Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 61 від 04.02.2009

Про результати спільного засідання колегії Держатомрегулювання та Мінпаливенерго від 22 січня 2009 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1660 від 09.08.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   27 серпня 2000 р.
                   за N 551/4772
 
 
    Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих
    аукціонів  за  грошові  кошти  через  Державну
    акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних
               центрів"
 
 
   Відповідно до підпункту 3 пункту 60 Державної  програми
приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та з метою підвищення
ефективності процесу приватизації державного майна Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення спеціалізованих аукціонів за
грошові кошти через Державну акціонерну компанію "Національна
мережа аукціонних центрів" (надалі - Порядок), що додається.
 
   2. Директору  департаменту   систем   продажу   акцій
В.Красовському:
   2.1. У п'ятиденний термін з дня прийняття цього наказу
забезпечити подання Порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
   2.2. У десятиденний термін з дня державної реєстрації наказу
в Міністерстві юстиції України забезпечити опублікування Порядку в
Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                      Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      09.08.2000 N 1660
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 2000 р.
                   за N 551/4772
 
      Порядок проведення спеціалізованих аукціонів
      за грошові кошти через Державну акціонерну
      компанію "Національна  мережа  аукціонних
               центрів"
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок проведення спеціалізованих аукціонів за грошові
кошти через Державну акціонерну компанію "Національна мережа
аукціонних центрів" (надалі - Порядок) розроблено на виконання
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої
Законом України   "Про   Державну  програму  приватизації"
( 1723-14 ), Закону України "Про Національну депозитарну систему
та особливості  електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ).
   1.2. Порядок визначає особливості організації та проведення
спеціалізованих  аукціонів  за  грошові кошти через Державну
акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", умови
участі заявників у таких аукціонах, порядок приймання заяв про
придбання акцій та підбиття підсумків цих аукціонів, взаємодію
державних органів приватизації та Державної акціонерної компанії
"Національна мережа аукціонних центрів" (надалі - ДАК "НМАЦ").
   1.3. Спеціалізований аукціон за грошові кошти (надалі -
аукціон) - це конкурентний спосіб продажу за грошові кошти через
ДАК "НМАЦ" акцій відкритих акціонерних товариств (надалі - ВАТ),
створених у процесі приватизації на базі підприємств групи "В",
громадянам та фінансовим посередникам, під час якого всі переможці
отримують акції за ціною, яка  розраховується  на  підставі
співвідношення попиту і пропозиції та відповідно до порядку
розрахунку аукціонної ціни акцій та ціни  допродажу  акцій,
наведеного в додатку 3 до цього Порядку.
   1.4. Аукціон проводиться органами приватизації спільно з ДАК
"НМАЦ" в кілька етапів у такій послідовності:
   підготовка пакетів акцій ВАТ до продажу на аукціоні при
документарній та бездокументарній формі випуску акцій;
   опублікування інформаційного повідомлення  про  проведення
аукціону;
   подання заяв фізичними та фінансовими посередниками  про
участь в аукціоні;
   обробка заяв та перевірка надходження коштів, заявлених для
участі в аукціоні;
   підбиття та затвердження підсумків аукціону;
   опублікування підсумків аукціону;
   проведення розрахунків з позабюджетним фондом приватизації за
продані  на аукціоні пакети акцій та підготовка відповідної
звітності;
   видача витягів з протоколу аукціонної комісії про підсумки
аукціону;
   видача переліків фізичних та юридичних осіб, які придбали
акції бездокументарної форми випуску або знерухомлені в паперовому
вигляді та у формі DBF-файлів на дискетах або засобами електронної
пошти.
 
           2. Підготовка аукціону
 
   2.1. Рішення про продаж акцій ВАТ на аукціоні  приймає
відповідний орган приватизації.
   2.2. До продажу на аукціоні пропонуються пакети акцій  ВАТ
відповідно до затвердженого плану розміщення акцій.
   На поточний аукціон може бути запропоновано до продажу тільки
один пакет акцій окремого ВАТ.
   2.3. Орган приватизації не пізніше ніж за два тижні до
опублікування інформаційного повідомлення про проведення аукціону:
   складає інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій ВАТ
на аукціоні, яке підписується керівником та скріплюється печаткою
відповідного органу приватизації;
   передає до Фонду державного майна України (надалі - ФДМУ) для
опублікування інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій
ВАТ на аукціоні, копії інформації про випуск акцій та свідоцтва
про випуск акцій,  план  розміщення  акцій,  копію  балансу
підприємства  за останній звітний період, копію довідки про
включення ВАТ до Єдиного державного реєстру підприємств  та
організацій України ( 118-96-п ), копію свідоцтва про реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, відомість індексації вартості
основних засобів, розрахунок початкової ціни акції.
   2.4. В інформаційному повідомленні про продаж пакета акцій
ВАТ на аукціоні зазначаються такі відомості про ВАТ:
   код підприємства  за  ЄДРПОУ,  його  повна  назва  та
місцезнаходження;
   назва підприємства до перетворення у ВАТ;
   розмір статутного фонду;
   кількість акцій, що пропонуються до продажу на аукціоні;
   форма випуску акцій (документарна, бездокументарна);
   наявність індексації основних фондів за станом на 01.01.95;
   початкова ціна акції;
   номінальна вартість акції;
   звітний період, за який наводяться показники (6 або 9 місяців
поточного року; для першого півріччя звітний період - 12 місяців
попереднього фінансового року);
   площа земельної ділянки;
   середньоспискова кількість працівників;
   балансова вартість основних фондів;
   процент зносу основних фондів;
   балансовий прибуток;
   дебіторська заборгованість;
   кредиторська заборгованість;
   основні види продукції (робіт, послуг), що випускається, їх
обсяг за останній звітний період у натуральних та грошових
показниках;
   розподіл акцій за видами продажу згідно з планом розміщення
акцій (у відсотках від статутного фонду);
   відомості про зберігача, у якого відкрито рахунок в цінних
паперах органу приватизації, та акції ВАТ, зараховані на цей
рахунок, а саме: код ЄДРПОУ; назва та адреса зберігача; номер
дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності; номер
рахунку у цінних паперах органу приватизації; дата відкриття
рахунку;
   група, до якої належить підприємство.
   2.5. Інформаційне  повідомлення  про  проведення аукціону
повинне містити номер  поточного  рахунку  ДАК  "НМАЦ"  для
перерахування грошових коштів та реквізити відповідного банку,
порядок здійснення оплати за акції та порядок повернення грошових
коштів за підсумками аукціону, а також інформацію про необхідність
отримання згоди  органів  Антимонопольного  комітету  України
(надалі - АМКУ) на придбання пакета акцій згідно з законодавством.
   2.6. Інформаційне повідомлення  про  проведення  аукціону
публікується в газеті "Відомості приватизації" не пізніше ніж за
двадцять календарних днів до початку приймання заяв.
   2.7. ФДМУ на підставі одержаних від відповідних органів
приватизації документів про об'єкти приватизації, пакети акцій
яких виставляються на аукціоні, виконує такі дії:
   перевіряє інформаційні повідомлення про продаж акцій ВАТ на
аукціоні  на  їх відповідність даним, одержаним від органів
приватизації і вказаним у п. 2.3 цього Порядку;
   надає ДАК  "НМАЦ"  перелік  підприємств,  акції  яких
виставляються для продажу на аукціоні, та інформацію, необхідну
для проведення цих аукціонів, не пізніше ніж за два тижні до
початку приймання заяв;
   забезпечує опублікування в газеті "Відомості приватизації"
інформації про продаж акцій ВАТ на аукціоні та про терміни
прийняття заяв для участі в аукціоні.
   2.8. ДАК "НМАЦ" забезпечує  передачу  всім  регіональним
аукціонним центрам (надалі - РАЦ) інформації про виставлені
об'єкти, необхідної для прийняття заяв на придбання акцій за
кошти, не пізніше ніж за десять календарних днів до початку
прийняття заяв.
 
          3. Умови участі в аукціоні
 
   3.1. Право на участь в аукціоні мають громадяни (надалі -
фізичні особи) та фінансові посередники.
   Як фінансові посередники, згідно із статтею 9 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), в аукціоні мають
право брати участь інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, а
також згідно із статтею 26 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) - банки та торговці цінними паперами,
які мають відповідний дозвіл (ліцензію), що видається Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
   Інвестиційними фондами (надалі - ІФ)  та  інвестиційними
компаніями (надалі - ІК) акції  придбаваються з урахуванням
обмежень, установлених Указом Президента України від 19 лютого
1994  року  N 55/94 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії".
   3.2. Для участі в аукціоні фізичним особам та фінансовим
посередникам  необхідно  мати  відкритий  поточний рахунок у
банківських установах України. Цей рахунок повинен зберігатися
протягом термінів проведення та підбиття підсумків аукціону і
використовуватися у разі потреби для повернення грошових коштів за
підсумками проведеного аукціону.
   Якщо випуск акцій здійснюється у бездокументарній формі, то
заявникам потрібно надати відомості про відкритий у зберігача
рахунок у цінних паперах.
   3.3. Для акумуляції грошових коштів ДАК "НМАЦ" відкриває
в банку, який обслуговує ДАК "НМАЦ", рахунок "2604 Цільові кошти
до  запитання  суб'єктів господарської діяльності" (надалі -
спецрахунок).
   Порядок використання  ДАК  "НМАЦ"  спецрахунку, на якому
закумульовані кошти, що надійшли від заявників для участі в
аукціоні,  визначається  договором  між  ДАК  "НМАЦ"  та
обслуговувальним банком, який узгоджується з ФДМУ та передбачає,
що підставою для перерахування коштів із спецрахунку є наказ ФДМУ
про затвердження підсумків відповідного аукціону.
   3.4. Для участі в аукціоні заявник подає заяву, у якій
зазначає суму грошових коштів, на яку він бажає придбати акції
відповідного ВАТ, та перераховує заявлену суму коштів з власного
поточного рахунку, указаного в заяві, на спецрахунок ДАК "НМАЦ" не
пізніше останнього дня приймання заяв.
   Невиконання вимог цього пункту може бути підставою  для
скасування результатів аукціону, згідно з чинним законодавством,
щодо заяви учасника, який не виконав цих вимог.
   Заява є визнанням (акцептом) учасником аукціону умов продажу
акцій, зазначених в інформаційному повідомленні - оферті.
   Сума заявлених коштів повинна бути цілим числом і становити
не менше десяти гривень.
   3.5. Указана в п.3.4 сума грошових коштів повинна бути
перерахована окремим платіжним документом не пізніше останнього
дня  приймання  заяв  на поточний аукціон та зарахована на
спецрахунок ДАК "НМАЦ" не пізніше ніж на третій банківський день з
дати завершення приймання заяв. Підтвердженням зарахування коштів
є банківська виписка зі спецрахунку ДАК "НМАЦ".
   До участі в аукціоні не допускаються і вважаються недійсними
заяви, у яких:
   заявлені кошти не було зараховано на спецрахунок ДАК "НМАЦ" у
вказаний термін;
   сума, зазначена в заяві, більша від фактично перерахованої
платіжним документом.
   У разі  перерахування  коштів  у обсязі, який перевищує
зазначену в заяві суму, до розрахунку приймається сума грошових
коштів, зазначена в заяві, а залишок коштів повертається заявнику
в установленому порядку після затвердження результатів аукціону.
   3.6. Кількість заяв, поданих заявником на одне або декілька
підприємств, не обмежується. Кожна заява сплачується окремим
платіжним документом.
   Подані заяви та сплачені кошти на придбання акцій на аукціоні
не можуть бути відкликані заявником.
   3.7. Заявник несе ризики щодо правильності та своєчасності
перерахування зазначених грошових коштів на спецрахунок ДАК "НМАЦ"
у встановлений цим Порядком термін.
   3.8. Прийняття заяв здійснюється в робочий час РАЦ протягом
десяти календарних днів з дати, опублікованої в газеті "Відомості
приватизації".
   3.9. Заявники  мають  право  отримати  безкоштовно  від
працівників ДАК "НМАЦ" інформацію та консультації з таких питань:
   загальні умови проведення аукціону;
   термін проведення чергового аукціону та опубліковані дані про
об'єкти приватизації, акції яких запропоновано для продажу;
   підсумки вже проведених аукціонів;
   порядок подання та складання заяви на придбання акцій;
   вимоги до документів, які заявник повинен пред'явити, та
заяви на придбання акцій;
   порядок перерахування грошових коштів для участі в аукціоні;
   порядок отримання інформації про підсумки участі в аукціоні.
   3.10. РАЦ забезпечують рівні умови участі всіх заявників в
аукціонах та дотримання конфіденційності щодо інформації про
прийняті заяви та заявлені суми грошових коштів.
   3.11. При поверненні коштів заявникам вони перераховуються на
власний поточний рахунок заявника.
 
           4. Порядок подання заяв
 
   4.1. Для придбання акцій на аукціоні заявник - фізична особа
(або її представник) чи уповноважена особа заявника - фінансового
посередника заповнює заяву за формами, наведеними в додатках 1, 2,
у двох примірниках українською мовою.
   Заява фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи
або її представника. Заява фінансового посередника засвідчується
підписом керівника та печаткою фінансового посередника.
   У заяві вказується сума грошових коштів, що заявляється на
аукціон. Заявник заздалегідь дає згоду купити будь-яку кількість
акцій за ціною, що склалася за підсумками аукціону.
   4.2. При поданні заяви заявниками у відповідному РАЦ їй
присвоюється  неповторюваний  13-значний  номер,  що  містить
інформацію про РАЦ, до якого була подана заява, номер аукціону, на
який вона подається, а також про порядковий номер заяви.
   Номер заяви обов'язково вказується у платіжних документах при
перерахуванні заявниками заявлених коштів на спецрахунок ДАК
"НМАЦ".
   4.3. В заяві заявника - фізичної особи зазначається:
   прізвище, ім'я  та по батькові, реквізити документа, що
посвідчує особу заявника, адреса заявника;
   код за  ЄДРПОУ  об'єкта приватизації, акції якого бажає
придбати заявник, його повна назва та місцезнаходження;
   сума грошових коштів, що заявляється на аукціон за обраний
об'єкт;
   згода заявника щодо виконання умов участі в аукціоні;
   інформація про представника заявника, якщо  заяву  подає
представник;
   реквізити поточного рахунку заявника;
   інформація щодо  безпосереднього  або  опосередкованого
володіння, користування, управління акціями об'єкта приватизації,
на який подається заява.
   4.4. Якщо у заяві зазначена  сума  перевищує  п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то заявник - фізична
особа подає копію декларації про доходи.
   При поданні  заяви фізична особа пред'являє паспорт або
документ, що його замінює.
   4.5. Усі дії, пов'язані із заповненням заяви на придбання
акцій на аукціоні, виконуються безпосередньо заявником - фізичною
особою або його представником.
   Всі дії щодо подання заяви фінансового посередника для участі
в аукціоні виконує уповноважена особа заявника - фінансового
посередника.
   4.6. Представником  заявника - фізичної особи вважається
фізична особа, яка є її законним представником за своїм статусом
(батьки,  усиновителі,  опікуни,  піклувальники)  або діє за
довіреністю від заявника та виконує від імені заявника дії з
заповнення і подання заяви на придбання акцій на ім'я заявника.
   Представник заявника подає з заявою паспорт або документ, що
його замінює, та довіреність від заявника на подання заяви.
Замість довіреності законні представники - батьки, усиновителі,
опікуни, піклувальники пред'являють один з таких документів:
   свідоцтво про  народження  заявника,  якщо  заявник  є
неповнолітнім;
   документ, що   підтверджує   повноваження    опікуна
(піклувальника).
   4.7. Заява від заявників, які мають фізичні вади, може бути
заповнена на їх прохання іншою особою, у тому числі консультантами
пункту приймання заяв, за умови особистого подання заявником цієї
заяви та засвідчення заяви його власноручним підписом або підписом
його представника.
   4.8. Довіреність від заявника на подання заяви повинна бути
засвідчена в нотаріальному порядку.
   4.9. Уповноваженою особою заявника фінансового посередника є
фізична особа, яка на підставі  посадових  повноважень  або
довіреності від фінансового посередника-заявника безпосередньо
виконує в РАЦ від імені заявника всі дії, що передбачені цим
Порядком.
   4.10. У заяві заявника - фінансового посередника вказуються:
   код за ЄДРПОУ та повна назва заявника, його місцезнаходження,
частка державної власності в його майні, у разі її наявності;
   код за  ЄДРПОУ  об'єкта приватизації, акції якого бажає
придбати заявник, його повна назва та місцезнаходження;
   сума грошових коштів, що їх заявляють на аукціон за обраним
об'єктом;
   інформація про уповноважену особу заявника;
   згода заявника щодо виконання умов участі в аукціоні;
   реквізити поточного рахунку заявника;
   інформація щодо  безпосереднього  або  опосередкованого
володіння, користування, управління акціями об'єкта приватизації,
на який подається заява.
   4.11. Разом із заявою уповноважена особа заявника подає до
РАЦ такі документи:
   копію свідоцтва   про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності, для банківських установ - довідку про
реєстрацію  банківської  установи, видану Національним банком
України;
   копію дозволу (ліцензії) на здійснення відповідного виду
діяльності з цінними паперами, видану Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку;
   копію довідки про включення ВАТ до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України ( 118-96-п );
   довідку про розмір державної частки в статутному  фонді
заявника, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та
печаткою фінансового посередника;
   довіреність від  заявника,  що  засвідчує  повноваження
уповноваженої особи щодо виконання дій, передбачених цим Порядком;
   паспорт або інший документ, що його замінює;
   документ від зберігача про реквізити рахунку власника в
цінних паперах (якщо форма випуску акцій є бездокументарною).
   4.12. Заявники від інвестиційних фондів та взаємних фондів
інвестиційних компаній (надалі - ВФ ІК) для участі в аукціоні
разом з заявами на придбання  акцій  повинні  подавати  до
відповідного  РАЦ  довідку  про  вартість  власних  активів
інвестиційного фонду або ВФ ІК за станом на перше число поточного
місяця. Ця довідка використовується для визначення суми грошових
коштів, яку має право інвестувати цей інвестиційний фонд (або ВФ
ІК) в об'єкт приватизації, указаний у заяві.
   Довідки про власні активи мають бути засвідчені підписами
головного  бухгалтера і керівника фінансового посередника та
печаткою фінансового посередника. Відповідають за достовірність
зазначеної в довідці інформації головний бухгалтер та керівник
фінансового посередника, які затвердили довідку.
   У разі подання кількох заяв на аукціон заявник має право
подавати до відповідного РАЦ лише одну довідку про власні активи
на всі заяви.
   4.13. Працівник РАЦ перевіряє:
   чи вірно заповнено заяву;
   чи не перевищує розмір державної частки в статутному фонді
заявника  -  фінансового посередника 25 відсотків (згідно з
довідкою);
   особу заявника (за документами, поданими заявником або його
представником) на відповідність даним, указаним у заяві;
   якщо заява подається представником заявника - перевіряє особу
представника  (за  документами,  поданими  представником)  на
відповідність даним, зазначеним у заяві;
   чи не перевищує сума заявлених на аукціон коштів 5 відсотків
вартості  власних  активів  заявника  (у разі подання заяви
інвестиційним фондом, його філією чи ВФ ІК).
   4.14. Якщо  під  час перевірки не виявлено помилок, то
працівник РАЦ:
   отримує підпис заявника (чи його уповноваженої особи) на обох
примірниках заяви;
   у присутності заявника (його уповноваженої особи) реєструє
заяву та засвідчує обидва примірники заяви підписом та печаткою
(штампом) РАЦ;
   залишає в РАЦ один примірник оформленої заяви та довідку про
розмір державної частки в статутному фонді заявника (для заявника
- фінансового посередника);
   повертає заявнику (його уповноваженій особі) один примірник
повністю оформленої заяви та всі інші подані документи.
   4.15. Заява не приймається та повертається заявнику разом з
поданими документами для переоформлення у разі:
   виявлення помилок;
   відсутності на момент прийняття заяви документів, указаних у
пунктах 4.4 та 4.11;
   виявлення факту перевищення 25 відсотків державної частки в
статутному фонді;
   виявлення факту перевищення сумою заявлених на аукціон коштів
п'яти відсотків вартості власних активів заявника, коли заявником
є інвестиційний фонд, його філія або ВФ ІК.
 
          5. Первинна обробка заяв РАЦ
 
   5.1. РАЦ проводять обробку заяв, прийнятих від заявників, у
порядку, який визначає ДАК "НМАЦ".
   5.2. РАЦ формує на електронних носіях інформацію про заяви на
придбання акцій, подані на аукціон у відповідному регіоні.
   5.3. Зведені дані за заявами РАЦ передає до ДАК "НМАЦ" не
пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну прийняття
заяв.
   РАЦ забезпечують проведення належної перевірки інформації, що
передається до ДАК "НМАЦ".
   РАЦ несуть відповідальність за повноту і точність обробки та
передачі отриманих даних.
 
         6. Підбиття підсумків аукціону
 
   6.1. Підсумки аукціону підбиваються постійною  аукціонною
комісією (надалі - аукціонна комісія), яка створюється ФДМУ. Склад
аукціонної комісії затверджується наказом ФДМУ. Очолює комісію
голова,  який повинен бути представником ФДМУ. Комісія несе
відповідальність за достовірність підсумків аукціону.
   6.2. В останній день приймання заяв відповідний РАЦ укладає
протокол завершення приймання заяв у трьох примірниках, у якому
вказуються загальна кількість прийнятих заяв та заявлених коштів.
   Протокол завершення приймання заяв підписується  головним
бухгалтером  та  директором  відповідного РАЦ і надсилається
(засобами факсимільного зв'язку або іншим способом) у  день
закінчення прийняття заяв до ДАК "НМАЦ".
   6.3. ДАК "НМАЦ" отримує від РАЦ дані про заяви, подані на
аукціон, здійснює вхідний контроль отриманої інформації та її
об'єднання (консолідацію) у порядку, який установлює ДАК "НМАЦ",
та перевірку своєчасності та повноти надходження коштів, які були
сплачені заявниками.
   Ідентифікація заяв  з  платежами здійснюється програмними
засобами за вказаним у платежі номером заяви. Підставою для
ідентифікації  невідповідних  платежів є підтвердні документи
(міжбанківська електронна пошта, документи від РАЦ та заявників).
   6.4. За результатами консолідації даних аукціону ДАК "НМАЦ"
готує та не пізніше шести робочих днів після завершення терміну
приймання заяв на аукціон подає на розгляд аукціонної комісії такі
документи:
   протокол змін у переліку ВАТ, акції яких пропонуються на
аукціоні;
   звіт про надходження коштів за заявами;
   перелік неідентифікованих платежів, що не допущені до участі
в аукціоні;
   попередній зведений  протокол  про  підсумки  аукціону,
відповідно до п.6.11 цього Порядку.
   6.5. Аукціонна комісія протягом трьох робочих днів з дня
отримання від ДАК "НМАЦ" документів, зазначених у п.6.4, розглядає
результати консолідації даних для проведення аукціону на підставі
поданих документів та приймає рішення про допущення заяв до участі
в аукціоні, яке оформлюється протоколом.
   6.6. ДАК  "НМАЦ" протягом трьох робочих днів з моменту
прийняття рішення аукціонної комісії щодо підбиття підсумків
консолідації даних проводить розрахунок результатів аукціону за
заявами, що були допущені до участі в аукціоні, та готує зведений
протокол аукціонної комісії про підсумки аукціону.
   6.7. За результатами розгляду аукціонної комісії, відповідно
до протоколу, ДАК "НМАЦ" готує та подає до ФДМУ не пізніше п'яти
робочих днів після підведення підсумків аукціону такі документи:
   перелік ВАТ,  акції  яких  пропонуються  на аукціоні, з
урахуванням змін, внесених ФДМУ;
   протокол результатів консолідації даних про прийняті заяви;
   остаточний зведений протокол;
   звіт про розподіл грошових коштів, що знаходяться на рахунку
"2604" ДАК "НМАЦ";
   перелік заявників,  про яких необхідно інформувати АМКУ,
згідно з п.8.2;
   дані про розмір власних активів інвестиційних фондів та ВФ
ІК, що подали заяви на аукціон, та про суми заявлених ними коштів.
   дані про  кошти,  які  підлягають  перерахуванню  до
позабюджетного Державного фонду приватизації кожного підприємства,
акції якого запропоновані до продажу на аукціоні, а також про
загальну суму зазначених коштів.
   6.8. Розрахунок  результатів  аукціону  кожного  окремого
підприємства, акції якого пропонуються до продажу на аукціоні,
здійснюється з дотриманням таких вимог:
   акції, запропоновані до продажу на аукціоні, придбаваються
його учасниками за аукціонною ціною;
   допродаж акцій проводиться у зв'язку з тим, що  можуть
виникнути випадки неповного використання заявлених коштів;
   залишки заявлених  учасниками  коштів,  які  залишилися
невикористаними  за  підсумками аукціону та допродажу акцій,
підлягають поверненню на поточні рахунки заявників у відповідності
до цього Порядку;
   сума коштів, що приймається до розрахунку за всіма заявами на
придбання акцій одного об'єкта приватизації, поданими від ІФ та
його філій або всіх ВФ однієї ІК, не перевищує 5 відсотків власних
активів відповідного ІФ або ІК.
   6.9. Порядок розрахунку аукціонної ціни та ціни допродажу
акцій подається в додатку 3.
   6.10. Під час проведення розрахунку аукціону ДАК "НМАЦ" на
підставі аналізу поданих заяв та загальної вартості заявлених у
них грошових коштів визначає:
   аукціонну ціну акцій;
   середню ціну допродажу акцій кожного ВАТ;
   заяви, що перемогли в аукціоні;
   суму грошових коштів, прийнятих до оплати за акції за кожною
заявою, що перемогла в аукціоні, кількість придбаних за заявою
акцій та суму грошових коштів, що підлягає поверненню заявникам.
   6.11. Зведений протокол про підсумки аукціону містить таку
інформацію щодо кожного відкритого акціонерного товариства, акції
якого було запропоновано на аукціон:
   повна назва та місцезнаходження;
   код за ЄДРПОУ;
   розмір статутного фонду;
   форма випуску акцій;
   загальна кількість акцій, запропонованих для продажу  на
аукціоні;
   загальна кількість заяв, що надійшли від фізичних осіб;
   загальна кількість заяв, що надійшли від юридичних осіб;
   загальна сума грошових коштів, заявлених  на  участь  в
аукціоні;
   загальна сума грошових коштів, які надійшли на спецрахунок
ДАК "НМАЦ";
   загальна кількість заяв від фізичних осіб, що перемогли за
результатами аукціону;
   загальна кількість заяв від юридичних осіб, що перемогли за
результатами аукціону;
   загальна сума грошових коштів, що прийнята до сплати за
результатами аукціону  та  повинна  бути  перерахована   до
позабюджетного фонду приватизації;
   загальна кількість заяв, які не були допущені до участі в
аукціоні;
   загальна сума  грошових коштів, що підлягають поверненню
заявникам;
   аукціонна ціна акцій;
   середня ціна допродажу акцій по кожному ВАТ.
   У зведеному  протоколі  вказуються  його  номер та дата
складання. Форма протоколу розробляється та затверджується наказом
ДАК "НМАЦ".
   6.12. Аукціонна комісія підписує зведений  протокол  про
підсумки аукціону та не пізніше дванадцяти робочих днів після
закінчення прийняття заяв на придбання акцій у цьому аукціоні
передає його на затвердження до ФДМУ.
 
       7. Затвердження підсумків аукціону та
          розповсюдження даних про них
 
   7.1. ФДМУ затверджує наказом зведений протокол про підсумки
аукціону протягом трьох робочих днів після його одержання від
аукціонної комісії.
   Затверджений зведений  протокол залишається в ФДМУ. ФДМУ
передає до ДАК "НМАЦ" копію наказу про затвердження підсумків
аукціону наступного дня після затвердження зведеного протоколу.
   7.2. ДАК "НМАЦ" протягом трьох  робочих  днів  з  дати
затвердження підсумків аукціону забезпечує перерахування грошових
коштів  до  Державного  позабюджетного  фонду  приватизації
приватизаційними платіжними дорученнями та протягом п'яти робочих
днів  з  дати  затвердження  підсумків  аукціону  забезпечує
перерахування  заявникам  грошових  коштів,  які  підлягають
поверненню.
   Грошові кошти повертаються у таких випадках:
   за заявами, у яких після придбання акцій виникли залишки
коштів;
   за заявами, які не задовольнили за результатами аукціону;
   за заявами, які були не допущені до участі в аукціоні;
   якщо об'єкт приватизації знято з аукціону;
   за заявами інвестиційних фондів та ВФ ІК у разі перевищення
ними обмежень, установлених Указом Президента України від 19
лютого 1994 року N 55/94 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії".
   7.3. За порушення термінів перерахування коштів на ДАК "НМАЦ"
покладається відповідальність згідно з чинним законодавством.
   7.4. ДАК "НМАЦ" у тижневий термін з дати одержання наказу
ФДМУ про затвердження підсумків аукціону передає до РАЦ такі
документи:
   протоколи результатів аукціону з переліком переможців щодо
кожного об'єкта, який розташований в області зазначеного РАЦ;
   інформацію, необхідну для видачі витягів (повідомлень - для
осіб, чиї заяви не були задоволені) з протоколу аукціонної комісії
про результати аукціону всім особам, які подали заяви про участь в
аукціоні в області зазначеного РАЦ.
   7.5. Якщо заявник не отримав  акцій  на  аукціоні,  то
відповідний РАЦ видає йому повідомлення, у якому інформує його про
причини, з яких він не отримав акцій.
   7.6. РАЦ у тижневий термін з дати одержання документів,
зазначених у п.7.4, видає кожній особі, яка подала заяву про
участь в аукціоні у відповідному РАЦ, витяг з протоколу аукціонної
комісії (або повідомлення) про результати аукціону.
   7.7. Витяг з протоколу про результати аукціону інформує
заявника про виникнення права власності заявника на придбані ним
акції.
   Витяг або повідомлення про результати аукціону обов'язково
повинен містити таку інформацію:
   назва та адреса (для юридичних осіб - місцезнаходження)
заявника;
   код за ЄДРПОУ заявника (для юридичних осіб);
   назва та код за ЄДРПОУ підприємства, акції якого придбано
заявником;
   номер аукціону;
   сума грошових  коштів,  заявлених заявником для участі в
аукціоні;
   сума грошових коштів, задоволених у результаті аукціону;
   сума грошових коштів, які підлягають поверненню заявнику;
   аукціонна ціна акцій;
   ціна допродажу залишків акцій;
   кількість акцій, придбаних за аукціонною ціною;
   кількість акцій, придбаних за ціною допродажу;
   номінальна вартість акції;
   форма випуску акцій;
   повідомлення про необхідність отримання згоди органів АМКУ у
випадках, передбачених чинним законодавством.
   7.8. Право власності на акції виникає у заявника з моменту
затвердження підсумків аукціону наказом ФДМУ.
   Зведений протокол про підсумки аукціону разом з додатком у
вигляді протоколу результатів аукціону щодо окремого об'єкта з
переліком переможців виконує функції договору купівлі-продажу
акцій і є підставою для внесення власників акцій до реєстру
акціонерів при документарній формі випуску цінних паперів, а при
бездокументарній формі випуску цінних паперів - для переказу
цінних паперів з рахунку органу приватизації на рахунок покупця у
цінних паперах, відкритий у зберігача.
   7.9. ДАК "НМАЦ" у двотижневий термін з дати одержання наказу
ФДМУ про затвердження підсумків аукціону готує перелік власників
акцій при документарній формі випуску акцій або перелік осіб, які
придбали акції - при бездокументарній формі випуску акцій, який є
невід'ємною частиною протоколу.
   Передача переліків власників акцій (при документарній формі
випуску) здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі
інформації про власників акцій до ФДМУ та емітентів, затвердженого
наказом ФДМУ від 02.07.97 N 691 ( z0365-97 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.08.97 за N 365/2169.
   Якщо форма випуску акцій бездокументарна, то ДАК "НМАЦ"
передає перелік осіб, які придбали акції, до зберігача, який
зарахував на рахунок у цінних паперах акції конкретного ВАТ, які
належать державі. Переліки надаються в паперовому вигляді та в
електронному вигляді у формі DBF-файлів на дискетах або засобами
електронної пошти.
   7.10. Після затвердження наказом ФДМУ підсумків аукціону ДАК
"НМАЦ"  забезпечує  у  тижневий  термін  передачу  до  ФДМУ
інформаційного  повідомлення  про  підсумки  аукціону.  Форми
інформаційних повідомлень установлюються наказами ФДМУ.
   ФДМУ забезпечує  опублікування  в  газеті  "Відомості
приватизації" інформаційного повідомлення про підсумки аукціону,
яке містить зведений протокол про підсумки аукціону, за винятком
переліку переможців.
   7.11. Перехід та реалізація права власності на цінні папери
здійснюється  відповідно  до  статті  5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).
 
        8. Дотримання вимог антимонопольного
       законодавства при проведенні аукціонів
 
   8.1. Продаж акцій на аукціонах здійснюється з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства України.
   8.2. ДАК "НМАЦ" протягом двох тижнів з моменту підбиття
підсумків аукціону направляє до АМКУ за формою, визначеною АМКУ,
перелік осіб, що придбали акції на аукціоні, відповідно до вимог
чинного законодавства.
   8.3. У випадках та в терміни, передбачені законодавством,
якщо на придбання пакета акцій необхідна згода АМКУ, то покупець
зобов'язаний в установленому порядку отримати зазначену згоду.
   Заявник несе ризики щодо негативних наслідків, пов'язаних із
неправильним визначенням випадків придбання акцій, що вимагають
отримання згоди органів АМКУ.
 
      9. Визнання недійсними результатів аукціону
 
   9.1. Результати аукціону в цілому щодо об'єкта приватизації
або в частині продажу акцій окремому заявнику (окремим заявникам)
за рішенням аукціонної комісії можуть бути визнані недійсними,
якщо аукціон проведено з порушенням вимог цього Порядку та з інших
підстав,  передбачених  законодавством. Це рішення аукціонної
комісії затверджується наказом ФДМУ про  підбиття  підсумків
аукціону.
   Якщо результати аукціону визнано недійсними в цілому щодо
об'єкта приватизації або в частині продажу акцій окремому заявнику
(окремим заявникам), то внесені заявниками кошти повертаються їм
ДАК "НМАЦ" протягом п'яти робочих днів з дати затвердження ФДМУ
відповідного наказу.
   9.2. Спори про визнання недійсними результатів аукціону в
цілому або в частині продажу акцій окремому заявнику (окремим
заявникам) вирішуються у порядку, визначеному законодавством.
 
       10. Організація роботи з інформацією.
        Контроль за проведенням аукціону.
            Облік та звітність
 
   10.1. Правила роботи з інформацією, що стосується аукціону,
режим доступу до цієї інформації  та  система  її  захисту
визначаються Положенням про режим доступу до інформації, що
стосується сертифікатного аукціону, затвердженим наказом ФДМУ від
14 листопада 1995 року N 1378 ( z0450-95 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06.12.95 за N 450/986, з дотриманням
вимог Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ).
   10.2. Контроль за дотриманням вимог стосовно організації та
проведення аукціону й оформлення документів, що інформують про
виникнення права власності заявників на придбані акції, здійснює
ФДМУ.
 
 Директор Департаменту
 систем продажу акцій                В.Красовський
 
                     Додаток 1 до Положення
                     про порядок проведення
                     спеціалізованих аукціонів
                     за грошові кошти через
                     ДАК "НМАЦ"
 
               Заява
      про придбання акцій на спеціалізованому
      аукціоні за грошові кошти фізичною особою
 
   (Заповнюється друкованими літерами українською мовою;
         подається у двох примірниках)
 
------------------------------------------------------------------
|1 | Об'єкт приватизації:                    |
|-------------------------                    |
|  Код підприємства за | Назва: ______________________________ |
|    ЄДРПОУ     | _____________________________________ |
|  згідно з публікацією |                    |
| -----------------   | Адреса: _____________________________ |
| -----------------   | _____________________________________ |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|2 | Заявник - покупець:                       |
|---                                 |
|Прізвище                              |
|                                  |
|Ім'я                                |
|                                  |
|По-батькові              Рік народження: __________  |
|                                  |
|Посвідчення особи ___________________      N         |
|          (назва документа)  (серія),          |
|                                  |
|видане "__" ____________ 200_ р. ________________________________  |
|                (назва органу, що видав документ)  |
|                                  |
|Адреса покупця                           |
|для надсилання повідомлень:  (індекс)       (область)    |
|                                  |
|               (район)     (місто/село)     |
|                                  |
|(вулиця/проспект/бульвар/провулок/інше) (будинок) (кв.) (телефон)  |
|--------------------------------------------------------------------|
|   Заявник та особи, що пов'язані з ним відносинами контролю, на |
|день подання заяви володіють, управляють, користуються акціями, |
|вартість придбання  яких   становить ------------- грн., що   |
|      ----- -----         -------------        |
|забезпечує -----,-----% голосів у вищому органі ВАТ         |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|3 | Представник покупця (заповнювати тільки в разі потреби):        |
|---                                     |
| _______________________ _____________________ ___________________    |
|    (прізвище)        (ім'я)       (по батькові)      |
|                                      |
|Поштова __________________ ___________________ ___________________    |
|адреса   (індекс)       (область)      (район)        |
| _______________ ____________________________ ________ ___ ____ _________|
| (місто/село)  (вулиця/провулок/площа/інше) (будинок)  (кв.) (телефон)|
|                                      |
|Посвідчення _________________________ ____________________ N ___________ |
|особи      (назва документа)       (серія)     (номер)   |
|видане "__" ____________ 200_ р. __________________________________________ |
|                   (назва органу, що видав документ)   |
|                                      |
|Документ, який підтверджує повноваження __________________________________, |
|коли і ким затверджено "___" __________ 200_ р. ___________________________ |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|4 | Кошти, що заявляються на аукціон                |
|---                                |
|Поточний рахунок заявника N:             МФО:     |
|(Використовується при потребі повернення коштів)          |
|                                  |
|Назва банку: __________________________________________________  |
|                                  |
|Сума --------------- грн. _________________________________ грн.  |
|   ---------------                        |
|(цифрами та літерами ціла кількість гривень не менше десяти    |
|гривень )                             |
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5 | Зобов'язання та заяви покупця                |
|---                               |
|Я заявляю, що бажаю придбати за всю суму грошових коштів, |
|указаних у п.4 заяви, найбільшу цілу кількість акцій об'єкта, |
|указаного в п.1 заяви, за ціною, яка складеться за підсумками |
|аукціону. Я поінформований, що ця заява та грошові кошти |
|відкликанню заявником не підлягають, що  заява  визнається |
|недійсною у разі невірогідності даних, наведених в ній, та що |
|заява з помилками заявника, які не підлягають виправленню, до |
|участі  в  аукціоні не допускається. Я поінформований про |
|встановлені умови продажу акцій на спеціалізованих аукціонах за |
|грошові  кошти, про обов'язковість перерахування коштів з |
|власного поточного рахунку, зазначеного в заяві не пізніше |
|останнього дня приймання заяв та зобов'язуюсь їх дотримуватися.|
|Якщо для придбання пакета акцій необхідна  згода  органу |
|Антимонопольного комітету України, то я зобов'язуюсь у термін,|
|встановлений законодавством, звернутися у встановленому порядку |
|для отримання такої згоди.                   |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
        ---------------------- ----------------------------
Не заповнювати |Пункт приймання заяв| | Центр введення даних  |
        |--------------------| |--------------------------|
        |Реєстратор|Контролер| |Код|Операт.|Операт.|Адмі- |
        |----------+---------| |ЦВД|  1 |   2 | ніст.|
        |     |     | |---+-------+-------+------|
        ---------------------- |  |    |    |   |
                   ----------------------------
 
 число . місяць . рік  Область  Реєстратор  N заяви
              -----   -----   ---------
              | | |   | | |   | | | | |
              -----   -----   ---------
 ______________________  М.П.
  (підпис заявника)
 
                      Додаток 2 до Положення
                      про порядок проведення
                      спеціалізованих
                      аукціонів за грошові
                      кошти через ДАК "НМАЦ"
 
               Заява
     про придбання акцій на спеціалізованому аукціоні
       за грошові кошти фінансовим посередником
 
    (Заповнюється друкованими літерами українською мовою;
         подається у двох примірниках)
 
------------------------------------------------------------------
|1 | Об'єкт приватизації:                    |
|-------------------------                    |
|  Код підприємства за | Назва: ______________________________ |
|    ЄДРПОУ     | _____________________________________ |
|  згідно з публікацією |                    |
| -----------------   | Адреса: _____________________________ |
| -----------------   | _____________________________________ |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|2 | Заявник - покупець:                       |
|---      -----------------                  |
|Код за ЄДРПОУ -----------------                  |
|      ----------------------------------------------------  |
|Повна назва ----------------------------------------------------  |
|         ------------- ---------------------------------  |
|Юридична адреса ------------- ---------------------------------  |
|          (індекс)        (область)        |
| ----------------------------- --------------------------------  |
| ----------------------------- --------------------------------  |
|      (район)           (місто/село)        |
|--------------------------------------- --------- -----       |
|--------------------------------------- --------- ----- _________  |
|(вулиця/проспект/бульвар/провулок/інше) (будинок) (кв.) (телефон)  |
|                                  |
|   Частка державної власності в статутному фонді заявника %    |
|--------------------------------------------------------------------|
| ---- Заявник є інвестиційним фондом, Сума власних  тис. грн.   |
| ---- філією інвестиційного  фонду,    активів         |
|   взаємним фондом  інвестиційної                |
|   компанії                           |
|--------------------------------------------------------------------|
|   Заявник та особи, що пов'язані з ним відносинами контролю, на |
|день подання заяви володіють, управляють, користуються акціями, |
|вартість придбання  яких  становить  -------------  грн.,  що |
|      ----- -----         -------------        |
|забезпечує -----,-----% голосів у вищому органі ВАТ         |
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|3 | Кошти, що заявляються на аукціон                |
|---                                |
|Власний поточний рахунок заявника N:        МФО:      |
|(використовується при потребі повернення коштів)          |
|                                  |
|Назва банку: __________________________________________________  |
|                                  |
|Сума --------------- грн. ________________________________ грн.  |
|   ---------------                        |
|(цифрами та літерами ціла кількість гривень не менше десяти    |
|гривень)                              |
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4 | Заяви та зобов'язання заявника:               |
|---                               |
|Заявник бажає придбати акції об'єкта приватизації, указаного в |
|п. 1 заяви, за ціною, що складеться за підсумками аукціону, на |
|загальну суму, що зазначена в п. 4 цієї заяви, за таких умов:  |
|                                |
|ЗАЯВНИК ПОІНФОРМОВАНИЙ, що: акції продаються всім учасникам за |
|ціною, що склалася за підсумками аукціону; ця заява та грошові |
|кошти відкликанню покупцем не підлягають; заява визнається |
|недійсною у разі  невірогідності даних, наведених у ній; заява|
|з помилками заявника, які не підлягають виправленню, до участі |
|в аукціоні не допускається; якщо для придбання пакета акцій |
|необхідна згода органу Антимонопольного комітету України, то |
|заявник зобов'язаний у термін, установлений законодавством, |
|звернутися у встановленому порядку для отримання такої згоди.  |
|                                |
|ЗАЯВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ: перерахувати грошові кошти з власного |
|поточного рахунку, зазначеного в заяві, не пізніше останнього |
|дня приймання заяв та дотримуватися інших умов продажу акцій, |
|установлених на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти. |
|Невиконання вимог цього пункту може бути  підставою  для |
|скасування  результатів  аукціону,  згідно з   чинним |
|законодавством, щодо заяви учасника, який не виконав цих вимог.|
|                                |
|Керівник заявника: _________________ _____________________ М.П. |
|            ПІБ.      підпис заявника     |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5 | Уповноважена особа заявника                 |
|---                               |
| _________________________ ________________ _________________ |
|   (прізвище)        (ім'я)     (по батькові)  |
|                                |
|Посвідчення особи __________________ __________ N ____________ |
|          (назва документа) (серія)          |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 Заяву здав  ---------------------- ----------------------------
       |Пункт приймання заяв| | Центр введення даних  |
       |--------------------| |--------------------------|
       |Реєстратор|Контролер| |Код|Операт.|Операт.|Адмі- |
       |----------+---------| |ЦВД|  1 |   2 | ніст.|
       |     |     | |---+-------+-------+------|
       ---------------------- |  |    |    |   |
                   ----------------------------
 
 число . місяць . рік Область  ППЗ  Аукціон Реєстратор N заяви
            ----- ------- -----  -----  ---------
            ----- ------- -----  -----  ---------
 __________________ М.П.
 (підпис заявника)
 
                  Додаток 3
                  до Порядку проведення
                  спеціалізованих аукціонів
                  за грошові кошти через
                  Державну акціонерну компанію
                  "Національна мережа аукціонних
                  центрів"
 
    Порядок розрахунку аукціонної ціни та ціни допродажу
    акцій на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти
    через Державну  акціонерну компанію "Національна
          мережа аукціонних центрів"
 
   1. Розраховується аукціонна ціна акції (Ц_аукц):
 
        Ц_аукц = С_заг / К_проп = 1 коп.,
 
   де:
   С_заг - загальна сума грошових коштів, запропонованих до
сплати за акції за всіма заявами;
   К_проп - загальна кількість акцій, запропонованих органом
приватизації до продажу на аукціоні.
   1.1. При розрахунку аукціонної ціни акції, якщо пропозиція
перевищує попит, ураховуються такі особливості:
   Акції ВАТ, статутні фонди яких визначено без урахування
індексації балансової вартості основних фондів за станом на
01.01.95, продаються за цінами не нижче їх номінальної вартості.
   Для ВАТ, сумарна вартість запропонованого до продажу пакета
акцій яких  за  початковою  ціною  не  перевищує  10000
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  допускається
зниження ціни однієї акції до рівня, який не може бути менше
мінімальної номінальної вартості акції, встановленої рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.97
N 6 ( v0006312-97 ) "Про встановлення мінімальної номінальної
вартості акції".
   Для ВАТ, сумарна вартість запропонованого до продажу пакета
акцій яких за початковою ціною перевищує 10000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, допускається зниження ціни однієї
акції до рівня, який не може бути менше 25 відсотків їх початкової
ціни.
   2. На  підставі  визначеної аукціонної ціни визначається
кількість акцій, яка припадає на кожну заяву номер "і":
 
         К_акц(і) = [С_грош(і) / Ц_аукц],
 
   де:
   К_акц (і) - кількість акцій, яку отримає за аукціонною ціною
покупець за і-ю заявою;
   С_грош (і) - сума грошових коштів, запропонованих на аукціон
за і-ю заявою;
   [х] - операція визначення цілої частини числа "х".
   Якщо розрахована кількість акцій К_акц(і) на заявлену суму
грошових коштів виявилась такою, що вона не є цілим числом, то
здійснюється зменшення (округлення) кількості акцій до найближчого
цілого числа, тобто відкидання її дробової частки. Таке округлення
зменшує кількість акцій, що припадає на кожну заявлену суму
С_грош(і), та створює залишок невикористаних заявлених грошових
коштів за відповідною заявою та залишок нереалізованих акцій.
   3. Ураховуючи визначене чинним законодавством обмеження щодо
володіння ІФ та ВФ ІК не більше ніж 10% цінних паперів одного
емітента, придбаних за грошові кошти, розраховується максимальна
кількість акцій, яку може придбати ІФ або ВФ однієї ІК:
 
          К_макс = [0,1 х СФ/Ц_ном],
 
   де:
   СФ - розмір статутного фонду даного емітента;
   Ц_ном - номінальна вартість акцій ВАТ на поточному аукціоні.
   Якщо сумарна кількість акцій К_акц(і), що припадає на всі
заяви на придбання акцій одного об'єкта приватизації, подані від
і-го ІФ та його філій або від всіх ВФ однієї ІК, перевищує К_макс,
то для таких ІФ та їх філій або ВФ ІК значення К_акц(і)
покладається рівним К_макс. За заявами таких ІФ та їхніх філій або
ВФ ІК буде прийнята до сплати сума
 
          С_грош(і) = К_макс х Ц_аукц.
 
   Якщо величина К_акц(і) менша або рівна К_макс, то значення
К_акц(і) не змінюється.
   Якщо С_грош(і) не є цілим числом, то здійснюється збільшення
(округлення) суми грошових коштів до однієї копійки.
   4. Визначається вартість невикористаної частини заявлених
коштів кожного заявника, яка завжди буде меншою, ніж аукціонна
ціна однієї акції:
 
     С_залиш(і) = С_грош(і) - ([К_акц](і) х Ц_аукц),
 
   де:
   С_залиш - сума невикористаних заявлених грошових коштів,
грн.;
   [К_акц] - кількість акцій, що припадає на суму заявлених
грошових коштів (з урахуванням округлення).
   5. Складається перелік заяв, за якими є залишки заявленої
суми. Заяви в переліку сортуються в порядку зменшення суми
залишку, заяви з однаковою сумою залишку - за датою подання заяви,
заяви з однаковою датою - в порядку зменшення розміру заявленої
суми, заяви з однаковою сумою - у порядку зменшення номера
поточного рахунку заявника, з якого перераховувались кошти.
   6. Здійснюється  допродаж  залишку  нереалізованих  після
виконання п.2 цього додатка акцій заявникам, заяви яких є у
переліку заяв із залишками заявленої суми грошових коштів. Кожна
заява у переліку, починаючи з першої заяви, отримує по одній
акції. Допродаж завершується при вичерпанні залишку акцій. У
деяких випадках такий розподіл не буде можливий  з  причин
відсутності залишку акцій.
   Допродаж залишку нереалізованих акцій для ВАТ, зазначених у
підпункті 1.1 пункту 1 цього додатка, проводиться лише  в разі,
якщо аукціонна ціна перевищує її встановлений мінімальний рівень.
   7. За  кожною заявою, яка отримала акції при допродажу,
визначається ціна допродажу акцій Ц_допр(і):
 
           Ц_допр(і) = С_залиш(і).
 
   8. Якщо на заявлену суму грошових коштів не припадає жодної
акції, тобто Ц_аукц перевищує заявлену суму грошових коштів, то
така заява не задовольняється,  а  заявлені  грошові  кошти
повертаються заявнику в повному обсязі.
 
 Директор Департаменту
 систем продажу акцій                В.Красовський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner