Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 76 від 03.02.2009

Про видачу свідоцтв на право здійснення митної брокерської діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 1549/241 від 26.07.2000      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 серпня 2000 р.
                   за N 490/4711
 
 
   Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів на
    право укладення договорів оренди військового майна
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 2287/431 ( z1024-02 ) від 26.12.2002 )
 
 
 
   Відповідно до Законів України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) та "Про господарську діяльність у
Збройних Силах України" ( 1076-14 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсів на право
укладення договорів оренди військового майна, що додається.
 
   2. Начальнику Головного управління економіки Міністерства
оборони України здійснити державну реєстрацію Порядку та умов
проведення  конкурсів  на  право  укладення договорів оренди
військового майна в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна та першого заступника Міністра
оборони України.
 
 Виконуючий обов'язки Голови
 Фонду державного майна України            М.В.Чечетов
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України                 О.І.Кузьмук
 
                     Затверджено
              Наказ Фонду державного майна України та
                Міністерства оборони України
                 26.07.2000 N 1549/241
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 серпня 2000 р.
                   за N 490/4711
 
             Порядок та умови
       проведення конкурсів на право укладення
        договорів оренди військового майна
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 7 Закону
України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"
( 1076-14 ) з метою впорядкування проведення конкурсів на право
укладення договорів оренди військового майна.
 
   1.2. Порядок поширюється на оренду рухомого військового майна
та нерухомого військового майна (далі - об'єкти) військових
частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України
(далі - військові частини), які утримуються за рахунок коштів
Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство,
мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків,
печатку  із  зображенням  Державного  Герба України і свого
найменування. Відповідно до статті 10 Закону  України  "Про
господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ),
Порядок поширюється на оренду військового майна інших утворених
відповідно до законів України військових формувань.
 
   1.3. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта
полягає у визначенні переможця серед фізичних чи юридичних осіб
(далі - учасники конкурсу), який запропонував найкращі умови
подальшої експлуатації об'єкта та найбільшу орендну плату.
 
   1.4. Конкурс проводиться за наявності заяв про оренду від
двох або більше учасників конкурсу, які надійшли протягом місяця
після опублікування повідомлення про об'єкти  (об'єкт),  які
пропонуються  для  передачі  в  оренду, у газеті "Відомості
приватизації".
 
   1.5. Опублікована  інформація  про об'єкт, який підлягає
передачі в оренду за конкурсом, повинна містити такі відомості:
   назва та місце розташування органу, що проводить конкурс;
   назва об'єкта, його місцезнаходження;
   кінцевий термін прийняття документів на конкурс;
   розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним
   законодавством;
   телефон для довідок з питань конкурсу;
   основні вимоги до умов експлуатації об'єкта тощо.
 
   2. Конкурсна комісія
 
   2.1. Конкурсна комісія (далі - комісія) у складі 5-7 осіб
створюється наказом Державного секретаря Міністерства оборони
України або керівника уповноваженого органу військового управління
чи командира військової частини, за якою закріплене військове
майно, що передається в оренду.
   Для проведення конкурсу щодо здачі в оренду нерухомого майна
до  складу  комісії  залучається  представник  відповідної
квартирно-експлуатаційної частини (морської інженерної служби), а
в  разі  розгляду  питань  захисту навколишнього середовища,
дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного
призначення і представник органу місцевого самоврядування за
місцем розташування об'єкта (за згодою).
( Підрозділ 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 2287/431 ( z1024-02 ) від 26.12.2002 )
 
   2.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її склад.
 
   2.3. Основними завданнями та функціями комісії є:
   визначення умов та терміну проведення конкурсу;
   розгляд пропозицій учасників конкурсу;
   визначення переможця конкурсу;
   складання протоколів та подання їх на затвердження відповідно
Державному секретарю Міністерства оборони України чи командиру
військової частини. ( Абзац п'ятий підрозділу 2.3 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна
N 2287/431 ( z1024-02 ) від 26.12.2002 )
 
   2.4. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії, який у межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях;
   дає доручення членам комісії;
   організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених
пунктом 3.2 цього Порядку.
 
   2.5. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за
консультаціями  до  Фонду  державного майна України та його
регіональних відділень, Фонду майна Автономної Республіки Крим,
інших  державних  закладів, установ, а також до відповідних
управлінь (відділів,  служб)  Міністерства  оборони  України,
Генерального штабу Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил
України, оперативних командувань, управління залізничних військ
(за належністю військового майна) з питань, які належать до їх
компетенції.
 
   3. Умови конкурсу
 
   3.1. Для визначення переможця конкурсу комісія оцінює:
   стан фінансово-економічної спроможності заявника та наявність
пропозицій щодо забезпечення зобов'язань за договором;
   умови відновлення  (поліпшення)  об'єкта  та  умови його
повернення;
   розмір орендної плати;
   умови передачі об'єкта в оренду без зниження бойової та
мобілізаційної готовності військової частини;
   заходи, що плануються для захисту навколишнього середовища з
метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
   умови створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації
об'єкта;
   умови збереження або створення робочих місць;
   дотримання вимог перепусткового режиму військової частини.
 
   3.2. Для участі в конкурсі учасник  подає  на  розгляд
конкурсної комісії такі матеріали:
   заяву про оренду;
   відомості про учасника конкурсу:
   належним чином оформлена довіреність, видана представнику
юридичної особи;
   копії установчих документів, засвідчені  в  нотаріальному
порядку (для юридичних осіб);
   відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу;
   техніко-економічне обгрунтування оренди (варіанти поліпшення
орендованого майна).
   Усі учасники конкурсу подають зобов'язання (пропозиції) щодо
виконання  умов  конкурсу,  зобов'язання  (пропозиції)  щодо
забезпечення орендної плати (застави майна тощо) та додаткові
зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.
 
   4. Порядок проведення конкурсу
 
   4.1. Конкурс здійснюється за один етап, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника
конкурсу.
 
   4.2. Комісія визначає переможця за критеріями, що встановлені
умовами конкурсу відповідно до цього Порядку.
 
   4.3. Засідання комісії є відкритими. У разі потреби отримання
додаткової інформації щодо учасника конкурсу, його зобов'язань
стосовно експлуатації об'єкта комісія має право заслуховувати на
своїх засіданнях учасників конкурсу.
 
   4.4. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому
не менше 2/3 усіх членів комісії.
 
   4.5. Рішення про визначення переможця приймається в разі
згоди більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні.
Голова комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття
рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії
розділилися навпіл.
 
   4.6. Після закінчення засідання комісії складається протокол
(два примірники), у якому зазначаються:
   стислий опис об'єкта, виклад умов конкурсу (критерії оцінки
пропозицій учасників);
   відомості про учасників;
   пропозиції учасників;
   обгрунтування визначення переможця.
   Протокол підписується всіма членами комісії, що взяли участь
у голосуванні.
 
   4.7. Протокол про результати проведення конкурсу комісією,
створеною наказом Державного секретаря  Міністерства  оборони
України  або  керівника  уповноваженого  органу  військового
управління, затверджує Державний секретар Міністерства оборони
України.
   Протокол про  результати  проведення  конкурсу  комісією,
створеною наказом командира  військової  частини,  затверджує
командир військової частини.
( Підрозділ 4.7 розділу 4 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 2287/431 ( z1024-02 ) від 26.12.2002 )
 
   4.8. Облік протоколів щодо результатів конкурсів, а також
матеріалів, які подаються на розгляд до комісії, ведеться в органі
управління чи військовій частині, комісія якого проводила конкурс.
Другий примірник затвердженого протоколу про результати конкурсу
надсилається військовими частинами в п'ятиденний термін з дати
затвердження результатів конкурсу до відповідного  управління
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, управління  залізничних  військ,
постачального управління (служби) командування видів Збройних Сил
України, де перебуває на обліку військове майно, а щодо нерухомого
майна  -  до  Головного квартирно-експлуатаційного управління
Міністерства оборони України.
   4.9. Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу,
вирішуються у судовому порядку.
 
 Виконуюча обов'язки директора Департаменту
 управління державним майном
 Фонду державного майна України          Т.О.Білозовська
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner