Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 200/5 від 04.02.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1559 від 27.07.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 серпня 2000 р.
 vd20000727 vn1559          за N 498/4719
 
 
       Про організаційні заходи щодо формування
       Переліку економічної інформації,  яка
       характеризує  фінансово-майновий  стан
       підприємств, що підлягають приватизації,
       з метою визначення способу їх продажу на
       підставі  аналізу  попиту потенційних
               покупців
 
 
   Відповідно до пунктів 9 та 21 Державної програми приватизації
на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну
програму приватизації"  від  18 травня 2000 року N 1723-III
( 1723-14 ), та Заходів щодо розробки нормативних актів на
виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки,
затверджених наказом Фонду державного майна України від 06.07.2000
N 1389, з метою врахування особливостей фінансово-майнового стану
та конкурентоспроможності підприємств, що підлягають приватизації,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Перелік  економічної  інформації,  яка
характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають
приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі
аналізу попиту потенційних покупців (додається).
 
   2. Департаменту передприватизаційної підготовки підприємств
та реструктуризації господарських товариств (Путівський В.А.)
після  затвердження  переліків  підприємств,  що  підлягають
приватизації, у триденний термін надавати їх Департаменту оцінки
майна  та  фінансово-господарського аналізу (Лебідь Н.П.) та
Управлінню інформаційно-маркетингової роботи (Воробйова С.Г.).
 
   3. Департаменту  оцінки майна та фінансово-господарського
аналізу (Лебідь Н.П.) у дводенний термін після  надходження
переліків  підприємств, зазначених у пункті 2 цього наказу,
готувати запити Фонду державного майна відповідним  органам,
уповноваженим управляти державним майном, про надання до Фонду
економічної інформації згідно з Переліком, зазначеним у пункті 1
цього наказу.
 
   4. Відповідним органам, уповноваженим управляти державним
майном, у двотижневий термін після отримання запиту подавати до
Фонду державного майна України економічну інформацію за два
останні календарні роки та за останній звітний період згідно з
Переліком, зазначеним у пункті 1 цього наказу.
 
   5. Департаменту  оцінки майна та фінансово-господарського
аналізу (Лебідь Н.П.):
   контролювати своєчасність   надходження   від  органів,
уповноважених управляти державним майном, зазначеної економічної
інформації;
   перевіряти подану економічну інформацію,  яка  згідно  з
Переліком, зазначеним у пункті 1 цього наказу, подається до Фонду
державного майна України на відповідність вимогам щодо її повноти
і якості; у разі надання інформації не в повному обсязі та
підготовленої неякісно організовувати її повернення відповідним
органам на доопрацювання, яке здійснюється у тижневий термін з
дати повернення інформації листом ФДМУ;
   у п'ятиденний  термін  після  надходження  від  органів,
уповноважених управляти державним майном, якісної та в повному
обсязі економічної інформації здійснювати її обробку та подання у
формі, що відповідає вимогам, які встановлюються для визначення
попиту покупців, до Управління інформаційно-маркетингової роботи
для оприлюднення у друкованих та електронних засобах масової
інформації;
   забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
 
   6. Відповідальність  за  недотримання  термінів  надання
інформації, її повноту та якість покладається на відповідні
органи, уповноважені управляти державним майном.
 
   7. Контроль  за  виконанням цього наказу та підписанням
відповідних запитів органам, уповноваженим управляти державним
майном, покласти на заступника Голови Фонду Гришана Ю.П.
 
 В.о. Голови Фонду                   М.Чечетов
 
                      Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      27.07.2000 N 1559
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2000 р.
                   за N 498/4719
 
               ПЕРЕЛІК
       економічної інформації, яка характеризує
    фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають
    приватизації, з метою визначення способу їх продажу
     на підставі аналізу попиту потенційних покупців
 
   1. Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства в обсягах
та за формою, передбачених чинним законодавством.
 
   2. Державна статистична звітність на останню звітну дату за
формою N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та
кредиторську заборгованість", затвердженою наказом Держкомстату
від 20.08.98 N 290 ( z0568-98 ) і зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 14.09.98 N 568/3008.
 
   3. Інша економічна інформація за формою згідно з додатком до
цього Переліку.
 
 Директор Департаменту оцінки
 майна та фінансово-господарського
 аналізу                         Н.Лебідь
 
                   Додаток
                   до Переліку    економічної
                   інформації, яка характеризує
                   фінансово-майновий    стан
                   підприємств,  що підлягають
                   приватизації,   з   метою
                   визначення способу їх продажу
                   на підставі аналізу попиту
                   потенційних покупців
 
          Інша економічна інформація
 
           I. Загальні відомості
 
------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства           |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Код ЄДРПОУ               |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Місцезнаходження підприємства (область,|            |
|район, місто, вулиця, будинок)     |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Керівник підприємства (прізвище, ім'я|            |
|та по батькові, телефон, факс)     |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Галузь                 |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Форма власності            |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Основні види діяльності        |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Монопольне становище    (стратегічне|            |
|значення)*               |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Площа земельної ділянки (га)      |            |
------------------------------------------------------------------
______________________
   * Зазначити необхідне
 
        II. Виробничий та трудовий потенціал
 
----------------------------------------------------------------------------
| Показник        |         Величина показника       |
|            |-------------------------------------------------|
|            |за ____ рік |за ____ рік |за __ квартал ____ року|
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|Середньооблікова    |      |      |            |
|чисельність працюючих, |      |      |            |
|чол., з них       |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|персонал    основної |      |      |            |
|діяльності, у   тому |      |      |            |
|числі          |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|робітники        |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|Виробнича потужність у |      |      |            |
|нат. одиницях, у тому  |      |      |            |
|числі          |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|за основними   видами |      |      |            |
|продукції:       |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|            |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|            |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|            |      |      |            |
|------------------------+------------+------------+-----------------------|
|Рівень   використання |      |      |            |
|виробничих потужностей, |      |      |            |
|     %       |      |      |            |
----------------------------------------------------------------------------
 
          III. Нематеріальні активи
 
--------------------------------------------------------------------------
|Назва нематеріальних |Дата    |  Величина показника, тис. грн.   |
|активів за групами  |зарахування|--------------------------------------|
|           |на баланс |первісна|  залишкова вартість    |
|           |      |вартість|-----------------------------|
|           |      |    |за ____|за ____|за __ квартал|
|           |      |    | рік | рік |____ року  |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|права користування  |      |    |    |    |       |
|природними ресурсами |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|права користування  |      |    |    |    |       |
|майном        |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|права на знаки для  |      |    |    |    |       |
|товарів і послуг   |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|права на об'єкти   |      |    |    |    |       |
|промислової власності|      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|авторські та суміжні |      |    |    |    |       |
|з ними права     |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|гудвіл        |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|інші нематеріальні  |      |    |    |    |       |
|активи        |      |    |    |    |       |
|---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------|
|           |      |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------
 
       IV. Основна продукція (роботи, послуги)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Основна    |   Обсяг виробництва     | Обсяг виробництва  |Рентабельність    |Основні |Частка експорту в  |Частка підприємства в |
|продукція за | в натуральних одиницях    | (у діючих цінах),  |виробництва     |ринки  |обсягах реалізації, %|загальному обсязі ви- |
|номенклатурою |                |   тис. грн.    |продукції, %     |збуту  |           |робництва цієї продук-|
|       |                |           |           |(країни)|           |ції на загальнодержав-|
|       |                |           |           |    |           |ному ринку, %     |
|       |-------------------------------+---------------------+---------------------|    |---------------------+----------------------|
|       |за ___|за ___|за ____|прогноз |за ___|за ___|за ____|за ___|за ___|за ____|    |за ___|за ___|за ____|за ___|за ___|за ____ |
|       | рік | рік |квартал|на    | рік | рік |квартал| рік | рік |квартал|    | рік | рік |квартал| рік | рік |квартал |
|       |   |   |____  |наступний|   |   |____  |   |   |____  |    |   |   |____  |   |   |____  |
|       |   |   |року  |рік   |   |   |року  |   |   |року  |    |   |   |року  |   |   |року  |
|--------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+------+-------+------+------+--------|
|       |   |   |    |     |   |   |    |   |   |    |    |   |   |    |   |   |    |
|--------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+------+-------+------+------+--------|
|       |   |   |    |     |   |   |    |   |   |    |    |   |   |    |   |   |    |
|--------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+------+-------+------+------+--------|
| Усього    |   |   |    |     |   |   |    |   |   |    |    |   |   |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            V. Сировинна база
 
 --------------------------------------------------------------
 |Основна сировина, що використовується|Постачальник сировини |
 |для виробництва основної продукції  |(назва підприємства, |
 |(назва, тип, сорт, марка тощо)    |країна)        |
 |-------------------------------------+----------------------|
 |                   |           |
 |-------------------------------------+----------------------|
 |                   |           |
 --------------------------------------------------------------
 
     VI. Основні споживачі продукції (робіт, послуг)
 
-----------------------------------------------------------------
|Споживач (для підприємств | Країна  | Область (республіка), |
|повна назва)       |      |   місто       |
|--------------------------+-----------+------------------------|
|             |      |            |
|--------------------------+-----------+------------------------|
|             |      |            |
-----------------------------------------------------------------
 
     VII. Основні конкуренти підприємства з основної
   продукції на загальнодержавному та міждержавному ринках
 
    ---------------------------------------------------
    |Найменування   |Назва конкурента |Країна   |
    |продукції (робіт, |         |      |
    |послуг)      |         |      |
    |------------------+-----------------+------------|
    |         |         |      |
    |------------------+-----------------+------------|
    |         |         |      |
    ---------------------------------------------------
 
 
       VIII. Історична довідка про підприємство
        (короткий опис у довільній формі)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
    XI. Додаткова інформація про підприємство, його
    діяльність, плани розвитку та потенціал розширення
    виробництва, інша інформація, що може зацікавити
      потенційного інвестора (у довільній формі)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner