Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 137 від 02.04.2009

Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста Жданівка Донецької області у державну власність на баланс ВАТ "Ш/у "Донбас" частини житлової будівлі (гуртожитку)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 542 від 20.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 793/5984
 
 
         Про внесення змін та доповнень
          до нормативно-правових актів
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                         транспорту
    N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002
    N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004
         Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
    N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 ) 
 
 
 
   Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту
України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000
N 678/2000 ( 678/2000 ), та статті 5 Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98
N 457 ( 457-98-п ), Н А К А З У Ю :
 
   1. Доповнити пункт 1 наказу від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 )
"Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 861/5082, розділами, що додаються:
   Правила пломбування вагонів і контейнерів;
   Правила переадресування вантажів ( z0794-01 );
   Правила перевезення вантажів навалом і насипом ( z0795-01 );
   Правила перевезення  вантажів  у вагонах відкритого типу
( z0796-01 );
   Правила перевезення   вантажів   дрібними   відправками
( z0797-01 );
   Правила перевезення  вантажів в універсальних контейнерах
( z0798-01 ).
 
   2. Внести такі зміни до Правил користування вагонами і
контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту від
25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 15.03.99 за N 165/3458:
   2.1. Абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції: "Час
до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується
як повна година".
 
   3. Внести такі зміни до  Правил  оформлення  перевізних
документів,  затверджених наказом Міністерства транспорту від
21.11.2000 N 644 ( z0863-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 24.11.2000 за N 863/5084:
   3.1. Виключити з пункту 2.1 п'ятнадцятий і шістнадцятий
абзаци та з першого абзацу пункту 3.4 слова "Об'єм кузова вагона"
і "Довжина рами платформи".
   3.2. У чотирнадцятому абзаці ("Вид негабаритності") пункту
3.1 виключити цифру "0".
 
   4. У другому абзаці пункту 2.6 Правил обчислення термінів
доставки вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту
від 21.11.2000 N 644 ( z0865-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 24.11.2000 за N 865/5086, виключити слово "нульового".
 
   5. У пункті 13 Правил перевезення вантажів у супроводі
провідників відправників (одержувачів),  затверджених  наказом
Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 ( z0868-00 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 868/5089,
слова "У разі" замінити словами "На випадок".
 
   6. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа
Г.М.):
   6.1. Подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
   6.2. Довести затверджені розділи Правил та зміни, зазначені в
пунктах 2-5 цього наказу, до відома працівників  залізниць,
підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які
користуються залізничним транспортом.
   6.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць
цих розділів Правил, прийняти їх до керівництва та забезпечити
виконання.
 
   7. З моменту набрання чинності цим наказом вважати такими, що
не застосовуються на території України, розділи: 5, 17-20, 23, 25
"Правил  перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів
сполучення СРСР 27.02.81, 09.08.65, 24.08.65, 15.09.65, 14.07.75,
20.08.65, 27.09.65.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту А.Ф.Демиденка.
 
 Міністр                      В.Пустовойтенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   20.08.2001 N 542
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 793/5984
 
               ПРАВИЛА
        ПЛОМБУВАННЯ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ
         (ст. 38 Статуту ) ( 457-98-п )
 
   1. Вагони і контейнери пломбуються запірно-пломбувальними
пристроями (пломба в єдиній  конструкції  з  пристроєм  для
блокування), призначеними для одночасного запирання і пломбування
вагонів і контейнерів або свинцевими пломбами. Технічні вимоги
щодо конструкції та виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв,
пломб і закруток погоджуються Укрзалізницею.
   Запірно-пломбувальні пристрої (далі - ЗПП) належать до групи
охоронних технічних засобів одноразового використання. Повторне
використання їх можливе лише у разі, коли це передбачено їх
конструкцією.
   ЗПП, пристрої для їх зняття, пломби, лещата для пломбування
та дріт надаються залізницею відправникам (експедиторам) за плату.
 
   2. Накладені на вагони і контейнери ЗПП і пломби за своєю
конструкцією  мають  унеможливлювати  зняття  їх  із  вагона
(контейнера) без порушення цілості.
   Запірні пристрої вагонів і контейнерів для накладення ЗПП і
пломб повинні бути справними.
 
   3. Завантажені криті вагони, ізотермічні, хопери-зерновози,
цистерни і контейнери пломбуються:
   ЗПП (пломбами) залізниці, коли вантаж завантажено залізницею;
   ЗПП (пломбами)  відправника,  коли  вантаж  завантажено
відправником.
 
   4. Без ЗПП (пломб), але з обов'язковим накладанням закруток,
допускається  перевезення  вантажів,  зазначених  у  додатку.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
 
   5. Порядок пломбування вантажів, що перевозяться на експорт,
визначено  відповідними  міжнародними  угодами про залізничні
перевезення.
 
   6. Вантажі громадян при перевезенні в контейнерах пломбуються
ЗПП (пломбами) залізниці або експедитора.
 
   7. У портах перевалки пломбування вагонів (контейнерів) з
вантажами, що перевозяться не в прямому міжнародному сполученні,
та зняття ЗПП (пломб) з них здійснюються експедитором або портом.
 
   8. Якщо  вагон  (контейнер)  пломбується  ЗПП  (пломбою)
залізниці, у Книзі пломбування вагонів і контейнерів (форма ГУ-37)
у всіх випадках працівником станції записуються номер вагона
(контейнера), номер ЗПП, контрольний знак на пломбі, номер лещат,
дата і час пломбування.
 
   9. У  разі  контрольної  перевірки  вантажу  на станції
відправлення згідно із статтею 24 Статуту залізниць ( 457-98-п )
повторне пломбування вагона (контейнера) здійснює представник
відправника, присутній при перевірці.
   За результатами перевірки складається акт загальної форми за
участю представника відправника.
 
   10. Повторне накладення ЗПП (пломб) на вагони, контейнери,
автомобілі,  трактори  та  іншу  автотракторну техніку після
проведення митного, санітарного  або  іншого  виду  контролю
здійснюється  залізницею за рахунок відправника (одержувача).
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 )
   Одночасно з пломбуванням залізницею митні або інші контрольні
органи можуть накладати свої ЗПП (пломби).
   Зняття ЗПП (пломб) провадиться у присутності тих контрольних
органів, які накладали ці ЗПП (пломби).
   Відомості про зняті і накладені нові ЗПП (пломби) заносяться
до акта  розкриття (додаток 4 до "Правил составления актов"
( n0001400-65 ), затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР
21.09.65).
 
   11. У  перевізних  документах  під найменуванням вантажу
зазначається належність ЗПП (відправнику чи залізниці), а також їх
номери (контрольні знаки).
 
   12. У разі перевезення вантажів за свинцевими пломбами в
перевізних документах під найменуванням вантажу проставляється
відмітка про належність пломб та їх кількість. Усі пломби на
вагоні (контейнері) повинні мати однакові контрольні знаки. Зміна
контрольних знаків здійснюється відповідно до пункту 17 цих
Правил.
 
   13. У разі оформлення комерційних актів  на  несхоронні
перевезення ЗПП (пломби), до яких кріпиться бирка із зазначенням
номера вагона  (контейнера),  зберігаються  разом  з  першим
примірником комерційного акта.
 
   14. ЗПП і пломби накладаються:
   на критому вагоні (універсальному) - на накладках дверей з
кожного боку по одному ЗПП або одній пломбі;
   на критому вагоні для перевезення легкових автомобілів - по
одному (одній) з двох боків вагона на запірних пристроях торцевих
дверей;
   на рефрижераторному автономному та переобладнаному у критий
(тип 918) вагонах, виготовлених заводом "Дессау", - по одному
(одній) з кожного боку вагона на пристроях для накладення ЗПП у
нижній частині дверей. На запірний важіль і натискну плиту
механізму  розкривання дверей накладається закрутка; ( Абзац
четвертий пункту 14 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
   на рефрижераторному вагоні Брянського машинобудівного заводу
- по одному (одній) з кожного боку вагона на дверях, обладнаних
нижніми вушками для пломбування;
   на цистерні - по одному (одній)  на  кришці  верхнього
завантажувального люка, за винятком випадків, коли особливий
порядок пломбування передбачено правилами перевезення окремих
видів вантажів;
   на вагоні-хопері для зерна - сім: три - на штурвали і по
одному (одній) - на кришці кожного завантажувального люка;
   на вагоні-хопері для цементу (цементовозі) - шість: два
(дві) - на штурвали розвантажувальних люків і по одному (одній) на
кришці кожного завантажувального люка; ( Пункт 14 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 540
( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
   на контейнери всіх типів - по одному (одній) на рукоятку,
розташовану зліва на правій половині дверей.
   Якщо вагон у верхній частині дверей обладнано додатковими
пристроями для пломбування, ЗПП накладаються лише на основні
пристрої для пломбування, а на додаткові встановлюється закрутка;
якщо  такий  вагон пломбується свинцевими пломбами, то вони
накладаються і на додаткові пристрої.
 
   15. ЗПП, накладені на вагони і контейнери, повинні мати такі
знаки:
   скорочене найменування залізниці відправлення (не більше 4
знаків);
   товарний знак Укрзалізниці;
   товарний знак підприємства - виробника ЗПП;
   найменування ЗПП;
   остання цифра року виготовлення ЗПП;
   контрольний знак, семизначний.
   Виготовлення і застосування ЗПП з однаковими контрольними
знаками забороняється.
   На ЗПП додатково можуть наноситись скорочені найменування
станції відправлення та відправника. ( Пункт 15 доповнено абзацом
згідно з Наказом Мінтрансу N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002 )
 
   16. Пломби, накладені на вагон (контейнер), повинні мати такі
знаки:
   у разі пломбування пломбами відправника:
   повне або скорочене найменування відправника (не більше 13
знаків);
   повне або  скорочене найменування станції (не більше 13
знаків);
   скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків).
   Відправник може передбачати нанесення на пломбах контрольних
знаків, тоді скорочене найменування відправника повинно складатися
не більше ніж із 8 знаків;
   у разі пломбування пломбами станції:
   повне або скорочене найменування станції (не більше  13
знаків);
   скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків);
   номер лещат;
   контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох
цифр.
 
   17. Зміна контрольних знаків пломб проводиться у послідовному
порядку: літер - А, В, Е, И, К, Н, О, Р, С, Т і цифр - від 001 до
999.
   Контрольні знаки змінюються після пломбування кожного вагона
(контейнера).
 
   18. Забороняється  застосування ЗПП і пломб з нечіткими
відбитками знаків на них, з неповними знаками і неправильно
накладених.
 
   19. Порядок зберігання і використання ЗПП, пристроїв для їх
зняття, пломб і лещат для пломбування встановлюється: на станціях
- начальником станції, у відправника або експедитора - керівником
підприємства (організації).
 
 Начальник Департаменту
 транспортної політики                Г.М.Легенький
 
                  Додаток
                  до пункту 4 Правил пломбування
                  вагонів і контейнерів
 
            Перелік
    вантажів, які дозволяється перевозити у внутрішньому
    сполученні без ЗПП (пломб), за закрутками
 
------------------------------------------------------------------
|1 |Азбест (в упаковці)     |32|Гар різний         |
|2 |Азбозурит (в упаковці)    |33|Земля, крім фарбувальної (в |
|3 |Алебастр (в упаковці)    | |упаковці)          |
|4 |Асфальт (в упаковці)     |34|Зола різна (в упаковці)   |
|5 |Базальт (в упаковці)     |35|Камінь різний        |
|6 |Баки із чорних металів    |36|Кесони сталеві       |
|7 |Барабани дерев'яні для    |37|Кістка проста сира (в   |
| |намотування кабелю і дротяних| |упаковці)          |
| |канатів нерозібрані і    |38|Концентрати рудні (крім   |
| |розібрані.          | |вольфрамових, олов'яних,  |
|8 |Бій гіпсу, глиняний,     | |свинцевих, цинкових,    |
| |гончарний, графітний, скляний| |рідкісних металів).     |
| |(в т.ч. залишки скляного   |39|Крейда різна (в упаковці)  |
| |виробництва),        |40|Мазут            |
| |фарфоровий,         |41|Макулатура (в упаковці)   |
| |фаянсовий, цегляний, шамот (в|42|Напівгудрон         |
| |упаковці)          |43|Нафтобітум         |
| 9|Бітум            |44|Обрізки гумові, рогові (в  |
|10|Бітумен (камінь бітумінозний)| |упаковці)          |
| |в упаковці          |45|Пегматит          |
|11|Боксити           |46|Пек різний (в упаковці)   |
|12|Брикети для дорожнього    |47|Плити комишеві, гіпсові,  |
| |покриття, кам'яновугільні,  | |пресовані   з відходів  |
| |рудні, торфові        | |деревини, торфоізоляційні  |
|13|Буряк цукровий        |48|Порошок азбошиферний,    |
|14|Вагонетки (розібрані або   | |асфальтовий, вапняковий,  |
| |нерозібрані)         | |торфовий, шамотовий (в   |
|15|Вапно різне (в упаковці)   | |упаковці)          |
|16|Вар (смола суха деревинна) в|49|Порошок магнезитовий    |
| |упаковці           | |металургійний ( в упаковці) |
|17|Вироби       азбестові,|50|Пил колосниковий рудний   |
| |азбоцементні,   асфальтові,| |(в упаковці)        |
| |(крім   толю),   бетонні,|51|Плити і плитки асфальтові  |
| |цементобетонні,       |52|Руда різна (крім      |
| |залізобетонні, будівельні з| |арсеновмісної)       |
| |природного і штучного каменю,|53|Сіль кам'яна нерозфасована |
| |цементні           |54|Слюда в кусках       |
|18|Відходи азбесту, азбошиферу,|55|Смола кам'яновугільна,   |
| |шиферу, лісової та хімічної| |нафтова, сланцева      |
| |промисловості        |56|Солома           |
|19|Вугілля  кам'яне,  костяне,|57|Тиглі графітові (бій)   |
| |деревне (в упаковці)     |58|Торф і торфова продукція (в |
|20|Гажа (мергель гіпсовий)  в | |упаковці)          |
| |упаковці           |59|Тюбинги           |
|21|Ганчір'я           |60|Утильсировина        |
|22|Глина різна ( в упаковці)  |61|Флюси            |
|23|Глинозем сірчанокислий у   |62|Цемент без упаковки     |
| |кусках (в упаковці)     |63|Черепашник, черепашка    |
|24|Графіт у кусках (в упаковці) | |морська і річкова      |
|25|Грязь мінеральна для ванн  | |(будівельні)        |
|26|Гудрон            |64|Шлам різний (в упаковці)  |
|27|Гума і гумові вироби старі  |65|Шпульки паперові старі   |
| |(утиль)           |66|Штиб            |
|28|Діатоміт (земля       |67|Щити дерев'яні (крім    |
| |інфузорна) в упаковці    | |хлібних, овочевих, грат для |
|29|Добрива мінеральні без    | |перевезення тварин), з   |
| |упаковки           | |очерету, соломи, будівельні |
|30|Доломіт випалений і сирий  |68|Інші  вантажі, перевезення|
| |металургійний        | |яких дозволяється у     |
|31|Етерніт (плити і плитки   | |відкритих вагонах, крім   |
| |азбоцементні)        | |лісоматеріалів і дров    |
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу N 334
( z0565-02 ) від 28.05.2002, N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner