Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 32 від 05.02.2009

Про внесення змін та доповнень до організаційно-розпорядчих документів Головдержслужби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 109 від 15.08.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 2000 р.
                   за N 601/4822
 
 
       Про затвердження Положення про перелік
       та  вимоги  щодо  форми та змісту
       документів, що надаються експлуатуючою
       організацією для отримання ліцензій на
       здійснення діяльності на конкретному
       етапі  життєвого циклу сховища для
        захоронення радіоактивних відходів
 
 
   Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та з метою
вдосконалення нормативної бази України щодо регулювання безпеки
поводження з радіоактивними відходами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про перелік та вимоги щодо форми та
змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для
отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі
життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, що
додається.
 
   2. Начальнику Управління регулювання безпеки поводження з
радіоактивними відходами Департаменту ядерного регулювання Бикову
В.О. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України наказу "Про затвердження Положення про перелік та
вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою
організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на
конкретному  етапі  життєвого  циклу сховища для захоронення
радіоактивних відходів".
 
   3. Директору Державного науково-технічного центру ядерної та
радіаційної безпеки Васильченку В.М. у п'ятиденний термін після
державної  реєстрації наказу "Про затвердження Положення про
перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються
експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення
діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для
захоронення радіоактивних відходів" забезпечити тиражування цього
нормативного акта.
 
   4. Начальнику Управління регулювання безпеки поводження з
радіоактивними відходами  Департаменту  ядерного  регулювання
Бикову В.О. у десятиденний термін після державної реєстрації
наказу "Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо
форми  та  змісту  документів,  що  надаються  експлуатуючою
організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на
конкретному  етапі  життєвого  циклу сховища для захоронення
радіоактивних відходів" забезпечити розсилку цього нормативного
акта відповідно до реєстру розсилки.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра -  начальника  Департаменту  ядерного  регулювання
Смишляєва О.Є.
 
 Міністр                         І.О.Заєць
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів України
                   15.08.2000 N 109
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 2000 р.
                   за N 601/4822
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про перелік та вимоги щодо форми та змісту
      документів, що надаються  експлуатуючою
      організацією для отримання ліцензій на
      здійснення діяльності на конкретному етапі
      життєвого циклу сховища для захоронення
           радіоактивних відходів
 
   1. Це Положення визначає перелік та вимоги щодо форми та
змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для
отримання ліцензій на здійснення діяльності при проектуванні,
будівництві, експлуатації і закритті сховища для захоронення
радіоактивних відходів (далі - сховища), відповідно до порядку
видачі ліцензій експлуатуючим організаціям, визначеному у статті
12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії" ( 1370-14 ) (далі - Закон).
   2. Для  отримання  ліцензії  на  здійснення  діяльності,
пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу сховища (далі -
етап) експлуатуюча організація подає  до  органу  державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки заяву встановленої
форми (додаток 1).
   3. До  заяви  на  першому етапі додаються засвідчені в
установленому порядку копії документів (для наступних етапів
подаються тільки зміни до цих документів) згідно з переліком:
   - довідка про включення експлуатуючої організації до Єдиного
державного реєстру   підприємств  та  організацій  України
( 118-96-п );
   - нормативний акт (наказ, постанова) центрального органу
виконавчої  влади  про  призначення  заявника  експлуатуючою
організацією сховища;
   - положення  про  експлуатуючу  організацію,  затверджене
центральним органом виконавчої влади у встановленому порядку.
   4. Якщо експлуатуюча організація для здійснення діяльності,
пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу сховища, залучає
підрядні організації, то вона подає довідку встановленої форми про
підрядні організації (додаток 2).
   5. Для одержання ліцензії на здійснення діяльності на кожному
етапі життєвого циклу сховища (крім документів, зазначених у
пунктах 2, 3, 4) експлуатуюча організація подає документи, що
засвідчують рівень безпеки сховища, перелік та вимоги до яких
наведені нижче.
   5.1. На етапі проектування:
   - Звіт  про  аналіз  безпеки  сховища  для  захоронення
радіоактивних відходів на етапі проектування згідно з вимогами,
встановленими  органом  державного  регулювання з ядерної та
радіаційної безпеки;
   - Керівництво з якості при виконанні діяльності на етапі
проектування сховища, яке розроблено згідно з Вимогами до програми
забезпечення  якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних
установок, затвердженими наказом Мінекобезпеки від 11.03.99 N 53
( z0294-99 ) та зареєстрованими в Мін'юсті України 07.05.99 за
N 294/3587 (надалі - Вимоги);
   - результати  незалежної  оцінки  керівництва  з  якості
відповідно до розділу 10 Вимог ( z0294-99 );
   - довідка встановленої форми про наявність та кваліфікацію
посадових осіб експлуатуючої організації, які будуть виконувати
діяльність з проектування сховища або виконувати функції замовника
проекту сховища, в залежності  від  того,  як  експлуатуюча
організація буде виконувати діяльність з проектування сховища -
самостійно чи з залученням підрядних організацій (додаток 3).
   5.2. На етапі будівництва:
   - копія рішення Верховної Ради України або Кабінету Міністрів
України (відповідно до їх компетенції) щодо розміщення сховища;
   - копія висновку комплексної державної експертизи проекту
будівництва сховища, здійсненої відповідно до Порядку затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної  державної  експертизи,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1308 ( 1308-98-п );
   - Звіт  про  аналіз  безпеки  сховища  для  захоронення
радіоактивних відходів на етапі будівництва згідно з вимогами,
встановленими  органом  державного  регулювання з ядерної та
радіаційної безпеки;
   - Керівництво з якості при виконанні діяльності на етапі
будівництва сховища,  яке  розроблено  згідно  з  Вимогами
( z0294-99 );
   - результати  незалежної  оцінки  керівництва  з  якості
відповідно до розділу 10 Вимог ( z0294-99 );
   - довідка встановленої форми про наявність та кваліфікацію
посадових осіб експлуатуючої організації, які будуть виконувати
діяльність з будівництва сховища або виконувати функції замовника
будівництва, в залежності від того, як експлуатуюча організація
буде виконувати діяльність з будівництва сховища - самостійно чи з
залученням підрядних організацій (додаток 3).
   5.3. На етапі експлуатації:
   - копія акта державної приймальної комісії про прийняття до
експлуатації сховища відповідно до статті 38 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР );
   - Звіт  про  аналіз  безпеки  сховища  для  захоронення
радіоактивних відходів на етапі експлуатації згідно з вимогами,
встановленими  органом  державного  регулювання  ядерної  та
радіаційної безпеки;
   - Керівництво з якості при виконанні діяльності на етапі
експлуатації сховища,  яке  розроблено  згідно  з  Вимогами
( z0294-99 );
   - результати  незалежної  оцінки  керівництва  з  якості
відповідно до розділу 10 Вимог ( z0294-99 );
   - технологічний регламент експлуатації сховища, якій включає:
опис процедур приймання, реєстрації та контролю відходів, схеми
поводження з радіоактивними відходами на майданчику сховища після
приймання і до захоронення (перелік всіх операцій, пов'язаних з
захороненням відходів - від розміщення відходів у окремі модулі до
закриття  модулів).  Якщо на майданчику сховища здійснюється
переробка радіоактивних відходів,  надається  інформація  про
наявність відповідних установок та детальний опис їх експлуатації;
   - довідка встановленої форми про наявність та кваліфікацію
персоналу експлуатуючої організації,  який  буде  здійснювати
діяльність з експлуатації сховища (додаток 3);
   - план аварійних заходів відповідно до вимог розділу 7
НРБУ-97;
   - копія договору на охорону сховища та всіх об'єктів, що
знаходяться на майданчику сховища і технологічно з ним пов'язані,
від несанкціонованого проникнення  до  сховища,  доступу  до
радіоактивних відходів та їх крадіжки, згідно з Типовим договором,
затвердженим наказом Головного управління Державної служби охорони
при Міністерстві внутрішніх справ України від  04.05.95  N 52
( z0156-95 ) та зареєстрованим в Мін'юсті України від 26.05.95 за
N 156/692;
   - критерії  прийнятності  радіоактивних  відходів,  що
передаються на сховище, які включають інформацію щодо переліку
радіонуклідів та граничних значень концентрацій радіонуклідів,
наявність токсичних та інших небезпечних речовин, потужність дози
випромінювання, рівень поверхневого забруднення, тип упаковок.
Критерії мають бути узгоджені з органом державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки.
   5.4. На етапі закриття:
   - копії  позитивних  висновків  експертизи з ядерної та
радіаційної безпеки, екологічної експертизи та інших експертиз
проекту закриття сховища відповідно до статті 40 Закону України
"Про використання  ядерної  енергії  та  радіаційну  безпеку"
( 39/95-ВР );
   - Звіт  про  аналіз  безпеки  сховища  для  захоронення
радіоактивних відходів на етапі закриття згідно з вимогами,
встановленими  органом  державного  регулювання  ядерної  та
радіаційної безпеки;
   - Керівництво з якості при виконанні діяльності на етапі
закриття сховища, яке розроблено згідно з Вимогами ( z0294-99 );
   - результати  незалежної  оцінки  керівництва  з  якості
відповідно до розділу 10 Вимог ( z0294-99 );
   - довідка встановленої форми про наявність та кваліфікацію
персоналу експлуатуючої організації,  який  буде  здійснювати
діяльність з закриття сховища (додаток 3);
   - план аварійних заходів відповідно до вимог розділу 7
НРБУ-97;
   - копія договору на охорону сховища та всіх об'єктів, що
знаходяться на майданчику сховища і технологічно з ним пов'язані,
від несанкціонованого проникнення  до  сховища,  доступу  до
радіоактивних відходів та їх крадіжки, згідно з Типовим договором,
затвердженим наказом Головного управління Державної служби охорони
при Міністерстві внутрішніх справ України від  04.05.95  N 52
( z0156-95 ) та зареєстрованим в Мін'юсті України від 26.05.95 за
N 156/692;
   - програма моніторингу на післяексплуатаційний період, яка
включає перелік параметрів, що контролюються, згідно з вимогами
ГОСТ 12.1.048-85, контрольні рівні цих параметрів відповідно до
пункту 5.7 НРБУ-97, перелік обладнання та його розміщення, порядок
реєстрації, обліку та зберігання результатів моніторингу;
   - копії актів встановленої форми останньої інвентаризації
радіоактивних відходів сховища (додаток 4).
 
 Начальник Управління регулювання безпеки
 поводження з радіоактивними відходами
 Департаменту ядерного регулювання            В.О.Биков
 
                 Додаток 1
                 до пункту  2  Положення  про
                 перелік та вимоги щодо форми та
                 змісту документів, що надаються
                 експлуатуючою  організацією для
                 отримання ліцензій на здійснення
                 діяльності на конкретному етапі
                 життєвого  циклу  сховища для
                 захоронення радіоактивних
                 відходів
 
               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії
 
 
Заявник _________________________________________________________
     (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
 
(ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________
поточний рахунок N ______________________________________________)
            (найменування кредитної установи)
 
просить видати ліцензію на здійснення такого виду діяльності:
__________________________________________________________________
    (назва конкретного етапу життєвого циклу сховища,
__________________________________________________________________
           найменування сховища)
 
__________________________________________________________________
   (перелік основних об'єктів та будівель, що входять до
__________________________________________________________________
 технологічного циклу з наданням генерального плану майданчика
__________________________________________________________________
              сховища)
__________________________________________________________________
   (місце здійснення діяльності: географічні координати та межи
майданчика розміщення сховища з наданням географічної мапи району
розміщення сховища)
 
   З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами здійснення
діяльності у сфері використання ядерної енергії ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Перелік документів, що додаються:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис заявника ____________
 
 "___"_____________200__ р.
 
 Дата і номер
 реєстрації заяви "___" __________ 200__ р.  N ________
 
__________________________________________________________________
   (посада особи, яка прийняла заяву (підпис, ініціали та
__________________________________________________________________
              прізвище)
 
                 Додаток 2
                 до пункту  4  Положення  про
                 перелік та вимоги щодо форми та
                  змісту документів, що надаються
                 експлуатуючою  організацією для
                 отримання ліцензій на здійснення
                 діяльності на конкретному етапі
                 життєвого  циклу  сховища для
                 захоронення радіоактивних
                 відходів
 
               ДОВІДКА
      про підрядні організації, які експлуатуюча
    організація залучає для здійснення діяльності,
    пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу
               сховища
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Місцезнаходження |Перелік  |Договір,  |Підстава для   |Примітки|
|з/п |підрядної  |підрядної    |видів   |контракт  |здійснення    |    |
|  |організації |організації,   |діяльності,|(коли і на |підрядною     |    |
|  |       |ідентифікаційний |робіт та  |який строк |організацією   |    |
|  |       |код       |операцій  |укладені) |видів діяльності, |    |
|  |       |         |      |      |робіт та операцій |    |
|  |       |         |      |      |(ліцензії,    |    |
|  |       |         |      |      |дозволи тощо)   |    |
|----+-------------+-----------------+-----------+-----------+------------------+--------|
| 1 |   2   |    3    |   4  |   5  |    6     |  7  |
|----+-------------+-----------------+-----------+-----------+------------------+--------|
|  |       |         |      |      |         |    |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 _______________________ ________ _______________________________
 (керівник підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М.П.
 
                 Додаток 3
                 до пунктів 5.1-5.4 Положення про
                 перелік та вимоги щодо форми та
                 змісту документів, що надаються
                 експлуатуючою  організацією для
                 отримання ліцензій на здійснення
                 діяльності на конкретному етапі
                 життєвого  циклу  сховища для
                 захоронення радіоактивних
                 відходів
 
               ДОВІДКА
       про наявність та кваліфікацію посадових
     осіб та персоналу експлуатуючої організації, що
     здійснюють діяльність, пов'язану з конкретним
             етапом сховища
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Посада |П.І.Б.|Освіта     |Стаж роботи  |Коли і де  |Перевірка знань |Примітки|
|з/п |    |   |(учбовий    |у сфері    |підвищував  |норм, правил і |    |
|  |    |   |заклад,    |використання  |кваліфікацію |стандартів з  |    |
|  |    |   |спеціальність) |ядерної енергії|       |радіаційної   |    |
|  |    |   |        |        |       |безпеки (дата  |    |
|  |    |   |        |        |       |перевірки, N  |    |
|  |    |   |        |        |       |протоколу)   |    |
|----+-------+------+---------------+---------------+-------------+----------------+--------|
| 1 |  2 |  3 |    4    |   5    |   6    |   7     |  8  |
|----+-------+------+---------------+---------------+-------------+----------------+--------|
|  |    |   |        |        |       |        |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 _______________________ ________ _______________________________
 (керівник підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М.П.
 
                 Додаток 4
                 до  пункту 5.4 Положення про
                 перелік та вимоги щодо форми та
                 змісту документів, що надаються
                 експлуатуючою  організацією для
                 отримання ліцензій на здійснення
                 діяльності на конкретному етапі
                 життєвого  циклу  сховища для
                 захоронення радіоактивних
                 відходів
 
                    ЗАТВЕРДЖУЮ
                    Керівник підприємства
                    "___" _____________ 200_ р.
 
                АКТ
    про результати інвентаризації радіоактивних відходів
 
   Комісія, призначена наказом по ______________________________
__________________________________________________________________
       (найменування підприємства, установи)
 
   у складі голови _____________________________________________
               (посада, прізвище)
   членів комісії ______________________________________________
               (посада, прізвище)
__________________________________________________________________
 
провела інвентаризацію радіоактивних відходів.
 
   Перевіркою встановлено:
   1. Підставою  для  здійснення  діяльності  з захоронення
радіоактивних відходів є:
__________________________________________________________________
     (ліцензія - ким, коли і на який строк видана)
 
   2. Відповідальний за дотримання норм, правил і стандартів з
ядерної та радіаційної безпеки на підприємстві
__________________________________________________________________
        (посада, прізвище, N і дата наказу)
 
   3. Відповідальний за організацію та ведення радіаційного
контролю на підприємстві
__________________________________________________________________
        (посада, прізвище, N 2а наказу)
 
   4. Відповідальний  за  фізичний  захист  та  збереження
радіоактивних відходів на підприємстві
__________________________________________________________________
        (посада, прізвище, N і дата наказу)
 
   5. Наявність радіоактивних відходів.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |N   |Вид      |Фізичний |Категорія |Кількість|Загальна |Склад  |Активність |Період   |
|сховища|модуля |радіоактивних |стан   |активності|(кг)   |активність|нуклідів|кожного   |напіврозпаду|
|    |    |відходів   |     |     |     |(Бк)   |    |нукліда (Бк)|(рік)    |
|-------+-------+--------------+---------+----------+---------+----------+--------+------------+------------|
|  1  |  2  |    3   |  4  |   5  |  6  |   7  |  8  |   9   |   10   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії ______________________________________________
   Члени комісії _______________________________________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner