Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 250 від 01.04.2009

Щодо впровадження Технічного регламенту безпеки іграшок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 365 від 07.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 серпня 2001 р.
                   N 740/5931
 
 
        Про затвердження Навчальної програми
         підготовки експертів-гемологів
 
 
   З метою забезпечення підготовки фахівців  відповідно  до
Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року,
схвалених Указом Президента України від 24 травня 2000 року
N 717/2000 ( 717/2000 ), та на виконання пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 року  N  673
( 673-96-п ) "Про акредитацію та підготовку експертів-гемологів
дорогоцінного, напівдорогоцінного  та  декоративного  каміння"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити    Навчальну    програму    підготовки
експертів-гемологів (додається).
 
   2. Державному  гемологічному центру Міністерства фінансів
України (Індутний В.В.) у встановленому порядку забезпечити:
   подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   опублікування цього наказу в інформаційно-довідковому виданні
"Коштовне та декоративне каміння України".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння Видолоба В.В.
 
Міністр                        І.О. Мітюков
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   07.08.2001
                   N 365
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 серпня 2001 р.
                   N 740/5931
 
    Навчальна програма підготовки експертів-гемологів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Навчальну програму підготовки експертів-гемологів (далі
- Програма) розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 червня 1996 року N 673 ( 673-96-п ) "Про
акредитацію та  підготовку  експертів-гемологів  дорогоцінного,
напівдорогоцінного та декоративного каміння".
 
   1.2. Програма  визначає  зміст  та  організаційні засади
спеціалізованої підготовки експертів-гемологів для підприємств,
установ і організацій України (у тому числі і для новоутворюваних
та для розвитку малого підприємництва) у Державному гемологічному
центрі України і передбачає післядипломне професійне навчання,
підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців, діяльність
яких пов'язана з атестацією та оцінкою дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
та декоративного каміння, інших гемологічних об'єктів (далі -
коштовне та декоративне каміння) та наданням послуг у сфері
гемологічної експертизи.
 
   1.3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
фахівців за цією Програмою здійснюються на платній основі за
умовами, визначеними у пунктах 2.2.1, 2.2.2 і 2.2.3 Програми.
 
   1.4. Програма спрямована на опанування сучасних гемологічних
знань, набуття практичного досвіду з діагностики, атестації та
оцінки коштовного та декоративного каміння, розпізнавання його
штучних замінників і підробок, вивчення нормативно-технічної бази
щодо обігу цього каміння, правил експорту, імпорту, роздрібної та
оптової торгівлі, митного контролю, а також ознайомлення  з
можливостями  Інтернету,  електронних  та  друкованих засобів
інформації з метою їх використання у практичній гемології.
 
   2. Напрями та умови підготовки експертів-гемологів
 
   2.1. Програма  передбачає  п'ять  напрямів  підготовки
експертів-гемологів:
   2.1.1. Атестація та експертна оцінка діамантів.
   Передбачає спеціалізацію з таких профільних предметів  -
атестація  та  оцінка огранених ювелірних діамантів круглих,
фантазійних, "старих" та інших форм огранування у вправленому і
невправленому  стані,  природного  і  штучного  походження;
розпізнавання штучних замінників і підробок діамантів.
   2.1.2. Атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння.
   Передбачає спеціалізацію  з таких профільних предметів -
атестація та оцінка огранених ювелірних дорогоцінних каменів (крім
діамантів); розпізнавання штучних аналогів, замінників і підробок
дорогоцінних каменів; реконструкція методів лабораторного синтезу
штучних аналогів дорогоцінних каменів.
   2.1.3. Атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння
органогенного походження.
   Передбачає спеціалізацію  з таких профільних предметів -
атестація та оцінка ювелірних перлів і бурштину; розпізнавання
різновидів природних і культивованих, морських і прісноводних
перлів, бурштину, облагороджених перлів, імітацій  перлів  і
бурштину,  облагородженого  і  реконструйованого  бурштину;
реконструкція методів облагородження бурштину.
   2.1.4. Атестація  та  експертна оцінка напівдорогоцінного
каміння.
   Передбачає спеціалізацію з таких профільних предметів  -
атестація та оцінка напівдорогоцінних каменів; оцінка екологічної
безпеки  та  умов  застосування  напівдорогоцінних  каменів;
розпізнавання імітацій напівдорогоцінних каменів; розпізнавання
різновидів коштовних коралів, кісток, перламутру, інших коштовних
органогенних матеріалів та їхніх імітацій.
   2.1.5. Атестація та експертна оцінка декоративного каміння.
   Передбачає спеціалізацію  з таких профільних предметів -
атестація та оцінка гірських порід у сировинному та обробленому
вигляді,   які   використовуються   для   виготовлення
архітектурно-будівельних  виробів  для зовнішнього оздоблення,
виробів  для  оздоблення інтер'єру, предметів монументального
мистецтва,    елементів    садово-паркової    скульптури,
дорожньо-вуличного  будівництва  тощо;  оцінка  якості  та
технологічного рівня обробки декоративного каміння.
 
   2.2. За напрямами, зазначеними у пункті 2.1, передбачається
набуття  знань шляхом основного, додаткового або скороченого
навчання у вигляді лекцій, семінарів, практичних та індивідуальних
занять, які завершуються підсумковим контролем.
   2.2.1. Мета основного навчання - підготовка та підвищення
кваліфікації фахівців, які здійснюють атестацію та експертну
оцінку  коштовного  та  декоративного каміння, - оцінювачів,
товарознавців, експертів-гемологів, інших спеціалістів, а також
підприємців, які здійснюють операції з цим камінням, та інших
зацікавлених осіб.
   Курс основного навчання передбачено в обсязі, необхідному для
правильної атестації каміння відповідно до Правил  атестації
дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного
утворення,  напівдорогоцінного  і  декоративного  каміння,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня
2000 року N 1396 ( 1396-2000-п ) (із змінами і доповненнями), та
для кваліфікованого виконання експертних дій, у тому числі з
вартісної оцінки каміння, на основі отриманих спеціальних знань
(основи  гемології, систематичної мінералогії, кристалооптики,
методології гемологічних та мінералого-петрографічних досліджень
тощо) і практичних навичок, а також застосування стандартів та
інших нормативних документів.
   Основне навчання проводиться на платній основі в порядку,
встановленому  Міністерством фінансів України, за навчальними
планами Державного гемологічного центру України в такому обсязі (в
академічних годинах): перший напрям - 120 годин, другий - 120
годин, третій - 30 годин, четвертий - 30 годин, п'ятий - 30 годин.
   2.2.2. Мета  додаткового  навчання  -  поглиблення знань
фахівців, які прослухали курс основного навчання за одним або
кількома напрямами.
   Додаткове навчання проводиться за договірними цінами  за
узгодженими з замовником планами з метою ознайомлення слухачів з
новітніми досягненнями в галузі гемології, основами ідентифікації
і  оцінки  колекційних  зразків  та  сировини  коштовного і
декоративного каміння, музейних експонатів, що є виробами з
коштовного каміння, інших коштовностей та з метою перейняття
досвіду провідних організацій і визнаних учених шляхом організації
стажування та виїзних семінарів.
   2.2.3. Мета скороченого навчання - оглядове ознайомлення
слухачів із змістом та тематикою основного навчання за одним або
кількома напрямами.
   Скорочене навчання  проводиться за договірними цінами за
узгодженими з замовником планами для підвищення кваліфікації
працівників сфери торгівлі та побутових послуг, кваліфікованих
працівників, а  також  інших  осіб,  яким  необхідно  знати
класифікацію, сортність коштовних каменів та методи визначення їх
характеристик (найменування каменів,  колір,  чистоту,  форми
огранування чи іншої обробки, декоративні властивості тощо).
 
   2.3. Слухачі, які опанували програми основного навчання за
окремими напрямами та успішно склали підсумкові іспити, отримують
свідоцтво встановленого зразка.
 
   2.4. Свідоцтва, отримані за напрямами "атестація та експертна
оцінка діамантів", "атестація та експертна оцінка дорогоцінного
каміння", "атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння
органогенного  походження",  "атестація  та  експертна оцінка
напівдорогоцінного каміння", є документами, які підтверджують
професійну  придатність  фахівців  для  проведення  атестації
відповідного  коштовного  каміння, призначеного для подальшої
реалізації та здійснення з ним інших операцій, які виконуються
суб'єктами підприємницької діяльності за спеціальними дозволами
(ліцензіями). Інші документи про гемологічну освіту є дійсними для
підтвердження такої професійної придатності за умови успішного
складання іспитів екстерном за зазначеними напрямами відповідно до
цієї Програми.
 
   2.5. Слухачі, які мають закінчену вищу освіту з відповідною
підготовкою   за   гуманітарним,  соціально-економічним  і
природничо-науковим циклами  та  успішно  опанували  програми
основного навчання за напрямами "атестація та експертна оцінка
діамантів", "атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння",
"атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння органогенного
походження", "атестація та експертна оцінка напівдорогоцінного
каміння", допускаються до складання державних іспитів на здобуття
кваліфікації  3417  спеціаліста-оцінювача  за  спеціалізацією
"експертна оцінка дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння".
 
   2.6. Державна атестація слухачів та присвоєння кваліфікації
спеціаліста-оцінювача за зазначеною у пункті 2.5 спеціалізацією
здійснюються Державним гемологічним центром України в порядку,
встановленому чинним законодавством.
 
   2.7. Слухачі, які  опанували  програми  додаткового  або
скороченого навчання, отримують довідки про навчання за зразком,
який затверджується Державним гемологічним центром України.
 
          3. Забезпечення Програми
 
   3.1. Організація  навчального  процесу за цією Програмою
здійснюється Державним гемологічним центром України відповідно до
щорічних робочих навчальних планів.
 
   3.2. До проведення занять залучаються провідні науковці та
фахівці  у галузі гемології, які безпосередньо працюють над
створенням та аспектами використання вітчизняних і міжнародних
правил експертизи, сертифікації, атестації та оцінки коштовного та
декоративного каміння.
 
   3.3. Заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних
приміщеннях  Державного  гемологічного  центру  України  з
використанням устаткування, пристосованого до умов навчального
процесу, та друкованих навчально-методичних посібників Державного
гемологічного центру України. В окремих випадках заняття можуть
проводитися в умовах реального професійного середовища.
 
   3.4. Заняття проводяться із слухачами, кількість яких у групі
визначається Державним гемологічним центром України відповідно до
можливостей навчального процесу.
 
 Заст. начальника Управління контролю
 за обігом дорогоцінних металів
 і дорогоцінного каміння               В.М. Барсуков
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner