Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 62 від 04.02.2009

Про затвердження складу Координаційної ради Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1572 від 28.07.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 серпня 2000 р.
 vd20000728 vn1572          за N 504/4725
 
 
    Про внесення змін до Положення про план приватизації
    майна  та  Положення про план розміщення акцій
    відкритого акціонерного товариства, яке створено
           шляхом корпоратизації
 
 
   З метою приведення Положення про план приватизації майна
( z0490-97 ) та Положення про типовий план розміщення акцій
відкритого  акціонерного  товариства,  яке  створено  шляхом
корпоратизації ( z0096-94 ), у відповідність до Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до Положення про план приватизації майна,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01.10.97
N 1065 ( z0490-97 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.10.97 за N 490/2294 (зі змінами до нього), виклавши
його в новій редакції, що додається.
 
   2. Унести зміни до Положення про план розміщення акцій
відкритого  акціонерного  товариства,  яке  створено  шляхом
корпоратизації, затвердженого наказом Фонду державного  майна
України від 04.04.94 N 175 ( z0096-94 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 96/305 (зі змінами до
нього), виклавши його в новій редакції, що додається ( z0505-00 ).
 
   3. Директору Департаменту реформування власності Є.Філозопу:
 
   3.1. Забезпечити в п'ятиденний термін з дня затвердження
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3.2. Забезпечити  в десятиденний термін з дня державної
реєстрації подання цього наказу до Державного інформаційного
бюлетеня "Про приватизацію" для опублікування.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В. Васильєва.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   01.10.97 N 1065 ( z0490-97 )
                   (у редакції наказу Фонду
                   державного майна України від
                   28.07.2000 N 1572)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 серпня 2000 р.
                   за N 504/4725
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про план приватизації державного майна
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення  про  план  приватизації державного майна
розроблено відповідно до Закону  України  "Про  приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), Державної програми приватизації на
2000-2002  роки,  затвердженої Законом України "Про Державну
програму приватизації" від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ),
інших  нормативних  актів,  якими  регламентуються  процеси
приватизації.
   1.2. Це  Положення застосовується при складанні проектів
планів приватизації майна, яке перебуває у державній власності, у
тому числі майна, зданого в оренду.
   Плани приватизації підприємств, що приватизуються відповідно
до  Закону  України  "Про  особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР  ),  розробляються  з
урахуванням нормативних актів, що визначають такі особливості, та
відповідно до Положень, які затверджуються Фондом державного
майна.
   1.3. Розробляючи проект плану приватизації державного майна,
комісія з приватизації враховує пропозиції:
   господарського   товариства,   створеного  працівниками
підприємства, що приватизується, та інших покупців;
   місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;
   державних органів приватизації;
   Антимонопольного  комітету  України,  його територіальних
відділень.
 
   1.4. Проект плану приватизації державного майна складається
на  основі Типового плану приватизації державного майна, що
додається до цього Положення.
 
     2. Порядок розробки проекту плану приватизації
             державного майна
 
   2.1. Проект плану розробляється комісією з  приватизації
відповідного об'єкта, ураховуючи способи та порядок приватизації
державного  майна,  які  визначаються  Державною  програмою
приватизації.
   2.2. Розроблений комісією з  приватизації  проект  плану
подається  відповідному  державному  органу  приватизації  на
затвердження.
   2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, проект
плану приватизації державного майна погоджується у встановленому
порядку з Кабінетом Міністрів України.
 
     3. Порядок унесення змін до плану приватизації
             державного майна
 
   3.1. Рішення про унесення змін, доповнень та уточнень до
плану  приватизації  державного  майна приймається державними
органами приватизації.
   3.2. Уточнення до розділу VI плану приватизації державного
майна вносяться державними органами приватизації в  порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
   3.3. При внесенні уточнень до розділу VI плану приватизації
державного  майна передбачаються додаткові способи розміщення
акцій, а саме:
   - для групи Г - визначені пунктом 59 Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 );
   - для групи В - визначені пунктом 57 Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ).
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу                  Н.Блощаневич
 
                       Додаток
                   до Положення про план
                   приватизації державного майна
 
                  Затверджую
                  ______________________________
                  (посада керівника державного
                  органу приватизації)
                  ________  ____________________
                  (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
                  "___"__________ 200_ рік
 
                   М.п.
 
              ТИПОВИЙ ПЛАН
         приватизації державного майна
 
 
       Розділ I. Реквізити об'єкта приватизації
 
   1. Повна та скорочена назва _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
                -------------------------
Код за ЄДРПОУ         -------------------------
                -------------------------
Код за ЗКГНГ          -------------------------
 
Код за КОАТУУ території,    -------------------------
на якій розташовано об'єкт   -------------------------
 
Код за КФВ           -------------------------
                -------------------------
 
   2. Місцезнаходження об'єкта приватизації
__________________________________________________________________
 
   3. Номери  поточних  рахунків,  найменування і реквізити
банківських установ, які обслуговують об'єкт приватизації
__________________________________________________________________
 
   4. Номер і дата державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності _______________________________________________________
 
   5. Організаційно-правова форма ______________________________
 
   6. Рішення про приватизацію об'єкта
__________________________________________________________________
(дата, номер наказу або розпорядження, назва органу приватизації,
           який прийняв рішення)
 
   7. Класифікація об'єкта за групою ___________________________
 
    Розділ II. Характеристика господарської діяльності і
       фінансового стану об'єкта приватизації
 
   1. Кадровий потенціал та фінансовий стан підприємства
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |  Назва показника   |Одини- |За станом |За станом|На   |
| з/п |             |ця   |на початок|на поча- |останню|
|   |             |виміру |двох попе-|поточного|звітну |
|   |             |    |редніх  |року   |дату  |
|   |             |    |років   |     |    |
|   |             |    |----------+---------|-------|
|   |             |    |____ |____| ____ рік|___ рік|
|   |             |    | рік | рік|     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
| 1 |     2       |  3  | 4  | 5 |   6  |  7 |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|1  |Чисельність працюючих  | чол. |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|2  |Первісна вартість    |    |   |  |     |    |
|   |основних фондів, усього: |тис.грн.|   |  |     |    |
|2.1 |у т.ч. виробничого    |    |   |  |     |    |
|   |призначення       |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|3  |Залишкова вартість    |    |   |  |     |    |
|   |основних фондів, усього: |тис.грн.|   |  |     |    |
|3.1 |у т.ч. виробничого    |    |   |  |     |    |
|   |призначення       |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|4  |Знос основних фондів   |  %  |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|5  |Балансовий прибуток (якщо|тис.грн.|   |  |     |    |
|   |збиток,- писати зі знаком|    |   |  |     |    |
|   |"-"):          |    |   |  |     |    |
|5.1 |Ефективність роботи:   |    |   |  |     |    |
|5.1.1|рентабельність      |  %  |   |  |     |    |
|   |виробництва       |    |   |  |     |    |
|5.1.2|продуктивність праці   | грн. |   |  |     |    |
|5.1.3|поточна ліквідність   |    |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|6  |Дебіторська       |    |   |  |     |    |
|   |заборгованість, усього  |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|7  |Кредиторська       |    |   |  |     |    |
|   |заборгованість, усього  |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|8  |Кредиторська       |    |   |  |     |    |
|   |заборгованість:     |тис.грн.|   |  |     |    |
|8.1 |із заробітної плати,   |    |   |  |     |    |
|   |усього:         |тис.грн.|   |  |     |    |
|8.1.1|у т.ч. прострочена    |    |   |  |     |    |
|8.2 |за платежами до бюджету, |    |   |  |     |    |
|   |усього:         |тис.грн.|   |  |     |    |
|8.2.1|у т.ч. прострочена    |    |   |  |     |    |
|8.3 |до державних цільових  |    |   |  |     |    |
|   |фондів, усього:     |    |   |  |     |    |
|8.3.1|у т.ч. прострочена    |    |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|9  |Обсяг виробленої     |    |   |  |     |    |
|   |продукції        |тис.грн.|   |  |     |    |
-----------------------------------------------------------------------
 
   2. Основні види діяльності підприємства (за статутом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Характеристика виробничо-господарської діяльності
 
   3.1 Основні види товарної продукції
-------------------------------------------------------------------------
|Основні види|  Вартість продукції  |У натуральному|Частка в загаль- |
|продукції  |  (послуг), тис.грн.  |  вираженні |ному обсязі про- |
|(послуг)  |             |       |дукції (послуг) |
|      |             |       |підприємства, % |
|      |-------------------------+--------------+-----------------|
|      |на початок|на по-|за ос- |на по-|за ос- |на початок|на по-|
|      |двох попе-|чаток |танній |чаток |танній |двох попе-|чаток |
|      |редніх ро-|поточ-|звітний|поточ-|звітний|редніх ро-|поточ-|
|      |ків    |ного |період |ного |період |ків    |ного |
|      |     |року |    |року |    |     |року |
|------------+----------+------+-------+------+-------+----------+------|
|      |____ |____|____ |____  |____ |____  |____ |____|____ |
|      |рік |рік |рік  |рік  |рік  |рік  |рік |рік |рік  |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
   3.2 Частка  основних  видів  продукції, яка випускається
об'єктом приватизації, на відповідному товарному ринку (за видами
продукції) _______________________________________________________
 
   4. Основні ринки збуту продукції, у тому числі за межами
України __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(у тому числі інформація щодо експортно-імпортних операцій та
постачальників енергоносіїв, сировини)
 
   5. Характеристика монопольного становища об'єкта приватизації
на відповідних товарних ринках ___________________________________
__________________________________________________________________
 
   6. Перелік і вартість майна, переданого підприємством до
статутних фондів господарських товариств, банків, інших юридичних
осіб в Україні та за її межами, у яких підприємство бере пайову
участь ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних фондах інших юридичних осіб:
------------------------------------------------------------------
| N |Назва і місце- |Розмір  |     Види вкладень      |
|з/п|знаходження  |статутно-|----------------------------------|
|  |суб'єкта госпо-|го фонду | паї, частки  |  акції    |
|  |дарювання, у  |суб'єкта |-----------------+----------------|
|  |статутний фонд |господа- | тис.| % |дата |тис.| % |дата |
|  |якого здійснено|рювання | грн.|  |вклад.|грн.|  |вклад.|
|  |вкладення,   |(тис.  |   |  |   |  |  |   |
|  |код за ЄДРПОУ |грн.)  |   |  |   |  |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Перелік і вартість державного майна, переданого в оренду
організації  орендарів  (господарському товариству), згідно з
договором оренди та даними бухгалтерського обліку ________________
__________________________________________________________________
 
   9. Перелік і вартість об'єктів незавершеного будівництва (за
даними бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва об'єкта  |Обсяг робіт |Рік    |Вартість на |
|з/п|           |за кошторисом|початку  |дату оцінки |
|  |           |(тис.грн.)  |будівництва|(тис.грн.) |
|---+---------------------+-------------+-----------+------------|
| 1 |     2      |   3    |   4   |   5   |
|---+---------------------+-------------+-----------+------------|
|  |           |       |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
   10. Перелік і вартість невстановленого обладнання (за даними
бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N |     Склад обладнання       |Вартість на дату  |
|з/п |                    |   оцінки    |
|  |                    |  (тис.грн.)   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 1 |         2           |    3     |
|----+---------------------------------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   11. Перелік і вартість об'єктів соціально-побутового  та
соціально-культурного  призначення  (за даними бухгалтерського
обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   12. Державний житловий фонд ________ тис. грн. (за даними
бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   13. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної
ділянки об'єкта приватизації, юридично закріплений статус ________
__________________________________________________________________
(інженерно-геологічні умови,  рівень  інженерного  благоустрою
території, стан соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури;
     об'єкти культурного й історичного призначення)
 
   14. Характеристика екологічного стану підприємства __________
__________________________________________________________________
(штрафи, сплачені за поточний рік; джерела викидів; наявність
  хвостосховищ, відвалів, полігонів, очисних споруд та ін.)
 
     Розділ III. Оцінка вартості об'єкта приватизації
 
   1. Вартість  цілісного  майнового  комплексу  об'єкта
приватизації визначена за Методикою, яка затверджується Кабінетом
Міністрів України, відображена в акті оцінки вартості об'єкта
приватизації та становить ___ тис.грн., у тому числі:
   1.1. Частина вартості цілісного майнового комплексу, що
належить орендарю, становить__________ тис. грн.;
   1.2. Частина вартості цілісного майнового комплексу, що
утворена під час застосування заходів фінансової реструктуризації,
становить ________тис.грн.
 
   2. Державна частина у вартості цілісного майнового комплексу
становить _____ тис.грн.
 
   3. З вартості цілісного майнового комплексу  вилучається
вартість майна __________ тис.грн.:
   3.1. Державного житлового фонду
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | за даними  |
|  |         |       |       | бух.обліку |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3.2. Об'єктів, що не підлягають приватизації
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | за даними  |
|  |         |       |       | бух.обліку |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3.3. Щодо якого встановлено пільги
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | за даними  |
|  |         |       |       | бух.обліку |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3.4. Щодо якого встановлено особливий режим приватизації:
   - частки (паї, акції), що належать державі в статутних фондах
підприємств
 
   об'єкти незавершеного будівництва
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва об'єкта |   Місцезнаходження   | Вартість на|
|з/п|         |              | дату оцінки |
|  |         |              | за даними  |
|  |         |              | бух.обліку |
|  |         |              | (тис.грн.) |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 |     2    |       3       |   4   |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   - об'єкти  соціально-побутового  та  соціально-культурного
призначення
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва об'єкта |   Місцезнаходження   | Вартість на|
|з/п|         |              | дату оцінки |
|  |         |              | за даними  |
|  |         |              | бух.обліку |
|  |         |              | (тис.грн.) |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 |     2    |       3       |   4   |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   4. Вартість майна, що підлягає приватизації, _______ тис.грн.
 
    Розділ IV. Пропозиції щодо реструктуризації об'єкта
             (у разі потреби)
 
   1. Порядок та вимоги щодо подальшого використання об'єктів,
вартість  яких  не  включена у вартість майна, що підлягає
приватизації _____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Структура підприємства і можливість реорганізації об'єкта
й виділення з його складу структурних підрозділів у самостійні
підприємства з правом юридичної особи ____________________________
__________________________________________________________________
(перелік організаційних, правових, технічних заходів, спрямованих
на зміну структури підприємства, що приватизується, зміну його
управління, форми власності, організаційно-правової форми з метою
підвищення інвестиційної привабливості підприємства)
 
  Розділи V та VI розробляються у разі створення відкритого
           акціонерного товариства
 
      Розділ V. Характеристика статутного фонду
 
   1. Статутний  фонд  створюваного відкритого акціонерного
товариства _________ тис.грн.*
   2. Номінальна вартість акції _________ грн.
   3. Вид акцій: прості, іменні.
   4. Кількість акцій _______________шт.
_______________
* У разі створення ВАТ на базі майна орендного підприємства в
 цьому пункті відображається сума з зазначенням частки держави та
 частки орендаря.
 
         Розділ VI. План розміщення акцій
 
------------------------------------------------------------------------
| N |  Спосіб розміщення      | Термін   | Акції   |Частка|
|з/п|                | розміщення |       |в СФ, |
|  |                |------------+-------------| %  |
|  |                |поча-|закін-|кіль- |вар- |   |
|  |                |ток |чення |кість,|тість,|   |
|  |                |   |   |штук |тис. |   |
|  |                |   |   |   |грн. |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1 |Закріплюється у державній    |   |   |   |   |   |
|  |власності*           |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1.1|у т.ч. передано до холдингів  |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|2 |Передано до холдингів     |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|3 |Власність організації орендарів |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4 |Пільговий продаж акцій     |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.1|працівникам підприємства, майно |   |   |   |   |   |
|  |якого приватизується      |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.2|іншим громадянам, які мають   |   |   |   |   |   |
|  |право на пільгове придбання   |   |   |   |   |   |
|  |акцій              |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.3|керівникам підприємства, які  |   |   |   |   |   |
|  |мають право на додаткове    |   |   |   |   |   |
|  |придбання акцій         |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5 |Продаж акцій через організаторів|   |   |   |   |   |
|  |торгівлі цінними паперами    |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.1|на фондових біржах       |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.2|у позабіржових фондових     |   |   |   |   |   |
|  |торговельних системах      |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6 |Продаж пакетів акцій громадянам |   |   |   |   |   |
|  |та фінансовим посередникам через|   |   |   |   |   |
|  |Державну акціонерну компанію  |   |   |   |   |   |
|  |"Національна мережа аукціонних |   |   |   |   |   |
|  |центрів" за кошти (тільки для  |   |   |   |   |   |
|  |об'єктів групи В)        |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.1|на спеціалізованому аукціоні за |   |   |   |   |   |
|  |грошові кошти          |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.2|на відкритому грошовому     |   |   |   |   |   |
|  |регіональному аукціоні     |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|7 |Продаж пакетів акцій за     |   |   |   |   |   |
|  |конкурсом**           |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|8 |Продаж пакетів акцій на     |   |   |   |   |   |
|  |відкритих торгах**       |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|9 |Продаж пакетів акцій на     |   |   |   |   |   |
|  |міжнародних фондових ринках   |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|  |         Разом:     |   |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------------
______________
 * Тільки для об'єктів групи Г.
** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета
  акцій.
 
  Розділ VII. Інші положення щодо особливостей приватизації
            конкретного об'єкта
 
   1. Пропозиції комісії, яким шляхом приватизувати цілісний
майновий комплекс ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Пропозиції комісії щодо умов продажу пакету акцій за
конкурсом ________________________________________________________
        (якщо передбачено продаж акцій ВАТ)
 
   3. Вимоги  щодо  виконання  державних  зобов'язань  -
мобілізаційних завдань, збереження державного резерву ____________
__________________________________________________________________
 
   Додатки:
 
   1. Передавальний баланс підприємства на дату оцінки.
   2. Ситуаційний  план  розташування  земельної  ділянки
підприємства.
   3. Копія акта на право користування землею або копія рішення
відповідного органу виконавчої влади про відведення земельної
ділянки.
   4. Акт оцінки вартості об'єкта приватизації (з додатками).
   5. Протокол  про  результати  інвентаризації  (у  разі
проведення).
   6. Протоколи засідань комісії з приватизації.
   7. Протокол загальних зборів трудового колективу про розгляд
проекту плану приватизації.
   8. Схема організаційної структури об'єкта приватизації.
   9. Листування з питань приватизації цього об'єкта.
   10.   Заява   про   приватизацію,  бізнес-план  або
техніко-економічне  обрунтування післяприватизаційного розвитку
об'єкта, а також декларація про доходи для фізичних осіб (у разі
продажу  цілісного  майнового  комплексу  підприємства,  що
приватизується, або контрольного пакета акцій)*.
_____________
   * Якщо ініціатива щодо приватизації об'єкта іде від покупців.
 
   Дата подання плану ___________
 
   Голова комісії з приватизації __________ (прізвище, ініціали)
                  (підпис)
 
   Члени комісії з приватизації: __________ (прізвище, ініціали)
                  (підпис)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner