Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 30 від 24.01.2009

Про затвердження переліку документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

              Н А К А З
 
            28.03.2000 N 125
 
                   Зареєстровано в Запорізькому
                   обласному управлінні юстиції
                   31 березня 2000 р.
                   за N 24/518
 
 
      Про затвердження Положення про зону митного
       контролю в Запорізькому річковому порту
 
 
   На виконання ст. 23 Митного кодексу України ( 1970-12 ),
враховуючи наказ Держмиткому від 06.05.95 р. N 198 ( z0152-95 ),
що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.05.95 р. за
N 152/688, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  зону  митного контролю в
Запорізькому річковому порту (далі - Положення), що додається.
 
   2. Начальнику 1  вантажного  відділу  -  Любавіну  Б.В.
забезпечити неухильне дотримання даного Положення.
 
   3. Головному інспектору канцелярії - Кулініч О.М. довести
дане Положення до заст. начальника  митниці,  начальника  1
вантажного відділу.
 
  4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заст.
начальника митниці Шаляпіна К.П.
 
 Начальник Запорізької митниці              О.І.Конєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Запорізької митниці
                   28.03.2000 N 125
 
                   Зареєстровано в Запорізькому
                   обласному управлінні юстиції
                   31 березня 2000 р.
                   за N 24/518
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про зону митного контролю
         в Запорізькому річковому порту
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Цим Положенням згідно із Законом України "Про митну справу"
( 1262-12  ), Митним кодексом України ( 1970-12 ), наказом
Державного митного комітету України N 198 ( z0152-95 ) від
06.05.95  р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.05.95 р. за N 152/688, та іншими законодавчими та нормативними
актами визначається порядок створення зони митного контролю, межі
такої зони, режим переміщення вантажів на територію такої зони або
за межі цієї території, режим доступу осіб в таку зону, а також
права і обов'язки службових осіб митного органу та працівників
підприємства при здійсненні митного контролю.
 
           2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
   2.1. Під  "зоною  митного контролю" - частина території
підприємства, визначена митним органом та погоджена з керівництвом
цього підприємства, в межах якої митниця здійснює митний контроль;
 
   2.2. Під  "експортно-імпортними, транзитними вантажами" -
вантажі, що знаходяться під митним контролем і не пропущені митним
органом України у вільне використання на митній території України
або за її межами;
 
   2.3. Під "режимом  зони  митного  контролю"  -  порядок
переміщення митних вантажів за межі зони митного контролю, а також
порядок доступу та перебування в таких зонах службових осіб та
працівників підприємства;
 
   2.4. Під "митним контролем" - дії службових осіб митного
органу, спрямовані на забезпечення дотримання державними органами,
підприємствами та їх службовими особами, а також громадянами
порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших
предметів; до таких дій відноситься: перевірка документів на
вантажі, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та
інших предметів), переогляд, облік та інші дії, що не суперечать
законам України.
 
   2.5. Вантажний район порту це - спеціально визначена частина
акваторії та берегової лінії порту, включаючи причали, спеціальне
обладнання, під'їзні шляхи та адміністративні будівлі.
 
       3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
         В ЗАПОРІЗЬКОМУ РІЧКОВОМУ ПОРТУ
 
   3.1. Під зоною митного контролю в Запорізькому річковому
порту розуміється частина території порту "Запоріжжя", в межах
якої  проходить  накопичення,  зберігання  та  перевантаження
експортно-імпортних та транзитних вантажів і де митним органом
здійснюється митний контроль. На час здійснення митного контролю
зона митного контролю встановлюється:
   3.1.1. На території першого вантажного району порту - на
майданчиках, в межах причальних стінок, причалів NN 1, 3, 4, 5, 6,
7, а також акваторія шириною 30 метрів вздовж вказаних причалів,
де за допомогою несамохідних суден здійснюється накопичення та
зберігання експортно-імпортних вантажів.
   3.1.2. На території другого вантажного району -  вздовж
причальних стінок причалів NN 1, 3, а також акваторія шириною 30
метрів вздовж вказаних причалів, де за допомогою несамохідних
суден здійснюється накопичення та зберігання експортно-імпортних
вантажів.
   3.1.3. За необхідністю зона митного контролю встановлюється
на судах, що знаходяться на рейді та інших місцях.
 
   3.2. Межі зон митного контролю встановлюються:
   3.2.1. На суднах - площа самого судна, трап та територія
причалу згідно з п. 2.1.1, 2.1.2.
   3.2.2. На суднах на рейді - площа самого судна, трап та площа
водної поверхні на відстані 30 метрів від борту судна.
   3.2.3. На інших тимчасових зонах митного контролю - зона, яка
позначена спеціальними табличками.
 
   3.3. Межі зони митного контролю позначаються спеціальними
табличками. Технічні вимоги до табличок і порядок їх розміщення
приведені в додатку до цього Положення. Спеціальні таблички
розміщуються по периметру зони митного контролю, з урахуванням
запобігання можливості проникнення до зони сторонніх осіб.
 
         4. РЕЖИМ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   4.1. Режим зони митного контролю встановлюється з метою
заборони доступу осіб, непричетних до здійснення митного контролю,
створення умов для роботи та захисту особового складу та майна
митних органів.
 
   4.2. Доступ у зони митного контролю дозволяється тільки
службовим особам та працівникам підприємств, які безпосередньо
беруть участь у технології митного контролю. Такі службові особи
та працівники підприємств не повинні мати при собі цінностей та
предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України
заборонено чи обмежено митними правилами.
 
   4.3. Товари та інші предмети знаходяться під митним контролем
в зоні митного контролю з моменту їх ввезення на територію цієї
зони і подання необхідних для митного контролю документів на такі
товари та інші предмети і до моменту пропуску за межі цієї зони з
дозволу митниці (ст. 15 МК України ( 1970-12 ).
   Переміщення товарів та інших предметів на територію зони
митного контролю, проведення з ними вантажних та інших робіт
дозволяється  тільки  з  дозволу  митниці (ст. 33 МК України
( 1970-12 ).
 
   4.4. З метою забезпечення належного режиму підприємство, за
погодженням  митниці,  здійснює  інженерно-технічні заходи по
облаштуванню зон митного контролю. Охорона зони митного контролю
здійснюється уповноваженими працівниками підприємства.
 
   4.5. При  використанні  контрольного майдану для догляду
автотранспортних засобів в межах 5-го причалу митниця встановлює
додаткові вимоги щодо додержання режиму зони.
 
    5. ЗАВДАННЯ І ПРАВА МИТНОГО ОРГАНУ ПО ПІДТРИМАННЮ
         РЕЖИМУ В ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   5.1. Основними завданнями митного органу є:
   а) забезпечення пропускного режиму до зони митного контролю
при наявності в ній вантажів, які знаходяться  під  митним
контролем;
   б) охорона місця проведення митного  контролю  з  метою
гарантування безпеки службових осіб митниці, які його проводять, а
також майна митниці та організацій;
   в) вжиття заходів по локалізації та нейтралізації негативних
проявів у місцях проведення митного контролю, в  необхідних
випадках - у взаємодії із службовими особами органів внутрішніх
справ та іншими державними органами;
   г) надання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по
боротьбі із злочинністю при проведенні  оперативно-розшукових
заходів у зоні митного контролю.
 
   5.2. Митний орган має право:
   а) встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного
контролю;
   б) перевіряти документи на право доступу до зон митного
контролю;
   в) перевіряти речі, предмети, валюту  та  цінності,  що
переміщуються через межі таких зон;
   г) вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян
та суміжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю;
   д) виконувати інші необхідні заходи, які не  суперечать
діючому законодавству України.
 
       6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ
           У ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   Особи, винні в порушенні режиму в зонах митного контролю, в
незаконному переміщенні через зони митного контролю вантажів,
товарів та інших предметів, несуть кримінальну, адміністративну
або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
 
                   Додаток
                   до Положення про зону
                   митного контролю
                   в Запорізькому
                   річковому порту
 
 
   1. Згідно з п. 3.2, п. 3.3 Положення про зону митного
контролю в Запорізькому річковому порту кордони тимчасової зони
митного контролю позначаються табличками.
   Означені таблички повинні відповідати вимогам:
   д) табличка виготовлена з металу та облаштована пристроями
для встановлення та кріплення;
   г) розміри таблички 500 х 200 мм;
   а) основне поле таблички - білого кольору;
   б) напис на табличці - зеленого кольору, українською та
англійською мовами:
 
           ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ
              CUSTOMS ZONE
 
   2. Охорона зони митного контролю, а також розміщення (зняття)
табличок, що означають таку зону, здійснюється уповноваженими
службовими особами та співробітниками, згідно з наказом начальника
Запорізького річкового порту.
 
   3. Таблички розміщуються:
   а) на судах, що прибули в порт з митними вантажами, до
початку розвантаження (завантаження) і до закінчення митного
оформлення вантажів (або надання дозволу митниці);
   б) на "складі":
   - при  імпорті (або надходженні транзитного вантажу для
розвантаження) - після одержання дозволу митного органу  на
розвантаження митних вантажів;
   - при експорті (або надходженні транзитного вантажу для
завантаження) - з моменту одержання дозволу митного органу на
завантаження при зберіганні та накопиченні підконтрольних митних
вантажів.
   Під "складом" розуміється територія в річковому порту, на
якій  здійснюється  накопичення,  зберігання,  завантаження,
перевантаження  експортних,  імпортних,  транзитних  вантажів,
означена на схемі розташування причалів по окремих видах вантажів.
   4. Схема розміщення табличок:
   а) на "складі" розміром 50 м х 25 м - таблички розміщуються
по кутах складу - 4 шт., згідно мал. N 1.
 
       -----------------------------------------
       |      |      |------    |
       |   ------|      |------    |
       |   ------|      |       |
       |------------+------------+-------------|
       |      |------------|       |
       |      || СКЛАД  ||       |
       |      |------------|       |
       |------------+------------+-------------|
       |      |      |------    |
       |   ------|      |------    |
       |   ------|      |       |
       -----------------------------------------
 
               мал. N 1
 
   б) на складі розміром більше ніж 50 м (але не більше ніж 100
м) х 25 м таблички розміщуються по кутках (4 шт.) та по одній на
кожній з довгих сторін, всього - 6 шт., згідно з мал. N 2.
 
       -----------------------------------------
       |      |  ------  |------    |
       |   ------|  ------  |------    |
       |   ------|      |       |
       |------------+------------+-------------|
       |      |------------|       |
       |      || СКЛАД  ||  25 м   |
       |      |------------|       |
       |------------+------------+-------------|
       |      |  ------  |       |
       |      |  ------  |------    |
       |   ------|      |------    |
       |   ------| 50 - 100 м |       |
       -----------------------------------------
 
               мал. N 2
 
   в) на судні таблички розміщуються в трьох місцях: на трапі, в
кормовій на носовій частині судна на леєрах або бортиках.
 
   5. Схеми розміщення вантажів на причалах вантажних районів
надаються портом в митницю до першого числа наступного місяця.
 
 Начальник 1 вантажного відділу            Б.В.Любавін
 
 НПО "Поверхность"
 (www.mdoffice.com.ua)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner