Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 560/5 від 27.03.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 520 від 16.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 липня 2001 р.
                   за N 643/5834
 
 
    Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію
      заяви про готовність надання будь-якій особі
     дозволу на використання запатентованого винаходу
       (корисної моделі) та клопотання про її
              відкликання
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                       освіти і науки 
    N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про офіційну публікацію заяви про
готовність  надання  будь-якій особі дозволу на використання
запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її
відкликання (далі - Інструкція), що додається.
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цю  Інструкцію  до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
   3. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   - пункт  1 наказу Держпатенту України "Про затвердження
нормативних актів" від 10 листопада 1995 року N 164 ( z0418-95 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995
року за N 418/954, та затверджену ним Інструкцію про розгляд та
публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій
особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної
моделі) ( z0419-95 );
   - пункти 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 наказу Міністерства освіти
і науки України "Про внесення змін до нормативних документів
Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 392 ( z0577-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року
за N 577/4798.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                       В.Г. Кремень
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Наказ Міністерства освіти
                       і науки України
                      16.07.2001 р. N 520
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 липня 2001 р.
                   за N 643/5834
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    про офіційну публікацію заяви про готовність надання
   будь-якій особі дозволу на використання запатентованого
  винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), і визначає процедуру
подання, розгляду та офіційної публікації заяви власника патенту
на винахід, деклараційного патенту на винахід, деклараційного
патенту на корисну модель (далі - патент), крім патенту на
секретний  винахід  (корисну модель), про готовність надання
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу
(корисної моделі) та клопотання про відкликання такої заяви.
   1.2. Власник чинного патенту має право подати до Державного
департаменту інтелектуальної власності (далі-Держдепартамент), що
діє у складі Міністерства освіти і науки України, для офіційної
публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі -
бюлетень) заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на
використання запатентованого винаходу (корисної моделі) (далі -
заява).
   1.3. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої
наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), то він може
подати до Держдепартаменту письмове клопотання про відкликання
своєї заяви (далі - клопотання).
   1.4. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту заяви
(клопотання), можуть здійснювати: власник патенту, представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа за дорученням власника патенту. У цьому разі до
заяви (клопотання) додається довіреність, оформлена з дотриманням
вимог чинного законодавства.
   1.5. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані з офіційною публікацією заяви (клопотання), визначаються
угодою між ними, а право підписання заяви (клопотання), яка
подається до Держдепартаменту, може бути надано одній особі за
наявності довіреності.
 
      2. Вимоги до оформлення заяви (клопотання)
 
   2.1. Заява (додаток 1) і клопотання (додаток 2) стосуються
одного патенту, викладаються українською мовою і подаються в
одному примірнику.
   Якщо власником патенту є іноземна особа (іноземні особи), то
в заяві  (клопотанні)  здійснюється  транслітерація  (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи, а також її адреси. У дужках зазначені дані
відтворюються мовою оригіналу.
   Заява (клопотання) від імені юридичної особи підписується
особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного
найменування посади особи, яка підписує, особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
   Заява  (клопотання)  друкується на аркуші білого паперу
форматом 210 x 297 мм шрифтом чорного кольору. Виправлення в
заяві (клопотанні) не допускаються.
   2.2. Якщо подана заява (клопотання) не відповідає вимогам
пункту 2.1, то Держдепартамент повертає її за адресою, указаною у
заяві  (клопотанні),  із  зазначенням мотивованих підстав її
повернення.
 
    3. Розгляд та офіційна публікація заяви (клопотання)
 
   3.1. Розгляд та офіційна публікація  заяви  (клопотання)
здійснюється протягом двох місяців від дати її надходження до
Держдепартаменту.
   3.2. Держдепартамент:
   розглядає заяву (клопотання);
   приймає рішення про офіційну публікацію заяви (клопотання)
(додатки 3, 4);
   уносить відомості  щодо заяви (клопотання) до Державного
реєстру патентів України на винаходи або Державного реєстру
патентів України на корисні моделі (далі - реєстр);
   направляє на  адресу, зазначену в заяві, один примірник
рішення про офіційну публікацію заяви (клопотання);
   готує та направляє відомості щодо заяви (клопотання) для
офіційної публікації в бюлетені.
{ Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
   3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення щодо заяви
(клопотання),  у разі виникнення обгрунтованих сумнівів щодо
вірогідності інформації, що містить подана до Держдепартаменту
заява (клопотання). У цьому разі рішення про публікацію заяви
(клопотання) приймається в двотижневий строк від дати надходження
додаткових документів.
   3.4. Заява не може бути опублікована, якщо:
   патент визнано недійсним повністю;
   на момент її подачі діє ліцензія на використання винаходу
(корисної моделі), відомості про яку внесені до відповідного
реєстру, та відбулася публікація про це в бюлетені.
   У таких випадках Держдепартамент повертає її за адресою,
зазначеною в заяві.
   3.5. Офіційна публікація заяви щодо деклараційного патенту на
винахід не поширюється на патент на  винахід,  виданий  за
результатом проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою
раніше було видано цей деклараційний патент.
   3.6. У період від дати надходження заяви до Держдепартаменту
до дати публікації в бюлетені клопотання про її відкликання
Держдепартамент не приймає до розгляду документи для внесення до
відповідного реєстру та публікації відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) і видачу ліцензії на їх
використання.
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної
 власності                      Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Інструкції
                   про офіційну публікацію
                   заяви про готовність надання
                   будь-якій особі дозволу
                   на використання
                   запатентованого винаходу
                   (корисної моделі)
                   та клопотання
                   про її відкликання
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Власник(и) патенту:
             ________________________________________
                 (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                   юридичної особи)
 
             Адреса для листування щодо заяви
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Патент N _______________________________
             Пріоритет від __________________________
             Дата публікації ________________________
             Номер офіційного бюлетеня ______________
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Я (ми), _____________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
                 найменування
_________________________________________________________________,
    юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
          та адреса для листування)
 
   власник патенту  України (деклараційного патенту України)
N ______ на винахід (корисну модель)
_________________________________________________________________,
        (назва винаходу (корисної моделі)
 
   не маючи зобов'язань відносно інших осіб щодо використання
вищевказаного винаходу (корисної моделі), прошу опублікувати в
офіційному бюлетені "Промислова власність" заяву про готовність
надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (корисної
моделі) за зазначеним патентом (деклараційним патентом) на умовах,
визначених законодавством.
 
 Підпис власника патенту
 _______________________          (Ініціали і прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)
 Дата ____________________
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної
 власності                      Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.1 Інструкції
                   про офіційну публікацію
                   заяви про готовність надання
                   будь-якій особі дозволу
                   на використання
                   запатентованого винаходу
                   (корисної моделі)
                   та клопотання
                   про її відкликання
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Власник(и) патенту:
             ________________________________________
                 (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                   юридичної особи)
 
             Адреса для листування щодо клопотання
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Патент N _______________________________
             Пріоритет від __________________________
             Дата публікації ________________________
             Номер офіційного бюлетеня ______________
 
 
              КЛОПОТАННЯ
 
 
   Я (ми), _____________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
                 найменування
_________________________________________________________________,
    юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
          та адреса для листування)
 
   власник патенту  України (деклараційного патенту України)
N _____ на винахід (корисну модель)
_________________________________________________________________,
        (назва винаходу (корисної моделі)
 
   прошу відкликати заяву про готовність надання будь-якій особі
дозволу на використання винаходу (корисної моделі), реєстраційний
N ____ від "___" _______________ ____ року, опубліковану в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N _____, _____ року.
 
 Підпис власника патенту
 _______________________         (Ініціали і прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)
 Дата ____________________
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної
 власності                      Л.А. Меняйло
 
                             Додаток 3
               до пункту 3.2 Інструкції про офіційну
              публікацію заяви про готовність надання
              будь-якій особі дозволу на використання
           запатентованого винаходу (корисної моделі) та
                   клопотання про її відкликання
 
 
               РІШЕННЯ
 
                      "___"___________200_р.
 
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
заяву власника патенту (деклараційного патенту)
__________________________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
 
про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання
винаходу (корисної моделі)
_________________________________________________________________,
        (назва винаходу [корисної моделі])
 
 
   патент (деклараційний патент) України N ____________,
 
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на
використання винаходу (корисної моделі) за зазначеним патентом та
внести  до  Державного реєстру патентів України на винаходи
(Державного реєстру патентів України на корисні моделі) відповідні
відомості.
   Починаючи з _____ року, розмір річного збору за підтримання
чинності  патенту (деклараційного патенту) зменшується на 50
відсотків.
 
 
Реєстраційний номер _____________________
 
Дата реєстрації   _____________________
 
 
Голова Держдепартаменту ________________   (Ініціали, прізвище)
   М.п.          (підпис)
 
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної
 власності                      Л.А. Меняйло
 
                             Додаток 4
               до пункту 3.2 Інструкції про офіційну
              публікацію заяви про готовність надання
              будь-якій особі дозволу на використання
           запатентованого винаходу (корисної моделі) та
                   клопотання про її відкликання
 
 
               РІШЕННЯ
 
                      "___"___________200_р.
 
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
клопотання власника патенту (деклараційного патенту)
__________________________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
 
про відкликання заяви про готовність надання будь-якій особі
дозволу на використання винаходу (корисної моделі), реєстраційний
N ________ від "___" __________ ____ року,  опублікованої  в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N ___ , _____ року,
_________________________________________________________________,
        (назва винаходу [корисної моделі])
 
 
         патент України N ____________,
 
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" клопотання про відкликання заяви про готовність надання
будь-якій особі дозволу на використання винаходу (корисної моделі)
та внести до Державного реєстру патентів України на винаходи
(Державного реєстру патентів України на корисні моделі) відповідні
відомості.
   Починаючи з _____ року, річний збір за підтримання чинності
патенту (деклараційного патенту) сплачується в повному розмірі.
 
 
 Реєстраційний номер ___________________
 
 Дата реєстрації   ___________________
 
 
 
 Голова Держдепартаменту ________________   (Ініціали, прізвище)
   М.п.          (підпис)
 
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної
 власності                      Л.А. Меняйло
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner