Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 519 від 09.04.2009

Про встановлення процедури визначення способів приватизації орендованого державного майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 693 від 17.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 листопада 2001 р.
                   за N 928/6119
 
 
       Про затвердження Положення про Інспекцію
      з питань підготовки та дипломування моряків
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
               Міністерства транспорту
       N 301 ( z0490-02 ) від 30.04.2002
                       Наказом
         Міністерства транспорту та зв'язку
       N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про приєднання України до
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року" ( 464/96-ВР ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2001 року N 83 ( 83-2001-п ) "Про
вдосконалення державного нагляду  за  станом  підготовки  та
дипломуванням моряків" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Інспекцію з питань підготовки та
дипломування моряків, що додається.
 
   2. Департаменту    нормативно-правового    забезпечення
(Л.М.Логінова) забезпечити реєстрацію вказаного  Положення  в
Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства транспорту А.Ф.Демиденка.
 
 Міністр                     В.П.Пустовойтенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   17.10.2001 N 693
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 листопада 2001 р.
                   за N 928/6119
 
              ПОЛОЖЕННЯ
  про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків
 
  { У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України"
   та "Міністерство транспорту" в усіх відмінках замінено
   словами "Міністерство транспорту та зв'язку" у відповідних
   відмінках згідно з Наказом Міністерства транспорту та
   зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
 
   1. Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
(надалі - Інспекція) є державною організацією, заснованою на
державній власності, і належить до сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку.
 
   2. Інспекція  у  своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
транспорту та зв'язку, рішеннями Координаційної ради з питань
підготовки та дипломування моряків (далі - Координаційна рада), а
також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Інспекції є:
   3.1) нагляд за дотриманням вимог Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (
995_053 ), з поправками (далі - Конвенція), та законодавства
України з питань підготовки та дипломування моряків (далі -
національні вимоги) щодо підготовки, оцінки компетентності та
дипломування членів екіпажів морських торговельних суден (далі -
моряки); { Підпункт 3.1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   3.2) аналіз  національного  та  міжнародного  досвіду  у
зазначеній сфері з метою удосконалення національної  системи
підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків;
 
   3.3) підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих
державних кваліфікаційних комісіях (далі -  ДКК),  а  також
підтвердження дійсності документів моряків, що засвідчують їх
кваліфікацію, визначених законодавством; { Підпункт 3.3 пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   3.4) представлення та захист за дорученням  Міністерства
транспорту  та  зв'язку  в  Міжнародній морській організації
(International  Maritime Organisation, далі - ІМО) інтересів
України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування
моряків. { Підпункт 3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
   4.1)  здійснює  нагляд  за  дотриманням вимог Конвенції
(  995_053 ) та національних вимог щодо підготовки, оцінки
компетентності  та  дипломування моряків на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форм власності; { Підпункт
4.1 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   4.2) здійснює огляд підприємств, організацій та установ
незалежно  від  форм  власності, що проводять підготовку та
дипломування моряків, на відповідність їх вимогам Конвенції та
національним вимогам, по результатам якого оформляє протокол;
{ Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Наказу Мінтрансу N 301
( z0490-02 ) від 30.04.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   4.3)  створює  постійно  діючі  ДКК  для  підтвердження
кваліфікації моряків; { Підпункт 4.3 пункту 4 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   4.4) повідомляє  капітанів  портів  щодо  неможливості
підтвердження виданих ними дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та
інших документів моряків;
 
   4.5) веде  реєстр  усіх  виданих  на  території України
документів, згаданих пунктом 3.3 цього Положення, термін чинності
яких минув або був продовжений, або дія яких була призупинена, або
які були анульовані чи заявлені як загублені або знищені, а також
веде реєстр виданих пільгових дозволів;
 
   4.6) підтверджує дійсність документів, передбачених пунктом
3.3 цього Положення;
 
   4.7)  за  дорученням Міністерства транспорту та зв'язку
розглядає  проекти  нормативних актів, стандартів, навчальних
програм  та  інших  документів  з питань підготовки, оцінки
компетентності та дипломування моряків, надає свої зауваження та
пропозиції до них;
 
   4.8) готує та видає аналітичні, довідкові, інформаційні,
навчальні, методичні, науково-популярні та інші матеріали з питань
підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків;
 
   4.9)  за  дорученням Міністерства транспорту та зв'язку
організовує проведення науково-дослідних та науково-методичних
робіт стосовно вдосконалення національної системи підготовки,
оцінки компетентності та дипломування моряків; бере участь у їх
виконанні; { Підпункт 4.9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   4.10) виконує  функції  робочого  органу  (секретаріату)
Координаційної ради;
 
   4.11)  здійснює  за  дорученням  Міністерства транспорту
та зв'язку представництво та захист в ІМО інтересів України з
питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків,
аналізує та узгоджує пропозиції міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади щодо розгляду цих питань в ІМО та подає
узагальнені пропозиції до Міністерства транспорту та зв'язку;
{ Підпункт 4.11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   4.12) за дорученням Міністерства транспорту та зв'язку готує
звіти та іншу інформацію в ІМО, здійснює запити та дає відповіді
щодо дійсності документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію,
а також пільгових дозволів уповноваженим органам та установам
зарубіжних країн - Сторін Конвенції ( 995_053 ) та судноплавним
компаніям; { Підпункт 4.12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   4.13) уносить на розгляд Координаційної ради пропозиції щодо
вдосконалення процесу і якості викладання спеціальних морських
дисциплін у навчальних закладах України, що готують моряків
відповідно до вимог Конвенції ( 995_053 );
 
   4.14) на договірних засадах надає судноплавним компаніям та
посередницьким організаціям з найму моряків та іншим організаціям
інформацію щодо дійсності документів моряків, що засвідчують їх
кваліфікацію, надає їм консультаційні послуги; { Підпункт 4.14
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   4.15)  веде  облік підприємств, організацій та установ,
підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ( 995_053 ) та
національним вимогам; { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.15 згідно з
Наказом Мінтрансу N 301 ( z0490-02 ) від 30.04.2002; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   4.16) здійснює атестацію інструкторів навчально-тренажерних
закладів, що здійснюють підготовку моряків, згідно з вимогами
правила I/6 Конвенції ( 995_053 ); { Пункт 4 доповнено підпунктом
4.16 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 976
( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   4.17) видає свідоцтва офіцерів з охорони суден, послужні
книжки моряка, підтвердження, що засвідчують визнання дипломів
відповідно до вимог правила I/10 Конвенції ( 995_053 ); { Пункт 4
доповнено підпунктом 4.17 згідно з Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
 
   4.18) здійснює інші функції на виконання покладених  на
Інспекцію завдань відповідно до чинного законодавства України.
 
   5. Інспекція має право:
   5.1) наглядати за  діяльністю  щодо  підготовки,  оцінки
компетентності  та  дипломування  моряків,  що  здійснюється
підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм
власності, складати акти про порушення ними вимог Конвенції
( 995_053 ), вимагати усунення цих порушень;
 
   5.2) уносити пропозиції щодо  відкликання  свідоцтв  про
відповідність, виданих підприємствам, установам і організаціям, у
разі виявлення порушень положень Конвенції ( 995_053 );
 
   5.3) брати участь у роботі Державної Інспекції закладів
освіти при Міністерстві освіти і науки стосовно Інспектування
навчальних закладів, що готують фахівців для роботи на суднах;
 
   5.4) одержувати від підприємств, установ і  організацій,
незалежно від форм власності, інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;
 
   5.5) укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові
права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах;
 
   5.6) створювати відділення, філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи та затверджувати положення про них.
 
   6. Інспекцію очолює начальник, який призначається Міністром
транспорту та зв'язку України. Наймання (звільнення) начальника
Інспекції здійснюється Міністерством транспорту та зв'язку України
шляхом укладання (розірвання) з ним  контракту  в  порядку,
встановленому законодавством. { Абзац перший пункту 6 в редакції
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
   Начальник Інспекції:
   керує діяльністю Інспекції;
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Інспекцію завдань, ефективність використання майна і коштів;
{  Абзац четвертий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
   є повноважним представником Інспекції під час реалізації
повноважень, функцій, обов'язків Інспекції, передбачених чинним
законодавством, цим Положенням, іншими нормативними документами;
   діє без доручення від імені Інспекції, представляє її в усіх
підприємствах, установах і організаціях;
   укладає договори,  видає  доручення, відкриває рахунки в
установах банків;
   у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном
Інспекції, яке перебуває на її балансі;
   призначає  та звільняє працівників Інспекції, має право
заохочувати їх та накладати на них стягнення відповідно до
законодавства; при цьому заступники начальника Інспекції, головний
бухгалтер та керівник юридичної служби призначаються на посаду за
погодженням з Мінтрансзв'язку; { Абзац дев'ятий пункту 6 в
редакції  Наказу  Міністерства  транспорту та зв'язку N 976
( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
   затверджує штатний розпис та кошторис доходів і видатків
Інспекції,  розподіляє  обов'язки  між  своїми  заступниками,
затверджує  положення  про підрозділи та посадові інструкції
працівників Інспекції;
   входить за посадою до складу Координаційної ради, є її
секретарем.
 
   7. Інспекція у межах своєї компетенції видає накази.
 
   8. Майно Інспекції становить основні фонди та обігові кошти,
а також цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі Інспекції.
   Майно Інспекції є державною власністю і закріплене за нею на
праві оперативного управління. Інспекція володіє, користується та
розпоряджається  зазначеним  майном  відповідно  до  чинного
законодавства.
   Джерелом формування фінансових ресурсів Інспекції є:
   плата за підтвердження кваліфікації моряків;  кошти  від
надання  платних  послуг,  виконання  науково-дослідних та
науково-методичних робіт, видавничої діяльності;
   благодійні внески організацій, підприємств і громадян;
   інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
   Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за
Інспекцією,  здійснюється  у  порядку,  установленому  чинним
законодавством.
 
   9. Структуру Інспекції затверджує Міністр транспорту та
зв'язку України. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
 
   10. Повноваження трудового колективу Інспекції реалізується
загальними зборами через їхні виборні органи. Трудовий колектив
може обирати органи колективного самоврядування - профспілковий
комітет, до складу якого не може обиратись начальник Інспекції.
 
   11. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Інспекції, опрацьовуються і приймаються її керівництвом
за участю профспілкового комітету і трудового колективу  та
відображаються у колективному договорі; колективним договором
регулюються питання охорони праці та трудові відносини трудового
колективу з керівництвом Інспекції.
 
   12. Право  укладання  колективного  договору  надається
начальнику Інспекції, а від  імені  трудового  колективу  -
профспілковому комітету.
 
   13. Працівникам Інспекції видається спеціальне посвідчення,
вони мають право носити формений одяг зразка, установленого для
працівників морського транспорту.
 
   14. З метою розгляду та опрацювання питань наукового та
методичного забезпечення діяльності у сфері підготовки, оцінки
компетентності  та  дипломування  моряків при Інспекції може
створюватись науково-методична рада з числа висококваліфікованих
викладачів,  фахівців  та  провідних  учених.  Положення про
науково-методичну раду та її персональний  склад  затверджує
начальник Інспекції.
 
   15. Інспекція є юридичною особою, має свій бланк, печатку із
зображенням Державного Герба України й емблему.
 
   16. Інспекція розміщується у м. Києві за адресою вул. Фрунзе,
104.
 
   17. Інспекція реорганізується та ліквідується відповідно до
чинного законодавства України.
 
 Начальник Департаменту безпеки
 транспорту та технічної політики        О.Л.Петрашевський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner