Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 115/5 від 24.01.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 667 від 31.03.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 квітня 2000 р.
 vd20000331 vn667           за N 224/4445
 
 
  Про порядок передачі функцій управління майном державного
  підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з
     прийняттям рішення про приватизацію цього майна
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                     державного майна
      N 2521 ( z0908-00 ) від 01.12.2000
      N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 
      N 3227 ( z0041-06 ) від 26.12.2005 )
 
 
 
   Відповідно до  пункту  4 статті 12 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок передачі функцій управління майном
державного  підприємства до державних органів приватизації у
зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію  цього  майна
(додається).
   2. Інструктивний лист ФДМУ від  31.03.99  N  10-17-3193
( v3193224-99 ) "Щодо передачі та приймання цілісних майнових
комплексів підприємств, установ, організацій, їх  структурних
підрозділів у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію"
скасувати.
   3. Директору Департаменту реформування власності Філозопу
Є.Т. забезпечити державну реєстрацію Порядку в  Міністерстві
юстиції  України  та  опублікування  документа в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                         Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      31.03.2000 N 667
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 квітня 2000 р.
                   за N 224/4445
 
               Порядок
     передачі функцій управління майном державного
     підприємства до державних органів приватизації
     у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію
              цього майна
 
   1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 12
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України  від  21.09.98  N  1482
( 1482-98-п )  "Про  передачу  об'єктів  права державної та
комунальної власності", визначає порядок передачі органами, що
здійснюють управління майном державного підприємства, функцій з
управління цим майном державним органам приватизації.
   2. Державний орган приватизації в п'ятиденний термін після
прийняття рішення про приватизацію повідомляє про це відповідний
орган, уповноважений управляти майном державного підприємства, та
адміністрацію і трудовий колектив підприємства, що приватизується.
   3. Орган,  уповноважений  управляти  майном  державного
підприємства, у тижневий термін з дня отримання зазначеного
повідомлення  приймає  рішення про передачу майна державного
підприємства в управління державному органу приватизації у зв'язку
з прийняттям рішення про приватизацію та повідомляє державний
орган приватизації про кандидатури до складу комісії з питань
передачі функцій управління майном державного підприємства.
   4. Державний орган  приватизації  у  п'ятиденний  термін
затверджує склад комісії з питань передачі функцій управління
майном державного підприємства і призначає свого представника
головою комісії. До складу комісії входять представники органу,
уповноваженого управляти майном державного підприємства, а також
представники підприємства і державного органу приватизації.
   5. Передача функцій управління майном державного підприємства
здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про
приватизацію.
   6. Передача оформлюється актом приймання-передавання функцій
управління майном державного підприємства, який затверджується
наказом державного органу приватизації (додається).
   7. Акт приймання-передавання  функцій  управління  майном
державного  підприємства  складається в трьох примірниках та
направляється до органу, уповноваженого до прийняття рішення про
приватизацію  управляти  майном  державного  підприємства, та
підприємства. Один примірник залишається в державному органі
приватизації.
   8. До створення ВАТ державний орган приватизації переукладає
контракт з керівником підприємства або продовжує термін його дії з
урахуванням здійснення керівником підприємства  заходів  щодо
дотримання вимог державного органу приватизації стосовно умов
приватизації.
 
   ( Пункт 9 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна 
N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
 
   9. У  разі скасування рішення про приватизацію цілісних
майнових  комплексів  підприємств,  установ,  організацій, їх
структурних підрозділів державний орган приватизації у тижневий
термін повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади та
відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, який
до  прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з
управління цим майном, а також пропонує кандидатуру до складу
комісії з питань передачі функцій управління. ( Порядок доповнено
пунктом  9 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1064
( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
 
   10. Орган, уповноважений управляти державним майном, який до
прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління
державним майном, у тижневий термін із дня отримання зазначеного
повідомлення приймає рішення про прийняття функцій управління,
утворює комісію з питань передачі функцій управління і призначає
свого представника головою комісії. До складу комісії включаються
представники органу, уповноваженого управляти державним майном до
прийняття  рішення  про  приватизацію, підприємства й органу
приватизації. ( Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
 
   11. Передача  функцій  управління  майном здійснюється в
місячний термін із дня скасування рішення про приватизацію.
( Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
 
   12. Передача оформлюється актом приймання-передачі,  який
затверджується наказом органу, уповноваженого управляти державним
майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював
функції з управління цим майном. ( Порядок доповнено пунктом 12
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1064 ( z0558-02 ) від
17.06.2002 )
 
   13. Акт приймання-передачі складається в трьох примірниках і
надсилається до державного органу приватизації та підприємства.
Один примірник залишається в органі, уповноваженому управляти
державним майном до прийняття рішення про його приватизацію.
( Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
 
 Директор Департаменту
 реформування власності                 Є.Філозоп
 
                      Додаток
              до Порядку передачі функцій управління
              майном  державного  підприємства до
              державних  органів  приватизації  у
              зв'язку  з  прийняттям рішення про
              приватизацію цього майна
 
                Акт
  приймання-передавання функцій управління майном державного
              підприємства
 
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
 
Комісія, створена відповідно до
_________________________________________________________________,
   (назва документа, на підставі якого створена комісія)
у складі: голова комісії ________________________________________,
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії:____________________________________________________
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
здійснила приймання-передавання документів щодо функцій управління
майном 
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
за адресою:
_________________________________________________________________,
які належать _____________________________________________________
 (найменування підприємства, установи та організації, що передає)
і передаються ___________________________________________________,
 (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)
   а саме:
   статут об'єкта і свідоцтво про його державну реєстрацію;
   контракт з керівником підприємства;
   бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату;
   перелік майна підприємства, що закріплене за ним на праві
господарського відання чи праві оперативного управління;
   інші документи (за визначенням комісії) з питань передачі
об'єкта.
   Пропозиції комісії __________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії ___________________
   Члени комісії ___________________
          ___________________
          ___________________
 
   "___" _____________ 2000 р.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 3227 ( z0041-06 ) від 26.12.2005 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner