Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 158 від 05.02.2009

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1732 від 18.08.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 вересня 2000 р.
                   за N 585/4806
 
 
      Про затвердження Порядку захисту закріплення
        пакетів акцій у державній власності
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 2041 ( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
 
 
   На виконання пункту 30 Державної програми приватизації на
2000-2002  роки,  затвердженої Законом України "Про Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ),  та  доручення  Кабінету
Міністрів України від 29.07.2000 N 10601/1
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок захисту закріплення пакетів акцій у
державній власності (додається).
 
   2. Директору  Департаменту   систем   продажу   акцій
В.Красовському:
   2.1. Забезпечити у п'ятиденний термін з дня затвердження
цього наказу подання його на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
   2.2. Забезпечити  у десятиденний термін з дня державної
реєстрації цього наказу публікацію його в газеті "Відомості
приватизації".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Лєдомську С.Ю.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                      Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      18.08.2000 р. N 1732
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 вересня 2000 р.
                   за N 585/4806
 
               Порядок
   захисту закріплення пакетів акцій у державній власності
 
   1. Порядок захисту закріплення пакетів акцій у державній
власності (далі - Порядок) розроблений відповідно до пункту 30
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) і
визначає процедуру проведення Фондом державного майна України
(далі - Фонд) захисту закріплення у державній власності пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств  (далі  -  ВАТ),  які
створюються на базі державних підприємств.
   2. Державний орган приватизації у 5-денний термін з дня
прийняття рішення про приватизацію підприємства групи Г повідомляє
про це орган виконавчої влади, який був уповноважений управляти
державним майном до прийняття рішення про приватизацію цього
підприємства (далі - орган виконавчої влади) з метою отримання від
цього органу обгрунтування доцільності (недоцільності) закріплення
в державній власності пакета акцій ВАТ, яке створюється на базі
державного підприємства.
   3. Зазначений у пункті 2 цього Порядку орган виконавчої влади
у 15-денний термін з дня отримання рішення державного органу
приватизації про приватизацію підприємства  подає  до  Фонду
обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета
акцій за формою згідно з додатком до цього Порядку.
   Невисловлення у визначений термін органом виконавчої влади
позиції щодо закріплення пакета акцій вважається рівнозначним
тому, що закріплення пакета акцій у державній власності стосовно
даного підприємства не потрібно. У цьому випадку, а також у разі
отримання Фондом від органу виконавчої влади пропозиції про
недоцільність закріплення в державній власності пакета акцій, Фонд
зобов'язує відповідний державний орган приватизації забезпечити
включення в проект плану приватизації вимог щодо незакріплення
пакета акцій у державній власності.
   4. Після  надходження  від  органу  виконавчої  влади
обгрунтування доцільності закріплення в державній власності пакета
акцій Фонд у тижневий  термін  здійснює  попередній  аналіз
обгрунтування доцільності закріплення пакета акцій у державній
власності.
   Якщо подане обгрунтування та визначена в обгрунтуванні мета
передбачає втручання у господарську діяльність товариства або є
можливість реалізувати її через договірні відносини, а також через
економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ, або якщо вона
не може бути досягнута через механізм корпоративного управління
або суперечить державній політиці у сфері реформування власності,
то  Фонд  відмовляє у закріпленні пакета акцій у державній
власності, про що у 5-денний термін інформує Кабінет Міністрів
України.
   5. Якщо подане обгрунтування відповідає відповідним вимогам,
Фонд  у  двотижневий  термін забезпечує публікацію в газеті
"Відомості приватизації" про  проведення  публічного  захисту
закріплення пакета акцій. У публікації надається інформація про
обгрунтування доцільності закріплення пакета акцій у державній
власності  разом  з  даними  про  фінансово-економічний стан
підприємства, місце  і  дату  захисту.  Ця  інформація  може
розповсюджуватися також в інших засобах масової інформації.
   6. Захист доцільності закріплення пакета акцій у державній
власності, який передбачає розгляд пропозицій органу виконавчої
влади, проводиться Фондом за участю представників цього органу та
підприємства, що приватизується.
   Для забезпечення  публічності  та  прозорості  прийняття
відповідного  рішення  під час захисту можуть бути присутні
потенційні покупці, що виявили бажання взяти участь у приватизації
відповідного підприємства, народні депутати України, представники
секретаріату Кабінету Міністрів України,  органів  державного
контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості,
засобів масової інформації.
   Під час захисту Фонд обгрунтовує свою позицію  аналізом
фінансового стану підприємства, прогнозом грошових надходжень від
продажу акцій, аналізом кон'юнктури ринку та прогнозом додаткових
витрат з державного бюджету в разі закріплення пакета акцій у
державній власності.
   При розгляді  пропозицій  органів виконавчої влади щодо
закріплення у державній власності пакетів акцій Фонд державного
майна України враховує, у тому числі, такі критерії, за якими може
бути прийнято рішення про закріплення у державній власності
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств: ( Пункт 6 доповнено
абзацом  згідно  з  Наказом  Фонду державного майна N 2041
( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
   об'єкти приватизації є суб'єктами природної монополії (у
цьому разі пропонується  закріпляти  в  державній  власності
контрольний пакет акцій у розмірі 50% плюс одна акція статутного
фонду); ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2041 ( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
   об'єкти приватизації  належать   до   науково-дослідних
(проектних) підприємств оборонно-промислового комплексу; ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 2041
( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
   головним споживачем продукції об'єкта приватизації є держава
(з підприємством укладено  державні  контракти  на  поставку
продукції, виконання робіт, надання послуг для державних потреб);
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2041 ( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
   об'єкти приватизації    належать    до   підприємств
оборонно-промислового   комплексу,   у   яких   результати
фінансово-економічної  діяльності  за  останній  період  не
погіршуються і показники діяльності підприємства свідчать про
ефективність їх роботи; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Фонду  державного  майна N 2041 ( z0977-01 ) від
06.11.2001 )
   об'єкти приватизації повинні бути фінансово стабільними, і
показники  діяльності  свідчити  про ефективність їх роботи;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2041 ( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
   кон'юнктура на ринку цінних паперів не дозволяє в процесі
приватизації  підприємства отримати від продажу пакета акцій
очікуваних коштів. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Фонду державного майна N 2041 ( z0977-01 ) від 06.11.2001 )
   7. За результатами захисту Фонд у 5-денний термін інформує
Кабінет Міністрів України про результати проведеного захисту щодо
доцільності закріплення пакета акцій у державній власності.
   8. Фонд у 5-денний термін після проведення захисту зобов'язує
відповідний державний орган приватизації забезпечити включення у
проект плану приватизації (плану розміщення акцій) вимог щодо
закріплення (незакріплення) пакета акцій у державній власності.
   При розробці проектів планів приватизації (планів розміщення
акцій) підприємств уключення до них вимог щодо закріплення пакетів
акцій у державній власності може бути тільки стосовно підприємств,
щодо яких був проведений публічний захист закріплення і щодо яких
Фондом було прийнято відповідне рішення.
   Стосовно підприємств, щодо яких в установленому цим Порядком
не було подано обгрунтування доцільності закріплення пакетів акцій
у державній власності чи за результатами захисту Фондом прийнято
рішення не закріплювати пакети акцій у державній власності,
закріплення пакетів акцій у державній власності у проектах планів
приватизації (планів розміщення акцій) не передбачається.
   9. Подальше закріплення в державній власності пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств проводиться відповідно до Порядку
погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих
об'єктів державної власності та закріплення в державній власності
пакетів  акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 року
N 803 ( 803-98-п ).
   10. Для раніше створених відкритих акціонерних товариств діє
порядок захисту закріплення пакета акцій у державній власності,
зазначений в пунктах 4-8 цього Порядку.
 
 Директор Департаменту
 систем продажу акцій                В.Красовський
 
                   Додаток
                   до Порядку захисту
                   закріплення пакетів акцій у
                   державній власності
                   (у редакції наказу Фонду
                   державного майна України
                   від 06.11.2001 N 2041
                   ( z0977-01 )
 
               Перелік
      інформації щодо обгрунтування доцільності
          закріплення пакета акцій,
 ________________________________________________________________
     (повна назва об'єкта, місцезнаходження, телефон)
 яка подається __________________________________________________
        (орган, уповноважений управляти державним майном
         до прийняття рішення про приватизацію об'єкта)
 
   1. Код за ЄДРПОУ.
   2. Розмір пакета акцій, який пропонується  закріпити  у
державній власності (% від статутного фонду).
   3. Термін закріплення (роки).
   4. Мета закріплення пакета акцій та методи її досягнення
шляхом корпоративного управління (у довільній формі).
   5. Економічне  обгрунтування  доцільності  закріплення  у
державній власності пакета акцій.
   6. Обсяги та джерела фінансування ВАТ, яке створюється на
базі державного підприємства (створеного шляхом корпоратизації
державного підприємства), за коштом Державного бюджету України в
разі закріплення відповідного пакета акцій у державній власності.
   7. Відношення підприємства до суб'єктів природних монополій.
   8. Відношення підприємства до оборонно-промислового комплексу
України.
   9. Наявність державних контрактів на поставку  продукції
(виконання робіт, надання послуг) для державних потреб.
   10. Техніко-економічні показники діяльності підприємства:
 
------------------------------------------------------------------
| N |       Назва показника      |Значення показника |
|з/п|                    |          |
|---+---------------------------------------+--------------------|
|1 |Звітний період,  за  який наводяться|__ рік|__ рік|__ рік|
|  |показники (останні три роки)      |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|2 |Середньооблікова      чисельність|   |   |   |
|  |працівників, чол.           |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|3 |Первісна вартість  основних  засобів,|   |   |   |
|  |тис. грн.               |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |у т.ч. виробничого призначення, тис.|   |   |   |
|  |грн.                  |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|4 |Залишкова вартість  основних засобів,|   |   |   |
|  |тис. грн.               |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |у т.ч. виробничого призначення, тис.|   |   |   |
|  |грн.                  |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|5 |Знос основних засобів, %        |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|6 |Чистий прибуток (якщо збиток, писати зі|   |   |   |
|  |знаком "-"), тис. грн.         |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|7 |Ефективність роботи:          |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |рентабельність діяльності, %      |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |продуктивність праці, тис. грн.    |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |платоспроможність, коефіцієнт     |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |абсолютна ліквідність, коефіцієнт   |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|8 |Дебіторська заборгованість, тис. грн. |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|9 |Кредиторська заборгованість, тис. грн. |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|10 |Заборгованість:            |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |із заробітної плати, тис. грн.     |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |з платежів до бюджету, тис. грн.    |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |до державних цільових фондів, тис. грн.|   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|11 |Дохід (виручка)   від   реалізації|   |   |   |
|  |продукції (робіт, послуг), тис. грн.  |   |   |   |
|  |---------------------------------------+------+------+------|
|  |у т.ч. за рахунок державних контрактів,|   |   |   |
|  |тис. грн.               |   |   |   |
|---+---------------------------------------+--------------------|
|12 |Основні види продукції (робіт, послуг)|Обсяг продукції   |
|  |та їх обсяг у цінах звітного періоду: |(робіт, послуг),  |
|  |                    |тис.грн.      |
|---+---------------------------------------+--------------------|
|  |       Назва продукції      |__ рік|__ рік|__ рік|
|---+---------------------------------------+------+------+------|
------------------------------------------------------------------
 ______________________   __________   ______________________
 (Посада особи органу    (підпис)    (прізвище, ініціали)
  виконавчої влади)
 
( Додаток в редакції Наказу Фонду державного майна N 2041
( z0977-01 ) від 06.11.2001 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner