Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 163 від 05.02.2009

Про прийняття рішення щодо приватизації об'єкта


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1718 від 17.08.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 вересня 2000 р.
                   за N 666/4887
 
 
   Про затвердження положень з питань приватизації майна в
          агропромисловому комплексі
 
       { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
            Фонду державного майна України 
        N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
 
 
 
   З метою  забезпечення  реалізації  завдань,  установлених
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженою
Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Положення про план приватизації несільськогосподарських
підприємств і організацій агропромислового комплексу (додається)
( z0667-00 ).
   1.2. Положення    про    порядок     приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу (додається).
   1.3. Положення про порядок приватизації майна радгоспів та
інших державних сільськогосподарських  підприємств,  а  також
заснованих на  їх  базі  орендних  підприємств  (додається)
( z0668-00 ).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   2.1. Положення    про    порядок     приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, затверджене наказом Фонду державного майна України від
9 серпня 1996 року N 903 ( z0494-96 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 3 вересня 1996 року за N 494/1519 (зі
змінами та доповненнями).
   2.2. Положення   про   типовий   план   приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, затверджене наказом Фонду державного майна України від
9 серпня 1996 року N 903 ( z0495-96 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 3 вересня 1996 року за N 495/1520 (зі
змінами та доповненнями).
   2.3. Положення про порядок приватизації майна радгоспів та
інших  державних  сільськогосподарських  підприємств, а також
заснованих на їх базі орендних підприємств, затверджене наказом
Фонду державного майна України від 9 серпня 1996 року N 903
( z0496-96 ) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3
вересня 1996 року за N 496/1521 (зі змінами та доповненнями).
 
   3. Директору   Департаменту   реформування  підприємств
агропромислового комплексу Чорноіванову В.В. забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. Після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у
"Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                   Затверджено
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   17.08.2000 N 1718
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 вересня 2000 р.
                   за N 666/4887
 
              Положення
    про порядок приватизації  несільськогосподарських
    підприємств і організацій агропромислового комплексу
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
   1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
особливості приватизації майна в  агропромисловому  комплексі"
( 290/96-ВР ) і визначає порядок приватизації майна переробних,
агросервісних, будівельних  та  інших  несільськогосподарських
підприємств  і  організацій  агропромислового  комплексу,  що
перебувають у загальнодержавній, республіканській  (Автономної
Республіки Крим) та комунальній власності.
   2. Приватизації відповідно до цього Положення підлягають
підприємства   харчової  промисловості,  які  переробляють
сільськогосподарську       сировину,      підприємства
борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також
сервісні,   будівельні,   фірмові   торговельні,   інші
несільськогосподарські    підприємства    й   організації
агропромислового  комплексу,  які виконують роботи і надають
послуги  сільськогосподарським  товаровиробникам  (надалі  -
підприємства).
   3. Приватизація підприємств незалежно від їх  балансової
вартості (яка повинна бути не меншою від необхідної для створення
статутного фонду акціонерного товариства згідно з законодавством
України) здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні
товариства.
   4. Якщо вартість майна підприємства недостатня для створення
акціонерного товариства, то його майно може бути запропоновано для
викупу господарському товариству, створеному працівниками цього
підприємства та прирівняними до них особами.
 
   Розділ 2. Перетворення підприємств, що приватизуються,
         у відкриті акціонерні товариства
 
   1. Проект плану приватизації підприємства розробляється у
порядку,  визначеному  Положенням  про  план  приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу ( z0667-00 ), затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 17.08.2000 N 1718.
   2. На виконання затвердженого плану приватизації державний
орган приватизації приймає рішення одноособово або разом з іншими
засновниками про створення на базі майна підприємства,  яке
приватизується, відкритого акціонерного товариства відповідно до
Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних
підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті
акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 1996 року N 1099 ( 1099-96-п ).
   3. При перетворенні підприємства, яке приватизується,  у
відкрите акціонерне товариство, згідно з планом приватизації, може
проводитися його реструктуризація відповідно до положення про
порядок проведення реструктуризації підприємств, що затверджується
Фондом державного майна України.
   4. При проведенні робіт з реструктуризації підприємства, яке
приватизується, повинна зберігатися профільність, технологічна
єдність виробництв та цілісність майнових комплексів і технологій.
 
        Розділ 3. Порядок розміщення акцій
 
   1. Орган приватизації на підставі плану розміщення акцій,
наведеного у затвердженому плані приватизації, приймає рішення про
пільгове розміщення акцій, а саме:
   пільгове розміщення акцій  працівникам  підприємства,  що
приватизується, та прирівняним до них особам;
   пільгове розміщення   акцій   працівникам   недержавних
сільськогосподарських підприємств, зазначених в плані розміщення
акцій плану приватизації, та прирівняним до них особам (надалі -
працівники сільськогосподарських підприємств);
   безоплатна передача акцій недержавним сільськогосподарським
підприємствам;
   пільговий продаж акцій за їх номінальною вартістю недержавним
сільськогосподарським підприємствам у межах установлених квот.
   2. Про прийняте рішення щодо пільгового розміщення акцій
орган приватизації у 7-денний термін надсилає в письмовій формі
інформацію про розміщення акцій відкритого акціонерного товариства
(додаток  1)  відповідному органу управління агропромислового
комплексу, сільськогосподарським підприємствам, які згідно  з
планом розміщення акцій мають право на пільгове придбання акцій,
районним (міськім) державним адміністраціям за місцезнаходженням
цих сільськогосподарських підприємств, а також підприємству, що
приватизується.
   3. Для  проведення  пільгового  розміщення  акцій  орган
приватизації створює комісію з продажу акцій (надалі - комісія)
відповідно до Порядку проведення  пільгового  продажу  акцій
відкритих  акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 03.07.2000 N 1368 ( z0428-00 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за
N 428/4649 (надалі - Порядок проведення пільгового продажу акцій
ВАТ).
   4. Пільговий продаж акцій працівникам  підприємства,  що
приватизується,  працівникам сільськогосподарських підприємств,
зазначених у плані приватизації, та прирівняним до них особам
здійснюється згідно з Порядком проведення пільгового продажу акцій
ВАТ ( z0428-00 ).
   5. Орган приватизації при укладанні договору-доручення з
головою правління акціонерного товариства, відповідно до пункту
2.11 Порядку проведення пільгового продажу акцій ВАТ ( z0428-00 ),
доручає йому здійснювати всі дії при пільговому продажу акцій
працівникам  сільськогосподарських  підприємств,  які  голова
правління виконує при проведенні  пільгового  продажу  акцій
працівникам підприємства, що приватизується, та прирівняним до них
особам.
   Голова правління забезпечує належне виконання всіх робіт,
визначених пунктами 2.12, 2.23, 2.24, 2.26 та 2.27 Порядку
проведення пільгового  продажу  акцій ВАТ ( z0428-00 ), при
пільговому  продажу  акцій  працівникам  сільськогосподарських
підприємств.
   6. Працівники сільськогосподарських підприємств реалізують
своє право на пільгове придбання акцій протягом трьох місяців з
початку пільгового продажу.
   7. Працівники сільськогосподарських підприємств подають заяви
та здійснюють оплату за придбані акції відповідно до розділу 2
Порядку проведення пільгового продажу акцій ВАТ ( z0428-00 ).
   8. Задоволення заяв на придбання акцій здійснюється в межах
визначених квот для працівників кожного сільськогосподарського
підприємства.
   Якщо працівниками  сільськогосподарських  підприємств було
заявлено більше акцій, ніж для них передбачено за відповідною
квотою, то залишаються незадоволеними ті заяви, що надійшли
останніми.
   9. Комісія  протягом  двох  тижнів  після  закінчення
встановленого терміну пільгового  продажу  акцій  працівникам
сільськогосподарських підприємств:
   аналізує заяви,   що   надійшли   від   працівників
сільськогосподарських підприємств, на відповідність їх вимогам
чинного законодавства. У разі виявлення розбіжностей комісія
інформує про це відповідних громадян та вживає заходів для
усунення виявлених розбіжностей;
   аналізує кількість    проданих   акцій   працівникам
сільськогосподарських підприємств у межах квот, установлених для
цих підприємств;
   оформляє та підписує протокол засідання комісії з продажу
акцій відкритого акціонерного товариства про підсумки (поточні
підсумки)  пільгового   продажу   акцій   щодо   кожного
сільськогосподарського  підприємства,  зазначеного  в  плані
розміщення акцій, окремо (додаток 2). У протоколі зазначається
квота сільськогосподарського підприємства на пільговий продаж
акцій та загальна кількість реалізованих акцій;
   готує проекти  документів  з  безоплатної передачі акцій
недержавним сільськогосподарським підприємствам, зазначеним  у
плані  приватизації (договорів безоплатної передачі та актів
приймання-передання акцій сільськогосподарським підприємствам);
   передає у трьох примірниках підписаний протокол засідання
комісії про підсумки пільгового продажу акцій на затвердження до
відповідного органу приватизації, а також у трьох примірниках
проекти відповідних документів з безоплатної передачі  акцій
недержавним сільськогосподарським підприємствам.
   10. Орган приватизації в 5-денний термін затверджує протокол
засідання комісії про підсумки пільгового продажу акцій. Один
примірник затвердженого протоколу орган приватизації передає до
акціонерного товариства, а два інших примірники залишає в себе.
   11. Комісія  з  продажу  акцій  відкритого  акціонерного
товариства інформує недержавні сільськогосподарські підприємства,
зазначені в плані приватизації, в 5-денний термін:
   - після затвердження органом приватизації протоколу засідання
комісії з питання продажу акцій працівникам підприємства, що
приватизується, та прирівняним до них особам - про їх право на
придбання акцій за їх номінальною вартістю, які  залишились
невикупленими працівниками підприємства, що приватизується, та
прирівняними до них особами, в межах кількості акцій, виділених у
плані приватизації для зазначеного виду продажу;
   - після затвердження органом приватизації протоколу засідання
комісії з питання продажу акцій працівникам сільськогосподарських
підприємств - про їх право на безоплатне одержання акцій, які за
результатами   їх   пільгового   продажу   працівникам
сільськогосподарських підприємств залишились нереалізованими в
межах виділених квот.
   12. Безоплатна    передача    акцій    недержавним
сільськогосподарським підприємствам здійснюється протягом одного
місяця з моменту направлення їм повідомлення шляхом укладення
органом приватизації з зазначеними підприємствами договорів про
безоплатну передачу акцій за формою, що додається (додаток 4).
   13. Пільговий  продаж  акцій за їх номінальною вартістю
недержавним  сільськогосподарським  підприємствам  здійснюється
протягом одного місяця з моменту направлення їм повідомлення
шляхом укладення органом приватизації з зазначеними підприємствами
договорів купівлі-продажу акцій за формою, що додається (додаток
5).
   У разі  відмови окремих недержавних сільськогосподарських
підприємств від викупу акцій на пільгових умовах, зазначені акції
пропонуються   комісією  для  викупу  іншим  недержавним
сільськогосподарським  підприємствам,  зазначеним  у  плані
приватизації.
   14. Результати  безоплатної  передачі  акцій  недержавним
сільськогосподарським підприємствам оформлюються комісією окремим
протоколом (додаток 3).
   15. На підставі укладених договорів про безоплатну передачу
акцій, договорів купівлі-продажу акцій орган приватизації видає
розпорядження реєстроутримувачу щодо внесення змін до реєстру
власників  іменних  цінних  паперів  відкритого  акціонерного
товариства.
{ Пункт 15 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна
України N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
   16. Термін продажу акцій на пільгових умовах не повинен
перевищувати 12 місяців.
   Не викуплені на пільгових умовах протягом зазначеного терміну
акції в межах квот, установлених в плані приватизації, підлягають
відкритому продажу на загальних підставах.
   17.  Відкритий  продаж  акцій  здійснюється  способами,
визначеними планом приватизації, відповідно до чинної Державної
програми приватизації, затвердженої Законом України ( 1723-14 ) та
інших нормативно-правових актів.
{ Пункт 17 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна
України N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
 
   Розділ 4. Викуп майна підприємства, що приватизується
 
   1. Викуп майна підприємств у випадку, зазначеному в пункті 4
розділу 1 цього Положення, а також з інших обставин, визначених
чинним  законодавством,  здійснюється  в порядку, визначеному
розділом 3 Положення про порядок визначення та застосування
способів  приватизації  щодо  об'єктів  малої  приватизації,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.98
N 1511 ( z0558-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.09.98 за N 558/2998 (зі змінами та доповненнями).
   2. Працівники підприємства та прирівняні до них особи для
участі у викупі майна підприємства, що приватизується, створюють
господарське  товариство  в  порядку,  визначеному  чинним
законодавством.
{ Пункт 2 розділу 4 в редакції Наказу Фонду державного майна
України N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
   3. Договір  купівлі-продажу  майна  підприємства,  що
викуповується, укладається сторонами згідно з примірним договором,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 22.08.2005
N 2411 ( z1045-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
14.09.2005 за N 1045/11325.
{ Пункт 3 розділу 4 в редакції Наказу Фонду державного майна
України N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
 
 Заступник директора
 Департаменту реформування
 підприємств АПК                    В.Коренчук
 
                    Додаток 1
                    до Положення про порядок
                    приватизації
                    несільськогосподарських
                    підприємств і організацій
                    агропромислового комплексу
 
              Інформація
   про розміщення акцій відкритого акціонерного товариства
   _______________________________________________________
            (назва товариства)
        створеного в процесі приватизації
 
   1. Дані про емітента (акціонерне товариство, що випускає
акції)
   -------------------
   -------------------
    (код за ЄДРПОУ)
 
__________________________________________________________________
         (повна назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
   -----------
   -----------
  (поштовий індекс)
__________________________________________________________________
          (місцезнаходження емітента)
 
   Орган приватизації пропонує до розміщення ___________________
                          (вид акцій)
акції в кількості _________________ шт.
 
   Номінальна вартість однієї акції ____________ грн.
   Статутний фонд акціонерного товариства _________________ грн.
 
   Характеристика державного  підприємства,  на  базі  якого
створено акціонерне товариство:
   середньооблікова чисельність працівників _______________ чол.
   балансовий прибуток за останній рік ____________________ грн.
   дебіторська заборгованість за останній рік _____________ грн.
   кредиторська заборгованість за останній рік ____________ грн.
   обсяг виробленої продукції _____________________________ грн.
   площа земельної ділянки підприємства __________________ м кв.
   номенклатура продукції ______________________________________
              (найменування основних видів продукції)
 
   2. Акції пропонується одержати:
-----------------------------------------------------------------
| N |   Назва     | Продаж акцій  |Безоплатна     |
|з/п | сільськогосподар- |працівникам с/г |передача акцій   |
|  |ського підприємства |  п/п та   |сільськогосподар-  |
|  |          |прирівняним до |ському підприємству |
|  |          |них особам за  |          |
|  |          |власні кошти  |          |
|----+--------------------+----------------+--------------------|
| 1 |     2     |    3    |     4     |
-----------------------------------------------------------------
 
   3. Заяви  на  придбання  акцій  за встановленою органом
приватизації  формою  від  працівників  сільськогосподарських
підприємств та прирівняних до них осіб приймаються до "___"
_______________ 200_ р.
   Заяви на безоплатне одержання акцій за встановленою органом
приватизації  формою  від  сільськогосподарських  підприємств
приймаються  з  "___"  _______________  200_  р.  до  "___"
_______________ 200_ р. за умови повного завершення розміщення
акцій серед їх працівників та прирівняних до них осіб до "___"
_______________ 200_ р. в межах установлених для цих працівників
квот.
   Радгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства
безоплатно одержують акції після завершення їх приватизації.
 
   4. Заяви на придбання акцій надсилати на адресу:
__________________________________________________________________
    (місцезнаходження комісії з продажу акцій емітента)
   -----------
   -----------
 (поштовий індекс)
__________________________________________________________________
    (адреса - місцезнаходження комісії з продажу акцій)
 
   5. Розрахунки за придбані акції здійснюються на рахунках
банку одержувача з реквізитами:
_________________________________________ - в національній валюті;
      (балансові рахунки)
 
 Голова правління
 акціонерного товариства __________________
 
 Головний бухгалтер
 акціонерного товариства __________________
 
 Заступник директора
 Департаменту реформування
 підприємств АПК                    В.Коренчук
 
                    Додаток 2
                    до Положення про порядок
                    приватизації
                    несільськогосподарських
                    підприємств і організацій
                    агропромислового комплексу
 
               Протокол
        засідання комісії з продажу акцій
        відкритого акціонерного товариства
  ___________________________________________________________
         (назва акціонерного товариства)
 
   про результати продажу акцій на пільгових умовах працівникам
_____________________________________ та прирівняним до них особам
(назва сільськогосподарського підприємства)
 
"___" _______________ 200_ р.           м. ___________
 
 Присутні:
   Голова комісії:       ________________________________
   Члени комісії:        ________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________
 
             Порядок денний:
 
   Затвердження результатів пільгового продажу акцій працівникам
__________________________________________________________________
      (назва сільськогосподарського підприємства)
 
та прирівняним до них особам відповідно до плану приватизації,
затвердженого наказом ____________________________________________
               (назва органу приватизації)
 
від "___" _______________ 200_ р. N ____.
 
   Продаж акцій розпочався "___" _______________ 200_ р. і
проводився до "___" _______________ 200_ р. згідно з Положенням
про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і
організацій агропромислового комплексу, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 17.08.2000 N 1718.
------------------------------------------------------------------
| N |Усього  |Номі- |Кількість|Кіль- |Оплачено|Перерахо- |Зали- |
|з/п|запропон-|нальна|запропо- |кість | акцій |вано до  |шилося|
|  |новано до|вар- |нованих, |акцій,|    |Позабюд- |акцій |
|  |продажу |тість |акцій,  |заяв- |    |жетного  |   |
|  |акцій  |акцій,|шт.   |лених |    |фонду   |   |
|  |     |грн. |     |покуп-|--------|приватиза-|   |
|  |     |   |     |цями, |шт.|грн.|ції, грн. |   |
|  |     |   |     |шт.  |  |  |     |   |
|---+---------+------+---------+------+---+----+----------+------|
| 1 |  2  | 3  |  4  |  5 | 6 | 7 |  8   | 9  |
------------------------------------------------------------------
 
   Постановили:
 
   1. Затвердити результати пільгового продажу акцій працівникам
____________________________________ та прирівняним до них особам.
(назва сільськогосподарського підприємства)
   2. Залишок акцій, які не були придбані під час пільгового
продажу працівниками та прирівняними до них особами ______________
_________________________________________________________________,
      (назва сільськогосподарського підприємства)
 
у кількості _________ (____________) підлягає безоплатній передачі
      (цифрами)  (літерами)
 
цьому підприємству (господарству).
 
 Голова ____________________________________________
 
 Секретар __________________________________________
 
 Заступник директора
 Департаменту реформування
 підприємств АПК                    В.Коренчук
 
                    Додаток 3
                    до Положення про порядок
                    приватизації
                    несільськогосподарських
                    підприємств і організацій
                    агропромислового комплексу
 
               Протокол
        засідання комісії з продажу акцій
        відкритого акціонерного товариства
   ________________________________________________________
         (назва акціонерного товариства)
      про результати безоплатної передачі акцій
     недержавним сільськогосподарським підприємствам
 
"___" _______________ 200_ р.          м. _______________
 
 Присутні:
   Голова комісії:       ________________________________
   Члени комісії:        ________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________
 
             Порядок денний:
 
   Затвердження результатів  безоплатної  передачі   акцій
недержавним  сільськогосподарським підприємствам відповідно до
плану приватизації, затвердженого наказом
_________________________________________________________________,
          (назва органу приватизації)
 
від "___" _______________ 200_ р. N _____.
   Продаж акцій розпочався "___" _______________ 200_ р. і
проводився до "___" _______________ 200_ р. згідно з Положенням
про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і
організацій агропромислового комплексу, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 17.08.2000 N 1718.
------------------------------------------------------------------
| N |Назви недержавних|Кількість |Номінальна |Загальна |Примітка |
|з/п|с/г підприємств |акцій, шт.|вартість  |вартість,|     |
|  |         |     |акцій, грн.|  грн. |     |
|---+-----------------+----------+-----------+---------+---------|
| 1 |    2     |   3  |   4   |  5  |  6  |
|---+-----------------+----------+-----------+---------+---------|
|1 |         |     |      |     |     |
|---+-----------------+----------+-----------+---------+---------|
|2 |         |     |      |     |     |
|---+-----------------+----------+-----------+---------+---------|
|3 |         |     |      |     |     |
|---+-----------------+----------+-----------+---------+---------|
|...|         |     |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Постановили:
 
   1. Затвердити  результати  безоплатної  передачі  акцій
недержавним сільськогосподарським товаровиробникам.
   2. Акції, які не були безоплатно  передані  недержавним
сільськогосподарським  підприємствам  у  встановлені  планом
приватизації терміни, продати на загальних підставах.
 
 Голова        ____________________________________________
 
 Секретар       ____________________________________________
 
 Заступник директора
 Департаменту реформування
 підприємств АПК                    В.Коренчук
 
                    Додаток 4
                    до Положення про порядок
                    приватизації
                    несільськогосподарських
                    підприємств і організацій
                    агропромислового комплексу
 
            Примірний договір
         про безоплатну передачу акцій
 
 _________________________________________________________________
         (назва акціонерного товариства)
 _________________________________________________________________
   (місце укладення, число, місяць, рік - літерами)
 _________________________________________________________________
   (назва та місцезнаходження органу приватизації)
 
   в особі ____________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   що діє на підставі _________________________________________,
                 (назва документа)
 
   надалі - орган приватизації, та ____________________________,
                    (назва підприємства)
 
   яке зареєстроване __________________________________________,
         (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
 
   в особі ____________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   що діє на підставі _________________________________________,
                  (назва документа)
 
надалі - Підприємство (надалі - сторони), уклали цей договір про
нижчевикладене:
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Орган приватизації зобов'язується передати Підприємству,
а  Підприємство  зобов'язується  прийняти  акції  відкритого
акціонерного товариства _________________________________________,
             (повна назва акціонерного товариства)
 
   яке знаходиться за адресою _________________________________,
   на підставі плану приватизації _____________________________,
                   (повна назва підприємства)
 
   затвердженого наказом ______________________________________,
                 (назва органу приватизації)
 
від "___" _______________ 200_ р. N _____ та сплатити податок на
додану вартість у порядку і на умовах, передбачених чинним
законодавством.
 
   1.2. Вид акцій _____________________________________________.
   1.3. Кількість та вартість акцій, що передаються ____________
_________________________________________________________________.
   1.4. Номінальна вартість однієї акції _______ грн.
   1.5. Податок на додану вартість на безоплатну передачу акцій
відповідно до п. 6.1 ст. 6 Закону України "Про податок на додану
 
вартість" становить _________________________ (___) гривень.
          (сума цифрами і літерами)
 
         2. Передача об'єкта приватизації
 
   Передача акцій здійснюється органом приватизації Підприємству
за актом приймання-передання.
 
          3. Права та обов'язки сторін
 
   3.1. Кожна сторона зобов'язується  виконувати  обов'язки,
покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у
виконанні її обов'язків.
   3.2. Сторони  несуть  матеріальну  відповідальність  за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
   3.3. Сторона,  яка порушила зобов'язання цього Договору,
повинна усунути ці порушення.
 
          4. Обов'язки підприємства
 
   Підприємство  зобов'язане відповідно до п. 7.3.1 Закону
України "Про податок на додану вартість" сплатити податок на
додану  вартість у розмірі, зазначеному у пункті 1.5 цього
Договору.
 
         5. Обов'язки органу приватизації
 
   Орган приватизації зобов'язаний:
   5.1. Передати Підприємству об'єкт приватизації.
   5.2. У разі потреби сприяти Підприємству в переоформленні
документів на право користування земельною ділянкою.
 
              6. Арбітраж
 
   Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або
у  зв'язку  з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом
переговорів.
   Якщо сторони протягом 20 днів не досягли домовленості, то
спірне питання передається на розгляд судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.
 
      7. Зміни умов договору та його розірвання
 
   7.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можлива тільки за згодою сторін.
   7.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
в письмовій формі.
   7.3. Орган  приватизації  має  право,  у разі порушення
Підприємством  умов  цього  Договору,  розірвати  Договір  у
встановленому чинним законодавством порядку.
   Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу.
 
           Місцезнаходження сторін:
 
     Орган приватизації:       Підприємство:
 
  _____________________________ ______________________________
  _____________________________ ______________________________
  _____________________________ ______________________________
  _____________________________ ______________________________
 
               Підписи:
 
    від органу приватизації:     від Підприємства:
 
  ____________________________  ____________________________
 
{  Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
 
 
 Заступник директора
 Департаменту реформування
 підприємств АПК                    В.Коренчук
 
                    Додаток 5
                    до Положення про порядок
                    приватизації
                    несільськогосподарських
                    підприємств і організацій
                    агропромислового комплексу
 
            Примірний договір
           купівлі-продажу акцій
 
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, акції якого продаються)
__________________________________________________________________
          (місце укладення Договору)
__________________________________________________________________
   (число, місяць, рік - літерами)
__________________________________________________________________
     (назва та місцезнаходження органу приватизації)
 
   в особі ____________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   що діє на підставі _________________________________________,
                 (назва документа)
 
   надалі - Продавець, та ______________________________________
                 (назва підприємства)
 
   в особі ____________________________________________________,
           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   що діє на підставі _________________________________________,
                  (назва документа)
 
   надалі - Покупець (надалі - сторони), уклали цей Договір про
викладене нижче:
 
            1. Предмет Договору
 
   1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю
акції (надалі - об'єкт приватизації) відкритого акціонерного
товариства ______________________________________________________,
       (повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ)
 
що знаходиться за адресою: _______________________________________
(надалі - Товариство), на підставі плану приватизації
_________________________________________________________________,
          (повна назва підприємства)
 
затвердженого наказом ____________________________________________
              (повна назва органу приватизації)
 
   від "___" _______________ 200_ р. N _____, а  Покупець
зобов'язується прийняти акції Товариства та оплатити їх вартість у
порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
 
   1.2. Вид акцій: прості іменні.
   1.3. Кількість акцій: _______ (_________________________) шт.
               (кількість цифрами і літерами)
 
   1.4. Ціна об'єкта приватизації, що  продається  за  цим
Договором, становить _____________ (_____________________________)
                    (сума цифрами і літерами)
гривень.
   1.5. Номінальна  вартість  однієї  акції  ___________
(___________________________) гривень.
 (сума цифрами і літерами)
 
    2. Передача об'єкта приватизації та право власності
 
   2.1. Передача Об'єкта приватизації здійснюється Продавцем
Покупцеві в десятиденний термін з дня повної сплати вартості
придбаного  об'єкта  приватизації  шляхом  підписання  акта
приймання-передачі.
   Акт приймання-передачі є невід'ємною частиною цього Договору.
   2.2. Право власності на об'єкт приватизації переходить до
Покупця з моменту сплати повної його вартості.
 
   3. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт приватизації
 
   3.1. Покупець   зобов'язаний   внести   ______________
(____________________________) гривень за  придбаний   об'єкт
 (сума цифрами та літерами)
 
приватизації протягом _____________ (____________________________)
            (термін сплати за об'єкт приватизації)
 
з моменту підписання цього Договору.
   Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі цього
Договору.
   3.2. Розрахунки за об'єкт приватизації згідно з цим Договором
здійснюються за грошові кошти Покупця в сумі ___________________
(______________________________) гривень,  які  перераховуються
   (сума цифрами та літерами)
 
відповідно до платіжного доручення з рахунка Покупця
__________________________________________________________________
  (номер розрахункового рахунку та найменування банківської
              установи)
 
на рахунок Продавця _____________________________________________.
  (номер розрахункового рахунку та найменування банківської
              установи)
 
          4. Права та обов'язки сторін
 
   4.1. Кожна сторона зобов'язується  виконувати  обов'язки,
покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у
виконанні її обов'язків.
   4.2. Сторони  несуть  матеріальну  відповідальність  за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
   4.3. Сторона,  яка порушила зобов'язання цього Договору,
повинна усунути ці порушення.
 
            5. Обов'язки Покупця
 
   5.1. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному
обсязі ціну продажу об'єкта приватизації.
   5.2. В установлені цим Договором терміни прийняти об'єкт
приватизації.
   5.3. Надавати Продавцю необхідні відомості, документи тощо
про виконання умов цього Договору.
 
           6. Обов'язки Продавця
 
   6.1. Передати  Покупцю об'єкт приватизації відповідно до
установлених у Договорі термінів.
   6.2. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за
об'єкт приватизації.
 
          7. Відповідальність Покупця
 
   7.1. У разі порушення термінів оплати за об'єкт приватизації,
визначених у п. 3.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню
в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожний день
прострочення.
   7.2. Продавець має право у порядку, встановленому чинним
законодавством України, розірвати Договір, якщо:
   7.2.1. Протягом 60 днів із моменту завершення згідно з п. 3.1
цього Договору терміну платежу та після одержання письмового
повідомлення Покупець не внесе цього платежу.
   7.2.2. Покупець  відмовиться  прийняти  придбаний  об'єкт
приватизації.
   7.3. У такому випадку Покупець повертає Продавцю об'єкт
приватизації,  що  був  переданий  йому  згідно  з  актом
приймання-передання майна.
 
            8. Додаткові умови
 
   8.1. Усі  спори, що виникають при виконанні умов цього
Договору або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються
шляхом переговорів.
   8.2. Якщо сторони протягом 20 днів не досягнули домовленості,
то  спір передається на розгляд судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.
   8.3. Усі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та
виконанням його умов, несе Покупець.
 
      9. Зміни умов Договору та його розірвання
 
   9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою сторін.
   9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
у письмовій формі.
   Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу. Один примірник Договору зберігається у справах
_________________________________________________________________,
           (назва органу нотаріату)
 
а інші видаються сторонам.
 
           Місцезнаходження сторін:
 
       Продавець:           Покупець:
  _____________________________ _____________________________
  _____________________________ _____________________________
  _____________________________ _____________________________
  _____________________________ _____________________________
 
               Підписи:
 
       Продавець           Покупець
  ____________________________ ____________________________
 
{  Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 1153 ( z0966-06 ) від 24.07.2006 }
 
 Заступник директора
 Департаменту реформування
 підприємств АПК                    В.Коренчук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner