Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 517 від 09.04.2009

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 14.11.2008 N 7974/08


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 680 від 15.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2001 р.
                   за N 1008/6199
 
 
   Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання
   та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)
 
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 978 ( 978-2001-п ) "Про затвердження
Положення  про  акредитацію  вищих  навчальних  закладів  і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок оформлення, видачі, зберігання  та
обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів), що додається.
 
   2. Начальнику управління ліцензування та акредитації Домнічу
В.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
державного секретаря Степка М.Ф.
 
 Міністр               В.Г.Кремень
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   15.10.2001 року N 680
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2001 р.
                   за N 1008/6199
 
               Порядок
       оформлення, видачі, зберігання та обліку
      сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблений у відповідності до пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року N 978
( 978-2001-п ) і визначає порядок оформлення, видачі, зберігання
та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів).
   1.2. Сертифікат про акредитацію (далі - сертифікат) - це
документ,  який підтверджує державне визнання статусу вищого
навчального закладу (рівень акредитації) або відповідності рівня
підготовки  (перепідготовки)  фахівців з певної спеціальності
(відповідного напряму) за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем
державним вимогам.
   1.3. Бланки сертифікатів є документами суворої звітності.
   1.4. Оформлення, видача, зберігання та облік сертифікатів
здійснюються Управлінням ліцензування та акредитації Міністерства
освіти і науки України.
 
    2. Оформлення та видача сертифікатів про акредитацію
             (їх дублікатів)
 
   2.1. Міністерство освіти і науки України (далі - МОН України)
оформлює і видає навчальному закладу сертифікат протягом двадцяти
робочих днів з дати надходження його заяви про видачу сертифіката
на підставі позитивного рішення Державної акредитаційної комісії
(далі - ДАК), затвердженого в порядку, визначеному законодавством.
   2.2. У сертифікаті зазначаються:
   серія та номер;
   найменування органу, що видає сертифікат;
   найменування навчального закладу - юридичної особи (далі -
навчальний заклад) із зазначенням його відокремлених структурних
підрозділів;
   акредитована спеціальність  певного  напряму  або  рівень
акредитації навчального закладу;
   дата прийняття та номер рішення про акредитацію;
   термін дії сертифіката;
   посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала сертифікат;
   дата видачі сертифіката;
   ідентифікаційний код навчального закладу;
   місцезнаходження навчального закладу та його відокремлених
структурних підрозділів.
   Сертифікат підписується Міністром освіти і науки України та
засвідчується гербовою печаткою міністерства.
   2.3. Серія сертифіката складається з трьох позицій.
   Перша позиція серії визначає:
   літера Р - навчальний заклад, акредитований за певним рівнем;
   літера Н - навчальний заклад, акредитований за спеціальністю
певного напряму.
   Друга позиція  серії  визначає форму власності, на якій
засновано навчальний заклад:
   літера Д - державна форма власності;
   літера І - інша форма власності.
   Третя позиція серії через тире визначає рівень акредитації
навчального закладу або освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки
(перепідготовки) за спеціальністю:
   перший рівень акредитації або молодший спеціаліст - I;
   другий рівень акредитації або бакалавр - II;
   третій рівень акредитації або спеціаліст - III;
   четвертий рівень акредитації або магістр - IV.
   2.4. Номер сертифіката складається із семи цифр, з яких дві
перші вказують на регіон адміністративно-територіального поділу
України в якому знаходиться навчальний заклад:
   Автономна Республіка Крим - 01
   Вінницька область - 02
   Волинська область - 03
   Дніпропетровська область - 04
   Донецька область - 05
   Житомирська область - 06
   Закарпатська область - 07
   Запорізька область - 08
   Івано-Франківська область - 09
   Київська область - 10
   місто Київ - 11
   Кіровоградська область - 12
   Луганська область - 13
   Львівська область - 14
   Миколаївська область - 15
   Одеська область - 16
   Полтавська область - 17
   Рівненська область - 18
   Сумська область - 19
   Тернопільська область - 20
   Харківська область - 21
   Херсонська область - 22
   Хмельницька область - 23
   Черкаська область - 24
   Чернівецька область - 25
   Чернігівська область - 26
   місто Севастополь - 27
   Наступні п'ять цифр номера йдуть у порядку зростання від
00001 до 99999.
   2.5. Підставами для переоформлення сертифіката є:
   зміна найменування навчального закладу (якщо ця зміна не
пов'язана з реорганізацією юридичної особи);
   зміна місцезнаходження навчального закладу;
   зміни, пов'язані з перейменуванням напряму (спеціальності),
указаного в сертифікаті.
   2.6. Для  переоформлення  сертифіката  навчальний  заклад
зобов'язаний протягом місяця з дня виникнення відповідних підстав
подати до МОН України заяву про  переоформлення  разом  із
сертифікатом, що підлягає переоформленню, та документами, що
підтверджують зазначені підстави.
   2.7. МОН України протягом двадцяти робочих днів з дати
надходження заяви про переоформлення сертифіката та відповідних
документів видає переоформлений на новому бланку сертифікат з
урахуванням змін,  зазначених  у  заяві  про  переоформлення
сертифіката.
   2.8. Термін  дії  переоформленого  сертифіката  не  може
перевищувати терміну дії сертифіката, що переоформлявся.
   Не переоформлений в  установлений  термін  сертифікат  є
недійсним.
   2.9. Підставами для видачі дубліката сертифіката є:
   утрата сертифіката;
   пошкодження сертифіката.
   2.10. У разі втрати сертифіката навчальний заклад подає до
МОН України:
   заяву про видачу дубліката сертифіката;
   документи, що підтверджують втрату.
   2.11. Якщо сертифікат непридатний для користування внаслідок
його пошкодження, то навчальний заклад подає до МОН України:
   заяву про видачу дубліката сертифіката;
   непридатний для користування сертифікат.
   2.12. МОН України протягом двадцяти робочих днів з дати
одержання заяви про видачу дубліката сертифіката на підставі свого
наказу видає заявникові дублікат сертифіката з новим обліковим
номером та серією замість втраченого або пошкодженого.
   2.13. Термін дії дубліката сертифіката не може перевищувати
терміну дії, який зазначався у втраченому або  пошкодженому
сертифікаті.
   2.14. Навчальний заклад, який подав заяву та відповідні
документи  з  метою  отримання дубліката сертифіката замість
втраченого або пошкодженого, користується правами акредитованого
навчального закладу.
 
    3. Зберігання та облік сертифікатів про акредитацію
             (їх дублікатів)
 
   3.1. Відповідальність за  видачу,  зберігання  та  облік
сертифікатів  несе посадова особа Управління ліцензування та
акредитації Міністерства освіти і науки України, яка призначається
наказом МОН України (далі - посадова особа МОН України).
   3.2. Прийняття   тиражу   виготовлених   поліграфічним
підприємством бланків сертифікатів здійснюється комісією, яка
створюється наказом МОН України. До складу комісії повинно входити
не менше трьох осіб. До роботи комісії може залучатися представник
поліграфічного підприємства, що виготовило бланки.
   3.3. Комісія перевіряє відповідність кількості одержаних від
поліграфічного підприємства  бланків  кількості,  вказаній  у
супровідних документах, та складає акт про прийняття бланків
сертифікатів про акредитацію (додаток 1).
   3.4. Прийняті бланки сертифікатів та видані сертифікати (їх
дублікати) реєструються у журналі обліку бланків та  видачі
сертифікатів про акредитацію (далі - журнал) за встановленою
формою (додаток 2).
   3.5. При видачі дубліката сертифіката у рядку журналу, який
містить дані щодо його видачі, у стовпчику "примітка" робиться
запис "дублікат" та зазначається серія та номер втраченого або
пошкодженого сертифіката. Одночасно у рядку журналу, який містить
дані щодо сертифіката, який було втрачено або пошкоджено, у
стовпчику "примітка" робиться запис відповідно "втрачений" або
"пошкоджений"  та  зазначається  серія  та  номер  дубліката
сертифіката.
   3.6. Журнал  повинен  бути  прошнурований  та скріплений
печаткою, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки
журналу  робиться відмітка про загальну кількість аркушів у
журналі, яка засвідчується підписом посадової особи МОН України.
   3.7. Усі реєстраційні записи в журналі слід робити чорнилом
або кульковою ручкою.
   3.8. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне
записується поряд чітким почерком. Кожне виправлення має бути
засвідчене підписом посадової особи МОН України.
   3.9. З метою перевірки наявності бланків сертифікатів, які
передані на зберігання посадовій особі МОН України, один раз на
рік повинна проводитися їх інвентаризація.
   3.10. Інвентаризація також обов'язково проводиться:
   при зміні посадової особи МОН України;
   після стихійного лиха, пожежі;
   у разі  виявлення  пошкодження  або  втрати  облікової
документації чи бланків сертифікатів.
   3.11. Бланки сертифікатів повинні зберігатися у металевих
шафах (сейфах), установлених у приміщеннях, що обладнані надійними
засобами захисту від стороннього проникнення.
   У неробочий час металеві шафи (сейфи), а також спеціально
обладнані для зберігання бланків сертифікатів приміщення повинні
бути опечатані.
   Пошкоджені та зіпсовані  бланки  сертифікатів  знищуються
щомісяця комісією у складі не менше трьох осіб, яка створюється
наказом МОН України, про що складається акт  про  знищення
пошкоджених та зіпсованих бланків сертифікатів про акредитацію
(додаток 3).
   3.12. Акти  про  прийняття  бланків  сертифікатів  про
акредитацію, про знищення пошкоджених та зіпсованих  бланків
сертифікатів та журнали, що закінчились, зберігаються в Управлінні
ліцензування та акредитації МОН України 5 років, після чого
підлягають знищенню.
 
 Начальник Управління
 ліцензування та акредитації    В.І.Домніч
 
                  Додаток 1
                  до пункту 3.3 Порядку
                  оформлення, видачі, зберігання
                  та обліку сертифікатів про
                  акредитацію (їх дублікатів)
 
                Акт
    про прийняття бланків сертифікатів про акредитацію
 
    ____________  _________  ______________________
     (дата)    (номер)   (місце складання акта)
 
   Комісія, створена наказом Міністерства освіти і науки України
від "___" _________ _____ р. N_____, у складі:
 1. Голова комісії _______________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
 2. Член комісії _________________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
 3. Член комісії _________________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
 4. Член комісії _________________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
склала цей акт про те, що "__" _________ ____ р. з _______________
__________________________________________________________________
      (найменування поліграфічного підприємства)
відповідно до накладної N ____ від "___" ________ ____ р. було
прийнято  та  перевірено  наявність бланків сертифікатів про
акредитацію встановленого зразка з N ____ до N _____ у кількості
___________________ (________________________) одиниць,
(зазначити цифрами)   (зазначити літерами)
які отримані в _________________________ упаковках, з них виявлено
          (зазначити цифрами)
пошкоджених _____________________.
       (зазначити цифрами)
   При перевірці  отриманих  бланків установлено, що бланки
сертифікатів про акредитацію встановленого зразка з N ____________
до N ______ у кількості ___________________ (____________________)
            (зазначити цифрами) (зазначити літерами)
одиниць є в наявності, що відповідає кількості ___________________
                        (зазначити цифрами)
(____________________) одиниць,  зазначеній  в  накладній  від
 (зазначити літерами)
"__" _____________ ____ р.
 
 1. Голова комісії _____________ ________________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 2. Член комісії  __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 3. Член комісії  __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 4. Член комісії  __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
                  Додаток 2
                  до пункту 3.4 Порядку
                  оформлення, видачі, зберігання
                  та обліку сертифікатів про
                  акредитацію (їх дублікатів)
 
               Журнал
   обліку бланків та видачі сертифікатів про акредитацію
 
__________________________________________________________________
       (найменування органу, що здійснює облік)
 
 Розпочато: ____ __________ _____ р.
 
 Закінчено: ____ __________ _____ р.
 
 Отримання
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата  |Номер акта|Назва      |Номери бланків |Кількість|Посадова особа, що |
|з/п|передачі|     |організації, від|сертифікатів  |бланків |отримала бланки  |
|  |бланків |     |якої отримано  |---------------|     |-------------------|
|  |    |     |бланки     |з   |до   |     |прізвище  |підпис |
|  |    |     |        |(номер)|(номер)|     |та ініціали|    |
|---+--------+----------+----------------+-------+-------+---------+-----------+-------|
| 1 |  2  |   3  |    4    |  5  |  6  |   7  |  8   | 9  |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Видача
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата видачі|Навчальний заклад,|Серія, номер|Номер бланка|Посадова особа, що |Примітка |
|з/п|сертифіката|який отримав   |сертифіката |сертифіката |видала сертифікат |     |
|  |(дубліката)|сертифікат    |(дубліката) |      |(дублікат)     |     |
|  |      |(дублікат)    |      |      |-------------------|     |
|  |      |         |      |      |прізвище  |підпис |     |
|  |      |         |      |      |та ініціали|    |     |
|---+-----------+------------------+------------+------------+-----------+-------+---------|
| 1 |   2   |     3    |   4   |   5   |  6   |  7  |  8  |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
                  Додаток 3
                  до пункту 3.11 Порядку
                  оформлення, видачі, зберігання
                  та обліку сертифікатів про
                  акредитацію (їх дублікатів)
 
                Акт
       про знищення пошкоджених та зіпсованих
        бланків сертифікатів про акредитацію
 
 _____________    ____________   ____________________________
  (дата)       (номер)      (місце складання акта)
 
   Комісія, створена наказом Міністерства освіти і науки України
від "___" ________ ____ р. N_____, у складі:
   1. Голова комісії ___________________________________________
              (прізвище те ініціали, посада)
   2. Член комісії _____________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
   3. Член комісії _____________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
   4. Член комісії _____________________________________________
              (прізвище та ініціали, посада)
   склала цей акт про те, що "___"_______ ____ р. було проведено
знищення бланків сертифікатів про акредитацію, які були зіпсовані
при оформленні сертифікатів про акредитацію або пошкоджені при
зберіганні за період з "__" _______ ____ р. до "__" ______ ____ р.
 
   Усього комісією знищено  зіпсованих  при  оформленні  та
пошкоджених при зберіганні бланків сертифікатів про акредитацію в
кількості
 ______________________    (________________________) одиниць.
 (зазначити цифрами)       (зазначити літерами)
 
 1. Голова комісії __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 2. Член комісії  __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 3. Член комісії  __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 4. Член комісії  __________________ ___________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Управління
 ліцензування та акредитації              В.І.Домніч
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner