Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 457 від 30.03.2009

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 31.10.2008 N 7908/08


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

              Н А К А З
 
 N 77 від 19.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2001 р.
                   за N 817/6008
 
 
   Про затвердження Механізму пооб'єктного припинення та
    відновлення газопостачання Державною інспекцією з
    енергозбереження споживачам природного газу, крім
              населення
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
     агентства України з питань забезпечення ефективного
             використання енергетичних ресурсів
    N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 
 
 
   На  підставі  Закону  України  "Про  енергозбереження"
( 74/94-ВР ) від 01.07.94 N 74/94-ВР та у відповідності з
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039
( 1039-2000-п ) "Питання Державної інспекції з енергозбереження"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Механізм пооб'єктного припинення та відновлення
газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам
природного газу, крім населення, що додаються.
 
   2. Державній інспекції з енергозбереження (Гаманюк Л.Ю.):
   2.1. У п'ятиденний термін забезпечити подання наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   2.2. В десятиденний термін після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України Механізм пооб'єктного припинення та
відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження
споживачам природного газу, крім населення, довести до відома
територіальних управлінь Державної інспекції з енергозбереження.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Жовтянського В.А.
 
 Голова Комітету                    Ю.І.Шульга
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного Комітету
                   України з енергозбереження
                   19 липня 2001 р. N 77
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2001 р.
                   за N 817/6008
 
               Механізм
   пооб'єктного припинення та відновлення газопостачання
    Державною інспекцією з енергозбереження споживачам
         природного газу, крім населення
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Механізм розроблений відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 29.06.2000 N 1039 ( 1039-2000-п ) "Питання
Державної інспекції з енергозбереження", від 08.12.2006 N 1687
( 1687-2006-п ) "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення
(обмеження)  газопостачання  споживачам, крім населення та з
урахуванням  Правил  безпеки  систем  газопостачання України,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254
( z0318-98 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.05.98 за N 318/2758. { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Національного агентства України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 )
від 15.06.2007 }
 
  2. Порядок припинення газоспоживання споживачам природного
                газу
 
   2.1. Припинення газопостачання споживачам природного газу
здійснюється державними інспекторами  структурних  підрозділів
Державної інспекції з енергозбереження за таких підстав:
   2.1.1. При несвоєчасному проведенні розрахунків, згідно з
умовами  договору,  визначеними  споживачем та постачальником
природного газу, за спожитий природний газ та надані послуги з
його транспортування на підставі договорів між постачальником
природного газу, газотранспортними, газозбутовими організаціями та
Державною інспекцією з енергозбереження, згідно з дорученнями цих
організацій (додатки 1, 2).
   2.1.2. У  разі повторного невиконання припису державного
інспектора  з  енергозбереження  щодо  усунення  порушень  в
експлуатації газоспоживального обладнання та відсутності приладів
обліку споживання природного газу, теплової енергії, відсутності
або відключення засобів автоматичного регулювання використання
природного газу, його споживання без затверджених питомих норм,
непідготовленості  резервно-паливного  господарства і газового
обладнання до роботи на резервному паливі.
 
   2.2. Постачальник  природного  газу,  газотранспортна  чи
газозбутова організації повинні не менш як за п'ять діб до
відключення надіслати споживачеві-боржнику письмове повідомлення
про припинення газопостачання, в якому мають зазначити підстави,
дату та час, з якого споживач-боржник повинен самостійно припинити
безоплатне споживання природного газу або сплатити заборгованість.
Водночас про термін  припинення  газопостачання  постачальник
природного  газу,  газотранспортна чи газозбутова організації
інформують місцеві органи виконавчої влади, керівництво споживача,
газозбутову, газотранспортну організації та Державну інспекцію з
енергозбереження.
 
   2.3. Приписи щодо відключення газоспоживального обладнання
оформлюються державним інспектором з енергозбереження в трьох
примірниках і подаються (додаток 3):
   - оригінал припису - керівнику підприємства;
   - копії припису - по одному екземпляру постачальнику та
Державній інспекції з енергозбереження.
   Після отримання припису керівник підприємства-споживача, з
метою  уникнення аварійних ситуацій, травматизму, пошкодження
обладнання,  негативних  екологічних  та  інших  наслідків,
зобов'язаний  вжити  необхідних  заходів  для  підготовки
газоспоживального  обладнання  до  безпечного   припинення
газопостачання  в  термін,  зазначений  у приписі Державного
інспектора з енергозбереження.
 
   2.4. Підготовка газоспоживального обладнання до припинення
постачання природного газу та закривання вхідної запірної арматури
здійснюється обслуговуючим персоналом підприємства-споживача.
   Державний інспектор  з  енергозбереження  пломбує запірну
арматуру на вхідних газопроводах або на газоспоживальних агрегатах
і складає акт на відключення (додаток 4) у трьох примірниках
(оригінал - керівнику підприємства, копії - по одному примірнику
постачальнику  природного  газу  та  Державній  інспекції  з
енергозбереження).
 
   2.5. У разі самовільного  поновлення  газоспоживання  та
примусового припинення газопостачання відключення здійснюється
шляхом установлення заглушки на вхідному газопроводі працівниками
газозбутової   або   нафтогазовидобувної   організації  чи
газотранспортного підприємства разом з державним  інспектором
територіального управління Державної інспекції з енергозбереження.
   Посадові особи,  винні  у   самовільному   поновленні
газоспоживання, несуть відповідальність згідно із законодавством.
   За наслідки, пов'язані з  припиненням  газопостачання  у
примусовому порядку, персональну відповідальність несуть керівники
підприємств, організацій та установ-споживачів природного газу.
 
  3. Пломбування вхідної запірної арматури на газопроводах та
         на газоспоживальному обладнанні
 
   3.1. Пломбування вхідної запірної арматури на газопроводах та
газоспоживальному обладнанні здійснюється  головним  державним
інспектором з енергозбереження, старшим державним інспектором з
енергозбереження та державним інспектором з енергозбереження.
   3.1.1. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві
або поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними
отворами та металевий дріт.
   3.1.2. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з
обох її сторін залишився чіткий відбиток, а дротину не можна було
витягти з пломби, не порушивши її цілісності.
 
   3.2. Перед   пломбуванням   державний   інспектор   з
енергозбереження повинен пересвідчитися в повному відключенні
обладнання від роботи та повному закритті запірної арматури.
 
   3.3 Державний інспектор з енергозбереження відповідно до умов
договору  з  постачальниками  газу,  газотранспортними  та
газозбутовими  організаціями  повинен  щомісяця  контролювати
наявність установлених пломб.
 
       4. Відновлення газопостачання споживачам
 
   4.1. Відновлення газопостачання споживачам здійснюється за
виконання умов, передбачених пунктами 11, 12 Порядку пооб'єктового
припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006
N 1687 ( 1687-2006-п ) "Про затвердження Порядку пооб'єктового
припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення",
згідно з дозволом Державної інспекції з енергозбереження на пуск
природного газу на газоспоживальне обладнання підприємства після
обстеження державним інспектором з енергозбереження обладнання
щодо надійності та готовності його до приймання і ефективного
використання природного газу (додатки 5, 6). { Пункт 4.1 із
змінами,  внесеними згідно з Наказом Національного агентства
України  з  питань  забезпечення  ефективного  використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 
   4.1.1. Перед початком обстеження державний  інспектор  з
енергозбереження перевіряє:
   4.1.1.1 Наявність та технічний стан контрольно-вимірювальних
приладів  і автоматики, терміни державної повірки, згідно з
нормативно-технічною документацією.
   4.1.1.2. Відповідність  характеристик  газових  пальників,
діючим  нормам  та  стандартам,  наявність  документів,  які
підтверджують, що вони пройшли державні випробування.
   4.1.1.3. Наявність режимних та технологічних карт.
   4.1.1.4 Працездатність автоматики контролю процесу спалювання
та утилізаційного обладнання.
 
   4.2. Відкривання вхідної запірної арматури на газоспоживальне
обладнання    здійснюється    обслуговуючим    персоналом
підприємства-споживача.
 
 Начальник відділу дисципліни           Заглинський М.М.
 газоспоживання Державної інспекції
 з енергозбереження
 
                     Додаток 1
                     до пункту 2.1.1 Механізму
                     пооб'єктного  припинення
                     та      відновлення
                     газопостачання Державною
                     інспекцією       з
                     енергозбереження
                     споживачам   природного
                     газу, крім населення
 
                     Начальнику Державної
                     інспекції з
                     енергозбереження
 
            ДОРУЧЕННЯ N _____
      на відключення (обмеження) газопостачання
        споживачу природного газу (окремим
      газоспоживальним об'єктам), який заборгував
       за спожитий природний газ або послуги за
            його транспортування
 
 "____"_______________200_ р.         м. ________________
 
   Згідно з  договором  про виконання робіт з пооб'єктного
припинення газопостачання споживачам, крім населення, які не
здійснюють плату за спожитий природний газ, N ___________ від
"________" _______________ 200__ р. між Державною інспекцією з
енергозбереження  та  ____________________________________прошу
попередити та відключити від газопостачання_______________________
_________________________________________________________________,
       (назва споживача, його адреса, телефон)
який заборгував за спожитий природний газ (та послуги з його
транспортування), що постачався згідно з договором про постачання
_______________.
 
 1. Назва газоспоживального об'єкта: _____________________________
 
 2. Кількість природного газу, спожитого в борг (тис.куб.м):
__________________________
 
 Керівник постачальної організації ______________________________
                     (підпис, прізвище)
 
 Головний бухгалтер  ______________________________
              (підпис, прізвище)
   М.П.
 
                     Додаток 2
                     до пункту 2.1.1 Механізму
                     пооб'єктного  припинення
                     та      відновлення
                     газопостачання Державною
                     інспекцією       з
                     енергозбереження
                     споживачам   природного
                     газу, крім населення
 
                     Начальнику Державної
                     інспекції з
                     енергозбереження
 
            ДОРУЧЕННЯ N _____
        на відключення від газопостачання
       підприємств та організацій-боржників за
       послуги транспортування природного газу
 
 "____"_______________200_ р.        м. ___________________
 
   Згідно з договором на виконання  робіт  з  пооб'єктного
припинення газопостачання  споживачам, крім населення, які не
здійснюють плату за спожитий природний газ, N ____________ від
"____" ___________ 200__ р. прошу попередити та відключити від
газопостачання перераховані   нижче    підприємства    та
організації-боржники за спожитий природний газ або послуги його
транспортування.
 
----------------------------------------------------------------
|  | Договір на  |         |            |
| N |постачання або |Назва підприємства|Адреса підприємства або|
|з/п|транспортування| або організації |   організації   |
|  |   газу   |         |            |
|---+---------------+------------------+-----------------------|
| 1 |        |         |            |
|---+---------------+------------------+-----------------------|
| 2 |        |         |            |
|---+---------------+------------------+-----------------------|
| 3 |        |         |            |
----------------------------------------------------------------
 
 Керівник газотранспортної
 організації        _______________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові )
   М.П.
 
                     Додаток 3
                     до пункту 2.3 Механізму
                     пооб'єктного  припинення
                     та      відновлення
                     газопостачання Державною
                     інспекцією       з
                     енергозбереження
                     споживачам   природного
                     газу, крім населення
 
          ( Державний Герб України )
 
       ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 
             ПРИПИС N ______
 від "___" ______________ 200_ р.
 
 
 Керівнику _______________________________________________________
  (назва підприємства, організації, адреса, П.І.Б. керівника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (вказати порушення, суму боргу (тис.куб.м, грн.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Державна інспекція з енергозбереження зобов'язує Вас у термін до
_______ години "___" ___________ 200_ р. відключити від газових
мереж та підготувати для пломбування _____________________________
        (найменування об'єктів та обладнання)
__________________________________________________________________
 
 Представник Державної інспекції з енергозбереження ______________
__________________________________________________________________
             (посада, П.І.Б.)
 Припис отримав___________________________________________________
         (П.І.Б., посада керівника підприємства, підпис,
__________________________________________________________________
              дата, час)
 
                     Додаток 4
                     до пункту 2.4 Механізму
                     пооб'єктного  припинення
                     та      відновлення
                     газопостачання Державною
                     інспекцією       з
                     енергозбереження
                     споживачам   природного
                     газу, крім населення
 
          ( Державний Герб України )
 
       ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 
     АКТ N _________ від "_____" ____________ 200_ р.
      про відключення газоспоживального обладнання
     підприємства від газових мереж та пломбування
            запірної арматури
 
 
 За дорученням від "__" _____________ 200__ р. N __________
 
__________________________________________________________________
  (назва постачальника газу, газотранспортної чи газозбутової
              організації)
мною, ____________________________________________________________
  (посада представника Держінспекції з енергозбереження, П.І.Б.)
_________________________________________________________________,
проведено відключення від газових мереж __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата, година, найменування відключеного підприємства, об'єкта та
              обладнання)
 
шляхом перекриття та пломбування _________________________________
__________________________________________________________________
  (вказати назву і кількість відключеної запірної арматури)
 
 Установлено ____________________ пломб з клеймом N ______________
 
 Пуск природного газу на газоспоживальне обладнання без дозволу
Державної інспекції з енергозбереження забороняється.
 Забезпечення цілісності збереження пломб покладено на ___________
__________________________________________________________________
   ( П.І.Б., посада керівника відключеного підприємства)
 
 Представник Державної інспекції з енергозбереження ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (П.І.Б., посада представника державної інспекції та особистий
               підпис)
 
 Акт отримав _____________________________________________________
__________________________________________________________________
   (П.І.Б, посада керівника відключеного підприємства та
            особистий підпис)
 
                     Додаток 5
                     до пункту 4.1 Механізму
                     пооб'єктного  припинення
                     та      відновлення
                     газопостачання Державною
                     інспекцією       з
                     енергозбереження
                     споживачам   природного
                     газу, крім населення
 
                     Начальнику Державної
                     інспекції з
                     енергозбереження
 
            ДОРУЧЕННЯ N _____
     на зняття пломб та відновлення газопостачання
     газоспоживальних об'єктів підприємства-споживача
     природного газу, який розрахувався з боргами за
       спожитий природний газ та послуги з його
             транспортування
 
 "____" _______________ 200_ р.         м. ______________
 
 Згідно з договором про виконання робіт з пооб'єктного припинення
газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату
за спожитий природний газ, N ____________ від "____"____________
200__ р. прошу зняти пломби та відновити газопостачання зазначеним
нижче газоспоживальним об'єктам підприємства ___________________ ,
                       (назва підприємства)
яке розрахувалось з боргами за спожитий газ, що постачався згідно
з договором_________________, та послуги з його транспортування.
 
 1. ______________________________________________________________
    (назва газоспоживального об'єкта, адреса, телефон)
 2. ______________________________________________________________
 
 Керівник постачальної організації  _____________________________
                      (підпис, прізвище)
   М.П.
 
                     Додаток 6
                     до пункту 4.1 Механізму
                     пооб'єктного  припинення
                     та      відновлення
                     газопостачання Державною
                     інспекцією       з
                     енергозбереження
                     споживачам   природного
                     газу, крім населення
 
          ( Державний Герб України )
 
       ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 
                АКТ
     технічного обстеження обладнання підприємства
          на готовність до пуску газу
 
 N_____________              "____" _________ 200_ р.
 
 Ми, що підписалися нижче, представник територіального управління
Державної інспекції з енергозбереження в__________________________
області
__________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
__________________________________________________________________
і представник підприємства в особі _______________________________
__________________________________________________________________
(П.І.Б., посада, назва підприємства та місцезнаходження, телефон)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
склали акт про те, що при технічному обстеженні __________________
__________________________________________________________________
     (вказати назву обладнання, ступінь готовності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 1. Резервне паливне господарство ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (вид та об'єм резервного палива, його готовність до роботи,
           відповідність проекту)
 2. Налагоджувальні роботи виконує _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 3. Наявність актів випробовувань ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 4. Наявність засобів автоматичного  регулювання  використання
палива ___________________________________________________________
               (тип)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 5. Наявність засобів обліку енергоресурсів  (палива,  тепла,
електроенергії) та вторинних енергоресурсів згідно з проектом, їх
стан
 (повірка)__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (номер, дата повірки, виконавець)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 6. Наявність дозволів Держнаглядохоронпраці на застосування та
сертифікатів відповідності на обладнання іноземного виробництва
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Висновок державного інспектора з енергозбереження інспектора про
готовність обладнання до включення в роботу
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Представник Державної інспекції з енергозбереження
 в ____________________ області
 ________________________________ _______________________________
      (посада)            (П.І.Б.)
 
 Представник підприємства
 ________________________________ _______________________________
      (посада)            (П.І.Б.)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner