Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 42 від 23.01.2009

Про внесення змін до Положення про Хмельницьку митницю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   6.1. Загальні вимоги до підготовки проведення вогневих робіт
   6.1.1. До вогневих робіт  належать  виробничі  операції,
пов'язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та
нагріванням деталей, обладнання або конструкцій до температур, які
можуть призвести до займання речовин, матеріалів та конструкцій.
   На суднах такими операціями є: електрозварювання і різання,
газове зварювання, різання, паяння, полуменевий підігрів вузлів,
механізмів та трубопроводів.
   При проведенні  вогневих  робіт,  крім цих Правил, слід
керуватися Типовою інструкцією по організації безпечного ведення
вогневих робіт на вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних
об'єктах (надалі - Типова інструкція), Правилами пожежної безпеки
в Україні ( z0219-95 ), іншими діючими в галузі нормативними
актами, що регламентують питання безпеки при підготовці до таких
робіт та їх виконання.
   Вогневі роботи дозволяється проводити тільки після вжиття
організаційно-технічних    заходів,    що    забезпечують
пожежовибухобезпеку. Ці заходи повинні бути узгоджені з капітаном
судна та СПБ і включати:
   паспортизацію речовин, матеріалів, технологічних процесів,
будов у частині забезпечення вибухобезпеки та пожежної безпеки;
   розроблення та реалізацію регламентів технологічних процесів,
правил  про  порядок  поводження  з  пожежонебезпечними  й
вибухонебезпечними речовинами та матеріалами, інструкцій  про
забезпечення протипожежного режиму та дії людей під час пожежі;
   організацію навчання, інструктажу та допуску  до  роботи
обслуговувального персоналу вибухонебезпечних та пожежонебезпечних
виробничих процесів;
   установлення порядку  зберігання  речовин  та матеріалів,
гасіння яких неприпустиме одними й тими самими засобами, залежно
від їх фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей;
   розроблення заходів щодо дії адміністрації, робітників та
службовців у разі виникнення пожежі та організації евакуації
людей;
   розроблення планів гасіння пожеж і організацію тренувальних
навчань щодо евакуації працюючих із суднових приміщень;
   визначення основних  видів,  кількості,  розташування  та
обслуговування протипожежних засобів згідно з ГОСТ 12.4.009;
   здійснення контролю  та  нагляду  щодо  дотримання  норм
технологічного режиму, правил та норм техніки безпеки, промислової
санітарії та пожежної безпеки.
   6.1.2. Місця проведення вогневих робіт можуть бути:
   постійними, організованими в спеціально обладнаних з цією
метою приміщеннях для електрозварювальних робіт, що задовольняють
вимоги Правил Регістру;
   тимчасовими, якщо вогневі роботи проводяться у  суднових
приміщеннях (машинних, котельних, вантажних, житлових, службових,
виробничих тощо) з метою  ремонту  конструкцій,  обладнання,
комунікацій, деталей тощо без їх зняття - роботи виконуються
безпосередньо на місці.
   6.1.3. Допускається  проводити  вогневі роботи (як і на
постійних місцях) на виносних зварювальних постах, влаштованих на
відкритій палубі й обладнаних за кресленням, узгодженими із СПБ
підприємства, якому належить судно.
   6.1.4. Тимчасові місця вогневих робіт можуть визначатися
тільки нарядом-допуском на виконання тимчасових вогневих робіт.
   Наряд-допуск на судні зберігається до закінчення рейсу і
прибуття у порт приписки, але не менше одного місяця.
   6.1.5. Під час рейсу зварювальні та інші роботи, пов'язані із
застосуванням  відкритого  вогню,  виконуються  тільки  за
нарядом-допуском,  виданим  старшим  (головним)  механіком  і
узгодженим з капітаном судна.
   Дозвіл на проведення зварювальних робіт заноситься у судновий
журнал.
   6.1.6. При проведенні вогневих робіт у портах приписки на
суднах, що стоять біля причалів на акваторії СРП, бази технічного
обслуговування флоту (надалі - БТОФ) тощо, наряд-допуск видається
керівником робіт.
   Наряд-допуск повинен бути узгоджений з капітаном судна і
після перевірки місця проведення робіт.
   6.1.7. При проведенні вогневих робіт судновим екіпажем під
час стоянки судна в інших вітчизняних портах, незалежно від форм
власності судна, капітан повинен повідомити про намічені вогневі
роботи СПБ за добу до початку робіт.
   Проведення вогневих робіт дозволяється виконувати тільки з
додержанням правил портів, де стоїть судно, виконання  всіх
заходів, запропонованих СПБ, та вимог цих Правил.
   Роботи виконуються під контролем вахтової служби і  під
керівництвом відповідального за проведення вогневих робіт.
   6.1.8. На суднах, що перебувають у плаванні, дозволяється
одночасно проводити вогневі роботи тільки на одному робочому
місці.
   6.1.9. Під час перебування судна у плаванні відповідальним за
проведення робіт із застосуванням відкритого вогню є:
   старший помічник капітана - при роботах у вантажних трюмах,
виробничих цехах, житлових та службових приміщеннях, на відкритих
частинах палуб та надбудов;
   головний (старший) механік - при роботах у МКВ, тунелі
гребного валу, РВ, НВ та інших приміщеннях судномеханічної служби.
   6.1.10. До виконання електрозварювальних робіт допускаються
особи суднового екіпажу не молодше 18 років, які мають відповідні
кваліфікаційні посвідчення з талоном з техніки пожежної безпеки,
пройшли щорічну атестацію, що включає перевірку теоретичних знань
з пожежно-технічного мінімуму, практичних навиків з виконання
вогневих  робіт  і  допущені  до  роботи  на  судновій
електрозварювальній та газорізальній апаратурі, а також мають
оформлене посвідчення.
   6.1.11. Атестація виконавців  проводиться  комісіями,  що
організовуються відповідно до НАПБ Б.02.003 на підприємствах,
організаціях та установах, які мають кваліфікаційних спеціалістів
із зварювання та необхідну для підготовки і проведення іспитів
учбово-виробничу базу. Атестація проводиться у відповідності з
вимогами ДНАОП 0.00-1.16-96.
   6.1.12. Виконання робіт з різання, зварюванню металу під
водою проводиться з виконанням вимог НАОП 4.0.00-1.08-81. До робіт
допускаються водолази, що пройшли атестацію, мають допуск на даний
рік водолазної кваліфікаційної та водолазної медичної комісій у
відповідності  до  НАОП  5.1.21-6.07-86  та  інших  чинних
нормативно-технічних вимог з цього питання.
   6.1.13. Виконавці, які не мають при собі посвідчення на право
виконання відповідного виду робіт та посвідчення про проходження
щорічного пожежно-технічного мінімуму, до роботи не допускаються.
   6.1.14. За відсутності підпису капітана та представника СПБ
про узгодження робіт, включаючи випадки після їх продовження,
виконавці до роботи не допускаються.
   6.1.15. Обладнання, зварювальні матеріали та оснащення, що
використовуються  при  проведенні  вогневих  робіт,  повинні
відповідати вимогам діючих стандартів. При  цьому  перевірка
газозварювального обладнання (пальники, різаки, шланги, редуктори)
виконуються за затвердженою технологією особою, яка  пройшла
відповідне навчання і має документ про право на проведення цих
робіт.
   Указане обладнання повинно мати відповідне маркування.
   Результати перевірки реєструються в спеціальному журналі або
журналі технічного стану судна.
   6.1.16. Усю  електрозварювальну,   газозварювальну   та
газорізальну апаратуру потрібно не рідше ніж один раз на три
місяці ретельно оглядати.
   Про результати огляду має бути зроблений запис у журналі
технічного стану.
   6.1.17. Усі зварювальні роботи на суднах належить виконувати
у відповідності до технічної документації та інструкцій  із
застосування зварювальних матеріалів і видів зварювання.
   6.1.18. Перед виконанням робіт з використанням відкритого
вогню, пов'язаних з підвищеною пожежо- і вибухонебезпекою, старший
помічник капітана або головний (старший) механік, в залежності від
місця робіт, проводять інструктаж виконавця, вахтового (чергового)
на місці проведення робіт, відповідального за пожежну безпеку за
місце проведення робіт, про що вони зобов'язані розписатися у
журналі інструктажів.
   Усі зайняті на вогневих роботах повинні вміти користуватися
первинними засобами пожежогасіння і мати наряд-допуск на виконання
робіт.
   6.1.19. При виконанні зовнішніх фарбувальних робіт вогневі
роботи в середині судна або зовні слід проводити на відстані не
менше 20 м (по горизонталі) від місця фарбування. При цьому місця
зовнішніх вогневих робіт слід обгороджувати захисними екранами
(листовим залізом), а межі вогневих робіт у середині судна повинні
бути узгоджені із СПБ підприємства, у плаванні - із старшим
помічником капітана або головним (старшим) механіком.
   6.1.20. Вимоги до суднових приміщень та місць на відкритій
палубі зберігання кисневих та ацетиленових балонів, а також до
приміщень  для  проведення  електрозварювальних  робіт  на
нафтоналивних суднах повинні задовольняти Правила Регістру.
   До початку робіт із застосуванням відкритого вогню капітан
судна зобов'язаний призначити відповідального за проведення робіт
з числа командного складу судна.
   6.1.21. Вахтовий  (черговий)  на  місці  ведення  робіт
зобов'язаний:
   постійно перебувати біля місця роботи;
   уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;
   стежити за тим, щоб іскри або  розплавлений  метал  не
потрапляли на прилади, ізоляцію, електрокабелі та інші матеріали,
що можуть горіти;
   при порушенні  виконавцем  заходів  пожежовибухобезпеки
заборонити подальше ведення робіт і негайно доповісти про це
вахтовому помічнику капітана та особі, що відповідає за проведення
вогневих робіт;
   у разі  виявлення  осередку  загоряння негайно оголосити
тривогу, зупинити роботи і одночасно вжити всіх заходів до
ліквідації  осередку  загоряння  наявними первинними засобами
пожежогасіння.
   Вахтовий (черговий) на місці ведення робіт має право залишити
місце ведення робіт тільки з дозволу вахтового помічника капітана.
   6.1.22. Відповідальний за виконання робіт, перед їх початком,
зобов'язаний:
   оглянути приміщення,  де  повинні виконуватися роботи, і
приміщення, суміжні з ними;
   привести до готовності та негайного використання протипожежні
системи та обладнання, що розміщені в приміщеннях, та поставити
водопожежні системи судна під робочий тиск;
   видалити всі пожежонебезпечні матеріали в радіусі  п'яти
метрів від місця робіт, а також зачинити всі двері, люки та
горловини, крім тих, через які постачається вентиляція, робоча
техніка та засоби пожежної безпеки;
   забезпечити приміщення і місце роботи належною вентиляцією;
   перевірити можливість негайної герметизації приміщення;
   перевірити справність апаратури для виконання  робіт  та
справність одягу зварників;
   виставити в приміщенні, де проводяться роботи, а при потребі
в суміжних приміщеннях, вахтових, попередньо проінструктувавши їх;
   простежити за комплектністю первинних засобів пожежогасіння;
   простежити за тим, щоб проходи, входи, виходи й підходи до
первинних засобів пожежогасіння, а також підходи до гідрантів та
ПК не були захаращені демонтованими деталями, трубопроводами тощо;
   вжити заходів, якщо виникне на судні осередок пожежі, до
негайного видалення всіх кисневих, ацетиленових та інших газових
балонів, які знаходяться поблизу, а при потребі з дозволу капітана
викинути їх за борт;
   доповісти вахтовому  помічнику  капітана  про  готовність
приміщень до виконання робіт, оглянути приміщення разом з ним,
одержати від вахтового помічника капітана дозвіл на виконання
робіт;
   періодично контролювати ведення робіт.
   По закінченні  робіт  відповідальний  за  їх  виконання
зобов'язаний доповісти про це вахтовому помічнику  капітана,
одержати від нього дозвіл на передачу приміщень особам, у віддані
яких вони перебувають, передати приміщення, після чого зняти з
постів вахтових.
   6.1.23. Вахтовий помічник капітана зобов'язаний:
   перевірити правильність оформлення наряду-допуску (наявність
потрібних підписів, заходів із пожежної безпеки);
   перевірити в  осіб,  які  проводять  вогневі  роботи,
кваліфікаційні  посвідчення,  посвідчення  про  проходження
спеціального навчання або перевірити знання з пожежно-технічного
мінімуму;
   перевірити справність  апаратури  виконавця  робіт шляхом
зовнішнього огляду;
   ретельно оглянути місця роботи і суміжні з ним приміщення;
   перевірити наявність  і  готовність  первинних  засобів
пожежогасіння;
   призначити вахтового (чергового) біля місця проведення робіт
і, в разі потреби, у суміжних приміщеннях, провести з ним
інструктаж;
   про результати перевірки зробити запис у вахтовому журналі;
   періодично перевіряти виконання своїх обов'язків вахтовими
(черговими) на місці ведення робіт і виконавцем;
   по закінченні робіт зняти вахтових (чергових) біля місць
проведення робіт;
   по закінченні вогневих робіт вахтовий помічник зобов'язаний
організувати в наступні 12 годин нагляд за місцем, де виконувались
ці роботи.
   Про початок, кінець і по закінченні 12 годин після завершення
вогневих робіт вахтовий помічник капітана робить відповідні записи
в судновому журналі, де також фіксуються місце та характер робіт,
П.І.Б. зварника і того, хто забезпечує ці роботи, а також інші
дані.
   6.1.24. Старший (головний) механік, керівник робіт  несе
відповідальність за:
   правильне оформлення наряду-допуску на проведення вогневих
робіт;
   допуск до вогневих робіт на судні виконавців з оформленням
наряду-допуску:
   пожежну безпеку місця проведення робіт і приміщень, суміжних
з ним;
   забезпечення засобами пожежогасіння місця проведення робіт;
   координацію різних пожежонебезпечних робіт;
   вентилювання приміщень судна, в яких проводяться вогневі
роботи;
   якість і повноту інструктажу для виконавця вогневих робіт;
   безпечні методи проведення вогневих робіт у відповідності з
вимогами цих Правил;
   справність апаратури для виконання робіт;
   допуск до вогневих робіт виконавця не молодше 18 років, який
пройшов своєчасно атестацію і пожежно-технічний мінімум.
   6.1.25. Виконавець вогневих робіт несе відповідальність за:
   своєчасне оповіщення відповідальної особи за пожежну безпеку
на місці проведення робіт і вахтової служби про початок і
закінчення вогневих робіт;
   правильну експлуатацію апаратури під час виконання вогневих
робіт;
   безпечні в пожежному відношенні методи проведення вогневих
робіт і дотримання вимог техніки безпеки;
   суворе виконання вказівок,  унесених  у  наряд-допуск  і
отриманих під час інструктажу з пожежної безпеки від старшого
(головного) механіка або керівника робіт і представника СПБ;
   проведення вогневих  робіт  тільки  на  підготовленому в
протипожежному плані місці;
   своєчасне прийняття заходів з гасіння осередку пожежі.
   6.1.26. За невиконання своїх обов'язків особи несуть юридичну
відповідальність згідно із законодавством України.
   6.1.27. При виконанні зварювальних та інших вогневих робіт
належить дотримуватись таких правил:
   усі прилеглі до місця зварювання і нижче розташовані горючі
конструкції повинні бути надійно захищені азбестовими листами та
іншими негорючими матеріалами або засипані піском у радіусі не
менше п'яти метрів від місця роботи;
   біля місця проведення вогневих робіт повинні бути розміщені
первинні засоби пожежогасіння (вогнегасник, пожежне покривало,
відро з водою, пісок, лопата);
   при роботі на дерев'яних настилах повинні бути вкладені
металеві або азбестові листи чи пожежні покривала з  таким
розрахунком, щоб бризки розплавленого металу не спричинили пожежу
або опіки працюючих людей, які перебувають поблизу;
   перед початком роботи потрібно попередити вахтову службу,
перевірити справність апаратури, переконатись у виконанні вимог
НАПБ А.01.001-95 щодо забезпечення пожежної безпеки і за наявності
порушень до роботи не приступати;
   під час роботи не допускати попадання іскор розплавленого
металу, полум'я пальника (різака) й електродних недогарків на
горючі  конструкції і матеріали; стежити за станом горючого
покриття;
   після роботи ретельно оглянути робоче місце, при потребі
полити горючі конструкції водою;
   сповістити вахтову службу про закінчення вогневих робіт.
   6.1.28. Забороняється виконувати зварювання, різання та інші
вогневі роботи:
   під час вантажних операцій з пожежонебезпечними вантажами;
   під час бункерування, а також на наливних суднах під час
миття та дегазації танків;
   у приміщеннях, де зберігаються ЛЗР, ГР і ГМ (бензин, гас,
масло, бавовна, льон, пенька);
   у приміщеннях, де виконуються опоряджувальні, ізоляційні,
облицювальні і малярні роботи, розконсервування механізмів, а
також у суміжних з ними приміщеннях;
   при профілактичному  промиванні  (протиранні)  електричних
машин;
   у районі гідравлічних систем і комунікацій;
   у приміщеннях, де під час аналізу повітряного середовища
виявлена концентрація горючих парів, вища за припустимі норми
(додаток 4);
   на елементах будівель, виготовлених з  легких  металевих
конструкцій з горючими або важкогорючими утеплювачами;
   на надбудовах, верхній палубі і бортах за наявності поблизу
судна на поверхні акваторії накопичення нафтопродуктів;
   у літній період на суднах, що стоять безпосередньо біля
дерев'яного причалу, якщо він не закритий негорючими матеріалами
або не передбачені інші заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
   на ємкостях, виробах, механізмах, апаратах і системах під
тиском, під електричною напругою, а також з несправною апаратурою;
   на цистернах, баках, резервуарах і дрібній тарі з-під ЛЗР, ГР
без попереднього очищення та дегазації їх парою або іншими
засобами;
   на деталях і конструкціях, що не очищені від легкозаймистих
антикорозійних  покриттів,  або  на конструкціях з наявністю
ізольованого горючого матеріалу;
   на несправній апаратурі або що не має технічного паспорта;
   на свіжопофарбованих конструкціях до повного висихання фарби;
   в одязі і рукавицях із слідами масел, жирів, бензину, гасу й
інших горючих рідин;
   особам, які не мають посвідчення на право проведення вогневих
робіт і які не пройшли пожежно-технічного мінімуму та щорічної
перевірки знань правил пожежної безпеки.
   6.1.29. Забороняється проводити вогневі роботи в закритих та
напівзакритих приміщеннях при виявленні в них специфічного запаху
ацетилену, інших ГГ або парів вибухових чи отруйних речовин
(бензину, аміаку, лаків тощо) до повного їх провітрювання і
визначення складу повітря.
   6.1.30. При вогневих роботах у відсіках суден та інших
закритих і напівзакритих приміщеннях повинна бути забезпечена
безперервна штучна вентиляція.
   У разі припинення роботи вентиляційного пристрою або через
інші причини порушення нормального повітряного обміну вогневі
роботи слід припинити до відновлення нормальної дії вентиляції.
   6.1.31. Забороняється при виконанні робіт з відкритим вогнем
відшукувати місця витікання газу з трубопроводів, шлангів та інших
розподільних пристроїв з використанням вогню. З цією метою слід
користуватися мильною водою.
   6.1.32. Слід  запобігати  займанню  електропроводів  і
зварювального обладнання шляхом правильного визначення перетину

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner