Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 111/5 від 24.01.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

              Н А К А З
 
 N 28 від 04.04.2000
   м.Київ
 
 
     Про Положення про порядок формування і ведення
             Списку арбітрів
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної служби
                   посередництва і примирення
  N 28 ( v0028299-03 ) від 29.01.2003
  N 398 ( v0398299-03 ) від 02.09.2003
  N 39 ( v0039299-05 ) від 24.03.2005
  N 112 ( v0112299-05 ) від 12.10.2005 )
 
 
 
   Відповідно до статей 7, 11-16 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98, Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП від
11.11.99 р. N 105 ( v0105299-99 ), Положення про трудовий
арбітраж, затвердженого наказом НСПП  від 04.05.99 р. N 37
( v0037299-99 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок формування і ведення
Списку арбітрів (додається).
   2.  Сектору  кадрів Національної служби посередництва і
примирення забезпечити формування і ведення Списку арбітрів з
провадженням  комп'ютерної системи та координацію відповідної
роботи структурних підрозділів НСПП. ( Пункт 2 в редакції Наказу
Національної  служби  посередництва  і  примирення  N  28
( v0028299-03 ) від 29.01.2003, із змінами, внесеними згідно з
Наказами НСПП N 398 ( v0398299-03 ) від 02.09.2003, N 39
( v0039299-05 ) від 24.03.2005 )
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
( Пункт 3 в редакції Наказів Національної служби посередництва і
примирення  N  28  (  v0028299-03 ) від 29.01.2003, N 398
( v0398299-03 ) від 02.09.2003 )
 
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
                        Затверджено
                    наказом Національної служби
                    посередництва і примирення
                    від 4 квітня 2000 р. N 28
 
              Положення
     про порядок формування і ведення Списку арбітрів
 
             Загальні питання
 
   1. Положення про порядок формування і ведення Списку арбітрів
розроблене відповідно до статей 7, 11-16 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), Положення про Національну службу посередництва і
примирення (далі - НСПП), затвердженого Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, внесеними Указом
Президента  України  від  30  грудня 2000 року N 1393/2000
( 1393/2000 ), Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП
від 11.11.1999 року N 105 ( v0105299-99 ), із наступними змінами і
доповненнями,  Положення про трудовий арбітраж, затвердженого
наказом НСПП від 23.06.2004 року N 91 ( v0091299-04 ), із
наступними змінами і доповненнями, і поширюється на структурні
підрозділи НСПП та арбітрів.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної
служби посередництва і примирення N 28 ( v0028299-03 ) від
29.01.2003, N 112 ( v0112299-05 ) від 12.10.2005 )
 
   2. Внесення претендентів до Списку арбітрів здійснює сектор
кадрів НСПП за участю структурних підрозділів НСПП. ( Пункт 2 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами Національної служби
посередництва і примирення N 28 ( v0028299-03 ) від  29.01.2003,
N 398 ( v0398299-03 ) від 02.09.2003 ), N 39 ( v0039299-05 ) від
24.03.2005 )
 
     Порядок внесення претендентів до Списку арбітрів
 
   3. Внесення претендентів до Списку арбітрів здійснюються на
підставі заяв на ім'я голови НСПП, що подаються претендентами
відповідно сектору НСПП по роботі в місті Києві, представництву
НСПП в місті Севастополі або відділенням НСПП в Автономній
Республіці  Крим та областях, та результатів кваліфікаційних
іспитів.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 28 ( v0028299-03 ) від
29.01.2003, в редакції Наказу Національної служби посередництва і
примирення N 112 ( v0112299-05 ) від 12.10.2005 )
   4. У заяві про внесення претендента до Списку арбітрів мають
бути зазначені:
   1) прізвище, ім'я, по батькові претендента та відповідні
паспортні дані про нього, домашня та службова адреси, номери
домашнього та службового телефонів;
   2) назва  підприємства,  установи,  організації,  в яких
претендент працює, із зазначенням посади;
   3) місцезнаходження підприємства, установи, організації;
   4) освіта претендента із вказанням спеціальності.
   5. До заяви про внесення претендента до Списку арбітрів
додаються:
   копія сертифікату про проходження навчання по підготовці чи
перепідготовці арбітра;
   копія диплому про освіту, вчене звання, вчену ступінь;
   виписка із трудової книжки.
   6. Сектор кадрів НСПП, що вносить претендентів до Списку
арбітрів, фіксує дату надходження заяви з усіма необхідними
документами. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Національної  служби  посередництва  і  примирення  N  28
( v0028299-03 ) від 29.01.2003, N 398 ( v0398299-03 ) від
02.09.2003, N 39 ( v0039299-05 ) від 24.03.2005 )
 
   7.  Заява  про внесення претендента до Списку арбітрів
розглядається  головою НСПП в день складання кваліфікаційних
іспитів.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 28 ( v0028299-03 ) від
29.01.2003, в редакції Наказу Національної служби посередництва і
примирення N 112 ( v0112299-05 ) від 12.10.2005 )
 
   8. За результатами розгляду заяви голова НСПП, приймає
рішення про:
   1) внесення до Списку арбітрів;
   2) припинення розгляду заяви;
   3) відмову у внесенні  претендента до Списку арбітрів.
   Про прийняте рішення претендент повідомляється письмово.
   У разі прийняття рішення про припинення розгляду заяви в
повідомленні  зазначаються  причини  припинення рекомендованим
листом. ( Частина друга пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Національної служби посередництва і примирення N 28
( v0028299-03 ) від 29.01.2003 )
   Рішення голови НСПП оформляється наказом НСПП.
   9. Розгляд заяви може бути припинено, якщо:
   претендент  не  зазначив  або  неправильно зазначив усі
відомості,  передбачені пунктом 4 цього Положення, не подав
необхідні документи, визначені пунктом 5 цього Положення; ( Абзац
другий  пункту  9  в  редакції  Наказу  Національної служби
посередництва і примирення N 28 ( v0028299-03 ) від 29.01.2003 )
   претендент не зазначив усіх відомостей (неправильно зазначив
ці відомості), передбачених пунктом 4 цього Положення, не подав
документів (одного чи кількох), визначених у пункті 5 цього
Положення.
   Розгляд заяви відновлюється з дня усунення причин, зазначених
у цьому пункті.
   10. Претенденту може бути відмовлено у внесенні до Списку
арбітрів в разі, коли:
   претендент не пройшов підготовки або підвищення кваліфікації;
   освітній і професійний рівень претендента не  відповідає
освітньо-кваліфікаційним вимогам до арбітра.
   Відмова у  внесенні  претендента  до  Списку  арбітрів
надсилається йому у письмовій формі із зазначенням підстав відмови
у 30-денний термін з дня подання заяви.
   Відмова може бути оскаржена в судовому порядку.
   11. Після прийняття рішення про внесення до Списку арбітрів
претендентові  видається посвідчення за зразком, встановленим
Положенням про порядок підготовки посередників та арбітрів, їх
сертифікації.
 
         Внесення змін до Списку арбітрів
 
   12. У  разі  зміни даних про арбітра, зміни виду його
діяльності до Списку арбітрів вносяться відповідні зміни.
   13. Про зміни, зазначені у пункті 12 цього Положення, та інші
зміни (місцезнаходження або місця проживання, номерів засобів
зв'язку тощо) арбітр в місячний термін з дня, коли ці зміни
відбулися, повідомляє відповідно сектор НСПП по роботі в місті
Києві, представництво НСПП в місті Севастополі або відділення НСПП
в Автономній Республіці Крим та областях. ( Пункт 13 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і
примирення  N  28  (  v0028299-03 ) від 29.01.2003, N 398
( v0398299-03 ) від 02.09.2003, N 39 ( v0039299-05 ) від
24.03.2005, N 112 ( v0112299-05 ) від 12.10.2005 )
 
       Виключення арбітра із Списку арбітрів
 
   14. Арбітр виключається із Списку арбітрів у зв'язку:
   із припиненням ним діяльності арбітра і подання відповідної
заяви;
   із порушенням ним пунктів 7.1. і 7.2. Положення про арбітра,
затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 р. N 105 ( v0105299-99 ),
та прийняттям рішення про виключення його із Списку арбітрів.
   15.  Виключення  арбітра із Списку арбітрів провадиться
сектором  кадрів  НСПП на підставі наказу голови НСПП. Про
виключення  з Списку арбітрів арбітр повідомляється письмово
рекомендованим листом. ( Частина перша пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Національної служби посередництва і
примирення N 28 ( v0028299-03 ) від 29.01.2003 ) 
 
   З дня виключення з Списку арбітрів посвідчення арбітра
вважається недійсним і підлягає поверненню до НСПП протягом 10
днів. ( Частина друга пункту 15 в редакції Наказу Національної
служби посередництва і примирення N 28 ( v0028299-03 ) від
29.01.2003 )
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної
служби посередництва і примирення N 398 ( v0398299-03 ) від
02.09.2003, N 39 ( v0039299-05 ) від 24.03.2005 ) 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner