Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 56 від 03.02.2009

Про організацію пілотного проекту щодо обміну використаних шприців


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1515 від 24.07.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 серпня 2000 р.
 vd20000724 vn1515          за N 484/4705
 
 
   Про затвердження Порядку викупу не проданих у період з
   1995 по 1999 рік акцій відкритих акціонерних товариств,
   створених на базі об'єктів групи Б, В, на умовах,
   визначених пунктом 57 Державної програми приватизації
            на 2000-2002 роки
 
 
   Відповідно до пункту 57 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки, затвердженої Законом України  "Про  Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок викупу не проданих в період з 1995 по
1999 рік акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі
об'єктів групи Б,В, на умовах, визначених пунктом 57 Державної
програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (додається).
 
   2. Директору Департаменту систем продажу акцій В.Красовському
забезпечити реєстрацію цього наказу в  Міністерстві  юстиції
України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
 
 В.о.Голови Фонду                    М.Чечетов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   24.07.2000 N 1515
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2000 р.
                   за N 484/4705
 
               ПОРЯДОК
    викупу не проданих у період з 1995 по 1999 рік акцій
    відкритих акціонерних товариств, створених на базі
    об'єктів групи Б,В, на умовах, визначених пунктом 57
    Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки
 
   1. Порядок викупу не проданих у період з 1995 по 1999 рік
акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі об'єктів
групи Б, В, на умовах, визначених пунктом 57 Державної програми
приватизації на 2000 - 2002 роки (далі - Порядок), розроблено на
виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки
( 1723-14 ) та з урахуванням вимог Указу Президента від 21.01.98
N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних
видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення
надходження коштів до бюджету і запобігання фінансовій кризі".
 
   2. Цей Порядок установлює механізм проведення викупу не
проданих у період з 1995 по 1999 рік акцій відкритих акціонерних
товариств (далі - ВАТ), створених на базі об'єктів групи Б,В
(віднесених  до таких груп відповідно до Державної програми
приватизації на 1998 рік ( 124/98-ВР ), акціонерами цих ВАТ, які
придбали акції на пільгових умовах.
 
   3. Акціонери, які придбали акції зазначених ВАТ на пільгових
умовах, мають право на викуп акцій відповідних ВАТ, статутні фонди
яких сформовані з урахуванням індексації основних фондів на
01.01.95, за ціною на рівні половини номінальної вартості акцій.
 
   4. Організація та проведення викупу акцій ВАТ, згідно з цим
Порядком,  здійснюється комісією з продажу акцій цього ВАТ,
створеною у встановленому порядку відповідним органом приватизації
після того, як ці акції були запропоновані до продажу в 2000 році
на організаційно оформлених ринках цінних паперів, але через
відсутність попиту на них не були реалізовані.
 
   5. До викупу пропонуються всі акції зазначених ВАТ, що не
були реалізовані в 2000 році на організаційно оформлених ринках
цінних паперів через відсутність попиту на них, після внесення
органом  приватизації  відповідних  змін до уточненого плану
розміщення акцій.
 
   6. Викуп  здійснюється  протягом  двох  місяців  після
затвердження комісією з продажу акцій списку акціонерів, які
придбали акції ВАТ на пільгових умовах і мають право на викуп
відповідно до п.57 Державної програми приватизації на 2000 - 2002
роки ( 1723-14 ) (форма списку встановлена в додатку 1 до цього
Порядку).
 
   7. Зазначений список затверджується (протокольно) комісією з
продажу акцій за поданням голови правління ВАТ протягом десяти
днів після затвердження органом приватизації в установленому
порядку уточненого плану розміщення акцій, у якому передбачено
пакет акцій для викупу.
   Списки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
печатками акціонерного товариства й органу приватизації.
   Персональна відповідальність за оформлення списків згідно з
установленою формою та за наявність у списках всієї інформації,
передбаченої цією формою, покладається на голову комісії з продажу
акцій ВАТ.
   Персональна відповідальність за повноту списків акціонерів,
що мають право на викуп, за достовірність наведеної у списках
інформації, відповідність списків вимогам чинного законодавства,
поінформованість громадян, унесених у списки, про терміни та умови
викупу акцій покладається на голову правління ВАТ.
 
   8. Розподіл акцій, передбачених уточненим планом розміщення
акцій для викупу, здійснюється за окремим рішенням правління ВАТ і
оформляється відповідним протоколом протягом п'яти днів після
затвердження списку акціонерів, зазначених у пункті 6 цього
Порядку.
   Основними факторами, що впливають на розмір пакета акцій,
який пропонується для продажу конкретному акціонеру, можуть бути:
   його особистий вклад у результати виробничо-господарської
діяльності підприємства;
   стаж роботи на цьому підприємстві;
   посада, яку він займає або займав раніше.
   Зазначений перелік факторів не є вичерпним.
   Результати проведеного розподілу заносяться у  відомість,
форма якої встановлена в додатку 2 до цього Порядку. Кожен
громадянин повинен бути поінформований про кількість виділених
йому внаслідок розподілу акцій.
 
   9. Громадяни, які бажають придбати акції, подають до комісії
з продажу акцій заяву про придбання акцій за формою і в порядку,
установленими Порядком проведення  пільгового  продажу  акцій
відкритих акціонерних  товариств,  затвердженим  наказом Фонду
державного майна України від 03.07.2000 N 1368 ( z0428-00 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  18.07.2000  за
N 428/4649. У заяві вказується кількість акцій, яку бажає придбати
заявник за грошові кошти. Кількість акцій, що заявляється кожним
заявником,  не  повинна перевищувати точної кількості акцій,
виділених йому внаслідок проведеного розподілу акцій, а сума
грошових коштів, заявлена для оплати цих акцій, повинна, як
правило, бути кратною одній гривні. У разі відмови заявника
придбати в повному обсязі виділені йому внаслідок розподілу акції,
їх залишок можуть придбати інші працівники шляхом подання до
комісії додаткової заяви. Повторний розподіл незаявлених акцій
здійснюється згідно з пунктом 8 цього Порядку.
 
   10. Громадянин, який виявив бажання придбати акції на суму,
що  перевищує  п'ятдесят  неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, одночасно із заявою про придбання акцій повинен подати
до комісії з продажу акцій декларацію про доходи.
   Форма декларації про доходи встановлена додатком  1  до
Інструкції  про прибутковий податок з громадян, затвердженої
наказом Головної державної податкової інспекції України  від
21.04.93 N 12 ( z0064-93 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 09.06.93 за N 64 (зі змінами та доповненнями до
неї).
   У разі неподання громадянином декларації про доходи його
заява про придбання акцій не приймається.
 
   11. Сплата заявлених покупцями акцій, реєстрація поданих
заяв, затвердження результатів викупу, проведення розрахунків з
позабюджетним фондом приватизації за придбані акції, перехід права
власності на акції здійснюються згідно з Порядком проведення
пільгового  продажу  акцій  відкритих  акціонерних товариств,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.07.2000
N 1368 ( z0428-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 18.07.2000 за N 428/4649.
 
   12. Якщо акції в ході викупу не були реалізовані, то орган
приватизації вносить на загальні збори акціонерів питання про
зменшення статутного фонду та анулювання таких акцій відповідно до
статей 32, 39 Закону України "Про господарські  товариства"
( 1576-12 ).
 
   13. Емітент повинен відповідати за збереження документів, які
є підставою для формування реєстру (унесення змін до реєстру)
власників іменних цінних паперів або здійснення облікової операції
зберігачем щодо зміни власника за результатами викупу акцій,
зокрема:
   списку акціонерів відповідного ВАТ, які придбали акції на
пільгових умовах і мають право на викуп відповідно до пункту 57
Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 );
   платіжних доручень з відміткою банку про проведення платежу;
   заяв громадян про викуп акцій та книг реєстрації цих заяв;
   переліків власників акцій, сформованих за результатами викупу
акцій.
 
   14. Ухилення  від  виконання,  несвоєчасне або неналежне
виконання розпоряджень та рішень органу приватизації в межах вимог
цього Порядку тягнуть за собою відповідальність емітента та його
керівника згідно з чинним законодавством.
 
 В.о. начальника відділу
 пільгового продажу акцій              В.Пономаренко
 
                             Додаток 1
                 до п.6 Порядку викупу не проданих
                 у період з 1995 по 1999 рік акцій
                 відкритих акціонерних товариств,
                 створених на базі об'єктів групи
                 Б,В,  на  умовах,  визначених
                 пунктом  57 Державної програми
                 приватизації на 2000 - 2002 роки
 
               СПИСОК
     акціонерів ВАТ "_____________________________",
     які придбали акції на пільгових умовах і мають
     право на викуп акцій відповідно до пункту 57
    Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
              ( 1723-14 )
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Прізвище, | Посада |Серія, номер| Домашня  |Кількість|
| з/п | ім'я,   |     |документа, | адреса  |акцій, що|
|   |по батькові |     |що посвідчує|      |пропоную-|
|   |      |     |особу, ким і|      |ться для|
|   |      |     |коли виданий|      |викупу  |
|------+------------+---------+------------+-----------+---------|
| 1  |   2   |  3   |   4   |  5    |  6  |
|------+------------+---------+------------+-----------+---------|
| 1  |      |     |      |      |     |
|------+------------+---------+------------+-----------+---------|
| 2  |      |     |      |      |     |
|------+------------+---------+------------+-----------+---------|
|Усього|      |     |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління ВАТ     ___________ ____________________
                (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Начальник відділу кадрів ВАТ ___________ ____________________
                (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Представник державного
 органу приватизації     ___________ ____________________
                (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
                             Додаток 2
                 до п.8 Порядку викупу не проданих
                 у період з 1995 по 1999 рік акцій
                 відкритих акціонерних товариств,
                 створених на базі об'єктів групи
                 Б,В,  на  умовах,  визначених
                 пунктом  57 Державної програми
                 приватизації на 2000 - 2002 роки
 
 
            ВІДОМІСТЬ N ______
  про результати розподілу акцій між акціонерами, які внесені
  до списку акціонерів ВАТ "__________________", що придбали
  акції на пільгових умовах і мають право на викуп акцій
  відповідно до  пункту 57 Державної програми приватизації
         на 2000-2002 роки ( 1723-14 )
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Прізвище, | Посада|Виділено|Бажаю прид-|Залишок|Підпис |
|з/п  |  ім'я,  |    |акцій, |бати акцій,|акцій, |заявника|
|   |по батькові|    | шт.  |  шт.   | шт. |    |
|------+-----------+-------+--------+-----------+-------+--------|
| 1  |   2  |  3  |  4  |  5   |  6  |  7  |
|------+-----------+-------+--------+-----------+-------+--------|
|1   |      |    |    |      |    |    |
|------+-----------+-------+--------+-----------+-------+--------|
|2   |      |    |    |      |    |    |
|------+-----------+-------+--------+-----------+-------+--------|
|3   |      |    |    |      |    |    |
|--------------------------+--------+-----------+-------+--------|
|        Усього:  |    |      |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
 Голова правління ВАТ __________________ (прізвище та ініціали)
    М.п.         підпис
 
 Представник державного
 органу приватизації __________________ (прізвище та ініціали)
    М.п.         підпис
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner