характеризувати як "без пошкоджень".
   Якщо предмет не має механічних пошкоджень, але має місце
забруднення, то стан збереження зазначається як "задовільний".
   Якщо предмет має механічні пошкодження - осипи, прориви,
тріщини, сколи та ін., то стан збереження зазначається  як
"незадовільний", причому вказуються місця і розміри пошкоджень.
   Наприклад:
   стан збереження окладу ікони - без пошкоджень;
   стан збереження книги - задовільний: оправа і значна частина
книжкового блоку забруднені;
   стан збереження картини - незадовільний: у лівому нижньому
кутку прориви полотна розміром 1,2 х 1,5 см, незначні осипи грунту
і шару фарби.
 
   37. Реставрація і рекомендації щодо реставрації
   Указуються дата проведення реставрації, прізвище, ім'я та по
батькові реставратора, точна назва організації, яка проводила
реставраційні роботи, стислий опис цих робіт.
   Наприклад:
   14.05.85. С.І.Петренко. Реставраційна майстерня Національного
музею історії України. Промивка, виведення плям.
   У полі можуть бути посилання на відповідні документи.
   Наприклад:
   1976 р. І.М.Іванов. Реставраційний паспорт N 89 ННДРЦУ.
   Якщо комісія музею рекомендує провести реставрацію предмета,
то в полі перекреслюється прямокутник.
   Наприклад:
   термінова реставрація ___ .
 
   38. Можливість транспортування
   Визначає фондово-закупівельна комісія і реставраційна рада
музею. У полі перекреслюється один з прямокутників.
   Наприклад:
   так - ____ .
 
   39. Кількість фотографій
   Указується кількість фотографій.
   Наприклад:
   поле 14-2 фото;
   поле 39-2 фото.
 
   40. Вартість оціночна
   Заноситься оціночна вартість музейного предмета в гривнях.
При встановленні оціночної вартості предмета слід керуватися
Інструкцією про порядок визначення оціночної та страхової вартості
пам'яток  Музейного  фонду  України,  що затверджена наказом
Міністерства культури і мистецтв України від 13.07.98 N 325
( z0496-98 ), а також методичними рекомендаціями з цього питання.
 
   41. Кількість вкладок-додатків
   Указуються додатки, які були зроблені до тих чи інших полів.
   Наприклад:
   поле 34 - 1 додаток;
   поле 39 - 3 додатки.
 
   42. Експонування
   Записуються дані про експонування і використання музейного
предмета в постійній експозиції або на виставках у музеї і за його
межами.
   Наприклад:
   1985 р., Київ, художня виставка, присвячена 40-річчю Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-45 рр.
 
   43. Звіряння наявності
   Поле заповнюється з посиланням на документи. Зазначаються
дати актів усіх звірянь наявності предметів з фондово-обліковою
документацією музею.
   Наприклад:
   акт від 2.10.1996;
   акт від 30.01.2000.
 
   44. Бібліографія
   Записуються бібліографічні відомості про музейний предмет у
загальноприйнятій формі (публікаціях та ін.).
   Наприклад:
   Петренко М.З. Українське золотарство XVI-XVIII ст. - К.,
1969.
   Логвин Г.Н.,  Міляєва  Л.С., Свенціцька В.І. Український
середньовічний живопис. - К., 1976.
 
   45. Архівні матеріали
   Указуються науково-дослідницькі праці, які зберігаються в
архіві музею, а також матеріали з архівних установ, у яких йдеться
про предмет.
   Наприклад:
   ЦДАМЛМ України. Справа Собор св.Софії (мур), фонд :N), опис
3, - од.зб.18.
 
   46. Відповідальні
   Заповнюється відповідно до визначеного.
 
           Музейний фонд України
         Науково уніфікований паспорт N
 
----------------------------------------------------------------------
| 1. Відомство           |15. Фото            |
| 2. Адміністративне підпорядкування|                |
| 3. Музей             |                |
| 4. Адреса             |                |
| 5. Відділ             |                |
| 6. Розділ             |                |
| 7. Кн. N             |                |
| 8. Інв. N             |                |
| 9. Спец. інв. N          |                |
| 10. Старі інв. NN         |                |
| 11. Колекційний опис N       |                |
| 12. Запис в інф. систему N     |                |
| 13. Дата введ. в інф. систему   |                |
| 14. Негатив N           |                |
| 16. Топографічний шифр       |                |
|------------------------------------|                |
| 17. Назва             |                |
|------------------------------------|                |
| 18. Автор або виробник       |                |
|------------------------------------|                |
| 19. Час і місце створення     |                |
|   (виготовлення)         |                |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| 20. Час і місце виявлення                     |
|--------------------------------------------------------------------|
| 21. Час і місце побутування                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 22. Джерело надходження                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| 23. Спосіб надходження: закупка __, замовлення __, дарунок __,   |
|             передача __                |
|--------------------------------------------------------------------|
| 24. Документи                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| 25. Класифікація |26. Типологія| 27. Кількість|28. Розміри (см/мм) |
|--------------------------------+-----------------------------------|
| 29. Матеріал          | 30. Техніка            |
|--------------------------------------------------------------------|
|  31. Дорогоцінні метали  |    32. Дорогоцінне каміння   |
|------------------------------+-------------------------------------|
|Назва  |Маса (г)  |Проба |Назва і вид |К-ть |Маса  |Розміри  |
|     |      |    |огранування |   |(кар,г)|(мм)   |
|     |Загальна - |    |      |   |    |     |
|     |Лігатурна - |    |      |   |    |     |
|     |У чистоті - |    |      |   |    |     |
|--------------------------------------------------------------------|
| 33. Опис предмета                         |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| 34. Особи чи події, пов'язані з предметом.             |
|   Зв'язок з іншими пам'ятками                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| 35. Додаткові відомості     36. Стан збереження        |
|--------------------------------------------------------------------|
|37.           |38.    |39.    |40.   |41.    |
|Реставрація і      |Можливість |Кількість |Оціночна|Кількість |
|рекомендації щодо    |транспорту-|фотографій|вартість|додатків  |
|реставрації термінова  |вання:   |     |    |      |
|реставрація __,     |так - __; |     |    |      |
|консервація __,     |ні - __  |     |    |      |
|профілактичний     |      |     |    |      |
|огляд __        |      |     |    |      |
|--------------------------------------------------------------------|
| 42. Експонування                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| 43. Звіряння наявності (документ, дата)              |
|--------------------------------------------------------------------|
| 44. Бібліографія                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| 45. Архівні матеріали                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| 46. Відповідальні     Завідувач     Гол. зберігач     |
| Склав           Підпис      Підпис         |
| Посада          Дата       Дата          |
| Підпис                               |
| Дата                                |
| Затвердив   Заступник директора музею з наукової роботи     |
|          Підпис           Дата         |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Вкладка N ______ до науково уніфікованого паспорта N ______     |
|                                  |
|                                  |                             Додаток 2
----------------------------------------------------------------------
                                                          до п. 3.13 Порядку занесення унікальних
----------------------------------------------------------------------
|Вкладка N ______ до науково уніфікованого паспорта N ______     |
|                                  |
|                                  |                             Додаток 2
----------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до п.3.13 Порядку занесення
                   унікальних пам'яток
                   Музейного фонду України до
                   Державного реєстру
                   національного культурного
                   надбання
 
               Перелік
      унікальних пам'яток Музейного фонду України
 
 ____________________________________________________________
    (назва музейної установи, прізвище власника, адреса)

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner