Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 221 від 31.03.2009

Про затвердження Розподілу коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2009 рік для закладення і нагляду за молодими садами, виноградниками та ягідниками


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 286 від 30.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 серпня 2001 р.
                   за N 700/5891
 
 
    Про затвердження Порядку визначення величин фонових
    концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному
               повітрі
 
 
   Відповідно до ст. 23 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2556-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок визначення величин фонових концентрацій
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, що додається.
 
   2. Департаменту екологічної безпеки (Є. Маторін) подати цей
наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Керівникам територіальних органів Міністерства екології та
природних ресурсів України організувати виконання робіт щодо
визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в
атмосферному повітрі.
 
   4. Уважати такими, що втратили чинність, Вказівки  щодо
визначення  фонових  концентрацій  забруднюючих  речовин  в
атмосферному повітрі, затверджені заступником Міністра охорони
навколишнього природного середовища України від 24.05.93 р.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра М. Стеценка.
 
 Міністр                        С. Курикін
 
 Погоджено:
 В.о. Міністра охорони здоров'я України        О. Бобильова
 Перший заступник Голови Державного
 комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва             В. Загородній
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України
                   30 липня 2001 р. N 286
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 серпня 2001 р.
                   за N 700/5891
 
 
               Порядок
       визначення величин фонових концентрацій
     забруднювальних речовин в атмосферному повітрі
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до ст. 23 Закону
України  "Про внесення змін до Закону України "Про охорону
атмосферного повітря" ( 2556-14 ), установлює єдиний порядок
визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в
атмосферному  повітрі  (далі  -  величини (значення) фонових
концентрацій).
 
   1.2. Визначені  експериментальним чи розрахунковим шляхом
величини фонових концентрацій встановлюються та видаються для
організацій та підприємств за формами, які наведено в додатках 2,
3, 5 і 6 до цього Порядку.
 
   1.3. Величина фонової концентрації, визначена за  даними
фактичних спостережень, - це статистично достовірна максимальна
разова  концентрація  (середня  за  20  хвилин);  визначена
розрахунковим  шляхом  - значення, що обчислюється множенням
максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,4 (у
відповідності до "Методики расчета концентраций в атмосферном
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий",
затвердженої Головою Держкомгідромету СРСР від 4 серпня 1986 р.
N 192 (далі - ОНД-86)).
 
   1.4. Для кожного джерела викидів забруднювальних речовин (чи
групи джерел підприємства або іншого об'єкта) величина фонової
концентрації характеризує  сумарну  концентрацію  цієї  самої
речовини, яка створюється всіма іншими джерелами забруднення
підприємств та об'єктів населеного пункту (що мають викиди в
атмосферу), за винятком того (тих), що розглядається; величина
фонової концентрації визначається за даними фактичних спостережень
та спеціальних розрахунків.
 
   1.5. Значення  фонових  концентрацій використовуються при
встановленні нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних
речовин в атмосферне повітря, при вирішенні питання розміщення
нових промислових об`єктів та здійснення реконструкції, технічного
переобладнання чи розширення існуючих промислових об'єктів.
 
   1.6. У зонах впливу нових підприємств та інших об'єктів,
будівництво яких планується, за величини фонових концентрацій
беруться значення фактичних фонових концентрацій, визначені шляхом
спостережень або розрахунків (за  даними  фактичних  обсягів
викидів).  У  зонах впливу діючих промислових об'єктів, які
здійснюють реконструкцію, технічне переобладнання, або існуючих
об'єктів, реконструкція чи розширення яких не передбачається, за
величини фонових концентрацій беруться лише розрахункові  їх
значення згідно з п. 7.4 ОНД-86.
 
   1.7. Величини  фонових  концентрацій  речовин,  фактичні
спостереження за вмістом яких  в  атмосферному  повітрі  не
проводяться, визначаються розрахунковим способом.
 
   1.8. Урахування встановлених величин фонових концентрацій у
відповідній проектній документації, при визначенні очікуваних
рівнів вмісту забруднювальних речовин в атмосферному повітрі на
території  зони  впливу  підприємств  (об'єктів),  повинно
здійснюватись з додержанням вимог ОНД-86 (розділ 7).
 
 2. Методика визначення величин фонових концентрацій за даними
        спостережень на стаціонарних постах
 
   2.1. Для визначення фонової концентрації беруться тільки
статистично  і кліматологічно однорідні ряди спостережень за
період, протягом якого додержувались такі умови:
   - не  змінювались  методики  відбору  та  аналізу  проб
атмосферного повітря;
   - не змінювалось ( або змінювалось не більше ніж на 0,5 км)
місцезнаходження поста, за даними якого визначався фон;
   - суттєво не змінювався характер забудови поблизу поста ( у
радіусі 50 м);
   - суттєво  не  змінювались характеристики викидів джерел
забруднення, розташованих у радіусі до 5 км від поста ( для
особливо великих підприємств ця відстань може бути збільшена
місцевими організаціями гідрометеослужби Мінекоресурсів України за
погодженням  з  територіальними  організаціями  санепідслужби
Міністерства охорони здоров'я України.
   Визначення величини фонової концентрації на всіх постах міста
однієї забруднювальної речовини виконується за даними спостережень
за один і той самий період.
   Значення метеорологічних параметрів для визначення величини
фонової концентрації встановлюються за матеріалами спостережень з
метеорологічної станції, яка є репрезентативною для міста в цілому
( населеного пункту ), що розглядається.
   Визначення величини фонової концентрації  проводиться  за
п'ятьма градаціями напрямку і швидкості вітру: швидкість 0-2 м/сек
- при будьякому напрямку, швидкість 3 м/сік і більше - при
північному, східному, південному і західному напрямках.
 
   2.2. За  величину фонової концентрації і-ї речовини С
                                фі
(мг/куб. м) береться середнє багаторічне значення концентрацій з
даних спостережень забруднення атмосферного повітря, виключаючи 5%
найбільших значень.
 
   2.3. Для визначення С використовуються дані спостережень за
              ф
останні три роки (не менше 600 проб за кожною речовиною на кожному
посту) за умови, що вони задовольняють вимоги, вказані в пункті
2.1 цього Порядку.
   Для кожної з п'яти вказаних вище градацій обчислюються:
   - середня багаторічна концентрація і-ї речовини
 
       n       m
    _   S  q     S  ( g H )
    g   i=1 i    m=1   r m
    hi = ------- = -----------------,         (2.1)
        n      M
              S H
             m = 1 m
 
   де qi  -  середньомісячна  концентрація;  qr  -  разова
концентрація; n - кількість значень разових або середньодобових
концентрацій за М років;   M
             n = S  H ;
               m=1 m
 
   N -  кількість  значень  разових  або  середньодобових
   m
концентрацій за m-й рік;
   - середнє квадратичне відхилення
       ----------------------
       n      -   2
   S = # S ( g - g  )
    i   i=1  i  hi                  (2.2)
      -----------------------
           n - 1
 
 
   - коефіцієнт варіації
                   S
                   i          (2.3)
              V = ------------ ;
              i     -
                   g
                   hi
   - функція переходу від середніх концентрацій до фонових:
 
             1             2
      F (V ) = ----------- exp (1,65 # 1n( + V ).
        ij      2            i
            1 + V
             i
                              (2.4)
 
   Для практичних розрахунків значення функції F(V ) може бути
                           іj
визначено за графіком, який наведено на рис. 1 цього Порядку.
   - значення фонових концентрацій для кожної j-ї градації
швидкості та напрямку вітру для i-ї речовини розраховується за
формулою
          --
      C   = g  F ( V  ).             (2.5)
      фij   bi    ij
 
   2.4. Після розрахунку величини фонової концентрації  для
кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка
значущості відмінностей _
             C  .
             фij
Для цього розраховують величини С (середня за усіма п'ятьма
                  фi
градаціями) і - середня за чотирма градаціями (без градації
швидкості вітру 0-2 м/сек)
            5
            S   C   n
      --     j=1  фij
       C  = ------------------- ;
       фi      5
              S  n
              j=1
                              (2.6)
 
          4
         S  C  n
     ~    j=1 фij
     C = --------------                (2.7)
     ф    4
         S   n
          j=1
 
   Якщо за даними спостережень на посту  з'ясовується,  що
                          --
максимальне і мінімальне значення С  , вибрані з C для п'яти
                   фіj        ф
градацій задовольняють умові
                -      -
           / C  - C /  0,25 C
             фij  ф  -    ф,      (2.8)
 
                     -
   то для цього поста за С береться C незалежно від швидкості
              фіj     ф
та напрямку вітру.
   Якщо за даними спостережень на посту з'ясувалось, що умова не
виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується
умова
            ~      -
        / C  - C /  0,25 C ,          (2.9)
         фij  ф  _    ф
 
   то для даного поста за С  беруться два значення фонової
                 фіj
концентрації. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/сек, а
друге - для швидкості вітру 3 м/сек і більше без урахування
напрямку вітру.
 
   2.5. Для врахування сумації шкідливого впливу  декількох
забруднювальних речовин дозволяється визначення єдиного значення
фонової концентрації С для всіх речовин.
           ф
   При цьому для кожного поста спостережень та за однакові
терміни спостережень концентрації m речовин приводяться згідно з
ОНД-86 до концентрації найбільш розповсюдженої однієї з цих
речовин. Наприклад, у випадку сумації дії концентрацій діоксиду
сірки SO і діоксиду азоту NO приведена концентрація визначається
    2          2
за формулою
                ГДК
     g  +  = g  + g    SO
     SO  HO  SO  HO    2          (2.10)
      2  2   2   2 --------
                ГДК
                 HO
                  2
 
   де ГДК  і ГДК -  максимальні  разові  граничнодопустимі
      SO    NO
       2    2
концентрації цих речовин.
   Подальша обробка виконується так, як і у випадку однієї
речовини.
 
   2.6. У ряді випадків виникає потреба визначення величини
фонової концентрації при відсутності даних спостережень  для
околиць міст, приміських зон за межами зони спостережень в місті
(екстрапольоване значення фонової концентрації) чи в межах зон
спостережень на ділянках міських територій, які розташовані на
великих відстанях від постів (інтерпольоване значення фонової
концентрації), а також для міст, де спостереження не проводяться.
   При виконанні розрахунку величини фонової концентрації при
кількості постів, яке відповідає ГОСТу 17.2.3.01-86 "Правила
контроля качества воздуха населенных пунктов", інтерполяція і
екстраполяція  величини  фонової  концентрації здійснюються з
використанням такого алгоритму. Насамперед визначається "центр
ваги" мережі постів спостережень, тобто точка, координати якої є
середнім  арифметичним  із  відповідних  координат  постів
спостережень. Потім знаходиться пост, максимально віддалений від
центру ваги (відстань між постом і центром ваги позначається R), і
з "центру ваги" проводиться коло радіусом 1,1 R. У середині кола
інтерполяція фонової концентрації проводиться за формулою
          S C / r
            фk  k
        C -------------          (2.11)
        ф  S 1 r
             k
де С і С - фонові концентрації на k-му посту спостережень
   фk  ф
і в точці, що розглядається (для відповідної градації швидкості і
напрямку вітру);
   r - відстань від точки, що розглядається до k-го посту.
   k
   Поза колом проводиться екстраполяція за формулою
        S C / r
         фk  k         R
     C = ------------ + C / 1 - 1,1 --- /,
     ф     0          0         (2.12)
       S 1 / r          r
           k
 
     0
   де r - відстань від k-го посту до точки перехрещення кола і
     k
прямої, яка з'єднує точку, що розглядається, з центром ваги;
   0
   r - відстань від точки до центру ваги, а С - "приміській
фон", згідно з "Элементы численного анализа и математической
обработки результатов опыта", Гутер Р.С., Овчинский Б.В.- Москва:
Наука, 1970.
 
   2.7. Величини  фонових  концентрацій  встановлюються  для
території зони впливу підприємства (об'єкта), вказаного у запиті,
на основі даних спостережень, виконаних на найближчому до цієї
території посту.
 
   Графік функції F(V ) для визначення фонової концентрації С
            іj                    ф
(відсутній)
                Рис. 1
 
   3. Методика визначення величин фонових концентрацій за даними
підфакельних спостережень
 
   3.1.Визначення величини  фонової  концентрації  за даними
підфакельних спостережень застосовується у тому випадку, коли
підприємство, під факелом якого проведені спостереження, є єдиним
або основним джерелом забруднення атмосферного повітря даною
речовиною на території, що розглядається.
 
   3.2. Для визначення величин фонових концентрацій за даними
підфакельних  спостережень  потрібно  використати  виявлені
концентрації кожної з забруднювальних речовин не менше ніж за
трирічний період (при загальній кількості не менше 200 на рік для
кожної речовини на кожній відстані).
   3.3. Максимальні достовірні концентрації кожної речовини на
кожній відстані одержуються шляхом статистичної обробки виявлених
концентрацій, що включає:
 
   а) обчислення середньої арифметичної концентрації за формулою
          С + С + . . . С
           i1  i2     in
      С = -------------------------- ,
       i      n
                        (3.1)
 
 
де n - число аналізів;
    C + C + . . . C - сума концентрацій i-х речовин, взятих для
    i1 i2    in
обробки аналізів.
   При обчисленні  слід  вилучати  2%  найбільших  значень
концентрацій;
   б) обчислення квадратичного відхилення б ("сігма")
                       і
          C    - C
           імакс.   імін.
        б = -------------------- ,
        i     K             (3.2)
 
де C   - максимальна концентрація з усіх аналізів;
  імакс.
   C   - мінімальна концентрація з усіх аналізів;
   імін.
   К - коригувальний коефіцієнт, що визначається за графіком,
який наведено на рис. 2 цього Порядку;
   в) обчислення коефіцієнта варіації
             б
              i
         V = ------------- ,
         i    C                (3.3)
             i
де б - значення квадратичного відхилення;
   C - середня арифметична концентрація;
   i
   г) обчислення максимальної концентрації q з імовірністю 98%
                       mi
              q = a Ci,
              mi
                             (3.4)
   де a - коефіцієнт, що визначається за графіком, який наведено
на рис. 3 цього Порядку, виходячи з величини коефіцієнта варіації
(V );
 i
   C - середня арифметична концентрація.
   i
 
            Рис. 2 Рис. 3 (відсутні)
 
   3.4. Фонова концентрація визначається для кожної речовини на
кожній відстані від підприємства за формулою
                 С  = 1,3 q  Pd ,
                 фid    mi       (3.5)
 
   де Pd - середньобагаторічна повторюваність вітрів (у частках
одиниці напрямків того румба, який відповідає переносу речовини
від підприємства в цю точку) за даними спостережень метеостанції,
яка є репрезентативною для даного населеного пункту в цілому;
 
   q - максимальна  достовірна  концентрація  у  точці  на
   i
відповідній відстані від підприємства.
 
   3.5. Для напрямків вітру інших румбів фонова концентрація
береться нульовою.
 
 
   4. Визначення  величин фонових концентрацій розрахунковим
методом
 
   4.1. Визначення величин фонових концентрацій розрахунковим
методом  здійснюється  у  випадку,  коли  спостереження  за
концентраціями забруднювальних  речовин  не  проводяться  або
проводяться в обсязі, недостатньому для визначення величин фонових
концентрацій за експериментальними даними. Таке визначення величин
фонових  концентрацій  складається  з  проведення розрахунків
сумарного поля концентрацій від джерел викидів забруднювальної
речовини і речовин, які спільно з нею мають властивість сумації
шкідливого впливу. Ці розрахунки виконуються за формулами ОНД-86
за допомогою програми розрахунку забруднення атмосфери.
 
   4.2. Розрахунковому визначенню величин фонових концентрацій
повинен передувати контроль достовірності (повноти) вихідних даних
щодо параметрів викиду забруднювальної речовини в атмосферне
повітря.  При  перевірці  достовірності  (повноти)  даних
інвентаризації викидів особливу увагу слід звернути на врахування
вентиляційних і неорганізованих викидів, які для багатьох речовин
в таких галузях, як хімічна, металургійна та інші складають
декілька десятків відсотків від  загальних  валових  викидів
підприємства. У зв'язку з тим, що ці викиди здійснюються поблизу
земної поверхні, вони до відстані в декілька кілометрів від
підприємства відіграють вирішальну роль.
 
   4.3. Для діючих підприємств, які здійснюють реконструкцію,
технічне  переобладнання,  величина  фонової  концентрації
визначається без врахування вкладу підприємства за формулами
(4.1), (4.2) відповідно до ОНД-86.  При  цьому  за  фонову
концентрацію приймається максимальна розрахункова концентрація С`
                                 ф
кожного розрахункового прямокутника території міста в межах зони
впливу підприємства.
 
        С
        ф
     C` = ----------- , при C  2 C;
     ф      C      _
           -
       1 - 0,4 С                 (4.1)
            ф
 
 
     C` = 0,2 С , при С  2 С ,
     ф    ф       ф         (4.2)
 
   де С` -  значення  фонової  концентрації  забруднювальної
     ф
речовини, яке отримане без врахування вкладу підприємства, що
розглядається;
   С - найбільше  значення  концентрації,  яке  створюється
підприємством в точці розміщення поста, розраховане за формулою
ОНД-86;
  С - значення фонової концентрації забруднювальної речовини,
   ф
визначене з врахуванням вкладу підприємства, що розглядається за
даними спостережень.
 
   4.4. Розрахунок величин фонових концентрацій проводиться на
електронно-обчислювальних машинах (далі-ЕОМ) відповідно до вимог
ОНД-86 за програмою, що погоджена Мінекоресурсів України, при
заданих напрямках вітру для кожного розрахункового прямокутника.
Розрахункові прямокутники (центри квадратів) визначаються при
побудові на карті-схемі міста розрахункової рівномірної мережі
точок, які покривають його територію і знаходяться в центрах
квадратів, сторона яких дорівнює 0,5-2 км (в залежності від площі
населеного пункту). Кожній точці (розрахунковому прямокутнику)
надається номер, відповідний числу кроків уздовж осі X та Y. Для
кожної розрахункової точки (центру квадрату) обчислення повинні
проводитись з урахуванням викидів усіх джерел при  заданому
напрямку вітру (для кожного з восьми румбів). Для кожної точки
береться найбільша виявлена концентрація. При цьому величина
фонової концентрації визначається множенням концентрації C на
коефіцієнт 0,4 з подальшим усередненням по території і напрямку
вітру.
 
   4.5. При розрахунку фонового забруднення  з  урахуванням
викидів автотранспорту використовуються формули, які наведено в
розділі 3 ОНД-86, для наземних лінійних джерел (потоків автомашин
на вулицях) і формули, які наведено в розділі 5 ОНД-86, для
наземних площинних джерел (при врахуванні викидів автотранспорту
на окремих ділянках міста) та згідно з діючими методиками.
 
   4.6. Розрахунки повинні бути оформлені в звіт за встановленою
формою, що наведена в додатку 1 до цього Порядку.
   4.6.1. Звіт повинен містити пояснювальну записку, табличний і
графічний матеріал та матеріали розрахунку забруднення атмосфери
(далі - РЗА) на ЕОМ, які зведені в окремий том.
 
   4.6.2. У пояснювальній записці до звіту наводяться:
   - організація-розробник розрахункового фону та її реквізити
(найменування, адреса, телефон);
   - програма робіт;
   - аналіз вихідних матеріалів інвентаризації джерел викидів;
   - перелік підприємств, викиди яких ураховані в РЗА на ЕОМ;
   - аналіз доцільності виконання РЗА на ЕОМ для всіх речовин,
які розглядаються;
   - методика  виконання  роботи з посиланням на довідкові
матеріали та нормативні документи.
 
   4.7. При  визначенні  величин  фонових   концентрацій
розрахунковим методом необхідно використовувати достовірні і повні
дані інвентаризації параметрів джерел викидів забруднювальних
речовин з урахуванням вентиляційних та неорганізованих викидів.
Параметрами викидів, які враховуються, є кількість та хімічний
склад викидів, геометрична висота гирла джерела; швидкість виходу
і об'єм газоповітряної суміші; характеристика гирла  джерела
(діаметр круглого гирла, ширина та довжина прямокутного гирла;
ступінь очистки газоочисних установок).
 
   4.8. Для міст (з населенням до 250 тис. чоловік) та інших
населених пунктів, у яких не проводяться регулярні спостереження
за забрудненням атмосфери,  у  випадку  відсутності  значних
промислових джерел викидів, беруться величини фонових концентрацій
для основних загальнопоширених забруднювальних  речовин,  які
наведено в табл. 4.1 цього Порядку. Для інших забруднювальних
речовин (при неможливості визначення величин фонових концентрацій
розрахунковим  способом) допускається обчислювати їх значення
множенням коефіцієнта 0,4 на величину  максимальної  разової
граничнодопустимої концентрації відповідної речовини.
 
   Таблиця 4.1.  Величини фонових концентрацій для основних
загальнопоширених забруднювальних речовин
--------------------------------------------------------------------------------------
|      |        Забруднювальні речовини                 |
|-----------+-------------------------------------------------------------------------|
| Населення |     Пил   |Діоксид азоту  |Оксид вуглецю  |Діоксид сірки   |
| (тис.чол.)|         |         |         |         |
|-----------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|      |мг/м куб.|в долях |мг/м куб.|в долях|мг/м куб.|в долях|мг/м куб.|в долях |
|      |     |ГДКм.р. |     |ГДКм.р.|     |ГДКм.р.|     |ГДКм.р. |
|-----------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 125-250  |  0,2  | 0,4  |  0,03 | 0,35 |  1,5  | 0,3 |  0,1  | 0,2  |
|      |     |    |     |    |     |    |     |    |
|-----------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 50-125  |  0,1  | 0,2  | 0,015 | 0,17 |  0,8  | 0,16 |  0,05 | 0,1  |
|-----------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 50    |  0,05 | 0,1  | 0,008 | 0,09 |  0,4  | 0,08 |  0,02 | 0,04 |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
   4.9 Для підприємств розраховуються також величини фонових
концентрацій С  на перспективу (прогнозний фон). Розрахунки
        фп
перспективних  величин  фонових  концентрацій  по  території
проводяться згідно з розділом 4 цього Порядку з використанням
необхідних параметрів для всіх джерел викидів, визначених у
затверджених проектах розвитку підприємств відповідної території.
 
   5. Порядок  затвердження  та  видачі  величин  фонових
концентрацій
 
   5.1 Величини фонових концентрацій для території видаються на
основі  зведених  значень фонових концентрацій відповідно до
розділів 2, 3, 4 цього Порядку. При цьому пріоритет надається
значенням  фонових  концентрацій,  які  отримані  за  даними
спостережень гідрометслужби. У тому випадку, коли кількість постів
спостережень  недостатня  для оцінки забруднення атмосферного
повітря на території, яка розглядається (ГОСТ 17.2.3.01-86),
використовуються концентрації, отримані розрахунковим шляхом.
 
   5.2. Величини  фонових  концентрацій  за  результатами
спостережень на стаціонарних постах у містах визначаються та
встановлюються організаціями гідрометслужби Мінекоресурсів України
за формою, що наведена в додатку 2 до цього Порядку. Величини
фонових  концентрацій  узгоджуються  з відповідними обласними
(міськими) санітарно-епідеміологічними  станціями   (далі-СЕС)
Міністерства охорони здоров'я України.
 
   5.3. Величини фонових концентрацій за даними підфакельних
спостережень у містах визначаються та встановлюються обласними
(міськими) СЕС Міністерства охорони здоров'я України за формою, що
наведена в додатку 2 до цього  Порядку.  Значення  фонових
концентрацій  узгоджуються  з  відповідними  організаціями
гідрометслужби Мінекоресурсів України.
 
   5.4. Визначення величин фонових концентрації розрахунковим
методом та їх установлення здійснюються територіальними органами
Мінекоресурсів України за узгодженням з обласними (міськими) СЕС
Міністерства охорони здоров'я України за формою, що наведена в
додатку 3 до цього Порядку.
 
   5.5. Для  отримання  величин   фонових   концентрацій
забруднювальних  речовин  в  атмосферному повітрі зацікавлені
організації направляють запит за встановленою формою, що наведена
в додатку 4 до цього Порядку:
   - визначених за результатами спостережень на стаціонарних
постах - до обласних підрозділів гідрометслужби Мінекоресурсів
України;
   - визначених  за  даними підфакельних спостережень - до
обласних (міських) СЕС Міністерства охорони здоров'я України;
   - визначених розрахунковим методом - до Республіканського
комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних
ресурсів, начальникам Державних управлінь екоресурсів в областях,
містах Києві та Севастополі.
 
   5.6. Величини фонових концентрацій забруднювальних речовин
видаються за встановленими формами, що наведені в додатках 5, 6 до
цього Порядку.
 
   5.7. Величини фонових концентрацій видаються терміном на три
роки.
 
   5.8. Організація, яка запитує величини фонових концентрацій,
у встановленому порядку сплачує вартість робіт, пов'язаних з їх
визначенням.
 
   5.9. Перелік  організацій  гідрометслужби  Мінекоресурсів
України, які проводять спостереження на стаціонарних постах та
видають встановлені величини фонових концентрацій, наведено в
додатку 7 до цього Порядку.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.6 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
 
     Звіт про визначення величин фонових концентрацій
     забруднювальних речовин розрахунковим методом
 
 
   1. Населений пункт (місто, область)________________________
   2. Кількість підприємств, які включені в розрахунок_________
   3. Загальні відомості про розрахункові прямокутники (центри
квадратів) зведені в табличний матеріал (табл. 1 цього додатка)
 
                            Таблиця 1
----------------------------------------------------------------
| Номери   | Умовні   |  Перелік   | Період     |
|розрахункових|координати на|забруднювальних |проведення    |
|прямокутників|карті-схемі |речовин, для  |інвентаризації  |
|       |населеного  |яких проводиться|викидів     |
|       | пункта   |розрахунок   |забруднювальних |
|       |       |        |речовин в    |
|       |       |        |атмосферне    |
|       |       |        |повітря (роки)  |
----------------------------------------------------------------
 
   4. Максимальні  концентрації  С  у центрах квадратів за
                   м
напрямками вітру (вихідні значення С для міста)
                  ф
                            Таблиця 2
------------------------------------------------------
|Номери  |     Напрямки вітру         |
|розра-  |-----------------------------------------|
|хункових | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ|
|прямо-  |  |   |  |   |  |   |  |  |
|кутників |  |   |  |   |  |   |  |  |
|----------+----+-----+---+-----+----+-----+----+----|
|  1   |  |   |  |   |  |   |  |  |
|----------+----+-----+---+-----+----+-----+----+----|
|  2   |  |   |  |   |  |   |  |  |
|----------+----+-----+---+-----+----+-----+----+----|
|  3   |  |   |  |   |  |   |  |  |
|     |  |   |  |   |  |   |  |  |
|  ...  |  |   |  |   |  |   |  |  |
|  ...  |  |   |  |   |  |   |  |  |
|----------+----+-----+---+-----+----+-----+----+----|
| С    |  |   |  |   |  |   |  |  |
|  сер.  |  |   |  |   |  |   |  |  |
|----------+----+-----+---+-----+----+-----+----+----|
|0,25 С  |  |   |  |   |  |   |  |  |
|   сер .|  |   |  |   |  |   |  |  |
------------------------------------------------------
 
   В останніх двох рядках цієї таблиці вказано середнє для всіх
прямокутників значення концентрації для кожної градації (C  та
                               сер.
0,25 С  ). У кожному стовбці С , які відрізняються від С менше
   сер.           м             сер
ніж на 0,25 C, замінюється на C
       сер.        сер.
   У результаті  для  характеристики  розподілу  фонової
концентрації по території міста з урахуванням C  · 0,4= С
                          м      ф
отримуємо дані, які заносяться в табл. 3 цього додатка.
 
         Кінцеві значення С для міста
                  ф
                            Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| Номери |            Напрямки вітру         |
| розра- |-------------------------------------------------------|
|хункових| Пн | ПнС | С | ПдС  | Пд | ПдЗ | З  | ПнЗ |
| прямо- |   |    |   |    |   |    |   |   |
|кутників|   |    |   |    |   |    |   |   |
|--------+-----+-------+-----+--------+------+-------+-----+-----|
|  1  |   |    |   |    |   |    |   |   |
|--------+-----+-------+-----+--------+------+-------+-----+-----|
|  2  |   |    |   |    |   |    |   |   |
|--------+-----+-------+-----+--------+------+-------+-----+-----|
|  3  |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  ... |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  ... |   |    |   |    |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Після проведення аналізу отриманих значень можливо обмеження
середніми значеннями C по місту (без урахування напрямку вітру).
           ф
Для цього обчислюється середнє значення C по місту для кожного
                     ф
напрямку вітру. Якщо отримані значення C  відрізняються  від
                      ф
середнього по місту менше ніж на 25%, розраховані значення C
                                 ф
замінюються на середню по місту величину.
 
   Уповноважена особа органу, який
   визначає фонові концентрації
 
   _____________________ ________________  __________________
     (посада)       (підпис)    (прізвище, ініціали)
                 М.п.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 2
                   до пунктів 5.2, 5.3 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
                   Форма встановлення величин
 
 
   Величини фонових концентрацій забруднювальних речовин
        (визначені за даними спостережень)
 
 
 
 
   Матеріали щодо величин фонових концентрацій забруднювальних
речовин    в   атмосферному   повітрі   подані   по
місту___________________________________
       (назва міста)
   за період ______________________________
            (період)
 
   Контроль забруднення,  розрахунки  та  визначення величин
фонових концентрацій забруднювальних речовин  в  атмосферному
повітрі    здійснювались   відповідно   до   методики:
__________________________________________________________________
            (назва методики)
 
   Величини фонових концентрацій розраховані для речовин:
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   (назва речовини та кількість проб, які включені в розрахунок)
 
   за 4 напрямками (румбами) вітру зі швидкістю V   3 м/с, а
також для вітру будь-якого напрямку зі швидкістю 0  V  2 м/с.
                           -
 
   Розрахунки виконані на підставі результатів спостережень на
_____________ постах та даних  відповідної  метеостанції  за
 (тип поста)
багаторічний період.
 
   Розрахунки виконані фахівцями _______________ за програмою
                  (назва програми)
____________________
(назва організації)
 
   За результатами спостережень на ____________________ постах
                     (тип поста)
 
   за період _______________  встановлюються  такі  величини
          (період)
фонових концентрацій забруднювальних речовин:
 
------------------------------------------------------
| Номери | Умовні   | Концентрації в мг/м куб.  |
| постів | координати | Швидкість вітру (м/с)   |
|    | х, у (км) на|----------------------------|
|    | карті-схеми |0-2   |   більше 3   |
|--------+--------------+----------------------------|
|    |       |     Напрямок (румби) |
|--------+--------------+----------------------------|
|    |       |будь-  |  Пн |Сх |Пд |Зх |
|    |       |який   |   |  |  |  |
|    |       |----------------------------|
|    |       |Речовина:          |
|    |       |----------------------------|
|    |       |----------------------------|
|    |       |Речовина:          |
|    |       |----------------------------|
|    |       |----------------------------|
|У цілому|       |Речовина:          |
|по місту|       |----------------------------|
------------------------------------------------------
 
 
   Величини фонових концентрацій встановлюються терміном на три
роки і діють до _______
         (дата)
 
 Уповноважена особа органу,
 який встановлює фонові концентрації
 
 _______   ________  ________________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
        М.п.
 
 Уповноважена особа органу,
 який погоджує фонові концентрації
 _______  ____________   _____________________
 (посада)  (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
        М.п.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 3
                   до пункту 5.4 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
                   Форма встановлення величин
 
 
   ВЕЛИЧИНИ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН
        (визначені розрахунковим методом)
   _____________________________________________________________
      (назва організації, яка визначає величину
           фонових концентрацій)
 
   Місто (населений пункт) ___________, область ________________
               (назва)         (назва)
 
   Підприємство, для  якого  встановлюються величини фонових
концентрацій
   ____________________________________________________________
    (назва, зазначити: діюче, проводить реконструкцію,
            нове будівництво)
 
   Перелік забруднювальних  речовин, для яких установлюються
величини фонових концентрацій, а також речовин,  які  мають
властивості сумації шкідливого впливу
   _____________________________________________________________
 
   Величини фонових концентрацій визначено з урахуванням вкладу
підприємства, для якого вони запитуються
   _____________________________________________________________
              (так, ні)
 
   За результатами розрахунків установлюються такі величини
     фонових концентрацій забруднювальних речовин:
------------------------------------------------------------------
|Умовні   |Наймену-|  К о н ц е н т р а ц і я        |
|координати |вання  |                     |
|розрахунко- |речовин |                     |
|вого    |    |                     |
|прямокутника|    |                     |
|      |    |------------------------------------------|
|      |    |       Напрямки вітру        |
|      |    |------------------------------------------|
|      |    | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ |
|------------+--------+----+-----+---+-----+----+-----+---+------|
|      |    |  |   |  |   |  |   |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Уповноважена особа органу, який встановлює
   величини фонових концентрацій
   ____________   ________________   _____________________
    (посада)      (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
               М.п.
 
   Уповноважена особа органу, який погоджує
   величини фонових концентрацій
   ____________  __________________   ______________________
   (посада)      (підпис)       (прізвище, ініціали)
 
              М.п.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 4
                   до пункту 5.5 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
 
   Запит про величини фонових концентрацій забруднювальних
               речовин
 
   1. Назва  організації,  яка  запитує  величини  фонових
концентрацій, відомча належність, поштова адреса.
 
   2. Місто (населений пункт, область), для якого запитуються
величини фонових концентрації.
 
   3. Назва підприємства, для якого запитуються величини фонових
концентрацій, з зазначенням, чи дане підприємство будується,
реконструюється, підлягає технічному переобладнанню або діюче.
 
   4. Характеристика розташування проммайданчика підприємства на
карті-схемі міста і адреса цього підприємства. На карті-схемі
подається ситуація в радіусі до 50 висот найбільш високого джерела
забруднення, але не менше ніж 2 км (якщо підприємство має декілька
проммайданчиків або запит робиться для групи підприємств, усі
відомості вказуються окремо для кожного проммайданчика. Надається
короткий опис районів їх розташування).
 
   5. Перелік речовин, які викидаються підприємством (об'єктом),
що розглядається.
 
   6. Термін, на який запитуються величини фонових концентрацій,
строки вводу першої черги будівництва і розвитку підприємства на
повну потужність.
 
   Уповноважена особа організації, яка запитує
   величини фонових концентрацій
   ____________  _________________  _________________________
   (посада)      (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
              М.п.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 5
                   до пункту 5.6 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
                   Форма видачі величин
 
   ВЕЛИЧИНИ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН
        (визначені за даними спостережень)
   _____________________________________________________________
   (назва організації, яка видає величину фонових концентрацій)
 
   Місто (населений пункт) ____________, область _______________
               (назва)          (назва)
 
   Організація, що  запитує  величини  фонових  концентрацій
________________________
    (назва)
 
   Підприємство, для  якого  встановлюються величини фонових
концентрацій _____________________________________________________
        (діюче, проводить реконструкцію, нове будівництво)
 
   Перелік забруднювальних  речовин, для яких встановлюються
величини фонових концентрацій, а також речовин,  які  мають
властивості сумації шкідливого впливу_____________________________
 
   Величини фонових концентрацій визначено з урахуванням вкладу
підприємства, для якого вони запитується ________________________
                        (так, ні)
 
   Величини фонових  концентрацій  установлені  за  даними
спостережень ____________________________________________________
        (вказати тип поста та період визначення)
 
------------------------------------------------------------------
|Номери |Умовні   |      Концентрації в мг/м куб.    |
|    |координати |-------------------------------------------|
|    |х, у (км) на|    Швидкість вітру (м/с)       |
|постів |карті-схемі |-------------------------------------------|
|    |      | 0 - 2  |       більше 3      |
|    |      |-------------------------------------------|
|    |      |        Напрямок (румби)      |
|    |      |-------------------------------------------|
|    |      |будь-   | Пн | Сх |   Пд |  Зх  |
|    |      |який   |   |   |     |     |
|    |      |-------------------------------------------|
|    |      |Речовина:                 |
|    |      |-------------------------------------------|
|    |      |-------------------------------------------|
|    |      |Речовина:                 |
|    |      |-------------------------------------------|
|--------------------+-------------------------------------------|
|          |Речовина:                 |
|У цілому по місту  |-------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Уповновноважена особа організації,
   яка видає величини фонових концентрацій
   ________________ ______________ ___________________________
     (посада)    (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
              М.п.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 6
                   до пункту 5.6 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
                   Форма видачі величин
 
 
   ВЕЛИЧИНИ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН
        (визначені розрахунковим методом)
 
   _____________________________________________________________
   (назва організації, яка видає величини фонових концентрацій)
 
   Місто (населений пункт) _________, область___________________
               (назва)         (назва)
 
   Організація, що запитує величини фонових концентрацій _______
                              (назва)
 
   Підприємство, для якого встановлюються  величини  фонових
концентрацій _____________________________________________________
       (діюче, проводить реконструкцію, нове будівництво)
 
   Перелік забруднювальних речовин, для яких  встановлюються
величини  фонових  концентрацій, а також речовин, які мають
властивості сумації шкідливого впливу ____________________________
 
   Величини фонових концентрацій визначено з урахуванням вкладу
підприємства, для якого вони запитується _________________________
                        (так, ні)
 
   За результатами розрахунків установлюються такі  величини
     фонових концентрацій забруднювальних речовин:
------------------------------------------------------------------
|Умовні   |Наймену-|   К о н ц е н т р а ц і я       |
|координати |вання  |                     |
|розрахунко- |речовин |                     |
|вого    |    |                     |
|прямокутника|    |                     |
|------------+--------+------------------------------------------|
|      |    |       Напрямки вітру       |
|------------+--------+------------------------------------------|
|      |    |Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ|
|------------+--------+---+-----+---+-----+----+------+-----+----|
------------------------------------------------------------------
 
   Уповноважена особа організації, яка видає
   величини фонових концентрацій
   ________________  ________________   ____________________
    (посада)       (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
                 М.п.
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
 
                   Додаток 7
                   до пункту 5.9 Порядку
                   визначення величин фонових
                   концентрацій забруднювальних
                   речовин в атмосферному
                   повітрі
 
  Перелік організацій гідрометслужби Мінекоресурсів України,
    які проводять спостереження за станом забруднення
      атмосферного повітря на стаціонарних постах
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва   | Кількість  |      Назва організації      |
|з/п| населеного  | стаціонарних|      та поштова адреса      |
|  |  пункту   |  постів  |                     |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 1 |    2    |   3   |          4          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 1 | м. Вінниця  |   2   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 21036, м. Вінниця, вул. Костянтиновича, |
|  |        |       |          35          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 2 | м. Луцьк   |   2   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |  43000, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 6  |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 3 | м. Дніпро-  |   7   |   Центр з гидрометеорології (ЦГМ)  |
|  | петровськ   |       | 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, |
|  |        |       |          19          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 4 | м. Донецьк  |   6   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  | м. Макіївка  |   2   | 83055, м. Донецьк, пер. Комсомольський, |
|  |        |       |          6а          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 5 | м. Запоріжжя |   6   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 69002, м. Запоріжжя, вул. Свердлова, 10 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 6 | м. Ужгород  |   2   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |      88000, м. Ужгород,      |
|  |        |       |   вул. Слов'янська Набережна, 5   |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 7 | м. Кіровоград |   3   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  | м. Олександрія|   1   |    25022, м. Кіровоград, вул.    |
|  |        |       |      Дзержинського, 84      |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 8 | м. Сімферополь|   3   |    Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  | м. Севастополь|   1   |    95000, м. Сімферополь, вул.    |
|  |        |       |      Хмельницького, 27      |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 9 | м. Луганськ  |   3   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |  91011, м. Луганськ, вул. Яременка, 7 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 10| м. Львів   |   4   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  | м. Івано-   |   1   | 79000, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,|
|  | Франківськ  |       |          58а          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 11| м. Миколаїв  |   4   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 54030, м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1|
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 12| м. Одеса   |   8   |  Гідрометцентр Чорного й Азовського  |
|  |        |       |         морів         |
|  | с. Григорівка |   1   |         (ГМЦ ЧАМ)        |
|  |        |       | 65000, м. Одеса, Французький бульвар, 89|
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 13| м. Полтава  |   4   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |  36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1  |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 14| м. Київ    |   16   |  Центральна геофізична обсерваторія  |
|  | м. Біла Церква|   2   |         (ЦГО)         |
|  | м. Чернігів  |   2   |       03028, м. Київ,       |
|  | м. Житомир  |   2   |    Проспект Науки, 39 корпус 2    |
|  | м. Бровари  |   1   |                     |
|  | м. Українка  |   1   |                     |
|  | м. Обухів   |   1   |                     |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 15| м. Рівне   |   3   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |   33000, м. Рівне, вул. Гоголя, 4   |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 16| м. Суми    |   3   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 40030, м. Суми, вул. Героев Сталінграда,|
|  |        |       |          1          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 17| м. Тернопіль |   2   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 04703, м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 17|
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 18| м. Харків   |   10   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, |
|  |        |       |          48          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 19| м. Херсон   |   4   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |  73000, м. Херсон, вул. Суворова, 30  |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 20|м. Хмельницький|   2   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       |    29000, м. Хмельницький, вул.   |
|  |        |       |       Грушевського, 87      |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 21| м. Черкаси  |   3   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 18000, м. Черкаси, пер. Черкаський, 12 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 22| м. Чернівці  |   2   |   Центр з гідрометеорології (ЦГМ)  |
|  |        |       | 58000, м. Чернівці, вул. Бетховена, 3 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 23| м. Алчевськ  |   3   |    Лабораторія спостережень за   |
|  |        |       | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  |        |       | 94200, м. Алчевск, вул. Чапаєва, 51в, |
|  |        |       |         к. 405         |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 24| м. Горлівка  |   3   |    Лабораторія спостережень за   |
|  | м. Єнакієве  |   2   | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  | м. Дзержинськ |   1   | 84600, м. Горлівка, вул. Рудакова, 41 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 25|м. Дніпро-   |   4   |    Лабораторія спостережень за    |
|  | дзержинськ  |       | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  |        |       | 51900, м. Дніпродзержинськ, пр. Пеліна, |
|  |        |       |          65          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 26| м. Краматорськ|   4   |    Лабораторія спостережень за   |
|  | м. Слов'янськ |   1   | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  |        |       | 84300, м. Краматорськ, вул. 1 Травня, 1 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 27| м. Красно-  |   2   |    Лабораторія спостережень за   |
|  | перекопськ  |   2   | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  | м. Армянськ  |       |    96000, м. Красноперекопськ,    |
|  |        |       |      вул. Привокзальна, 2     |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 28| м. Кременчук |   4   |    Лабораторія спостережень за   |
|  | м. Комсомольск|   1   | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  |        |       | 39600, м. Кременчук, вул. Молодіжна, 9 |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 29| м. Кривий Ріг|   5   |    Лабораторія спостережень за   |
|  |        |       | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  |        |       |  50000, м. Кривой Ріг, вул. XXII  |
|  |        |       |       партз'їзду, 41       |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 30| м. Лисичанськ |   2   |    Лабораторія спостережень за   |
|  |м. Северодонецк|   1   | забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)|
|  | м. Рубіжне  |   2   | 93100, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, |
|  |        |       |          166          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 31| м. Ізмаїл   |   1   | Гідрометеорологічна обсерваторія (ГМО) |
|  |        |       | 68600, м. Ізмаїл, вул. Сталінградська, |
|  |        |       |          36          |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 32| м. Світловодск|   1   | Гідрометеорологічна обсерваторія (ГМО) |
|  |        |       |    27500, м. Світловодск, вул.   |
|  |        |       |       Обсерваторна, 11      |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 33| м. Маріуполь |   5   |   Морська гідрологічна станція (МГ)  |
|  |        |       |        порт, МГС        |
|  |        |       |      87500, м. Маріуполь     |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 34| м. Керч    |   2   |   Морська гідрологічна станція (МГ)  |
|  |        |       |        МГ Опасне        |
|  |        |       |    98300, м. Керч-21, с. Жуковка   |
|---+---------------+-------------+-----------------------------------------|
| 35| м. Ялта    |   1   |   Морська гідрологічна станція (МГ)  |
|  |        |       | 98600 м. Ялта, вул. Комунарів, 8    |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління атмосферного повітря       В. Горбунов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner