Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 34 від 24.01.2009

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 711 від 06.04.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 травня 2000 р.
                   за N 281/4502
 
 
     Про затвердження Положення про порядок роботи
    постійної конкурсної комісії з проведення конкурсів
     на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
                            майна
   N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
 
 
 
   На підставі Законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), "Про приватизацію майна  державних підприємств"
( 2163-12 ), Указу Президента України від 15.12.99 N 1573
( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої
влади" Н А К А З У Ю:
{  Преамбула  із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
 
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  роботи постійної
конкурсної комісії з проведення конкурсів на заміщення вакантних
посад голів правлінь ВАТ (додається).
   2. Директору  Департаменту  корпоративного   управління
Войцеховському Й.В. в п'ятиденний термін подати Положення на
реєстрацію в Міністерство юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду Чечетова М.В.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                      Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      06.04.2000 N 711
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 травня 2000 р.
                   за N 281/4502
 
              Положення
  про порядок роботи постійної конкурсної комісії з проведення
  конкурсів на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ
 
   1. Загальні положення
   1.1. Положення про порядок роботи  постійної  конкурсної
комісії з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад голів
правлінь ВАТ (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ), Указу Президента України від
15.12.99 N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних
органів виконавчої влади".
{  Пункт 1.1  із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
   1.2. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності,
справедливості,  неупередженості  при проведенні конкурсів на
заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ.
   1.3. Дія цього Положення поширюється на ВАТ, створені в
процесі приватизації та корпоратизації, до проведення перших
загальних зборів акціонерів, а також за рішенням загальних зборів
акціонерів до реалізації 50 і більше відсотків акцій ВАТ.
 
   2. Склад комісії
   2.1. Кількість членів комісії не може бути меншою, ніж п'ять
осіб. Комісію центрального апарату очолює перший заступник Голови
Фонду державного майна України або в разі його відсутності -
виконуючий  його обов'язки, у регіональному відділенні Фонду
державного майна України - начальник регіонального відділення
Фонду державного майна України, а в разі його відсутності -
виконуючий його обов'язки (далі - державний орган, що здійснює
управління корпоративними правами держави).
{ Пункт 2.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1446
( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
   2.2.  Персональний  склад комісії затверджується наказом
державного органу, що здійснює управління корпоративними правами
держави. Для забезпечення роботи комісії призначається секретар
комісії.
{  Пункт 2.2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
 
   3. Функції комісії
   На комісію покладається:
   розгляд документів  стосовно запропонованих кандидатур та
програм діяльності кандидатів на посаду голови правління ВАТ;
   проведення конкурсного  відбору  кандидатур  на заміщення
вакантних посад голів правлінь ВАТ.
 
   4. Повноваження комісії
   Комісія уповноважена:
   давати висновки стосовно програм, наданих кандидатами, та
висновки щодо призначення кандидата на посаду голови правління
ВАТ;
   визначати строки проведення конкурсів;
   визначати переможця;
   публікувати підсумки конкурсів;
   запрошувати, у разі потреби, на свої засідання представників
органів виконавчої влади, членів спостережних рад ВАТ та інших
зацікавлених осіб;
   при потребі залучати до роботи в комісії працівників Фонду з
правом дорадчого голосу;
   вимагати від кандидатів, у разі потреби, надання додаткової
інформації щодо положень своєї програми;
   запрошувати, при потребі, до розгляду  програм,  поданих
кандидатами, незалежних експертів.
 
   5. Порядок роботи комісії
   5.1. Комісія скликається на засідання головою в разі:
   видання  державним  органом,  що  здійснює  управління
корпоративними правами держави відповідного наказу про звільнення
голови правління ВАТ та про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади голови правління ВАТ; { Абзац другий пункту 5.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
   якщо голова правління працює на умовах контракту й термін
його дії закінчується, при цьому домовленості між сторонами про
продовження терміну дії контракту немає;
   ухилення голови правління від укладання контракту.
   5.2. Комісія  починає роботу на підставі рішення голови
комісії та діє відповідно до регламенту роботи комісії, у якому
зазначаються:
   питання, які будуть розглянуті комісією;
   строк розгляду документів або заслуховування учасників;
   дата проведення конкурсу;
   дата публікації про проведення конкурсу в засобах масової
інформації.
   5.3. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як 3/4 складу комісії.
   5.4. Учасником конкурсу може бути фізична особа, яка має
відповідну вищу освіту та досвід практичної роботи на керівних
посадах.
   5.5. Для участі в конкурсі подаються:
   заява про участь у конкурсі;
   заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку
кадрів з наклеєною фотокарткою;
   автобіографія;
   копії документів про освіту;
   план роботи на посаді голови правління ВАТ;
   програма поліпшення  фінансово-економічного стану ВАТ або
програма виходу з кризового стану;
   листи-подання з організацій, які рекомендують учасника (у
разі їх наявності).
   Листи-подання повинні бути підписані керівниками відповідних
організацій, містити оцінку плану роботи та програми, надані
учасником, характеристику особистих якостей і висновок про змогу
займати посаду голови правління ВАТ.
   План роботи та програма повинні містити техніко-економічне
обгрунтування заходів щодо забезпечення прибуткової роботи ВАТ,
поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності ВАТ; плани
ліквідації, у разі наявності, заборгованостей з виплати заробітної
плати, перед бюджетом, Пенсійним фондом України та інше.
   5.6. Документи приймаються секретарем  комісії.  Останній
термін прийняття документів - 30 днів з дати оголошення конкурсу.
   5.7. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається на
підставі підсумків голосування членів комісії, що брали участь у
голосуванні, простою більшістю голосів. При підбитті підсумків
члени комісії голосують "ЗА" або "ПРОТИ", про що складається
відповідний протокол.
   За рівної  кількості  голосів  голос  голови  комісії є
вирішальним.
{ Пункт 5.7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1446
( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
   5.8. Протокол, підписаний членами комісії, які були присутні
при  обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для
укладання державним органом, що здійснює управління корпоративними
правами держави контракту та видання наказу про призначення
учасника, що пройшов конкурс, на посаду голови правління ВАТ.
{  Пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
   5.9. Протокол затверджується керівником державного органу, що
здійснює управління корпоративними правами держави, або особою,
яка виконує його обов'язки.
{ Пункт 5.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1446
( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
   5.10. Підсумки проведення конкурсу в п'ятиденний термін після
затвердження  протоколу  подаються  секретарем  комісії  для
опублікування  в  "Українській  інвестиційній  газеті" або в
офіційному друкованому виданні Фонду "Вісник приватизації".
{ Пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1446 ( z1295-07 ) від 03.09.2007 }
 
 Директор Департаменту
 корпоративного управління             Й.Войцеховський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner