Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 34 від 22.01.2009

Про реалізацію рішення Колегії МОЗ від 25.11.08 N 11


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 8/5 від 01.03.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 березня 2000 р.
 vd20000301 vn8/5           за N 122/4343
 
  ( Наказ діє до набрання чинності Сімейним кодексом України
             згідно з Наказом Міністерства юстиції 
   N 4/5 ( z0035-03 ) від 17.01.2003 ) 
 
   ( Наказ втрачає чинність з 01.01.2003 року на підставі
                      Наказу Мін'юсту
    N 30/5 ( z0371-02 ) від 17.04.02 )
 
 
    Про внесення змін та доповнень до Типового положення
    про районний, районний у містах Києві та Севастополі
      відділ реєстрації актів громадянського стану
 
 
   На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України  з  питань  реєстрації  актів
громадянського стану"  від  11  січня  2000 року N 1366-XIV
( 1366-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни та доповнення до Типового положення про
районний, районний у містах Києві та Севастополі відділ реєстрації
актів громадянського стану, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 28 грудня 1998 р. за N 73/5 ( z0024-99 ) та
зареєстрованого 19 січня 1999 р. за N 24/3317, виклавши його в
новій редакції (додається).
   2. Департаменту  у  справах  цивільного  стану  громадян
(В.В.Кунда) зазначене Типове положення довести до відома Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції.
   3. Районним, районним у містах, міським (міст обласного
значення) управлінням юстиції на підставі зазначеного Типового
положення до 1 квітня 2000 року розробити та затвердити відповідні
положення про відділи реєстрації актів громадянського стану.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Пасенюка О.М. та директора Департаменту у
справах цивільного стану громадян Кунду В.В.
 
 Міністр                         С.Станік
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства юстиції
                    України 28.12.98 N 73/5
                    ( z0024-99 )
                    (у редакції наказу
                    від 01.03.2000 N 8/5)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 березня 2000 р.
                   за N 122/4343
 
      Типове положення про районний, районний у
      містах, міський (міст обласного значення)
      відділ реєстрації актів громадянського
               стану
 
   1. Районний, районний у містах, міський (міст обласного
значення) відділ реєстрації актів громадянського стану (далі -
відділ) є місцевим органом Міністерства юстиції України, ним
створюється та йому підпорядковується, а також підпорядковується
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України  в
Автономній   Республіці   Крим,   обласному,   Київському,
Севастопольському міському управлінню юстиції і входить до складу
районного, районного в містах, міського (міст обласного значення)
управління юстиції.
   2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  нормативно-правовими  актами
Міністерства юстиції України, актами Головного управління юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського, Севастопольського  міського  управління
юстиції, районного, районного в містах, міського (міст обласного
значення) управління юстиції, актами місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх
компетенції, та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями відділу є:
   3.1. Забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації
актів громадянського стану відповідно до чинного законодавства.
   3.2. Забезпечення у межах визначеної компетенції охорони
особистих і майнових прав громадян.
 
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   4.1. Проводить  реєстрацію народження, смерті, одруження,
розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища,
імені та по батькові.
   4.2. Вирішує питання про  переміну  громадянами  України
прізвища, імені та по батькові.
   4.3. Готує матеріали та вирішує питання про внесення змін,
доповнень, виправлень до записів актів громадянського стану та
поновлення втрачених записів.
   4.4. Готує  та  подає  до  відділів  реєстрації  актів
громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства
юстиції  України  в  Автономній  Республіці Крим, обласного,
Київського,  Севастопольського  міського  управління  юстиції
матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та
повторно складених записів актів.
   4.5. Забезпечує  належне  зберігання  та оформлення книг
реєстрації актів громадянського стану, метричних книг та іншої
документації, пов'язаної з реєстрацією цих актів.
   4.6. Веде в  установленому  порядку  (на  паперових  та
електронних носіях) облік записів актів громадянського стану,
видає повторні свідоцтва про реєстрацію цих актів.
   4.7. Забезпечує належний облік, зберігання та витрачання
бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану.
   4.8. Вивчає  і  узагальнює практику застосування чинного
законодавства про реєстрацію актів громадянського стану.
   4.9. Подає  до Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в  Автономній  Республіці  Крим,  обласного,
Київського,  Севастопольського  міського управління юстиції в
установленому законодавством порядку звіти про реєстрацію актів
громадянського стану та використання бланків свідоцтв.
   4.10. У встановленому порядку подає статистичні звіти про
реєстрацію актів громадянського стану до органів статистики.
   4.11. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до
компетенції відділу, і вживає щодо них відповідних заходів.
   4.12. Забезпечує виконавчі органи сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад бланками записів актів
громадянського стану, бланками свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану та іншою документацією.
   4.13. Перевіряє додержання вимог чинного законодавства тими
посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти
громадянського стану, та надає їм методичну допомогу.
   4.14. Приймає від виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад звіти за встановленими
формами.
   4.15. Забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників
відділу та тих посадових осіб виконавчих органів сільських,
селищних та міських (крім міст обласного значення) рад, які
реєструють акти громадянського стану.
   4.16. Організовує  та  надає громадянам додаткові платні
послуги правового та технічного характеру, не передбачені Законом
України "Про  органи  реєстрації  актів громадянського стану"
( 3807-12 ).
   4.17. Готує  матеріали  для  розгляду на кваліфікаційній
комісії, утвореній у Головному управлінні юстиції Міністерства
юстиції  України  в  Автономній  Республіці Крим, обласному,
Київському, Севастопольському міському управлінні юстиції для
визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір
працювати у відділах реєстрації актів громадянського стану на
посадах державних службовців.
   4.18. Видає громадянам України та особам без громадянства,
які постійно проживають в Україні, довідки про сімейний стан.
   4.19. Видає  громадянам  довідки  про  реєстрацію  актів
громадянського  стану  в  разі неможливості видачі повторних
свідоцтв.
 
   5. Відділ має право безкоштовно одержувати від місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій  необхідні  документи  і
відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану.
   6. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє
з іншими органами реєстрації актів громадянського стану, а також з
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування.
   7. Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та
звільняє  з  посади  начальник  Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
обласного,  Київського,  Севастопольського міського управління
юстиції за поданням начальника районного, районного в містах,
міського  (міст  обласного  значення)  управління  юстиції з
дотриманням вимог ст.10 Закону України "Про органи реєстрації
актів громадянського стану".
 
   8. Керівник відділу:
   8.1. Керує  діяльністю  відділу,  забезпечує  виконання
покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
   8.2. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує й
контролює їх виконання.
   8.3. Затверджує функціональні обов'язки працівників відділу.
   8.4. Заохочує працівників відділу.
   8.5. Притягає до дисциплінарної відповідальності працівників
відділу.
   8.6. Несе відповідальність за належне зберігання, облік,
оформлення і ведення книг реєстрації актів громадянського стану та
іншої документації.
   8.7. Несе відповідальність за належний облік, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського
стану.
   8.8. В установленому законодавством порядку вирішує питання
про скорочення строку реєстрації одруження.
   8.9. Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо
надання згідно з частиною 2 статті 17 Закону України "Про органи
реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) додаткових
послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим
Законом, та за правильність ведення обліку,  зберігання  та
використання фінансових документів, пов'язаних з проведенням цієї
роботи.
   8.10. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат, забезпечує дотримання фінансової та штатної дисципліни,
збереження коштів і матеріальних цінностей.
 
   9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Штатний  розпис  відділу  затверджується  відповідно Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласним, Київським, Севастопольським міським
управлінням юстиції у межах установленого фонду оплати праці.
   10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 Директор Департаменту у
 справах цивільного стану громадян            В.В.Кунда<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner