Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 48 від 04.02.2009

Про затвердження Змін до Тимчасового переліку посад офіцерського складу, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

              Н А К А З
 
 N 64 від 04.08.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 вересня 2000 р.
 vd20000804 vn64           за N 653/4874
 
 
     Про затвердження Порядку проведення перевірок
     ефективності використання паливно-енергетичних
  ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та
     усунення фактів їх неефективного використання
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
     агентства України з питань забезпечення ефективного
             використання енергетичних ресурсів
    N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня
2000 р.  N  1071  (  1071-2000-п ) "Про деякі заходи щодо
раціонального використання   паливно-енергетичних   ресурсів"
Н А К А З У Ю:
   1.  Затвердити Порядок проведення перевірок ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в
установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного
використання, що додається.
   2. Державній інспекції з енергозбереження (Гаманюку Л.Ю.) в
місячний термін розробити та подати на затвердження Державного
комітету  України  з  енергозбереження  методику  визначення
неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
   3. Заступнику начальника управління правового та нормативного
забезпечення енергозбереження Яковенку В.І. у 5-денний термін
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Порядку проведення перевірок
ефективності  використання  паливно-енергетичних  ресурсів  на
підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх
неефективного використання".
   4. Скасувати  наказ  Державного  комітету  України  з
енергозбереження від 31 грудня 1999 року N 119 "Про введення в дію
Тимчасового  положення про здійснення Державною інспекцією з
енергозбереження державного контролю (державного нагляду) з питань
енергозбереження  та  енергоефективності  на підприємствах, в
установах і організаціях усіх форм власності".
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Жовтянського В.А.
 
 Голова                        В.Т.Меркушов
 
                            Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                    України з енергозбереження
                          04.08.2000 N 64
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2000 р.
                   за N 653/4874
 
               Порядок
     проведення перевірок ефективності використання
    паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в
     установах та організаціях та усунення фактів їх
          неефективного використання
 
   1. Відповідно до Закону України  "Про  енергозбереження"
( 74/94-ВР ) цей Порядок установлює механізм проведення Державною
інспекцією з енергозбереження (далі  -  Інспекція)  перевірок
ефективності  використання  паливно-енергетичних  ресурсів  та
усунення фактів їх неефективного використання на підприємствах, в
установах та організаціях (далі - підприємства) незалежно від
форми власності та підпорядкованості.
   2. Планові  перевірки підприємств здійснюються за річним
графіком перевірок, який  затверджується  на  наступний  рік
начальником  Інспекції  -  головним  державним інспектором з
енергозбереження до 1 грудня поточного року. Планова перевірка
підприємства проводиться не частіше ніж один раз на рік.
   3. За дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів
України  проводяться позапланові перевірки, які також можуть
здійснюватися за клопотанням міністерств,  інших  центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій на підприємствах, що входять до сфери їх управління.
   4. Про проведення планової перевірки територіальні органи
Інспекції не пізніше як за 10 днів до її початку повідомляють у
письмовій формі керівництво підприємства.
   5. Перевірки підприємств проводяться державними інспекторами
з енергозбереження (далі - інспектори). При здійсненні перевірки
інспектори  повинні  мати службове посвідчення, доручення на
перевірку та програму перевірки (далі - програма).
   6. Програма передбачає перевірку роботи підприємства з питань
стану експлуатації діючого та впровадження нового енергетичного
та  енерготехнологічного  обладнання, приладів, матеріалів та
енерготехнологічних схем; зберігання палива; дотримання термінів
виконання  налагоджувальних  робіт  на  енерговикористовуючому
обладнанні;  наявності  режимних і технологічних карт та їх
додержання  при  роботі  обладнання;  відповідності  діючого
обладнання стандартам з енергозбереження, встановленим нормам і
нормативам витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР),
правилам  і  вимогам  щодо їх раціонального використання та
економії;  стану  обліку  та нормування питомих витрат ПЕР;
застосування резервних видів палива; споживання ПЕР з визначенням
обсягів їх неефективного використання.
   7. Під час проведення перевірки інспектор має право:
   безперешкодного доступу на підприємства незалежно від форм
власності та підпорядкованості;
   здійснювати обстеження  технічного  стану  встановленого
енергетичного та енерготехнологічного обладнання, приладів обліку,
контролю та споживання ПЕР;
   проводити без переривань та порушень технологічних процесів
інструментальні вимірювання, необхідні для визначення ефективності
використання ПЕР;
   отримувати від  відповідних служб підприємства відомості,
потрібні для виконання його функцій.
   8. За   результатами  перевірки  визначаються  обсяги
нераціонального використання енергоресурсів, до яких належать:
   прямі втрати  ПЕР,  спричинені  безгосподарною діяльністю
працівників;
   марнотратне споживання  ПЕР,  викликане  їх перевитратами
внаслідок недотримання вимог до діючих технологій та обладнання,
систем  енерго-  та теплопостачання, а також огороджувальних
конструкцій споруд в опалювальний сезон, визначених режимними та
технологічними картами, проектною документацією, паспортами на
діюче обладнання, у тому числі систематичне використання на
холостому  ходу  силових  трансформаторів,  електродвигунів,
електропечей та іншого обладнання, що працює з використанням
енергоресурсів;
   споживання ПЕР понад показники питомих витрат, визначених
системою  державних  стандартів, а до введення їх у дію -
міжгалузевими, галузевими, регіональними та загальнозаводськими
нормами питомих витрат енергоресурсів.
   9. Обсяги  марнотратного  споживання і прямих втрат ПЕР
визначаються у перерахунку на річне споживання або на період від
виникнення  до  виявлення  порушення,  крім  випадків,  які
підтверджуються документально відповідно до додатків 5 і 17
Положення  про  розслідування  та  облік  нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1993 р. N 623 ( 623-93-п ). Обсяг цих втрат
визначається незалежно  від  стану  виконання  підприємством
встановлених норм питомих витрат енергоресурсів.
   10. Якщо   неефективне   використання  ПЕР  викликане
недосконалістю технологічних процесів і для його усунення потрібні
значні матеріальні і фінансові ресурси, Інспекцією сумісно із
підприємством визначаються обсяги і терміни виконання робіт для
його усунення. Загальний термін виконання робіт, як правило, не
повинен перевищувати шести місяців.
   11. В окремих випадках, якщо виконання зазначених робіт
вимагає залучення особливо значних матеріальних і фінансових
ресурсів, за погодженням з Національним агентством України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
цей термін може бути продовжений. { Пункт 11 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Національного агентства України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92
( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
   12. За результатами перевірки інспектор складає акт (додаток
1). У  разі  виявлення  порушень  з  питань енергозбереження
складається припис, який обов'язковий для виконання підприємством
(додаток 2). Акт підписується працівником Інспекції, що проводив
перевірку та керівником (головним інженером) підприємства, яке
перевірялося. У разі незгоди керівництва підприємства з висновками
акта, воно може оскаржити його до Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного  використання  енергетичних
ресурсів. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання  енергетичних  ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від
15.06.2007 }
   13. Перевірка виконання приписів акта здійснюється після
закінчення терміну їх дії.
   14. Залежно від  результатів  виконання  припису  обсяги
нераціонального використання ПЕР коригуються таким чином:
   у разі невиконання робіт - до їх початкового обсягу додаються
перевитрати  та  прямі втрати, що виникли протягом терміну,
встановленого для виконання робіт;
   у разі часткового виконання робіт - цей обсяг визначається як
перевитрати та прямі втрати енергоресурсів, зумовлені невиконанням
частини робіт;
   у разі виконання робіт - обсяги неефективного використання
анулюються.
   15. Рішення про сплату підвищеної плати за  неефективне
використання   енергоресурсів  приймається  відповідно  до
законодавства України на підставі акта перевірки підприємства,
складеного  інспектором і оформлюється постановою про сплату
підвищеної плати (додаток  3).  Перший  примірник  постанови
залишається в Інспекції, а другий примірник у триденний термін
після оформлення постанови надсилається (видається повноважному
представнику) підприємству для сплати ним підвищеної плати.
   16. Підприємство повинно внести підвищену плату протягом 30
днів з дня винесення постанови про її застосування.
   17. У разі несплати підвищеної плати у зазначений термін
грошова сума стягується в судовому порядку.
   18. Рішення щодо застосування до підприємства підвищеної
плати може бути оскаржено в установленому законом порядку.
   19. За результатами перевірок Інспекція щоквартально подає
Голові Національного агентства України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів узагальнений звіт у
термін до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 
 Начальник управління правового та
 нормативного забезпечення
 енергозбереження                   О.М.Суходоля
 
                             Додаток 1
                  до Порядку проведення перевірок
                     ефективності використання
                   паливно-енергетичних ресурсів
 
    Національне агентство України з питань забезпечення
     ефективного використання енергетичних ресурсів
 
       Державна інспекція з енергозбереження
 
(назва інспекції) ________________________________________________
 
 
               Акт N
        комплексної перевірки використання
         паливно-енергетичних ресурсів
 
 
м. ____________            " ___ " ______________ року
 
 
Назва підприємства _______________________________________________
Відомча підпорядкованість ________________________________________
Місцезнаходження, телефон, факс___________________________________
Поточний рахунок __________ МФО ____________ ЄДРПОУ ______________
Керівник__________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
Державний інспектор з енергозбереження ___________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
 
       1. Загальна характеристика підприємства
 
1. Енергоємність підприємства, основна продукція, які види ПЕР
використовуються _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Тарифи на ПЕР на час перевірки (згідно з довідкою):
 
Паливо ___________________________________________________________
Теплоенергія _____________________________________________________
Електроенергія ___________________________________________________
 
3. Стан розрахунків з постачальниками за паливо та енергію
(згідно з довідкою): _____________________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Фактичне споживання палива, теплоенергії, електроенергії:
------------------------------------------------------------------
|Види ПЕР   |Одиниця | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|       |виміру  | рік | рік | рік | рік |  рік |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Електроенергія| тис.  |    |    |    |    |    |
|       | кВт-год |    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Теплоенергія | Гкал  |    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Газ      |тис.куб.м|    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Мазут     | т   |    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Вугілля    | т   |    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Разом     | туп   |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
              2. Паливо
 
1. Схема обліку палива (загальна, міжцехова, поагрегатна), тип
приладів обліку __________________________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Вид палива та його теплотехнічні характеристики: ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Основне паливо-використовуюче обладнання ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Оснащення приладами теплотехнічного контролю (автоматичного -
окремо за кожним типом або групою устаткування). Найменування, тип
приладів і систем ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
5. Наявність експлуатаційної документації (наявність паспортів,
режимних та технологічних карт і т.п.): __________________________
__________________________________________________________________
 
технологічні та режимні карти ____________________________________
__________________________________________________________________
           ким і коли затверджені
 
технічні паспорти ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
6. Налагоджувальні роботи та їх виконавці ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (назва налагоджувальної організації, N реєстраційного
    посвідчення в органах НАЕР, дата проведення робіт)
 
7. Якість налагоджувальних робіт _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
8. Використання тепла відхідних газів ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
9. Факти марнотратного споживання, прямих втрат, неекономного та
неефективного використання палива ________________________________
__________________________________________________________________
 
10. Резерви економії палива ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
             3. Теплоенергія
 
1. Вид теплової енергії, параметри теплоносіїв ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Система опалення (парова, водяна) _____________________________
 
3. Відпуск теплоспоживачам (в т.ч.  субабонентам),  наявність
договорів ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Схема  обліку  теплової  енергії  (загальна,  міжцехова,
поагрегатна), тип приладів обліку ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
5. Наявність розмежованого обліку споживання теплової енергії
субабонентів _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
6. Основне тепловикористовуюче обладнання ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
7. Стан  паро-конденсатної  системи  підприємства,  відсоток
повернення конденсату ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
8. Відсоток безперервної продувки котлів _________________________
 
9. Факти марнотратного споживання, прямих втрат, неекономного та
неефективного використання теплоенергії __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
10. Резерви економії теплової енергії ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
            4. Електроенергія
 
1. Схема електропостачання _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Схема обліку  електричної  енергії  (загальна,  міжцехова,
поагрегатна), тип приладів обліку, наявність розмежованого обліку
споживання електричної енергії субабонентів ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Основне електровикористовуюче обладнання ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Факти марнотратного споживання, прямих втрат, неекономного та
неефективного використання електроенергії ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
5. Резерви економії електроенергії _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
      5. Обсяг випуску основної товарної продукції
    (за формою N 11-МТП) за п'ять останніх років та з
         початку року на час перевірки
 
------------------------------------------------------------------
| Види основної  | Одиниця |1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|  продукції   | виміру | рік | рік | рік | рік | рік |
|------------------+---------+-----+------+------+-------+-------|
|------------------+---------+-----+------+------+-------+-------|
|------------------+---------+-----+------+------+-------+-------|
------------------------------------------------------------------
 
    6. Енергоємність продукції за п'ять останніх років
------------------------------------------------------------------
|        | Одиниця | 1996 | 1997 | 1998 |1999 | 2000 |
|Енергоємність | виміру | рік | рік | рік | рік |  рік |
| продукції  |----------+------+-------+-------+-----+--------|
|        | кгуп/грн |   |    |    |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
           Відсоток в собівартості
------------------------------------------------------------------
|Паливо і енергія |Одиниця | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|         |виміру | рік | рік |  рік | рік | рік |
|         |--------+------+------+-------+-------+-------|
|         |  %  |   |   |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
         7. Нормування питомих витрат ПЕР
 
   Наявність норм питомих витрат ПЕР, їх відповідність постанові
Кабінету  Міністрів  України N 786 від 15.07.97 "Про порядок
нормування питомих  витрат  паливно-енергетичних  ресурсів  у
суспільному виробництві" _________________________________________
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|  |   Паливо    |  Теплоенергія  | Електроенергія  |
|Рік |          |          |          |
|  |  (куб.м, т/  ) |  (Гкал/  )  | (кВт-год/  )  |
|  |-------------------+-------------------+----------+--------|
|  |Встановлена|Фактич-|Встановлена|Фактич-|Встановле-|Фактич- |
|  |  норма  | ні  |  норма  | ні  | на норма | ні  |
|  |      |питомі |      |питомі |     |питомі |
|  |      |витрати|      |витрати|     |витрати |
|----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------|
|1995|      |    |      |    |     |    |
|----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------|
|1996|      |    |      |    |     |    |
|----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------|
|1997|      |    |      |    |     |    |
|----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------|
|1998|      |    |      |    |     |    |
|----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------|
|1999|      |    |      |    |     |    |
|----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------|
|2000|      |    |      |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
Наявність організаційно-технічних  заходів  з економії ПЕР (з
розрахунком ефективності використання ПЕР) _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Стан використання вторинних ПЕР __________________________________
__________________________________________________________________
 
Впровадження енергозберігаючих технологій ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Наявність нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 8. Готовність підприємства до роботи в осінньо-зимовий період
 
1. Наявність  організаційно-технічних  заходів  з  підготовки
підприємства до роботи в осінньо-зимовий період та стан їх
виконання ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Наявність  затверджених  графіків  планово-попереджувального
ремонту основного та допоміжного енергообладнання та їх виконання
(%) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Кількість котлоагрегатів, готовність їх до роботи _____________
__________________________________________________________________
 
4. Технічний  стан  допоміжного   обладнання   (пальників,
економайзерів, димососів, вентиляторів, деаераторних установок,
обладнання хімпідготовки) ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
відсоток готовності ______________________________________________
 
5. Технічний стан системи опалення:
готовність тепломережі,  стан  теплоізоляції,  технічний  стан
запірної арматури, трубопроводів _________________________________
__________________________________________________________________
 
відсоток готовності ______________________________________________
 
технічний стан сіткових живильних насосів ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
готовність до роботи бойлерів опалення: __________________________
__________________________________________________________________
 
відсоток готовності ______________________________________________
 
6. Використання  резервного  палива (назва резервного палива,
наявність  та  кількість,  поповнення  резервів,  готовність
устаткування до роботи на резервному паливі) _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
           9. Результати перевірки
__________________________________________________________________
(стан енергозбереження, складено приписи, попереджено, складено
протокол про адміністративні порушення, оформлено постанову про
підвищену плату за неефективне використання природного газу) _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Державний інспектор ______________________________________________
 
З актом ознайомлені:
 
М.П.  Керівник _________________________________________________
 
    Головний енергетик _______________________________________
 
Акт перевірки та припис на _____ сторінках передані представнику
підприємства
 
(Вх. N ___________ від "_____" ______________ _________ року)
 
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 
 
                             Додаток 2
                  до Порядку проведення перевірок
                     ефективності використання
                   паливно-енергетичних ресурсів
 
    Національне агентство України з питань забезпечення
     ефективного використання енергетичних ресурсів
 
       Державна інспекція з енергозбереження
 
 _____________________________________________________________
            (назва інспекції)
 
               Припис
     До Акту комплексної перевірки використання ПЕР
 
      N _______ від "____"__________ _______ року
 
  м. ______________        "____" __________________ року
 
 
   Виконання припису  обов'язкове  (Закон  України  "Про
енергозбереження" від 1 липня 1994 р. N 74/94-ВР) (із змінами і
доповненнями).
------------------------------------------------------------------
| N |   Зміст пункту припису   | Термін  | Економія ПЕР |
|з/п |                | виконання |  після   |
|  |                |      |  виконання  |
|  |                |      |  пункту   |
|  |                |      |  припису   |
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
| 1 |       2         |   3   |    4    |
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
|----+-------------------------------+-----------+---------------|
------------------------------------------------------------------
 
  Виконання вищевказаних заходів забезпечить економію:
палива:
природний газ (тис.куб.м /рік) ___________________________________
мазут (т)           ___________________________________
вугілля (т)          ___________________________________
____________________________  ___________________________________
електроенергії         ___________________________________
(тис.кВт-год/рік)
теплоенергія (Гкал/рік)    ___________________________________
 
Усього пунктів припису     ___________________________________
Про результати  виконання  припису прошу повідомити інспекцію
письмово після закінчення терміну виконання припису.
 
Припис склав державний інспектор _________________________________
 
Начальник територіального  управління  Державної  інспекції  з
енергозбереження _________________________________________________
 
  Ознайомлені:
 
М.П.   Керівник _______________________________________________
 
     Головний енергетик _____________________________________
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
 
                             Додаток 3
                  до Порядку проведення перевірок
                     ефективності використання
                   паливно-енергетичних ресурсів
 
 
_________________________________________
_________________________________________
  (назва органу, що видав постанову)
 
 
              Постанова N ___
про сплату підвищеної плати за нераціональне використання газу та
        інших паливно-енергетичних ресурсів.
 
"____" _________ 200 ___ р.        _______________________
                        місце прийняття
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора)
 
розглянувши акт перевірки, складений "_____" ___________ 200__ р.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (назва органу, представник якого склав акт)
 
за результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
 підпорядкованість, місцезнаходження; номер поточного рахунка та
  назва установи банку; посада, прізвище, ім'я та по батькові
              керівника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (прізвища, ім'я та по батькові осіб, які підписали акт)
 
про нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних
ресурсів _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (причини нераціонального використання та посилання
          на нормативно-правовий акт)
 
   відповідно до статті 11 Закону України "Про енергозбереження"
та постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р.
N 699 "Про заходи щодо ефективного використання газу та інших
паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві"
 
            П О С Т А Н О В И В:
 
Застосувати підвищену плату за ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (об'єм перевитрат в натуральних одиницях виміру та вид
         паливно-енергетичних ресурсів )
до _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
 підпорядкованість, місцезнаходження; номер поточного рахунка та
  назва установи банку; посада, прізвище, ім'я та по батькові
              керівника)
 
у розмірі ____________________________ гривень.
 
                  ____________________________
                  (підпис особи, яка прийняла
                  постанову)
 
М.П.
 
  Постанову надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що
            отримала постанову)
 
 
"____" _____________ 200 ___ р.          __________
                          (підпис)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner