Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 133/494 від 31.03.2009

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1378 від 31.07.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 21 серпня 2001 р.
                   за N 729/5920
 
 
    Про затвердження Положення про порядок здійснення
    конкурсного  відбору  агентів  з  розміщення
    депозитарних розписок на державні  акції  на
          міжнародних фондових ринках
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  Державну  програму
приватизації" ( 1723-14 ), з метою створення сприятливих умов
для залучення інвестицій до підприємств, що приватизуються, та на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.06.2001
N 21362/2 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення конкурсного
відбору агентів з розміщення депозитарних розписок на державні
акції на міжнародних фондових ринках, що додається.
 
   2. Управлінню розвитку фондового ринку (Сачівко А.І.) у
п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу забезпечити
подання Положення про порядок здійснення конкурсного відбору
агентів з розміщення депозитарних розписок на державні акції на
міжнародних фондових ринках на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Управлінню розвитку фондового ринку (Сачівко А.І.) у
десятиденний термін з дня державної реєстрації цього наказу
забезпечити  публікацію  Положення  про  порядок  здійснення
конкурсного відбору агентів з розміщення депозитарних розписок на
державні акції на міжнародних фондових ринках в газеті "Відомості
приватизації"  та  "Державному  інформаційному  бюлетені  про
приватизацію".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України С.Лєдомську.
 
 В.о.Голови Фонду                    М.Чечетов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   від 31 липня 2001 р.
                   за N 1378
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 21 серпня 2001 р.
                   за N 729/5920
 
              Положення
   про порядок здійснення конкурсного відбору агентів з
   розміщення депозитарних розписок на державні акції на
          міжнародних фондових ринках
 
 
   Це Положення  регламентує  отримання  послуг  агентів  з
розміщення депозитарних розписок на державні акції на міжнародних
фондових ринках. Відбір агента з розміщення є складовою частиною
продажу державних пакетів акцій через механізм  депозитарних
розписок.
 
       Принципи відбору агентів з розміщення
 
   Відбір агентів з розміщення має здійснюватися на основі
принципів, що застосовуються в цьому Положенні та наведені нижче,
і відповідати чинному законодавству. Будь-які зміни та доповнення
до затвердженої процедури конкурсного відбору під час проведення
конкурсу не допускаються. Документи з проведення конкурсного
відбору не повинні містити положень, які можуть мати подвійне
(двозначне) тлумачення.
   Конкурентність відбору.  Цей  принцип  направлений  на
забезпечення якості запропонованих послуг, зниження їх вартості.
   Рівноправність. Усі особи, які бажають узяти або беруть
участь у конкурсному відборі, користуються рівними правами, мають
рівні зобов'язання та несуть рівну відповідальність.
   Загальнодоступність. Не  може  бути  обмеженням участі в
конкурсному відборі належність особи до тієї чи іншої країни.
   Прозорість. Не може бути загальнодоступною лише інформація,
використання якої може вплинути на проведення конкурсного відбору.
Умови та терміни конфіденційності цієї інформації встановлюються в
кожному конкретному конкурсному відборі. Фонд постійно інформує
громадськість  через  оголошення  щодо  проведення конкурсів,
оприлюднює короткий зміст проектів.
   Незалежність та об'єктивність членів конкурсної комісії. Має
бути забезпечена мінімізація впливу будь-яких осіб на прийняття
рішень членами конкурсної комісії. Крім того, під час оцінки та
прийняття рішень члени конкурсної комісії здійснюють незалежно
один від одного аналіз листів про вияв інтересу і конкурсних
пропозицій. Усі особи, що мають стосунок до конкурсного відбору,
повинні відповідати вищим етичним нормам.
 
        Загальні положення і термінологія
 
   1. Цим  пунктом  визначаються  основні  терміни,  які
використовуються  під  час  проведення  конкурсного  відбору,
установлюються загальні правила і вимоги до підготовки пакета
конкурсної документації. При проведенні конкурсів з відбору агента
з розміщення депозитарних розписок на державні акції ВАТ на
міжнародних фондових ринках нижченаведені терміни мають таке
значення:
   Агент з розміщення - юридична особа, яка відповідно до
договору з Фондом державного майна України (надалі - Фонд) бере на
себе зобов'язання щодо продажу депозитарних розписок на державні
акції ВАТ на міжнародних фондових ринках.
   Претендент - юридична особа, яка має намір узяти участь у
конкурсному відборі агента з розміщення.
   Учасник конкурсного відбору - претендент, який відповідає
вимогам,  що  встановлені  даним  Положенням та зазначені в
інформаційному повідомленні.
   Пакет конкурсної  документації (конкурсна документація) -
пакет документів, що розробляється Фондом і містить інформацію
щодо всіх умов і правил кожного конкретного конкурсного відбору.
   Правила конкурсного відбору - інструкція, що розробляється і
затверджується Фондом щодо кожного конкретного конкурсного відбору
і містить деталізацію процедури, умови і критерії конкурсного
відбору. Правила конкурсного відбору є обов'язковими для Фонду,
його співробітників, які беруть участь  у  проекті,  членів
конкурсної  комісії,  а  також для претендентів і учасників
конкурсного відбору.
   Інформаційне повідомлення  - офіційне повідомлення Фонду,
метою якого є запрошення до участі в конкурсному відборі агента з
розміщення, яке містить основні вимоги до претендентів.
   Лист про вияв інтересу - офіційне звернення претендента, яке
містить  чітко  викладену зацікавленість щодо його участі в
конкурсному відборі і певні відомості про претендента відповідно
до вимог, зазначених в інформаційному повідомленні.
   Граничні терміни - кінцеві терміни подання претендентами й
учасниками конкурсного відбору листів про вияв інтересу - на етапі
визнання претендентів учасниками і конкурсних пропозицій - на
етапі остаточного відбору.
   Терміни розміщення - терміни початку і закінчення продажу
депозитарних  розписок на державні акції ВАТ на міжнародних
фондових ринках через агентів з розміщення, діючих на основі
договору з Фондом.
   Країна розміщення - держава, на  фондовому  ринку  якої
здійснюється розміщення депозитарних розписок.
   Методики оцінки - методики оцінки з визначеними критеріями і
правилами їх використання, які застосовуються при розгляді листів
про вияв інтересу і розгляді конкурсних пропозицій учасників
конкурсного відбору.
   Конфлікт інтересів  претендента  й  учасника  конкурсного
відбору: не може бути переможцем учасник конкурсу, якщо Фонду або
конкурсній комісії стане відомо про виконання під час конкурсного
відбору ним або його дочірньою компанією завдання, або про
наявність зобов'язання такого учасника конкурсу щодо виконання
завдання в майбутньому, яке за своєю природою може бути в
конфлікті з іншими завданнями Фонду, які має виконувати учасник
конкурсу в разі перемоги.
 
   2. Відбір агентів з розміщення, послуги яких повністю або
частково фінансуються міжнародними,  іноземними  урядовими  і
міжурядовими організаціями, фінансовими установами і фондами на
основі чинних міжнародних угод про надання фінансової і технічної
допомоги Україні, може здійснюватися за процедурою конкурсного
відбору, установленою відповідною організацією (установою). При
цьому  участь  уповноваженого  представника  Фонду  в складі
відповідної конкурсної комісії є обов'язковою.
 
   3. До основних завдань агента з розміщення належать:
   визначення ефективної стратегії продажу депозитарних розписок
на державні акції ВАТ;
   організація розміщення депозитарних розписок на міжнародних
фондових ринках.
 
        Підготовка до конкурсного відбору
 
   4. Для кожного конкурсного відбору Фонд готує окремий пакет
конкурсної документації.
 
   5. Пакет конкурсної документації складається з таких, але не
обмежується зазначеним в цьому пункті, документів:
   правил конкурсного відбору;
   проекту договору про надання послуг агента з розміщення;
   копій основних  нормативних  документів,  які  стосуються
проекту.
 
   6. Пакет конкурсної документації готується українською й
англійською мовами. У разі виявлення в тексті розходжень перевага
надається варіанту, викладеному українською мовою. У процесі
підготовки пакета конкурсної документації Фонд може залучати на
договірній основі консультантів.
 
   7. Підготовка  і  затвердження  тексту  інформаційного
повідомлення  здійснюється  Фондом.  Текст  інформаційного
повідомлення повинен містити:
   інформацію про ВАТ, державні акції якого пропонуються до
продажу через механізм депозитарних розписок;
   основну мету і завдання проекту, загальний опис послуг агента
з розміщення;
   основні критерії визнання претендентів учасниками конкурсного
відбору;
   перелік і форму представлення документів, які підтверджують
відповідність претендентів вказаним критеріям;
   граничний термін  представлення  потенційними  учасниками
конкурсного відбору листів про вияв інтересу;
   час і місце для подання листа про вияв інтересу;
   контактні телефони, факс і адреси електронної пошти в Фонді.
 
   8. Офіційною  публікацією  інформаційного  повідомлення
вважається повідомлення, надруковане українською мовою в додатку
до Державного інформаційного  бюлетеня  про  приватизацію  -
"Відомості  приватизації".  З  метою розширеного інформування
потенційних учасників конкурсного відбору Фонд може здійснювати
публікацію за допомогою глобальної електронної мережі Internet чи
в інших засобах масової інформації українською та/або англійською
мовами.
 
   9. Для проведення конкурсного відбору Фонд створює конкурсну
комісію з 5-7 осіб. До складу конкурсної комісії Фонд може
залучати  представників Кабінету Міністрів України, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, центральних органів
виконавчої влади за їх згодою (виходячи з галузевої належності
ВАТ, акції якого пропонуються  до  продажу  через  механізм
депозитарних розписок). Голова і секретар комісії є представниками
Фонду.
   Комісія вважається створеною з моменту підписання наказу
Фонду.
   Заміна членів конкурсної комісії відбувається лише в таких
випадках:
   у разі об'єктивної неможливості виконувати функції члена
комісії - хвороба, звільнення з роботи, непередбачене відрядження,
відпустка тощо;
   член конкурсної комісії заявив про свій конфлікт інтересів;
   член конкурсної комісії порушує правила конкурсного відбору.
   У будь-якому разі потреба заміни члена комісії попередньо
розглядається головою конкурсної комісії, який повідомляє про
результати Фонд. Остаточне рішення приймається Фондом шляхом
унесення змін до наказу про створення конкурсної комісії.
   При формуванні персонального складу конкурсної комісії Фонд
керується інформацією про ділові якості і професійну репутацію
кандидатів, яка може надходити разом з пропозицією від органів,
які уповноважують своїх представників.
 
   10. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися незалежні
експерти і консультанти з правом дорадчого голосу.
 
   11. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка не
підписала заяви про відсутність конфлікту інтерес щодо результатів
конкурсного відбору, у  якій  вона  підтверджує  відсутність
зацікавленості, родинних або комерційних зв'язків, які в разі їх
виявлення можуть викликати сумнів відносно зацікавленості такого
члена комісії в прийнятті рішень про відбір агента з розміщення.
Заява про відсутність конфлікту інтересів підписується членами
конкурсної комісії на засіданні з розгляду листів про вияв
інтересу. Залучення незалежних експертів і консультантів до роботи
конкурсної комісії здійснюється за умови підписання ними заяви про
відсутність конфлікту інтересів.
 
   12. До компетенції голови комісії належить ведення засідань
комісії, розв'язання спірних питань у процесі роботи, загальне
керівництво роботою комісії, надання рекомендацій  з  питань
процедури проведення конкурсного відбору.
 
   13. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо
на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Рішення конкурсної
комісії приймаються простою більшістю голосів, при цьому члени
комісії можуть голосувати тільки "за" або "проти".
 
   14. Секретар комісії, крім загальних  повноважень  члена
конкурсної комісії, відповідає за належне оформлення всіх рішень,
прийнятих на засіданні конкурсної комісії, у протоколі засідання.
 
   15. Робота конкурсної комісії складається з двох основних
частин:
   1) участь у підготовці до  конкурсного  відбору  шляхом
схвалення конкурсних документів;
   2) визначення переможця конкурсного відбору.
   До основних функцій конкурсної комісії належать:
   розгляд пакета конкурсної документації на предмет наявності в
ньому документів, необхідних для успішного проведення конкурсного
відбору;
   розгляд і оцінка виявів інтересів претендентів;
   розгляд і оцінка конкурсних пропозицій учасників конкурсного
відбору;
   визначення переможця конкурсного відбору та учасника, який
посів друге місце.
   З метою уточнення необхідної інформації під час розгляду й
оцінки  виявів інтересу претендентів і конкурсних пропозицій
учасників конкурсна комісія має право звертатися до осіб, які
представили вищезазначені документи, з відповідними запитами.
   Усі рішення конкурсної  комісії,  оформлені  відповідними
протоколами, підлягають затвердженню Фондом.
 
   16. Для участі в конкурсі претендент має відповідати таким
критеріям:
   1) Організаційно-правові критерії:
   тривалість існування на ринку;
   наявність дозволів  (ліцензій) на розміщення депозитарних
розписок  (якщо  необхідність  таких  дозволів  обумовлена
законодавством країни розміщення);
   досвід роботи з розміщення депозитарних розписок:
   а) кількість попередніх розміщень;
   б) загальна сума розміщень депозитарних розписок.
   Засвідчені уповноваженими особами претендента і підтверджені
аудитором дані про попередні розміщення подаються на конкурс із
зазначенням найменування компанії - емітента, суми розміщень
депозитарних розписок, відсотка акцій у статутному  капіталі
емітента, на який було здійснено розміщення депозитарних розписок,
стартової та остаточної ціни розміщення.
   2) Фінансовий стан претендента:
   вартість чистих активів;
   сплачений статутний фонд.
   Аудиторський висновок про фінансовий стан претендента за
останні два роки має бути підготовлений незалежною аудиторською
фірмою.
 
   17. Конкурсні пропозиції,  викладені  українською  мовою,
подаються учасником до Фонду відповідно до вимог, зазначених у
конкурсній документації.
 
   18. Оцінка пропозицій здійснюється конкурсною комісією за
бальною  методикою  відповідно  до  критеріїв  відбору,  які
визначаються правилами конкурсу.
   Максимальна сума балів при оцінці пропозицій дорівнює 100.
 
       Процедура проведення конкурсного відбору
 
   19. Не пізніше трьох робочих днів після настання граничного
терміну представлення листів про вияв інтересу Фонд забезпечує
передачу всіх матеріалів, отриманих від претендентів, секретарю
комісії.
 
   20. Відкриття конвертів з виявом інтересу здійснюється на
закритому засіданні конкурсної комісії.
 
   21. Розгляд  і  оцінка  виявів  інтересу  претендентів
здійснюється виключно на основі критеріїв, які були вказані в
інформаційному повідомленні.
   Деталізований порядок розгляду й оцінки виявів  інтересу
визначається правилами кожного конкурсного відбору.
 
   22. Тривалість процедури визнання претендентів учасниками
залежить від кількості отриманих листів про вияв інтересу.
 
   23. Протягом терміну, установленого правилами конкурсного
відбору, Фонд письмово і електронною поштою повідомляє кожного
претендента про визнання або невизнання його учасником.
   Учасникам конкурсного відбору дається або надсилається пакет
конкурсної документації із супровідним листом-запрошенням  із
зазначенням граничного терміну прийняття конкурсних пропозицій.
 
   24. Граничний термін для представлення конкурсних пропозицій
не може бути менше 30 днів від дати підписання листа-запрошення.
 
   25. Протягом усього часу до настання граничного терміну
представлення конкурсних пропозицій учасники можуть звертатися до
Фонду за роз'ясненнями і додатковою інформацією. Фонд відповідає
лише на письмові запити.
 
   26. Правилами конкурсного відбору можуть бути передбачені
відвідування, які можуть допомогти учасникам зрозуміти потреби
проекту, що в результаті підвищує якість конкурсних пропозицій.
При цьому передбачаються такі умови для відвідувань, щоб учасник
не мав підстав уважати, що його фірма отримує особливу підтримку в
процесі конкурсного відбору.
 
   27. Фонд забезпечує належну реєстрацію і збереження конвертів
з конкурсними пропозиціями. Здійснення цих заходів проводиться із
застосуванням режиму конфіденційності.
   Деталізація процедури  реєстрації конвертів з конкурсними
пропозиціями визначається правилами конкурсного відбору.
 
   28. Не пізніше трьох робочих днів після настання граничного
терміну  представлення  конкурсних пропозицій Фонд забезпечує
передачу всіх матеріалів, отриманих від претендентів, секретарю
комісії.
 
   29. Процедура  розгляду  й  оцінки конкурсних пропозицій
складається з двох етапів. На кожний етап відводиться, як правило,
одне засідання конкурсної комісії.
 
   30. На  першому  засіданні  спочатку проводиться коротка
"закрита  частина",  на  якій  розглядаються  і  вирішуються
організаційні питання.
   Після розв'язання всіх організаційних питань на засідання
запрошуються уповноважені представники учасників, у присутності
яких розкриваються конверти з пропозиціями. Пакет документів
перевіряється на предмет:
   наявності всіх  документів,  що  вимагалися  правилами
конкурсного відбору;
   належного оформлення документів у відповідності до правил
конкурсного відбору.
   Пропозиції, які не  задовольняють  вищезазначені  вимоги,
відхиляються, якщо конкурсна комісія не отримала в уповноваженої
особи належних роз'яснень.
   Після розкриття конвертів з пропозиціями члени конкурсної
комісії розглядають пропозиції в індивідуальному порядку.
   Усі роботи на цьому і наступному етапах ведуться в умовах
режиму суворої  конфіденційності  щодо  пропозицій  й  інших
документів, у яких міститься інформація про пропозиції.
 
   31. На  другому  засіданні конкурсної комісії пропозиції
учасників оцінюються. Оцінка здійснюється з дотриманням методики і
критеріїв, визначених правилами конкурсного відбору. Для зручності
обробки пропозицій передбачається застосування членами конкурсної
комісії оцінних листів, які є основою оцінної таблиці. Члени
конкурсної комісії заповнюють і підписують свої оцінні листи і
передають їх голові комісії.
   Під час розгляду й оцінки пропозицій в комісії  можуть
виникнути питання до учасників конкурсу. У такому разі голова
комісії може усно запитати у відповідного учасника конкурсу
додаткову інформацію або роз'яснення, а пізніше підтвердити свій
запит у письмовій формі. Уповноважений представник  учасника
конкурсу може відповісти по телефону і потім підтвердити відповідь
письмово. У такому разі оцінка пропозицій переноситься на наступне
засідання, яке проводиться не пізніше 3 робочих днів з моменту
підтвердження.
 
   32. Правилами конкурсного відбору може бути  передбачене
проведення учасниками конкурсу презентацій їх пропозицій. Тоді
оцінка подовжується ще на одне засідання.
 
   33. За результатами здійсненої оцінки  комісія  визначає
переможця та остаточно розподіляє місця між учасниками конкурсу.
 
   34. Протокол  про визначення переможця не пізніше трьох
робочих днів з дати засідання затверджується Фондом. З моменту
затвердження протоколу про результати оцінки конкурсних пропозицій
конкурсна комісія припиняє свої повноваження.
 
  35.  Припинення  конкурсного відбору та анулювання  його
результатів  може відбутися на будь-якому  етапі  за  умови
встановлення Фондом факту змови між учасниками конкурсу.
 
      Проведення переговорів і укладення договору
 
   36. Затверджений протокол конкурсної комісії про результати
оцінки  конкурсних пропозицій (якщо результатом є визначення
переможця) є  підставою  для  початку  проведення  процедури
переговорів щодо укладення договору.
   Не пізніше 10 робочих днів з моменту закінчення конкурсу Фонд
забезпечує офіційну публікацію результатів конкурсного відбору.
Разом з цим Фонд надсилає переможцю повідомлення про початок
ведення переговорів. Інші учасники конкурсного відбору також
повідомляються письмово про результати конкурсу. Деталізована
процедура ведення переговорів і укладення договору визначаються
правилами конкурсного відбору.
 
   37. Термін проведення переговорів про укладення договору про
надання послуг агента з розміщення становить 20 робочих днів.
   Якщо сторонам не вдалося досягти  домовленості  протягом
указаного терміну, то Фонд може прийняти рішення про подовження
терміну переговорів ще на 20 робочих днів або рішення про початок
переговорів з учасником, який посів друге місце за результатами
оцінки конкурсних пропозицій. У цьому разі термін проведення
переговорів не може бути більше 20 робочих днів.
   Особливості проведення переговорів щодо укладення договору
встановлюються правилами конкурсного відбору.
 
 Начальник управління розвитку
 фондового ринку                     А.Сачівко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner