Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 20 від 26.01.2009

Про деякі питання організації роботи юридичного управління Головдержслужби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 52/63/90/221 від 26.04.2000    Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2000 р.
                   за N 363/4584
 
 
   Про затвердження Положення про порядок здійснення через
   біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок
    сільськогосподарської продукції і продовольства та
         матеріально-технічних ресурсів
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
19 жовтня 1999 р. N 1928 ( 1928-99-п ) "Про активізацію діяльності
біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних
для його потреб матеріально-технічних ресурсів" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення через біржовий
товарний    ринок   контрактів   зустрічних   поставок
сільськогосподарської   продукції   і   продовольства   та
матеріально-технічних ресурсів, що додається.
   2. Довести зазначене  Положення  до  відома  керівництва
організацій, які входять до сфери управління Міністерства аграрної
політики України та Державної податкової адміністрації України.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Р.Шмідта, заступника Міністра
фінансів  України В.Матвійчука, заступника Міністра економіки
України О.Шлапака,  заступника  Голови  Державної  податкової
адміністрації України В.Копилова.
 
 Міністр аграрної політики               І.Кириленко
 
 Міністр економіки                    С.Тігіпко
 
 Міністр фінансів                    І.Мітюков
 
 Голова Державної податкової адміністрації        М.Азаров
 
                Затверджено
                Наказ Міністерства аграрної
                політики України,
                Міністерства економіки України,
                Міністерства фінансів України,
                Державної податкової адміністрації
                України
                26.04.2000 N 52/63/90/221
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2000 р.
                   за N 363/4584
 
              Положення
       про порядок здійснення через біржовий
       товарний ринок контрактів  зустрічних
       поставок сільськогосподарської продукції
       і продовольства та матеріально-технічних
               ресурсів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення встановлює порядок підготовки і проведення
біржових  торгів, механізм розрахунків та гарантії виконання
укладених контрактів на зустрічні поставки сільськогосподарської
продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів для
сільськогосподарських товаровиробників і поширюється на товарні
біржі, які створені згідно із Законом України "Про товарну біржу"
(  1956-12  ),  зареєстровані, функціонують згідно з чинним
законодавством та включені до переліку, затвердженого відповідно
до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня
1999  р. N 1928 ( 1928-99-п ) "Про активізацію діяльності
біржового  ринку  продукції  агропромислового  комплексу  та
необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів".
   Для бірж, не включених до вищенаведеного переліку, Положення
має рекомендаційний характер.
   1.2. У цьому Положенні термін  "контракт  на  зустрічні
поставки"  використовується  у значенні угоди, яка засвідчує
зобов'язання сторін щодо взаємних поставок сільськогосподарської
продукції, продовольства та матеріально-технічних ресурсів рівної
вартості та оформлюється двома біржовими контрактами (два спотових
або спотовий та форвардний). При цьому спотові контракти - з
терміном виконання до 30 днів, форвардні - з терміном виконання
від 30 до 360 днів.
   1.3. Виконання контракту на  зустрічні  поставки  шляхом
укладення двох спотових біржових контрактів передбачає, що одна
сторона  -  продавець  сільськогосподарської  продукції  чи
продовольства згідно зі спотовим біржовим контрактом здійснює
поставку, а друга сторона -  покупець  сільськогосподарської
продукції чи продовольства, згідно з цим самим контрактом, приймає
товар та проводить розрахунки.
   Кошти від виконання спотового біржового контракту на продаж
сільськогосподарської продукції чи продовольства зараховуються на
поточний рахунок продавця і використовуються ним на його розсуд
або на спеціальний рахунок "Урожай -___" за умови використання цих
коштів для придбання матеріально-технічних ресурсів та проведення
розрахунків за енергоносії.
   1.4. Виконання  контракту  на  зустрічні поставки шляхом
укладення спотового біржового контракту та форвардного біржового
контракту  передбачає,  що  одна  сторона  -  продавець
матеріально-технічних  ресурсів  згідно  зі спотовим біржовим
контрактом  здійснює  поставку,  а друга сторона - покупець
матеріально-технічних ресурсів, згідно з цим самим контрактом,
приймає товар. Для здійснення розрахунків за спотовим біржовим
контрактом  покупець матеріально-технічних ресурсів укладає з
постачальником матеріально-технічних ресурсів форвардний біржовий
контракт  рівної  вартості  на поставку сільськогосподарської
продукції чи продовольства.
   1.5. Підготовка   та   проведення   біржових   торгів
сільськогосподарською   продукцією,   продовольством   та
матеріально-технічними ресурсами здійснюються на біржах згідно із
Законом України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ), постановою
Кабінету Міністрів України від 19.10.99 N 1928 ( 1928-99-п ) "Про
активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового
комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних
ресурсів",   Типовими   правилами   біржової   торгівлі
сільськогосподарською   продукцією,   затвердженими  наказом
Міністерства сільського господарства та продовольства України,
Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України
від 03.04.96 N 103/44/62 ( z0184-96 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 16.04.96  за  N  184/1209,  цим
положенням, а також правилами біржової торгівлі і біржового
арбітражу, що розробляються і приймаються кожною товарною біржею,
згідно зі статтею 3 Закону України "Про товарну біржу".
   1.6. Контракти на продаж сільськогосподарської продукції і
продовольства та купівлю матеріально-технічних ресурсів можуть
бути укладені на одних біржових торгах або на різних, інтервал між
якими встановлюється покупцем чи продавцем залежно від цінової
ситуації та товарної кон'юнктури, яка складається на біржі.
   1.7. Угоди в межах зустрічних поставок укладаються шляхом
публічного торгу. Ціною угоди є біржова ціна, яка склалася на
момент укладення угоди.
   1.8. При укладенні контракту зустрічних поставок сторони
можуть домовитися про інші види забезпечення зобов'язань.
 
       2. Порядок організації біржової торгівлі
     сільськогосподарською продукцією, продовольством
    та матеріально-технічними ресурсами на умові "спот"
 
   2.1. Товаровиробник  сільськогосподарської  продукції  чи
продовольства (далі - товаровиробник) подає на товарну біржу
(далі - біржа) заявку на продаж сільськогосподарської продукції чи
продовольства і заявку на купівлю матеріально-технічних ресурсів
для забезпечення її виробництва.
   2.2. Товаровиробник для зарахування коштів  від  продажу
сільськогосподарської продукції і продовольства через біржовий
товарний ринок може відкривати спеціальний рахунок "Урожай -__" за
умови використання цих коштів для придбання матеріально-технічних
ресурсів та проведення розрахунків за енергоносії.
   2.3. Біржа через біржових посередників, які беруть участь у
торгах, забезпечує організаційні умови для укладення контракту на
продаж  сільськогосподарської  продукції  чи продовольства та
контракту на купівлю матеріально-технічних ресурсів.
   2.4. Покупець   сільськогосподарської   продукції   чи
продовольства перераховує кошти на поточний рахунок біржі. Біржа
повідомляє товаровиробника (продавця) про зарахування коштів.
   2.5. Товаровиробник передає біржі акт  прийняття-здавання
зазначеної  у  контракті  сільськогосподарської  продукції чи
продовольства, підписаний покупцем і продавцем, що підтверджує
факт поставки (передачі) товару покупцеві.
   2.6. Біржа  у  дводенний  термін  на  підставі  акта
прийняття-здавання  зазначеного  в  контракті  виду продукції
направляє  продавцеві кошти покупця, які були зараховані на
поточний рахунок біржі. Кошти для оплати сільськогосподарської
продукції чи продовольства направляються на розрахунковий рахунок
товаровиробника або на спеціальний рахунок "Урожай -__".
   2.7. Покупець     матеріально-технічних     ресурсів
(товаровиробник), на поточний рахунок або на спеціальний рахунок
"Урожай  -__"  якого  надійшли   кошти   від   продажу
сільськогосподарської продукції чи продовольства, дає доручення на
купівлю матеріально-технічних ресурсів та, у разі укладення угоди,
перераховує кошти на поточний рахунок біржі.
   2.8. Продавець здійснює  постачання  матеріально-технічних
ресурсів і передає біржі акт прийняття-здавання зазначеного в
контракті виду продукції, що підтверджує факт поставки (передачі)
товару покупцеві.
   2.9. Біржа  у  дводенний  термін  на  підставі  акта
прийняття-здавання   зазначеного   в   контракті   виду
матеріально-технічних ресурсів направляє кошти на розрахунковий
рахунок продавцю.
 
      3. Порядок здійснення зустрічних поставок
       з використанням коштів місцевих бюджетів
 
   3.1. Згідно з пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 1999 р. N 1928 ( 1928-99-п ) "Про активізацію
діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та
необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів" Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям рекомендовано
здійснювати  закупівлю  сільськогосподарської  продукції  та
продовольства  для  регіональних  потреб,  їх  реалізацію  з
регіональних  ресурсів,  а  також  поставку  підприємствам
агропромислового  комплексу матеріально-технічних ресурсів, що
придбаваються за рахунок коштів місцевих бюджетів через товарні
біржі, перелік яких затверджується відповідно до пункту 3 цієї
постанови.
   3.2. Товаровиробник подає до організації, яка вповноважена
розподіляти кошти республіканського бюджету Автономної Республіки
Крим та з місцевих бюджетів (надалі - місцеві бюджети), заяву щодо
виділення коштів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів,
виходячи із розрахункової собівартості та обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції.
   3.3. В організації, яка вповноважена розподіляти кошти з
місцевих бюджетів, розглядається заява товаровиробника, в якій
товаровиробник  бере  на  себе  зобов'язання  реалізовувати
сільськогосподарську продукцію чи продовольство тільки  через
біржовий товарний ринок та виноситься рішення про фінансування.
   3.4. Біржа на  підставі  представленого  товаровиробником
зернофуражного балансу та інформації про рівень цін на біржовому
ринку сільськогосподарської продукції і  продовольства  надає
організації,  яка  вповноважена розподіляти кошти з місцевих
бюджетів, належним чином оформлений висновок про максимально
можливі обсяги виділення фінансування цьому товаровиробнику.
   3.5. Організація, яка вповноважена розподіляти  кошти  з
місцевих бюджетів, приймає рішення про фінансування за наявності
таких документів: розрахунку максимальної суми  фінансування;
виписки з протоколу вищого органу управління товаровиробника
(згідно зі статутом підприємства) щодо рішення про реалізацію
сільськогосподарської продукції чи продовольства тільки через
біржовий товарний ринок до повернення наданих грошових сум;
проекту договору застави до форвардного біржового контракту, який
оформлюється на момент укладення форвардного біржового контракту.
   3.6. За умови виконання вищенаведеного, організація, яка
вповноважена розподіляти кошти з місцевих бюджетів,  приймає
рішення про виділення фінансових ресурсів для закупівлі через
біржу заявлених матеріально-технічних ресурсів і надає біржі
виписку з рішенням, що підтверджує згоду на виділення коштів
цільового призначення.
   3.7. Товаровиробник  подає  на  біржу заявку на купівлю
матеріально-технічних ресурсів за спотовим біржовим контрактом та
продаж  сільськогосподарської  продукції  чи  продовольства
майбутнього врожаю за форвардним біржовим контрактом, а також
договір застави, який підтверджує повернення організації, яка
вповноважена розподіляти кошти з місцевих бюджетів, оплати за
матеріально-технічні  ресурси у випадку невиконання ним умов
форвардного   біржового   контракту   щодо    поставки
сільськогосподарської продукції чи продовольства.
   3.8. У договорі застави до форвардного біржового контракту
заставодавець підтверджує, що визначений предмет застави на момент
підписання договору не є предметом застави за іншими договорами,
жодним способом не відчужений, вільний від боргів, не є предметом
спору, який передано до суду, під арештом не перебуває.
   Права та обов'язки заставодавця та заставодержателя, а також
порядок звернення стягнення на предмет застави і порядок вирішення
спорів урегульовуються згідно з чинним законодавством України.
   3.9. Біржа  через  біржових  посередників  забезпечує
організаційні умови для укладення форвардних біржових контрактів
на поставку сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю
(без попередньої оплати з боку покупця) та спотових біржових
контрактів на поставку матеріально-технічних ресурсів.
   3.10. Біржа  повідомляє  організацію,  яка  вповноважена
розподіляти кошти з місцевих бюджетів, що спотовий біржовий
контракт на поставку матеріально-технічних ресурсів і форвардний
біржовий  контракт  на  сільськогосподарську  продукцію  чи
продовольство укладено.
   Організація, яка вповноважена розподіляти кошти з місцевих
бюджетів, дає розпорядження на перерахування коштів на поточний
рахунок біржі для наступних розрахунків за укладеним спотовим
біржовим контрактом на постачання матеріально-технічних ресурсів.
   3.11. Біржа  повідомляє  продавця  матеріально-технічних
ресурсів про наявність коштів для оплати за спотовим біржовим
контрактом.
   3.12. Продавець  матеріально-технічних  ресурсів  здійснює
постачання й передає біржі акт прийняття-здавання зазначеного в
контракті товару, підписаний покупцем і продавцем, що підтверджує
факт поставки (передачі) товару покупцеві.
   3.13. Біржа у дводенний термін направляє кошти на поточний
рахунок продавця матеріально-технічних ресурсів.
   3.14. Покупець   сільськогосподарської   продукції   чи
продовольства перераховує кошти на розрахунковий рахунок біржі до
початку поставки товару в терміни, визначені в контракті.
   3.15. Товаровиробник      здійснює      постачання
сільськогосподарської продукції чи продовольства й передає біржі
акт прийняття-здавання зазначеного в контракті товару, підписаний
покупцем і продавцем, що підтверджує факт поставки (передачі)
товару покупцеві.
   3.16. Біржа у дводенний термін після підтвердження факту
поставки сільськогосподарської продукції направляє кошти,  що
надійшли  від покупця, на поточний рахунок організації, яка
вповноважена розподіляти кошти з місцевих бюджетів.
   3.17. Біржа у дводенний термін після підтвердження факту
поставки сільськогосподарської продукції направляє кошти,  що
надійшли  від  покупця,  крім  коштів, що були перераховані
організації, яка вповноважена розподіляти кошти  з  місцевих
бюджетів, на поточний рахунок продавця або спеціальний рахунок
"Урожай -___".
 
   4. Порядок здійснення зустрічних поставок при продажу
    сільськогосподарської продукції чи продовольства за
      контрактами на умові "форвард" та купівлі
     матеріально-технічних ресурсів на умові "спот"
 
   4.1. Товаровиробник  подає  на  біржу  заявку на продаж
сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю і заявку на
купівлю  матеріально-технічних  ресурсів  для забезпечення її
виробництва, відкриває спеціальний рахунок "Урожай -__"  для
зарахування коштів від продажу сільськогосподарської продукції і
продовольства через біржовий товарний ринок за умови використання
цих  коштів  для придбання матеріально-технічних ресурсів та
проведення розрахунків за енергоносії.
   4.2. З  метою  забезпечення  виконання  умов форвардного
біржового контракту на поставку сільськогосподарської продукції чи
продовольства та повернення передоплати між товаровиробником і
покупцем укладається договір застави, який підтверджує повернення
передоплати  на  випадок  невиконання  товаровиробником  умов
форвардного біржового контракту на поставку сільськогосподарської
продукції чи продовольства. З цією метою товаровиробник оформлює й
передає на біржу договір застави. Вартість договору застави
відповідає розміру передоплати за контрактом на поставку (за
спотовим біржовим контрактом) матеріально-технічних ресурсів, з
терміном його виконання не раніше терміну закінчення поставки
сільськогосподарської продукції чи продовольства за форвардним
біржовим контрактом.
   4.3. У договорі застави до форвардного біржового контракту
заставодавець передбачає, що визначений предмет застави на момент
підписання договору не є предметом застави за іншими договорами,
жодним способом не відчужений, вільний від боргів, не є предметом
спору, який передано до суду, під арештом не перебуває.
   Права та обов'язки заставодавця та заставодержателя, а також
порядок звернення стягнення на предмет застави і порядок вирішення
спорів урегульовуються згідно з чинним законодавством України.
Реалізація заставного майна здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
   4.4. Біржа за рахунок внесків платоспроможних  учасників
торгів  може  формувати самостійно або спільно зі страховою
компанією гарантійний біржовий фонд (фінансовий, товарний). При
невиконанні контракту гарантійний біржовий фонд у разі потреби
оплачує за власний рахунок виконання гарантійних зобов'язань
учасників форвардної біржової торгівлі. Поповнюється гарантійний
фонд за рахунок реалізації заставних зобов'язань (заставленого
майна) боржника.
   4.5. Біржа через біржових посередників, які беруть участь у
торгах, забезпечує організаційні умови для укладення форвардного
біржового контракту на постачання сільськогосподарської продукції
майбутнього   врожаю   за   умови   внесення   покупцем
сільськогосподарської продукції передоплати, яка зараховується на
поточний рахунок біржі.
   4.6. Для визначення обсягів коштів, достатніх для закупівлі
матеріально-технічних    ресурсів    для    виробництва
сільськогосподарської продукції, товаровиробник подає на біржу
зернофуражний баланс. Біржа згідно з інформацією про прогнозну
врожайність сільськогосподарської продукції та цін біржового ринку
визначає максимальну суму можливої передоплати та доводить її до
відома учасників торгів.
   4.7. Біржа через біржових посередників, які беруть участь у
торгах, забезпечує організаційні умови для укладення спотового
біржового контракту на постачання матеріально-технічних ресурсів і
забезпечує   гарантії   сплати   вартості   постачання
матеріально-технічних ресурсів за рахунок передоплати покупця
сільськогосподарської продукції.
   4.8. Покупець   сільськогосподарської   продукції   чи
продовольства протягом трьох банківських днів перераховує кошти
передоплати  на  поточний  рахунок  біржі.  Біржа повідомляє
товаровиробника (продавця) про зарахування коштів.
   4.9. Покупець матеріально-технічних ресурсів дає доручення
біржі за кошти, що надійшли в рахунок передоплати, здійснити
купівлю.
   4.10. Біржа  повідомляє  продавця  матеріально-технічних
ресурсів про зарахування коштів.
   4.11. Продавець здійснює постачання  матеріально-технічних
ресурсів  і передає біржі акт прийняття-здавання, підписаний
покупцем і продавцем, що підтверджує факт поставки (передачі)
товару покупцеві.
   4.12. Біржа у дводенний термін направляє кошти на поточний
рахунок продавця матеріально-технічних ресурсів.
   4.13. Покупець   сільськогосподарської   продукції   чи
продовольства перераховує кошти на поточний рахунок біржі за
винятком вартості передоплати.
   4.14. Товаровиробник      здійснює      постачання
сільськогосподарської продукції чи продовольства і передає біржі
акт    приймання-здавання   зазначеної   у   контракті
сільськогосподарської продукції чи продовольства, що підтверджує
факт поставки (передачі) товару покупцеві.
   4.15. Біржа у дводенний термін направляє кошти, крім коштів
передоплати, на поточний рахунок або спеціальний рахунок "Урожай -
___", який відкритий для товаровиробника у порядку, передбаченому
пунктом 3.17 цього Положення.
 
 Начальник Департаменту розвитку
 підприємництва і інфраструктури
 сільськогосподарських ринків              П.Г.Ляшок<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner