Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 42 від 23.01.2009

Про внесення змін до Положення про Хмельницьку митницю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 18

розроблення запобіжних заходів для забезпечення безпеки людей,
збереження матеріальних цінностей і створення умов для гасіння
пожеж запроваджено облік пожеж (пожежею вважається неконтрольоване
горіння поза межами спеціального вогнища).
 
 Начальник Управління флоту,
 безпеки мореплавства і охорони праці        П.О.Дмитришин
 
               Додаток 1
               до пункту 2.1 Правил пожежної безпеки
               на суднах флоту рибного господарства
               України
 
   Перелік нормативно-технічних документів та скорочення
       термінів, що використовуються в правилах
 
            Нормативні посилання
 
   1. Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
   2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
виконання Закону України "Про пожежну безпеку" від 26.07.94 N 508
( 508-94-п ), постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.95
N 238 ( 238-95-п )  "Про  затвердження  державної  програми
забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки".
 
   3. ДНАОП і НАОП:
   3.1 ДНАОП  0.00-1.07-94.  Правила  будови  та  безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104.
   3.2. ДНАОП 0.00-1.16-96. Правила атестації зварювальників.
Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96
N 61 ( z0262-96 ), зареєстровані в Мін'юсті України 31.05.96 за
N 262/1287.
   3.3. НАОП 4.0.00-1.01-91. Правила техники безопасности на
судах флота рыбной промышленности СССР. Затверджені Мінрибгоспом
СРСР 01.09.91.
   3.4. НАОП 4.0.00-1.08-81. Единые правила безопасности труда
на водолазных работах. Затверджені Мінрибгоспом СРСР, 1981.
   3.5. НАОП 5.1.21-1.10-89. РД 31.15.01-89. Правила морських
перевезень небезпечних вантажів. Затверджені Мінморфлотом СРСР
1989.
   3.6. НАОП 5.1.21-6.07-86.  РД  31.87.42-85.  Методические
рекомендации по программированному обучению и контролю знаний.
Водолазные спуски и работы. Затверджені Мінморфлотом СРСР, 1986.
 
   4. НАПБ:
   4.1. НАПБ Б.02.003-94. Типове положення про пожежно-технічні
комісії на підприємствах, в установах та організаціях. Затверджене
наказом МВС України від 27.09.94 N 521 ( z0249-94 ).
   4.2. НАПБ  Б.02.005-94.  Типове положення про спеціальне
навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах, в установах та організаціях України. Затверджене
МВС України від 17.11.94 N 628 ( z0308-94 ), зареєстроване в
Мін'юсті України 22.12.94 за N 308/518.
   4.3. НАПБ Б.07.001-94. Перелік посад, при призначенні на які
особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань
пожежної безпеки, та порядок його організації.  Затверджений
наказом МВС  України  від  17.11.94  N  628  ( z0307-94 ),
зареєстрований в Мін'юсті України 22.12.94 за N 307/517.
   4.4. НАПБ В.01.013-84. Правила пожарной безопасности при
проведении огневых работ на ремонтируемых и строящихся судах на
судоремонтных предприятиях Минрыбхоза СССР. Затверджені наказом
Мінрибгоспу СРСР від 29.12.84 N 695.
   4.5. НАПБ В.01.041-88/180. Правила пожарной безопасности на
судах флота рыбной промышленности СССР и рыболовецких колхозов.
Затверджені наказом Мінрибгоспу СРСР від 25.11.88 N 527.
   4.6. НАПБ В.07.002-86/140. Организация и проведение контроля
пожаровзрывобезопасного  состояния  воздушной  среды помещений
строящихся и ремонтируемых судов при выполнении производственных
процессов  с  пожаровзрывоопасными  материалами и веществами.
Методические указания. Затверджений Мінсудпромом СРСР, 1986.
 
   5. ДСТУ та ГОСТ:
   5.1. ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.
   5.2. ДСТУ 2273-93. Пожежна техніка. Терміни та визначення.
   5.3. ДСТУ  3220-95. Пожежовибухобезпека в суднобудуванні.
Загальні вимоги.
   5.4. ДСТУ  3237-95. Кольори сигнальні та знаки пожежної
безпеки в суднобудуванні. Загальні положення.
   5.5. ГОСТ  12.1.004-91*  ССБТ. Пожежна безпека. Загальні
вимоги.
   5.6. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и
определения.
   5.7. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожежна безпека. Електростатична
іскробезпека. Загальні вимоги.
   5.8. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное
заземление, зануление.
   5.9. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожежовибухонебезпечність речовин
і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення.
   5.10. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожежна техніка для захисту
об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування.
   5.11. ГОСТ  12.4.026-76  ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности.
   5.12. ГОСТ  12.3.046-91  ССБТ.  Установки  пожежогасіння
автоматичні. Загальні технічні вимоги.
   5.13. СТ СЭВ 383-87*. Пожежна безпека будівництва. Терміни і
визначення.
   5.14. ГОСТ  19433-88. Вантажі небезпечні. Класифікація і
маркування.
 
   6. СНиП 2.01.02-85*. Протипожежні норми.
 
   7. Правила:
   7.1. Правила пожежної безпеки в Україні (ППБУ) ( z0219-95 ).
Затверджені 22.06.95 УДПО МВС України, зареєстровані в Мін'юсті
від 22.07.95 за N 219/755.
   7.2. Правила   техніки   безпеки   при   експлуатації
електроустановок споживачів. Затверджені Держенергонаглядом СРСР
21.12.84.
   7.3. Правила  технічної  експлуатації  електроустановок
споживачів. Затверджені Держенергонаглядом СРСР 31.03.92.
   7.4. Правила класифікації і будівництва морських портів.
   7.5. Правила безпеки  морського  перевезення  небезпечних
вантажів. Загальні вимоги та положення. (КНД 31.1.003-94).
   7.6. Правила технічної експлуатації морських і  річкових
суден. Електрообладнання. (КНД 31.2.002-96).
 
   Нормативні документи  подано у відповідності до Переліку
нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території
України, Держкоммістобудування і архітектури України за станом на
01.01.98, і в разі їх перегляду цей додаток підлягає аналізу та
відповідним змінам.
 
            Скорочення термінів
 
   Скорочення в  тексті  Правил, крім нормативних термінів,
наведено в алфавітному порядку:
   АСП         апарат на стисненому повітрі
   АПС         автоматична пожежна сигналізація
   АУП         автоматична установка пожежогасіння
   БТОФ        база технічного обслуговування флоту
   ВР         вибухові речовини
   ГГ         горючі гази
   ГДК         граничнодопустима концентрація
   ГМ         горючі матеріали
   ГР         горючі рідини
   ДВЗ         двигун внутрішнього згоряння
   ДІА         дихальний індивідуальний апарат
   ДПД         добровільна пожежна дружина
   ДРПО        державне рибопромислове об'єднання
   КВ         котельне відділення
   КІП         кисневий ізолювальний протигаз
   КОПС        комплекс охоронно-пожежної сигналізації
   ЛЗМ         легкозаймисті матеріали
   ЛЗР         легкозаймисті рідини
   МВ         машинне відділення
   МКВ         машинно-котельне відділення
   МРП         морський район промислу
   НВ         насосне відділення
   ОПП         оперативний план пожежогасіння
   ОТПП        оперативно-тактичний план пожежогасіння
   ОТКП        оперативно-тактична картка пожежогасіння
   ПГ         пожежний гідрант
   ПК         пожежний кран
   ПММ         паливно-мастильні матеріали
   ПП         пожежний пост
   ППР         планово-попереджувальний ремонт
   Правила Регістру  Правила класифікації й будівництва
             морських суден
   ПС         пожежна сигналізація
   ПТБ         Правила техніки безпеки при експлуатації
             електроустановок споживачів
   ПТЕ         Правила технічної експлуатації
             електроустановок споживачів
   ПУЕ         Правила улаштування електроустановок
   РВ         рефрижераторне відділення
   СПБ         служба пожежної безпеки
   СРП         судноремонтне підприємство
   ТО         технічне обслуговування
   УПС         установка пожежної сигналізації
   ФРГ         флот рибного господарства
   ЦПП         центральний пожежний пост
   ЧСВ         чергова стоянка вахти
 
               Додаток 2
               до пункту 1.6 Правил пожежної безпеки
               на суднах флоту рибного господарства
               України
 
      Перелік документів з питань пожежної безпеки
        на суднах флоту рибного господарства
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва документа   |Періодичність   |  Місце     |
|з/п| (або розділу),   |перевірок екіпажем|  зберігання   |
|  | що перевіряється   |або контрольними |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 1 |     2      |    3     |    4     |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 1 |Журнал технічного   |постійно     |у старшого    |
|  |стану         |         |помічника капітана|
|  |Розділ Протипожежні  |         |         |
|  |системи, обладнання  |         |         |
|  |та забезпечення:   |         |         |
|  |системи сигналіза-  |1 раз на місяць  |         |
|  |ції, обладнання та  |         |         |
|  |оповіщення про    |         |         |
|  |пожежу;        |         |         |
|  |система водяного   |1 раз на місяць  |         |
|  |пожежогасіння;    |         |         |
|  |спринклерні      |1 раз на місяць  |         |
|  |системи;       |         |         |
|  |системи парового   |1 раз на місяць  |         |
|  |пожежогасіння     |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 2 |Судновий журнал    |1 раз на місяць  |на ЦПП      |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 3 |Свідоцтво служби   |термін залежить  |у капітана    |
|  |пожежної безпеки на  |від призначення і |         |
|  |вихід судна в море  |району плавання  |         |
|  |           |судна       |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 4 |Розклад за тривогами |перед кожним   |у папці на ЦПП, у |
|  |           |виходом у рейс  |коридорах житлових|
|  |           |         |приміщень     |
|  |Розклад за тривогами |кожну вахту    |у папці на ЦПП, у|
|  |для мінімального   |         |коридорах житлових|
|  |складу екіпажу    |         |приміщень     |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 5 |Оперативно-тактичний |постійно     |у папці на ЦПП, у |
|  |план пожежогасіння  |         |командирів аварій-|
|  |(ОТПП)        |         |них партій    |
|  |Оперативно-тактична  |постійно     |у папці на ЦПП, у |
|  |картка пожежогасіння |         |коридорах житлових|
|  |(ОТКП)        |         |приміщень     |
|  |Оперативний план   |постійно     |у папці на ЦПП, у |
|  |пожежогасіння (ОПП)  |         |приміщеннях, для |
|  |           |         |яких вони     |
|  |           |         |розроблені    |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 6 |Паспорт і облікова  |1 раз на місяць  |у старшого    |
|  |картка на кожний   |         |помічника капітана|
|  |дихальний       |         |         |
|  |ізолювальний апарат  |         |         |
|  |(ДІА)         |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 7 |Акт випробування   |рукавички - двічі |у старшого поміч-|
|  |діелектричних     |на рік, чоботи - |ника капітана, в |
|  |засобів        |раз на три роки  |електромеханіка  |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 8 |Наказ про протипо-  |постійно     |у папці на ЦПП, на|
|  |жежний режим на    |         |дошці  об'яв, у |
|  |судні         |         |книзі наказів   |
|---+----------------------+------------------+------------------|
| 9 |Паспорт (сертифікат) |постійно     |у старшого    |
|  |на переносний     |         |помічника капітана|
|  |вуглекислотний    |         |         |
|  |вогнегасник      |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|10 |Паспорт (сертифікат) |постійно     |у старшого    |
|  |на порошковий     |         |помічника капітана|
|  |вогнегасник      |         |         |
|  |Документ про стан   |постійно     |у старшого    |
|  |порошку        |         |помічника капітана|
|---+----------------------+------------------+------------------|
|11 |Паспорт на ліхтар   |постійно     |у старшого    |
|  |вибухобезпечного   |         |помічника капітана|
|  |виконання       |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|12 |Паспорт на      |постійно     |у старшого    |
|  |пересувний      |         |помічника капітана|
|  |вуглекислотний    |         |         |
|  |вогнегасник      |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|13 |Формуляр на стаціо-  |постійно     |у другого механіка|
|  |нарний повітряно-   |         |         |
|  |пінний вогнегасник  |         |         |
|  |(типу СО-500,     |         |         |
|  |СО-100)        |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|14 |Формуляр на стаціо-  |постійно     |у другого механіка|
|  |нарний хімічний    |         |         |
|  |вогнегасник      |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|15 |Дозвіл служби     |на 1 рік     |у першого поміч- |
|  |пожежної безпеки   |         |ника капітана,  |
|  |підприємства, до   |         |там, де його нема,|
|  |якого належить    |         |- у старшого   |
|  |судно, на проведення |         |помічника     |
|  |громадських      |         |капітана     |
|  |заходів,       |         |         |
|  |демонстрацію     |         |         |
|  |відеофільмів,     |         |         |
|  |обслуговування    |         |         |
|  |радіотехнічної    |         |         |
|  |апаратури       |         |         |
|  |Талон про проход-   |талон на 1 рік  |у першого поміч- |
|  |ження пожежно-    |         |ника капітана,  |
|  |технічного мінімуму  |         |там, де його нема,|
|  |           |         |- у старшого   |
|  |           |         |помічника     |
|  |           |         |капітана     |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|16 |Посвідчення      |посвідчення    |у старшого    |
|  |електрозварювальника; |на 1 рік     |механіка     |
|  |посвідчення про    |         |         |
|  |проходження пожежно- |         |         |
|  |технічного мінімуму  |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|17 |Маршрут та інструк-  |постійно     |у папці на ЦПП, на|
|  |ція обходу судна   |         |палубах житлових |
|  |дозором з живучості  |         |приміщень     |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|18 |Реєстрова книга    |постійно     |у капітана    |
|  |систем        |         |         |
|  |пожежогасіння,    |         |         |
|  |протипожежного    |         |         |
|  |обладнання та     |         |         |
|  |забезпечення     |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|19 |Схема та стисла інст- |постійно     |у папці на ЦПП;  |
|  |рукція з пуску    |         |вивішується у   |
|  |стаціонарної     |         |приміщенні станції|
|  |системи (систем)   |         |         |
|  |пожежогасіння     |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|20 |Схема шляхів     |постійно     |у папці на ЦПП;  |
|  |евакуації       |         |вивішується на  |
|  |           |         |кожній палубі  |
|  |           |         |житлових приміщень|
|---+----------------------+------------------+------------------|
|21 |Схема протипожежного |постійно     |у папці на ЦПП;  |
|  |захисту судна     |         |вивішується у   |
|  |українською та    |         |коридорах житлових|
|  |англійською мовами  |         |приміщень;    |
|  |(FIRE PLANS)     |         |у бризкозахищеному|
|  |           |         |укритті і  зовні|
|  |           |         |надбудови;    |
|  |           |         |в укритті для  |
|  |           |         |берегових пожежни|
|  |           |         |команд      |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|22 |Вантажний план,    |перед кожним   |у капітана    |
|  |вантажний список,   |навантаженням   |         |
|  |сертифікати на кожен |         |         |
|  |вид небезпечного   |         |         |
|  |вантажу        |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|23 |Правила перевозки   |постійно     |у капітана    |
|  |грузов на судах фло- |         |         |
|  |та рыбной       |         |         |
|  |промышленности СССР  |         |         |
|  |и дополнения к ним  |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|24 |Правила пожежної   |постійно     |у папці ЦПП, у |
|  |безпеки на суднах   |         |командирів аварій-|
|  |флоту рибного     |         |них партій (груп) |
|  |господарства України |         |         |
|---+----------------------+------------------+------------------|
|25 |НАПБ  В  01.013-84 |постійно     |у папці на ЦПП,  |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner