Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 349 від 31.03.2009

Про затвердження складу Редакційно-художньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
 N 101 від 25.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 9 серпня 2001 р.
                   за N 685/5876
 
 
    Про затвердження Положення про здійснення державного
    нагляду за додержанням органами ліцензування вимог
        законодавства у сфері ліцензування
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 25 травня 2000
року N 721/2000 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва", Закону України
"Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
постанови  Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року
N 1153 ( 1153-97-п ) "Про затвердження Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про здійснення державного нагляду за
додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері
ліцензування (далі - Положення), що додається.
 
   2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання (Апатенко О.П.) у п'ятиденний
термін подати Положення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання (Апатенко О.П.) та Головному
управлінню розвитку підприємництва (Головко О.В.) після державної
реєстрації Положення в Міністерстві юстиції України довести його
до відома Головних управлінь і самостійних відділів центрального
апарату Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і його представництв у регіонах та забезпечити
контроль за його виконанням.
 
   4. Наказ Ліцензійної палати України від 17 червня 1999 року
N 53 ( z0451-99 ) "Про затвердження Положення про здійснення
контролю за додержанням порядку державної реєстрації суб'єктів
підприємництва  та  ліцензування  підприємницької діяльності",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 9 липня 1999
року за N 451/3744, визнати таким, що втратив чинність.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Третьякова С.І.
 
 Т.в.о. Голови                    В.Загородній
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Держпідприємництва України
                   від 25.07.2001 N 101
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 9 серпня 2001 р.
                   за N 685/5876
 
              ПОЛОЖЕННЯ
  про здійснення державного нагляду за додержанням органами
   ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування
 
   Це Положення розроблено відповідно до вимог:
   а) Указу Президента України  від  25 травня 2000 року
N 721/2000 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва";
   б) Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 );
   в) постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000
року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування", від 8 листопада 2000 року N 1658 ( 1658-2000-п )
"Про затвердження Порядку формування, ведення і користування
відомостями  ліцензійного  реєстру та подання їх до Єдиного
ліцензійного  реєстру", від 20 листопада 2000 року  N 1719
( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для
певних видів господарської діяльності", від 29 листопада 2000 року
N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження
певних видів господарської  діяльності,  розміри  і  порядок
зарахування плати за її видачу", від 17 жовтня 1997 року N 1153
(  1153-97-п  )  "Про  затвердження  Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади";
   г) інших  нормативно-правових  актів,  які  регламентують
додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері
ліцензування і встановлюють порядок організації та проведення
перевірок щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування
органами ліцензування.
   Державний нагляд за додержанням органами ліцензування, а
також їх структурними територіальними підрозділами (далі - органи
ліцензування) вимог законодавства у сфері ліцензування здійснюють
у межах своїх повноважень Державний комітет України з питань
регуляторної   політики   та   підприємництва   (далі  -
Держпідприємництва) та територіальні органи Держпідприємництва в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - представництва).
 
        1. Організація проведення перевірок
 
   1.1. Перевірка органів ліцензування проводиться згідно з
річним  планом  перевірок,  який  затверджується  наказом
Держпідприємництва (представництва), або позапланово.
   1.2. Планова  перевірка  одного  й  того  самого органу
ліцензування проводиться не частіше одного разу на рік.
   1.3. Держпідприємництва (представництво) здійснює позапланові
перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у
сфері ліцензування:
   а) на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви
(повідомлення)  про  порушення  вимог  законодавства у сфері
ліцензування від суб'єктів господарювання та громадян;
   б) за зверненнями або запитами депутатів;
   в) за дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету
Міністрів  України  та  керівництва  Держпідприємництва  (для
представництв);
   г) за результатами розгляду експертно-апеляційною радою при
Держпідприємництва  заяв,  претензій  та  скарг  суб'єктів
господарюваня на рішення органів ліцензування щодо порушення цими
органами законодавства у сфері ліцензування;
   д) з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення
порушень органом ліцензування вимог  законодавства  у  сфері
ліцензування.
   1.4. Для проведення  перевірки  наказом  (розпорядженням)
Держпідприємництва   (представництва)  створюється  комісія,
призначаються голова та члени комісії.
   1.5. Для проведення перевірки видається посвідчення (додаток
1), яке підписується Головою Держпідприємництва (представництва)
або  відповідним  його заступником та засвідчується печаткою
Держпідприємництва (представництва).
   1.6. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень
(додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою Держпідприємництва (представництва).
   1.7. До участі в перевірці можуть залучатись фахівці органів
виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування тощо (за
згодою).
   1.8. Держпідприємництва (представництво) повідомляє  орган
ліцензування про проведення планової перевірки за п'ять робочих
днів до початку перевірки в письмовій формі або телефонограмою
(зареєстрованою у встановленому законодавством порядку).
   1.9. Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих
днів, який у разі великого обсягу робіт може бути продовжений
Головою Держпідприємництва (представництва) або його відповідним
заступником до десяти робочих днів.
   1.10. На початку  перевірки  голова  комісії  пред'являє
керівнику органу ліцензування (його заступнику) або посадовій
особі, яка виконує його обов'язки, посвідчення на перевірку та
документи, що засвідчують особи голови та членів комісії.
 
          2. Порядок роботи комісії
 
   2.1. При проведенні перевірки  щодо  додержання  органом
ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування комісія
ознайомлюється з:
   2.1.1) документами,  з яких формуються ліцензійні справи
(комплектність ліцензійних справ; додержання вимог законодавства
при їх оформленні);
   2.1.2) журналами обліку заяв та виданих ліцензій (наявність у
них усіх відомостей, передбачених законодавством; відповідність
зазначених у них відомостей тим, що містяться у документах, з яких
формуються ліцензійні справи, рішеннях органу ліцензування тощо);
   2.1.3) ліцензійним реєстром (наявність у ньому відомостей
щодо кожної виданої ліцензії; відповідність зазначених у ньому
відомостей тим, що містяться у ліцензійних справах, рішеннях
органу ліцензування, журналі обліку заяв та виданих ліцензій тощо;
додержання порядку його формування, ведення  і  користування
відомостями та подання цих відомостей до Єдиного ліцензійного
реєстру);
   2.1.4) ліцензіями, які оформлені та підготовлені до видачі,
щодо додержання порядку заповнення бланків ліцензій  єдиного
зразка;
   2.1.5) протоколами засідань  ліцензійної  комісії  органу
ліцензування щодо відповідності прийнятих органом ліцензування
рішень вимогам законодавства (за наявності);
   2.1.6) рішеннями органу ліцензування щодо залишення заяви про
видачу ліцензії без розгляду, відмови  у  видачі  ліцензії,
анулювання ліцензії стосовно:
   а) дотримання термінів їх прийняття;
   б) їх відповідності вимогам законодавства;
   в) наявності підстав для їх прийняття (відомостей, актів
тощо);
   2.1.7) заходами щодо усунення порушень вимог законодавства у
сфері ліцензування, ужитими за результатами попередніх перевірок;
   2.1.8) документами, що підтверджують унесення  плати  за
видачу,  переоформлення  ліцензій,  видачу  дублікатів, копій
ліцензій;
   2.1.9) матеріалами щодо надходження, зберігання і витрачання
бланків ліцензій єдиного зразка;
   2.1.10) актами   перевірок   ліцензіатів,   наказами
(розпорядженнями) про створення комісій з проведення перевірок
ліцензіатів, розпорядженнями про усунення порушень ліцензійних
умов, повідомленнями державних контролюючих органів та органів
місцевого самоврядування про виявлення порушень ліцензійних умов
щодо виконання вимог законодавства при здійсненні контролю за
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
   2.1.11) результатами   розгляду   звернень   суб'єктів
господарювання та громадян стосовно порушень ліцензіатами вимог
законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської
діяльності.
   2.2. З  документами,  зазначеними  в  пунктах  2.1.1,
2.1.4-2.1.11, комісія ознайомлюється повністю або вибірково.
 
        3. Оформлення результатів перевірки
 
   3.1. Результати перевірки органу ліцензування оформляються
актом перевірки, який складається у двох примірниках (а при
залученні  фахівців  інших органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування тощо - відповідно до кількості цих
органів) та підписується головою і членами комісії.
   Акт перевірки повинен мати чіткі і стислі формулювання, які
характеризують діяльність органу ліцензування та виявлені факти
порушень вимог законодавства, якщо такі мають місце.
   Кожне порушення, зазначене в акті перевірки, повинне мати
посилання на відповідний нормативно-правовий акт.
   3.2. Керівника органу ліцензування (його заступника) повинно
бути ознайомлено з актом перевірки. Усі примірники акта перевірки
підписуються керівником органу ліцензування (його заступником) з
відміткою - "З актом ознайомлено і один примірник отримано".
   3.3. У разі наявності зауважень до акта перевірки вони
оформляються у письмовій формі та є невід'ємною частиною акта
перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед
підписом керівника органу ліцензування (його заступника) робиться
запис - "Із зауваженнями".
   3.4. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта
перевірки  головою,  членами  комісії  та  керівником органу
ліцензування (його заступником).
   3.5. Термін складання акта перевірки не повинен перевищувати
десяти робочих днів з дня закінчення перевірки.
   3.6. Держпідприємництва (представництво) не пізніше ніж за
десять робочих днів з дати складання акта перевірки  видає
розпорядження про усунення органом ліцензування порушень вимог
законодавства у сфері ліцензування (додаток 3) з урахуванням або
без урахування зауважень до акта перевірки органу ліцензування (у
разі їх наявності), яке підписується Головою Держпідприємництва
(представництва) або його заступником.
   3.7. Розпорядження Держпідприємництва (представництва) про
усунення  порушень вимог законодавства у сфері ліцензування,
виявлених під час проведення перевірки, є обов'язковим  для
виконання органом ліцензування.
   Інформація про виконання  розпорядження  направляється  у
письмовій формі до Держпідприємництва (представництва) у термін,
визначений у розпорядженні.
   3.8. Держпідприємництво   (представництво)  веде  облік
розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства у сфері
ліцензування органами ліцензування та здійснює контроль за їх
виконанням.
   3.9. За   результатами   перевірок  Держпідприємництвом
(представництвом) щодо кожного органу ліцензування формується
окрема справа з таких документів:
   а) наказ (розпорядження) Держпідприємництва (представництва)
про створення комісії, призначення голови та членів комісії
(копія);
   б) посвідчення на проведення перевірки (оригінал);
   в) акт перевірки (оригінал);
   г) зауваження органу ліцензування до акту перевірки (в разі
їх наявності), які є його невід'ємною частиною (оригінал);
   д) розпорядження  Держпідприємництва  (представництва) про
усунення порушень вимог законодавства у  сфері  ліцензування
(копія);
   е) документально  підтверджена  інформація  про  усунення
порушень вимог законодавства органом ліцензування, що перевірявся
(оригінал);
   є) акт перевірки щодо виконання розпорядження про усунення
порушень органом ліцензування вимог  законодавства  у  сфері
ліцензування  (якщо  відповідна  інформація  не  надана  до
Держпідприємництва (представництва) (оригінал);
   ж) інші документи.
 
             4. Права комісії
 
   Комісія має право:
   4.1) вимагати надання інформації та документів, необхідних
для проведення перевірки, та отримувати їх копії (ксерокопії);
   4.2) одержувати від посадових осіб органів ліцензування (його
територіальних  підрозділів),  діяльність  яких перевіряється,
письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
   4.3) звертатись із запитом (усним або письмовим) до органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо з питань,
що виникають під час перевірки та потребують їх вирішення у
стислий термін.
 
            5. Обов'язки комісії
 
   Голова та члени комісії зобов'язані:
   5.1) керуватись  у  своїй  роботі  виключно  вимогами
законодавства;
   5.2) об'єктивно відображати в акті перевірки стан додержання
вимог законодавства у сфері ліцензування органом ліцензування
(його територіальним підрозділом);
   5.3) не розповсюджувати конфіденційну інформацію, яка стала
відома під час перевірки.
 
          6. Відповідальність комісії
 
   6.1. Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з
законодавством за:
   6.1.1) необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про
діяльність органу ліцензування, що перевірявся;
   6.1.2) приховування фактів порушень вимог законодавства чи
зловживань, допущених працівниками органу ліцензування.
   6.2. Голова комісії відповідає за проведення дорученої йому
перевірки.
 
      7. Права та обов'язки органу ліцензування
 
   7.1. Орган ліцензування має право оскаржувати згідно  з
законодавством  дії голови та членів комісії, які проводили
перевірку.
   7.2. Орган ліцензування зобов'язаний:
   7.2.1) надавати, на вимогу комісії, документи з  питань
ліцензування, їх копії (ксерокопії), пов'язані з проведенням
перевірки;
   7.2.2) надавати письмові пояснення з питань, що виникають під
час перевірки;
   7.2.3) забезпечити умови для проведення перевірки.
 
   8. Відповідальність посадових осіб органу ліцензування
 
   У разі недодержання органом ліцензування (його посадовою
особою) законодавства у сфері ліцензування Держпідприємництва
(представництво) може звернутися до Кабінету Міністрів України з
пропозицією щодо вжиття відповідних заходів та/або суду.
 
 Начальник Головного управління
 контролю та реформування
 процедур легалізації
 суб'єктів господарювання               О.П.Апатенко
 
                    Додаток 1
                    до пункту 1.5 Положення про
                    здійснення    державного
                    нагляду  за  додержанням
                    органами ліцензування вимог
                    законодавства  у  сфері
                    ліцензування
 
           (Державний Герб України)
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, що видав посвідчення)
від "____" ____________ 20_____ р.
N __________________________
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
 
 Видане голові комісії ___________________________
                (прізвище,
                ініціали)
 та членам комісії: ______________________________
          ______________________________
          ______________________________
             (прізвище, ініціали)
 
 для проведення перевірки органу ліцензування ____________________
__________________________________________________________________
        (найменування органу ліцензування)
 щодо додержання ним вимог законодавства у сфері ліцензування ____
__________________________________________________________________
         (вид господарської діяльності)
 
 за період з "____" _________ 20____ до "___" ___________ 20__ р.
 
 у термін з "____" _________ 20____ до "___" ___________ 20__ р.
 
 _____________________          _________________________
    (посада)        місце       (прізвище та
             підпису, печатки     ініціали)
 
 термін продовжено до "____" ___________ 20____ р.
 _____________________          _________________________
    (посада)       місце    (прізвище та ініціали)
             підпису, печатки
 
                    Додаток 2
                    до пункту 1.6 Положення про
                    здійснення    державного
                    нагляду  за  додержанням
                    органами ліцензування вимог
                    законодавства  у  сфері
                    ліцензування
 
       Журнал обліку посвідчень на проведення
         перевірок органів ліцензування
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|N |N посвідчення | Склад комісії | Найменування органу | Термін  |  Реєстраційний |
|з/п|        |         |   ліцензування   |проведення |  номер наказу  |
|  |        |         |            |перевірки | (розпорядження) |
|---+---------------+-----------------+-----------------------+-----------+------------------|
| 1 |   2    |    3    |      4      |   5  |      6   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                    Додаток 3
                    до пункту 3.6 Положення про
                    здійснення    державного
                    нагляду  за  додержанням
                    органами ліцензування вимог
                    законодавства  у  сфері
                    ліцензування
 
           (Державний Герб України)
 
__________________________________________________________________
     (найменування органу, що видав розпорядження)
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 від "______" ____________ 20___ р.    N
 
 
        Про усунення порушень законодавства
            у сфері ліцензування
 
 
   Відповідно  до  Законів  України "Про підприємництво",
"Про  ліцензування  певних видів господарської   діяльності"
та  Указу  Президента  України  від  25.05.2000  N 721/2000
"Питання  Державного  комітету  України з питань регуляторної
політики та підприємництва" та на підставі  акта  перевірки
__________________________________________________________________
         (найменування органу ліцензування)
від _____________,
який є невід'ємною частиною цього розпорядження, Державний комітет
України  з  питань  регуляторної  політики та підприємництва
(представництво)
             В И Р І Ш И В:
зобов'язати ______________________________________________________
________________________________________________________________ :
        (найменування органу ліцензування)
__________________________________________________________________
             (зміст заходів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Розпорядження Державного  комітету  України  з  питань
регуляторної політики та  підприємництва  (представництва)  є
обов'язковим до виконання у місячний строк з дня його надходження
до _______________________________________________________________
        (найменування органу ліцензування)
   Про результати виконання розпорядження в цей самий строк
повідомити Держпідприємництва (представництво).
 
 ______________________________     __________________________
      (посада)           (прізвище та ініціали)
                 місце
              підпису, печатки
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner