Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 59 від 04.02.2009

Про розподіл лікарського засобу "Растан" для лікування дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, закупленого у централізованому порядку у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 103 від 09.08.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 серпня 2000 р.
 vd20000809 vn103           за N 548/4769
 
 
      Про затвердження нової редакції Положення
    про наукову діяльність заповідників та національних
           природних парків України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) та Указу Президента України від 15.12.99
N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити нову редакцію Положення про наукову діяльність
заповідників та національних природних парків України (додається).
   2. Скасувати наказ Мінекоресурсів від 30.05.2000 N 35 "Про
внесення  доповнень  до  Положення  про  наукову  діяльність
заповідників та національних природних парків України".
   3. Уважати таким, що втратив чинність наказ Мінекобезпеки від
01.07.97 N 105 ( z0358-97 ), зареєстрований в Мін'юсті України
29.08.97 за N 358/2162.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра М.Стеценка.
 
 Міністр                          І.Заєць
 
                            Затверджено
                    Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів України
                         09.08.2000 N 103
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 2000 р.
                   за N 548/4769
 
              Положення
       про наукову діяльність заповідників та
       національних природних парків України
 
      1. Організація діяльності наукових відділів
 
   1.1. Основною  формою  узагальнення  результатів наукових
досліджень заповідників та національних природних парків є їх
"Літопис  природи", який ведеться відповідно до затверджених
методичних посібників. У "Літопис природи" подаються основні дані
про  календар природи, фізико-географічні умови, рослинний і
тваринний світ, режими їх охорони, антропогенний  вплив  на
природно-заповідну територію (далі - ПЗТ). Окремим розділом також
подається характеристика досліджень за іншими темами. "Літопис
природи" передбачає й додатки.
   1.1.1. "Літопис природи" є головною науковою темою, яка
ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформляються у
вигляді окремих томів. "Літопис природи" підлягає реєстрації в
УкрІНТЕІ.
   1.1.2. Кожний  том  "Літопису  природи"  затверджується
директором природно-заповідної установи (далі - ПЗУ). Оригінал
зберігається в ПЗУ, а копії до 1  травня  поточного  року
надсилаються до органу, в підпорядковані якого перебуває ПЗУ, а
також до Міністерства екології та природних ресурсів України (в
особі   органу   управління   територіями   і  об'єктами
природно-заповідного фонду, далі - ОУ ПЗФ).
   1.2. Крім "Літопису природи", ПЗУ зосереджують свою наукову
діяльність на розробці спеціальних тем, пов'язаних з вивченням
наукових   основ  охорони,  відтворення  і  використання
біорізноманітності, а також особливо цінних природних комплексів
та об'єктів.
   1.2.1. Загальнодержавні наукові програми наукових досліджень
у  галузі  заповідної  справи  розробляються  НАН України і
Мінекоресурсів України. У рамках пріоритетних напрямів, визначених
постановою Кабінету  Міністрів  України  від 12.11.97 N 1259
( 1259-97-п ) "Про вдосконалення державного управління заповідною
справою в Україні" і Програмою перспективного розвитку заповідної
справи в Україні, затвердженої постановою Верховної Ради України
від 22.09.94  N  177/94-ВР  (  177/94-ВР ), наукові відділи
розробляють довгострокові теми та програми, які  погоджуються
науковими  кураторами  ПЗУ  і затверджуються НАН України та
Мінекоресурсів України. Для тих ПЗУ, які не належать до НАН
України та Мінекоресурсів України, теми і програми додатково
затверджуються органом, у підпорядковані якого вони перебувають.
Наукова  тема  може  бути  також  частиною регіональних або
загальнодержавних екологічних наукових програм.
   1.2.2. На основі програм і тем розробляються щорічні робочі
плани, а також плани науково-технічних заходів, які розглядаються
вченими або науково-технічними радами (далі - Рада) і погоджуються
Мінекоресурсів (ОУ ПЗФ).
   1.2.3. Унесення змін до програм та тем допускається лише за
згодою  затверджувальних  сторін  за  наявності  мотивованого
обгрунтування і рішення Ради ПЗУ.
   1.2.4. При формуванні  бюджету  ПЗУ  на  наступний  рік
фінансування наукової діяльності передбачається: а) на ведення
"Літопису природи" за рахунок коштів органу, у підпорядкуванні
якого перебуває ПЗУ; б) на виконання наукових тем, які є частинами
екологічних наукових програм різних рівнів - за умови надання
гарантій фінансування цих робіт організаціями, які є головними
виконавцями програм; в) на виконання інших наукових тем - за умови
гарантій  їх  фінансування установами, які затверджують план
науково-дослідних робіт (далі - НДР) ПЗУ. Статті видатків на
кожну тему розписуються у щорічному виробничо-фінансовому плані.
   1.3. Наукові відділи ПЗУ мають право виконувати або брати
участь у виконанні НДР на замовлення органів виконавчої влади,
установ НАН України, наукових кураторів,  інших  установ  і
організацій на договірній основі, разом з якими можуть створювати
спільні навчально-науково-виробничі комплекси. На наукові відділи
покладаються функції координації досліджень на ПЗТ категорій
регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'яток природи і
заповідних урочищ, розташованих у регіонах перебування ПЗУ.
   1.3.1. Планування договірних НДР та звітність  за  ними
здійснюється у відповідності до програм НДР ПЗУ або визначається
умовами договорів.
   1.4. За результатами виконання тем готуються остаточні звіти,
які проходять офіційне рецензування і оформляються у відповідності
до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки.
Структура і правила оформлення". Копії  звітів  надсилаються
сторонам, що затверджують їх.
   1.5. Про підсумки науково-дослідної, еколого-освітньої та в
цих аспектах міжнародної діяльності в кінці кожного року ПЗУ
інформують органи, в підпорядкуванні яких вони перебувають та
Мінекоресурсів (ОУ ПЗФ) за схемами (додатки 1, 2).
 
        2. Учена та Науково-технічна ради
 
   2.1. Учена  та  Науково-технічна  ради  ПЗУ  створюються
відповідно до статті 42 Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ). Рада є колегіальним органом, який
вирішує складні наукові і науково-технічні проблеми, сприяє участі
наукової та науково-технічної та природоохоронної громадськості в
управлінні науковою, еколого-освітньою і науково-організаційною
діяльністю ПЗУ. Вона готує рекомендації щодо основних питань
планування,   виконання,   фінансування,   кадрового   і
матеріально-технічного забезпечення ПЗУ.
   2.2. Положення та персональний склад Ради  за  поданням
директора  ПЗУ  погоджуються  Мінекоресурсів  (ОУ  ПЗФ)  і
затверджуються органом, у підпорядкуванні якого перебуває ПЗУ.
   2.3. Персональний склад Ради строком на три роки формується з
провідних  науковців  та  фахівців  у  природоохоронній,
еколого-освітній, рекреаційній галузях. Головою Ради є директор
ПЗУ. Він призначає двох заступників та вченого секретаря з числа
компетентних  та  високої  кваліфікації  спеціалістів. Перший
заступник представляє ПЗУ, другий - наукового куратора. Обов'язки
голови в разі його відсутності виконує один із його заступників.
Чисельність Ради має бути непарною і не більшою 25 осіб.
   2.4. Для  попереднього  розгляду  проектів  НДР  можуть
створюватися постійні (або  тимчасові)  комісії,  перелік  і
персональний склад яких затверджуються Радою. Для оперативного
реагування Рада може створювати бюро із співробітників ПЗУ, які є
членами Ради.
   2.5. Рада має право розглядати:
   науковий профіль, особливості, перспективи й напрями розвитку
наукових досліджень, а також природоохоронної, еколого-освітньої,
рекреаційної та господарської діяльності;
   програми, теми, науково-технічні плани і звіти НДР наукових
відділів, окремих співробітників та річні звіти своєї діяльності;
   питання видання наукових праць, матеріалів нарад, семінарів,
конференцій тощо;
   наукові доповіді  та  практичні  рекомендації  з  питань
заповідної справи;
   госпдоговірні теми та на конкурсній основі їх виконавців;
   питання підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів,
направлення в аспірантуру, підготовки дисертацій;
   питання атестації наукових співробітників;
   звіти співробітників про наукові відрядження за кордон;
   проекти організації ПЗТ та охорони природних комплексів,
результати лісовпорядкувальних та землевпорядкувальних робіт;
   внутрішньодержавне (галузеве й міжгалузеве) та міжнародне
співробітництво з питань заповідної справи;
   проблеми ефективності методів охорони ПЗТ, пропозиції про
вдосконалення засобів охорони ПЗТ;
   питання функціонування Музею природи;
   проекти планів  матеріально-технічного  та  фінансового
забезпечення наукових досліджень;
   клопотання про присвоєння працівникам почесних звань  та
нагород.
   2.6. Засідання Ради доцільно проводити щокварталу, але не
рідше ніж два рази на рік.
   2.7. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням, якщо
вона  не  прийняла  рішення про таємне голосування, причому
враховуються письмові пропозиції членів Ради, які відсутні на
засіданні.
   2.7.1. Рада має право приймати рішення, якщо на засіданні
присутні не менш як 1/2 її складу, за винятком випадків розгляду
кадрових питань, де є обов'язковою присутність 2/3 складу Ради.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад
50% присутніх членів.
   2.7.2. Рішення Ради проводяться в життя наказами директора і
підлягають обов'язковому виконанню всіма працівниками ПЗУ.
   2.7.3. Засідання Ради організовується на запрошення її членів
не пізніше ніж за два тижні до його початку, оформляється
протоколом, який підписує головуючий та вчений секретар. Витяг із
протоколу оформляється на бланку  Ради,  завіряється  ученим
секретарем. Підписи засвідчуються печаткою ПЗУ. Копії рішення Ради
подаються до органу, у підпорядкуванні якого перебуває ПЗУ, та до
Мінекоресурсів (ОУ ПЗФ) у двотижневий строк з дня проведення
засідання.
   2.7.4. Директор  ПЗУ  у  разі  незгоди з рішенням Ради
зобов'язаний негайно інформувати орган, в підпорядкуванні якого
перебуває ПЗУ,  та  Мінекоресурсів  (ОУ  ПЗФ  суперечності,
підтвердивши це протоколом засідання Ради, і  звернутися  з
клопотанням про надання допомоги у вирішенні спірного питання.
Остаточним у цьому випадку є спільне рішення  сторін,  які
розглядають це клопотання.
 
           3. Наукове кураторство
 
   3.1. Науковим куратором є науково-дослідна установа чи вищий
навчальний заклад, що міститься в регіоні розташування ПЗУ, або
ті, які є близькими за науковим профілем і які мають значний
досвід та традиції проведення досліджень на даних ПЗТ. Присвоєння
статусу  наукового  куратора  здійснюється за згодою ПЗУ та
претендента в наукові куратори.
   3.2. Науковий куратор затверджується Мінекоресурсів України
(додаток 3).
   3.3. ПЗУ можуть мати наукових консультантів з числа провідних
вчених держави, які за їх згодою затверджуються наказом директора.
Науковий консультант є координатором наукових досліджень ПЗУ.
Повноваження і завдання наукового консультанта на період виконання
ним цих обов'язків погоджуються Радою установи, у якій він працює.
   3.4. Обов'язки наукового куратора:
   надавати науково-методичну допомогу при здійсненні наукової,
еколого-освітньої, природоохоронної та іншої діяльності;
   консультувати дирекцію щодо перспектив розвитку наукових та
науково-технічних робіт, а також персонального складу  Ради,
розглядати звіти про наукову, науково-технічну роботу;
   сприяти опрацюванню фактичного  матеріалу  досліджень  за
програмою "Літопис природи" і створенню бази даних;
   готувати на договірній основі висококваліфіковані наукові
кадри;
   надавати допомогу в підвищенні та перекваліфікації наукових,
еколого-освітніх кадрів та служби державної охорони;
   поліпшувати науково-видавничий рівень діяльності ПЗУ.
   3.5. Права наукового куратора:
   проводити дослідження на відповідній ПЗТ;
   отримувати за існуючим порядком пріоритетний дозвіл  на
використання лімітів природних ресурсів з науковою метою;
   претендувати на цільове фінансування ПЗУ чи фінансування
Мінекоресурсів;
   користуватися науковими  фондами  та  бібліотекою ПЗУ чи
Мінекоресурсів (ОУ ПЗФ).
   3.6. ПЗУ укладають з науковим куратором окремі угоди про
співробітництво, у яких детально відображаються питання взаємодії
та обов'язки сторін.
   3.7. Зміна наукового куратора відбувається на клопотання Ради
ПЗУ до Мінекоресурсів. Пропозицію до Ради про цю зміну мають право
вносити як ПЗУ, орган, у підпорядкуванні якого перебуває ПЗУ, так
і безпосередньо науковий куратор.
 
  4. Порядок взаємодії заповідників і національних природних
   парків України з сторонніми науковими організаціями та
      спеціалістами з питань проведення НДР на ПЗТ
 
   Важливою умовою   проведення   НДР  науково-дослідними,
науково-педагогічними та іншими організаціями (далі - наукові
організації), окремими спеціалістами на ПЗТ є дотримання ними норм
природоохоронного законодавства, положень та інших інструктивних
документів, що регламентують діяльність ПЗУ. З метою уникнення
ускладнень у взаємовідносинах ПЗУ і сторонніми організаціями на
час  проведення ними наукових польових досліджень на ПЗТ і
дотримання норм режимів охорони екосистем установлюється такий
порядок взаємодії:
   4.1. Наукові організації, які планують працювати на ПЗТ за
самостійними  темами,  на  початку  року  подають заявку до
Мінекоресурсів (ОУ ПЗФ) на запроектовану тему досліджень та у
зв'язку з цим передбачуваний обсяг вилучення природних ресурсів.
   4.2. Після отримання в Мінекоресурсів (ОУ ПЗФ) позитивного
рішення наукові організації погоджують з ПЗУ програму сезонних
досліджень, склад виконавців, а в разі вилучення  природних
ресурсів з науковою метою і методику досліджень.
   4.3. Після погодження  цих  документів  ПЗУ  входять  в
установленому порядку з клопотанням до Мінекоресурсів України про
затвердження для сторонніх наукових організацій лімітів вилучення
природних ресурсів з науковою метою і видачу відповідних дозволів,
якщо виконання тем пов'язане з вилученням природних ресурсів.
Разом з цим клопотанням щодо вилучення природних ресурсів, яке
передбачене планами наукових тем, ПЗУ направляють рішення Рад цих
наукових організацій, а також Рад ПЗУ.
   4.4. Видача адміністраціями ПЗУ перепусток стороннім науковим
організаціям та окремим спеціалістам на відвідування ПЗТ з метою
проведення польових НДР здійснюється на підставі їх договорів з
ПЗУ про наукове, творче співробітництво, спільної планової чи
госпдоговірної теми, а також виданих дозволів на  вилучення
природних ресурсів у межах лімітів їх використання. Для видачі
перепусток на ПЗТ фізичним особам необхідна їх участь в одній з
тем, які виконують ПЗУ, або тимчасова угода з директором ПЗУ.
   4.5. Про результати сезонних наукових досліджень наукові
організації повідомляють ПЗУ до 1 грудня у вигляді письмового
звіту або в строки, обумовлені договором. У разі недотримання
таких умов ці наукові організації не допускаються у наступному
сезоні до досліджень на ПЗТ.
   4.6. Загальні  відомості  про  проведення  НДР науковими
організаціями або окремими  спеціалістами  протягом  року  в
обов'язковому порядку включаються у річні і поточні звіти ПЗУ.
   4.7. Госпдоговірні наукові теми, строк дії яких перевищує
один рік, ПЗУ як виконавці погоджують з Мінекоресурсів України (ОУ
ПЗФ).
   4.8. Для проведення НДР у межах ПЗТ вилучення природних
ресурсів відбувається на підставі дозволів, виданих уповноваженими
органами Мінекоресурсів на місцях, у межах затверджених лімітів у
встановленому порядку.
   4.9. Для проведення НДР на ПЗТ без вилучення природних
ресурсів не потрібно отримувати дозволи Мінекоресурсів України.
 
 Заступник начальника Головного
 управління національних природних
 парків та заповідної справи            І.В.Трофименко
 
                             Додаток 1
                до пункту 1.5 Положення про наукову
              діяльність заповідників та національних
                     природних парків України
 
               Схема
     представлення щорічної інформації про підсумки
      науково-дослідної діяльності заповідників та
       національних природних парків України
 
   1. Штати наукового відділу
   1.1. Список  усіх  співробітників,  для  яких вказується
спеціальність, науковий ступінь, знання іноземних мов.
   1.2. Використання робочого часу науковими співробітниками
(польові, наукові відрядження, камеральні роботи тощо).
   1.3. Підвищення  кваліфікації  наукових  співробітників і
науково-технічного персоналу.
   2. Науково-дослідна робота
   2.1. Літопис природи: готовність чергового тому, основні
розділи, проблеми виконання.
   2.2. Виконання плану науково-дослідних бюджетних робіт (назва
теми, коротка характеристика стану виконання робіт, отримані
планові і позапланові результати, новизна).
   2.3. Роботи за госптемами та угодами про науково-творче
співробітництво, що виконуються на природно-заповідній території
(назва угоди, замовник-виконавець, короткий зміст і результати
досліджень).
   2.4. Видання.
   2.4.1. Здано до друку монографій, збірників, наукових статей,
тез, їх перелік, куди здано.
   2.4.2. Питома вага поданих загальних наукових публікацій на
одного наукового співробітника, а також публікацій у провідних
фахових виданнях, затверджених ВАК України.
   2.4.3. Вийшло з друку публікацій (за кордоном, державні
видання, місцеві видання, перелік публікацій).
   2.4.4. Відомості  про  наукового  співробітника,  який
опублікував найбільшу кількість робіт (посада, науковий ступінь,
стаж наукової роботи тощо).
   2.4.5. Кількість і назва дисертацій (представлених до захисту
або захищених).
   2.5. Розроблені природоохоронні рекомендації (навести  їх
перелік і назву організації, якій передано).
   2.6. Формування фондів  наукових  матеріалів  (поповнення
гербарних і колекційних матеріалів, фенотек, ценотек тощо).
   2.7. Участь наукових відділів у  проведенні  екологічних
експертиз.
   3. Науково-технічні заходи
   3.1. Наявність  і  характеристика діяльності стаціонарів,
метеостанцій, гідропостів, станцій фонового моніторингу тощо.
   3.2. Кількість полігонів, постійних пробних площ (завдання,
зміни).
   4. Біотехнічні заходи
   4.1. Заходи щодо відновлення порушених екотопів, біоценозів,
популяцій диких тварин і рослин.
   4.2. Регулювання в установленому порядку чисельності диких
тварин (відстріл, відлов, розселення).
   4.3. Кільцювання і мічення тварин, репатріація.
   4.4. Утримання диких тварин у вольєрах.
   4.5. Робота на експериментальних розсадниках.
   5. Діяльність науково-технічних рад
   5.1. Відповідність плану роботи.
   5.2. Рішення, звернення, погодження.
   5.3. Аналіз виконання рішень.
   6. Фінансування,  приладне  та  господарське забезпечення
науково-дослідних робіт.
   7. Висновки,  недоліки,  пропозиції (узагальнює заступник
директора з наукової роботи).
 
                            Додаток 2
                      до пункту 1.5 Положення
                      про наукову діяльність
                          заповідників та
                      національних природних
                          парків України
 
               Схема
    надання щорічної інформації з еколого-освітньої та
     міжнародної наукової діяльності заповідників і
       національних природних парків України
 
   1. Наявність відділу з екологічної освіти та міжнародних
зв'язків.
   1.1. Укомплектованість  штатів   відділу   відповідними
спеціалістами на початок і кінець року; зміни, що відбулися
протягом року, переміщення у штатах; наявність спеціалістів, які
вільно володіють іноземними мовами (указати, якими).
   1.2. Підвищення кваліфікації співробітників відділу.
   1.3. Діяльність   еколого-освітніх  центрів  (наявність
обладнання, проведені заходи).
   2. Еколого-освітня та організаційна робота.
   2.1. Чи виконує ПЗУ еколого-освітні програми? (Якщо так, то
вказати назву, строки, фінансування).
   2.2. Співпраця з  різними  установами  та  організаціями
(наявність спільних програм, проектів, угод, планів-заходів).
   2.2.1. Міносвіти  та  його  місцевими  органами.
   2.2.2. Держуправліннями екобезпеки в областях.
   2.2.3. Установами ПЗФ та історично-культурної спадщини.
   2.2.4. Навчальними закладами (університети, інститути, ліцеї,
школи, дитячі садки).
   2.2.5. Громадські  організації  екологічного  спрямування
(перелік громадських оганізацій екологічного спрямування у вашому
регіоні).
   2.3. Масові еколого-освітні заходи:
   2.3.1. Семінари,  науково-практичні  конференції  (рівень:
міжнародні, республіканські, регіональні, тема, місце проведення,
організатори, учасники, скільки зроблено доповідей).
   2.3.2. Організація  та  проведення  екологічних  вечорів,
диспутів,  днів  екології:  Всесвітній день охорони природи,
Міжнародний  день  Землі,  Міжнародний  день  збереження
біорізноманітності.
   3. Інформаційно-видавнича та пропагандистська діяльність.
   3.1. Підготовлено:
   3.1.1. До друку, у які видання.
   3.2. Видано:
   3.2.1. Перелік назв праць та видань.
   3.3. Виступи на радіо й телебаченні.
   3.4. Кількість лекцій, бесід, контингент слухачів, назва
установи, де прочитано лекцію.
   3.5. Кількість екскурсій та контингент екскурсантів.
   4. Діяльність музею природи.
   4.1. Характеристика музею (назва, кількість  працівників,
кількість експонатів, надходження, обмін).
   4.2. Кількість працівників та число відвідувачів.
   5. Діяльність бібліотек, наукових архівів.
   5.1. Характеристика,  кількість  працівників,  поповнення
бібліотеки, загальна кількість екземплярів.
   5.2. Науково-популярне кіно, телефільми, відеотеки, фототеки,
фотоальбоми, екофотостенди.
   6. Навчальна, науково-дослідна практична та методична робота
з учнівською та студентською молоддю.
   6.1. Визначення тематики досліджень, курсових та дипломних
робіт (перелік, місце проведення).
   6.2. Проведення екологічних олімпіад та практичних занять
(перелік, кількість, місце проведення).
   6.3. Екологічні тематичні  експедиції  та  літні  табори
(організатори, кількість учасників, місце проведення, тематика).
   6.4. Відкриття екологічних стежок (скільки всього діє, їх
перелік, вид, назва; скільки розроблено і відкрито в поточному
році).
   6.5. Організація "зелених шкіл", проведення екологічних ігор.
   6.6. Виробнича практика студентів та школярів (назва вузу,
школи, кількість практикантів, тематика).
   6.7. Розробка методичних рекомендацій та навчальних програм.
   6.8. Методична допомога в обладнанні природничих кабінетів
(країнознавства, ботаніки, орнітологічних кабінетів тощо).
   6.9. Організація екологічних гуртків:
   6.9.1. Організація етно-культурної роботи (секцій, гуртків
народних  ремесел,  лозоплетіння, різьби по дереву, народної
вишивки, гончарства, декоративного розпису, в'язання гачком та
інше).
   6.9.2. Організація квітково-декоративних секцій (квітникарі,
квітникарі-аранжувальники, мистецтво аранжування, любителі зеленої
архітектури, флористи, кактусоводи тощо).
   6.9.3. Вивчення історико-архітектурних об'єктів.
   7. Міжнародне співробітництво:
   7.1. Міжнародні  наукові програми, гранти, проекти (стан
виконання, наукові консультанти, результати, спільні видання).
   7.2. Міжнародні угоди (країна, тема, стан, робоча група).
   7.3. Відрядження (мета, куди, результат, пропозиції).
   7.4. Закордонні відвідувачі (країна, мета, результат).
   7.5. Міжнародні екологічні організації (фонди, асоціації,
клуби тощо):
   7.5.1. Із них зарубіжні.
   8. Шляхи вдосконалення методичної роботи.
   9. Бюджетне та небюджетне фінансування.
   10. Висновки,  недоліки, пропозиції (узагальнює заступник
директора з НДР).
 
                             Додаток 3
                до пункту 3.2 Положення про наукову
                      діяльність заповідників
                     та національних природних
                          парків України
 
               Перелік
     наукових кураторів заповідників і національних
           природних парків України
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва природно-  |  Орган, у    | Науковий куратор |
|з/п|заповідної установи | підпорядкуванні  |          |
|  |          | якого перебуває  |          |
|  |          |    ПЗУ     |          |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
| 1 |     2     |     3     |     4    |
|----------------------------------------------------------------|
|          I. Біосферні заповідники          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Асканія-Нова    |УААН        |Інститут      |
|  |          |          |агроекології та  |
|  |          |          |біотехнології УААН |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|2. |Чорноморський    |НАН України    |Інститут зоології |
|  |          |          |ім.І.І.Шмальгаузена|
|  |          |          |НАН України    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|3. |Карпатський     |Мінекоресурсів   |Інститут екології |
|  |          |України      |Карпат НАН України |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|4. |Дунайський     |НАН України    |Одеське відділення |
|  |          |          |Інституту біології |
|  |          |          |південних морів НАН|
|  |          |          |України      |
|----------------------------------------------------------------|
|          II. Природні заповідники          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Український     |НАН України    |Інститут ботаніки |
|  |степовий      |          |ім. М.Г.Холодного |
|  |          |          |НАН України    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|2. | Карадазький    |НАН України    |Інститут біології |
|  |          |          |південних морів НАН|
|  |          |          |України      |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|3. | Канівський     |Міносвіти і науки |Київський     |
|  |          |України      |національний    |
|  |          |          |університет    |
|  |          |          |ім. Тараса Шевченка|
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|4. |Луганський     |НАН України    |Донецький ботсад  |
|  |          |          |НАН України    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|5. |Поліський      |Держкомлісгосп   |Інститут ботаніки |
|  |          |України      |ім. М.Г.Холодного |
|  |          |          |НАН України    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|6. |"Мис Мартьян"    |УААН        |Державний Нікітсь- |
|  |          |          |кий ботсад УААН  |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|7. |Ялтинський гірсько- |Держкомлісгосп   |Національний    |
|  |лісовий       |України      |науково-природничий|
|  |          |          |музей НАН України |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|8. |Казантипський    |Мінекоресурсів   |Державний Нікітсь- |
|  |          |України      |кий ботанічний   |
|  |          |          |сад УААН      |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|9. |"Розточчя"     |Міносвіти і науки |Український    |
|  |          |України      |державний     |
|  |          |          |лісотехнічний   |
|  |          |          |університет    |
|  |          |          |ім. П.С.Погребняка |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|10.|Дніпровсько-    |Держкомлісгосп   |Дніпропетровський |
|  |Орільський     |України      |держуніверситет  |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|11.| "Медобори"     |Мінлісгосп України |Український    |
|  |          |          |державний     |
|  |          |          |лісотехнічний   |
|  |          |          |університет    |
|  |          |          |ім. П.С.Погребняка |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|12.|Кримський      |Мінлісгосп України |Сімферопольський  |
|  |          |          |держуніверситет ім.|
|  |          |          |М.В.Фрунзе     |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|13.|"Єланецький степ"  |Мінекоресурсів   |Інститут ботаніки |
|  |          |України      |ім. М.Г.Холодного |
|  |          |          |НАН України    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|14.|"Горгани"      |Мінекоресурсів   |Український    |
|  |          |України      |державний     |
|  |          |          |лісотехнічний   |
|  |          |          |університет    |
|  |          |          |ім. П.С.Погребняка |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|15.|Опукський      |Мінекоресурсів   |Державний Нікітсь- |
|  |          |України      |кий ботанічний   |
|  |          |          |сад УААН      |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|16.|Рівненський     |Держкомлісгосп   |Рівненський    |
|  |          |України      |державний технічний|
|  |          |          |університет    |
|----------------------------------------------------------------|
|        III. Національні природні парки         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Карпатський     |Мінекоресурсів   |УкрНДІгірліс    |
|  |          |України      |ім. П.С.Пастернака |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|2. |Шацький       |Держкомлісгосп   |Волинський     |
|  |          |України      |держуніверситет ім.|
|  |          |          |Лесі Українки   |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|3. |"Синевир"      |Мінекоресурсів   |Ужгородський    |
|  |          |України      |держуніверситет  |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|4. |Азово-Сиваський   |Держкомлісгосп   |Мелітопольський  |
|  |          |України      |педінститут    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|5. |"Вижницький"    |Мінекоресурсів   |Чернівецький    |
|  |          |України      |держуніверситет  |
|  |          |          |ім. Ю.Федьковича  |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|6. |"Подільські     |Мінекоресурсів   |Інститут ботаніки |
|  |Товтри"       |України      |ім. М.Г.Холодного |
|  |          |          |НАН України    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|7. |"Святі Гори"    |Мінекоресурсів   |Донецький     |
|  |          |України      |держуніверситет  |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|8. |"Яворівський"    |Мінекоресурсів   |Львівський     |
|  |          |України      |національний    |
|  |          |          |університет    |
|  |          |          |ім. Івана Франка  |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|9. |"Сколівські     |Держкомлісгосп   |Український    |
|  |Бескиди"      |України      |науково-дослідний |
|  |          |          |інститут гірського |
|  |          |          |лісівництва    |
|  |          |          |ім. П.С.Пастернака |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|10.|"Деснянсько-    |Мінекоресурсів   |Сумський державний |
|  |Старогутський"   |України      |аграрний      |
|  |          |          |університет    |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|11.|"Ужанський"     |Мінекоресурсів   |Ужгородський    |
|  |          |України      |державний     |
|  |          |          |університет    |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 Головного управління
 національних природних парків
 і заповідної справи                І.В.Трофименко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner