Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 786 від 26.12.2008

Про розподіл лікарських засобів, закуплених централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету України на 2008 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 452 від 07.07.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 липня 1999 р.
 vd990707 vn452            за N 483/3776
 
 
     Про затвердження Інструкції з ведення квиткового
    господарства в театрально-видовищних підприємствах
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінкультури
     N 675 ( z0792-99 ) від 15.11.99
     N 275 ( z0331-00 ) від 05.06.2000
     N 616 ( z0939-00 ) від 14.12.2000 - втратив чинність на
                підставі Наказу Мінкультури N 27
                ( z0070-01 ) від 19.01.2001
     N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 
     N 62 ( z0135-01 ) від 09.02.2001 )
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 09.12.95 N 1136/95
"Про Положення про Міністерство культури і мистецтв України"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію з ведення квиткового господарства в
театрально-видовищних підприємствах, що додається.
   2. Уважати такою, що не застосовується на території України,
"Инструкцию по ведению билетного хозяйства в театрально-зрелищных
предприятиях системы Министерства культуры СССР", яка затверджена
наказом  Міністерства  культури  СРСР від 19.12.84 N 14-277-1
( v0277400-84 ) за погодженням з Міністерством фінансів СРСР.
   3. Міністерству  культури  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням культури обласних, Київської та  Севастопольської
міських   державних   адміністрацій,   театрально-видовищним
підприємствам  при  здійсненні  театрально-видовищних  заходів
беззаперечно виконувати вимоги, викладені в Інструкції з ведення
квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах, а
також керуватися типовими формами з первинного обліку бланків
суворої звітності, затвердженими наказом Міністерства статистики
від 11.03.96 N 67 ( v0067202-96 ):
   типова форма N СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна N ___ на
бланки суворої звітності";
   типова форма N СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга з обліку
бланків суворої звітності";
   типова форма N СЗ-4 "Акт перевірки наявності бланків суворої
звітності";
   типова форма N СЗ-5 "Картка-довідка виданих і використаних
бланків суворої звітності".
   4. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
   5.  Інструкцію із змінами і доповненнями, затвердженими
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.01.2001
N 29 ( z0091-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
31.01.2001 за N 91/5282, ввести в дію з 1 березня 2001 року.
( Пункт 5 в редакції Наказів Мінкультури N 675 ( z0792-99 ) від
15.11.99, N 275 ( z0331-00 ) від 05.06.2000, N 616 ( z0939-00 )
від 14.12.2000 - втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури
N 27 ( z0070-01 ) від 19.01.2001; в редакції Наказу Мункультури
N 62 ( z0135-01 ) від 09.02.2001 )
 
 
 Міністр                       Д.І.Остапенко
 
                        Затверджено
                     Наказ Мінкультури України
                     07.07.99 N 452
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 липня 1999 р.
                   за N 483/3776
 
              Інструкція
        з ведення квиткового господарства в
        театрально-видовищних підприємствах
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція визначає порядок  ведення  квиткового
господарства  в  театрально-видовищних  підприємствах  і  є
обов'язковою для всіх театрально-видовищних підприємств незалежно
від підпорядкування та форм власності (далі - підприємства).
   1.2. Квитки та абонементи  на  відвідування  спектаклів,
концертів тощо є документами суворої звітності та обліку.
   1.3. Під веденням квиткового господарства слід розуміти:
   виготовлення квитків   (абонементів)   у   державних
спеціалізованих друкарнях;
   приймання замовником квитків (абонементів);
   підготовка квитків (абонементів) до продажу та їх реалізація;
   знищення нереалізованих квитків (абонементів);
   облік квитків (абонементів) та звітність;
   інвентаризація;
   контроль.
   1.4. Квитки  (абонементи)  для підприємств друкуються за
зразками, що затверджені Міністерством культури  і  мистецтв
України.
 
   1.5. Вимогою,  обов'язковою  для  всіх  видів  квитків
(абонементів), є позначення друкарськими засобами серії, номера як
на  самому  квитку  (абонементі),  так і на корінці квитка
(абонемента). ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінкультури N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   1.5.1. Серія квитка (абонемента) позначається двома літерами,
наприклад АБ, АВ тощо. Серія та тираж визначаються підприємством.
   1.5.2. Номери   квитків   (абонементів)   позначаються
п'яти-, шестизначними цифрами, починаючи кожну серію з N 00001 або
N 000001.
   1.5.3. Ціна квитка (абонемента) проставляється друкарським
засобом великим шрифтом або спеціальним штампом. Перештампування
ціни  квитка  (абонемента)  забороняється.  ( Підпункт 1.5.3
пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 29
( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
 
   1.6. Для стаціонарних підприємств квитки (абонементи) можуть
виготовлятися  як  у вигляді комплектів (у відповідності до
кількості місць у залі для глядачів, слухачів), так і окремими
купюрами за набором цін згідно з розцінками місць глядачевої зали.
   1.6.1. При виготовленні квитків (абонементів) комплектами на
обкладинках комплектів та на кожному окремому квитку (абонементі)
проставляється номер, який надано даному комплекту.
   1.6.2. При  виготовленні  квитків  (абонементів) окремими
купюрами за набором затверджених цін як для роботи на стаціонарі,
де це доцільно, так і для виїзних (короткострокових гастрольних
виступів за межами стаціонарних майданчиків) та  гастрольних
(довгострокових  виступів за межами стаціонарних майданчиків)
спектаклів, концертів тощо на них проставляються порядкові номери
в межах тиражу, встановленого для даної серії з позначенням ціни.
 
   1.7. Колективи, що гастролюють, і окремі виконавці (у тому
числі із зарубіжних країн)  повинні  використовувати  квитки
(абонементи), виготовлені на замовлення підприємства, організації,
установи, у приміщенні яких відбувається спектакль, концерт тощо,
або на замовлення колективу, що гастролює, за зразками, що
затверджені Міністерством культури і мистецтв України.
 
    2. Виготовлення квитків (абонементів) у державних
          спеціалізованих друкарнях
 
   2.1. Бланки квитків (абонементів) виготовляються відповідно
до Правил виготовлення бланків цінних паперів і  документів
суворого  обліку,  затверджених наказом Міністерства фінансів
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України від 25.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ) та зареєстрованих в
Мін'юсті України 14.01.94 за N 8/217, у державних спеціалізованих
друкарнях на замовлення підприємств незалежно від Форм власності,
статутом яких передбачена театрально-видовищна діяльність  за
зразками, наведеними в додатках за формою N КГ-1 (додаток 1); за
формою N КГ-2 (додаток 2).
 
     3. Приймання замовником квитків (абонементів)
 
   3.1. Приймання виготовлених у  державній  спеціалізованій
друкарні квитків (абонементів) проводиться представником замовника
за довіреністю відповідно до прибутково-видаткової накладної за
типовою формою N СЗ-1 ( v0067202-96 ) та рахунку друкарні.
   3.2. При  отриманні  квитків  (абонементів)  поштою  або
залізничною  станцією  перевіряється  цілісність  упаковки,
відповідність кількості місць та вазі поштових документів. За
наявності пошкодженої упаковки або недостачі ваги проводиться
перевірка вкладення місця (упаковки), у разі нестачі квитків
(абонементів)  складається  акт  у  присутності  представника
підприємства зв'язку (залізничної станції).
   3.3. Приймання квитків (абонементів), які надійшли поштою
(залізничною станцією), оформляється актом за формою N КГ-3
(додаток  3) у двох примірниках, один подається матеріально
відповідальній особі, що здала квитки (абонементи) на склад,
другий - залишається на складі.
   3.4. При  прийманні  виготовлених  комплектів  квитків
(абонементів)  проводиться  повна  перевірка  всієї кількості
комплектів, а також вибірково - суцільна перевірка кількості
квитків  (абонементів)  у комплекті. У пачках з пошкодженою
упаковкою - шляхом повного перерахунку квитків (абонементів).
Складається акт перевірки наявності бланків суворої звітності за
типовою формою N СЗ-4.
   3.5. За  наявності  претензії  до  виробника  квитків
(абонементів)  підприємство-одержувач  зобов'язане  додати  до
рекламації акт претензії за формою N КГ-4 (додаток 4), який
складається спеціально створеною комісією у двох примірниках і
один з яких передається виробнику; друкарський ярлик і талон із
зазначенням номера та прізвища пакувальника квитків (абонементів),
а у виняткових випадках і забраковані квитки (абонементи).
   3.6. Надходження квитків (абонементів) та комплектів квитків
(абонементів) оформляються прибутково-видатковою накладною  за
типовою формою N СЗ-1 для здачі на склад або для зберігання під
розписку  особі,  спеціально  призначеній  наказом  керівника
підприємства.  Облік  квитків  (абонементів)  ведеться  у
Прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої звітності (за
типовою формою N СЗ-2 ( v0067202-96 ),  яка  повинна  бути
пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою за підписами
керівника підприємства та головного бухгалтера.
   Бланки квитків (абонементів) у комплектах, абонементи та
квитки  окремими  купюрами  повинні  обліковуватись  у книзі
складського обліку окремо.
   Записи в  книзі  надходження  та видачі бланків квитків
(абонементів) проводяться особою, відповідальною за їх зберігання,
у момент приймання та видачі квитків (абонементів).
   3.7. Квитки (абонементи) та їх комплекти зберігаються окремо
від інших матеріальних цінностей - у спеціальній коморі або в
металевій шафі (скрині) під замком та пломбою підприємства.
   3.8. Документи про оприбуткування квитків (абонементів) та
комплектів квитків (абонементів) не пізніше  наступного  дня
передаються матеріально відповідальною особою до бухгалтерії.
 
    4. Підготовка квитків (абонементів) до продажу та їх
              реалізація
 
   4.1. Отримання квитків (абонементів) зі складу для підготовки
до  продажу  проводиться  штатним  працівником  підприємства,
уповноваженим на це наказом керівника підприємства.
   Видача квитків (абонементів) та їх комплектів зі складу
проводиться на вимогу за формою N КГ-5 (додаток 5), підписаною
керівником  підприємства  або  його  заступником  і головним
бухгалтером.
   У вимозі на відпуск квитків (абонементів) зі складу для
підготовки до продажу обов'язково вказують: на який  період
виписано квитки (місяць, декада, число) або на який конкретний
спектакль, концерт; номер абонемента тощо; цифрами та літерами
кількість повних комплектів та їх номери; кількість квиткових
книжок та їх номери; кількість абонементів та їх номери; загальну
їх  вартість  за  номіналом;  вартість  виготовлення квитків
(абонементів). При цьому вимога на відпуск квитків (абонементів)
та їх комплектів повинна бути написана чітко і ясно. Виправлення у
вимозі не допускаються.
   Указана вимога виписується у трьох примірниках, один з них
передається до бухгалтерії, другий - залишається в особи, яка
отримала квитки (абонементи) та їх комплекти, третій - залишається
в особи, яка видала квитки (абонементи) та їх комплекти.
   4.2. При підготовці квитків (абонементів) до продажу на
спектакль, концерт тощо у разі збереження порядку реалізації
квитків (абонементів) з друкарським зазначенням ціни, номера ряду,
місця на квитках (абонементах) спеціальним штампом проставляється
час початку, дата проведення спектаклю, концерту тощо та його
назва.  Видача  квитків  без  друкарського  позначення  ціни
проводиться, після проставлення її спеціальним штампом відповідно
до затвердженої розцінки місць, штатним працівником підприємства,
уповноваженим на це наказом керівника. ( Абзац перший пункту 4.2
із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Мінкультури N 29
( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   При видачі  квиткових  книжок  окремими  купюрами  без
друкарського позначення номера ряду та місця для реалізації
квитків на стаціонарні майданчики, на яких затверджені розцінки
місць, квитковому касиру або нештатному уповноваженому для продажу
квитків видається схема місць глядачевої зали з указаними на ній
розцінками  місць.  При  реалізації  кількома   касирами
(уповноваженими) особа, яка готує квитки для продажу, розподіляє
відповідно до схеми, на якій позначена кількість  місць  в
глядачевій залі, квитки, які підлягають реалізації кожним із
касирів (уповноважених). Копія схеми глядачевої зали, на якій
позначений  розподіл квитків між касирами (уповноваженими) з
указаними розцінками місць, подається до бухгалтерії.
   У цьому разі квитковий касир (уповноважений) у момент продажу
квитків (абонементів) проставляє штампом на ньому назву спектаклю,
концерту тощо, дату проведення, час початку, а також номер ряду та
місця у відповідності із розцінками місць за схемою глядачевої
зали, відмічаючи на схемі продані місця.
   4.3. Підготовка квитків до продажу на виїзні та гастрольні
спектаклі, концерти колективів, окремих виконавців проводиться
стороною, що приймає колективи, які гастролюють, або представником
колективу, що гастролює.
   Орендарі театрально-концертних  залів  здійснюють  заходи,
використовуючи квитки (абонементи) підприємства, з яким укладено
угоду про оренду.
   Відпуск квитків  (абонементів)  орендарям оформляється зі
складу за довіреністю за обліковою вартістю виготовлення.
   У разі відсутності в орендодавця квиткового господарства або
бланків квитків (абонементів) з необхідним номіналом вартості
можуть використовуватися квитки орендаря, виготовлені відповідно
до розділу 2 цієї Інструкції.
   4.4. Підготовлені  для  продажу  квитки  (абонементи)
перевіряються бухгалтерією підприємства та записуються до журналу
реєстрації комплектів квитків (абонементів) за формою N КГ-6
(додаток 6).
   При цьому на титульному аркуші кожного квиткового комплекту
(книжки) проставляються реєстраційний номер, дата реєстрації,
загальна вартість за номіналом відповідно до затвердженої розцінки
місць  та  підпис працівника бухгалтерії, який перевірив та
зареєстрував комплект (книжку). ( Абзац другий пункту 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 29 ( z0091-01 )
від 20.01.2001 )
   4.5. Підготовлені   для   продажу  комплекти  квитків
(абонементів)  здаються  під  розписку  в журналі реєстрації
комплектів  квитків  (абонементів)  особі,  відповідальній за
реалізацію квитків (абонементів).
   З особою,  яка  залучається  до  реалізації  квитків
(абонементів),  укладається  договір  про  повну  матеріальну
відповідальність відповідно до статті 135 КЗпП України ( 322-08 ).
   Особа, відповідальна за реалізацію квитків (абонементів),
видає зареєстровані квитки (абонементи) за накладними за формою
N КГ-7 (додаток 7) касиру квиткової каси, нештатним уповноваженим,
міським театральним касам для реалізації. Кожний вид квитків
(абонементів) обліковується за матеріально відповідальними та
підзвітними особами в картці-довідці виданих і  використаних
бланків  суворої  звітності  за  типовою  формою N СЗ-5
( v0067202-96 ).
   Накладна виписується у двох примірниках - один видається
разом з квитками (абонементами) особі, яка  одержує  квитки
(абонементи), другий - передається до бухгалтерії підприємства за
реєстром.
   4.6. Категорично забороняється розшивати квиткові книжки та
виривати з них сторінки. У разі псування квиткових книжок повинен
бути складений акт про причину псування із зазначенням особи, яка
винна в псуванні квитків. Ці книжки гасяться спеціальним штампом,
зберігаються до знищення у встановленому порядку та повинні
пред'являтися при перевірках.
   Вирізка квитків  для  передачі їх на реалізацію міським
театральним касам та нештатним уповноваженим з реалізації квитків
проводиться без розшивання квиткових книжок, із залишенням у
книжках корінців.
   4.7. Видача квитків (абонементів) нештатним уповноваженим з
реалізації квитків та касирам може проводитись тільки за наявності
в  підприємстві  договорів  про  повну  їхню  матеріальну
відповідальність відповідно до діючого законодавства.
   Особи, які  отримують  квитки  (абонементи) під звіт на
зберігання або  для  реалізації,  несуть  повну  матеріальну
відповідальність в установленому порядку за номінальну вартість
квитків (абонементів).
   4.8. Видачу квитків (абонементів) підприємствам, організаціям
та установам за безготівковим розрахунком слід проводити за
довіреністю та накладними на оприбуткування товарно-матеріальних
цінностей  через  касира  квиткової  каси  або  нештатного
уповноваженого  з  реалізації  квитків  з  дозволу керівника
підприємства. ( Абзац перший пункту 4.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінкультури N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   Якщо у місці проведення гастролей відсутні штатні касири
квиткових кас, то видача квитків (абонементів) підприємством може
проводитись  через  підзвітних  осіб,  призначених керівником
підприємства.
   4.9. Видані для продажу, але нереалізовані квитки повинні
бути  повернуті  міською  театральною  касою  та  нештатними
уповноваженими  з  розповсюдження  квитків особі, призначеній
керівником підприємства, у встановлений дирекцією підприємства
час, але не пізніше ніж за 2 години до початку спектаклю, концерту
тощо для продажу цих квитків через касу підприємства. Не повернуті
своєчасно квитки вважаються проданими, і міська театральна каса
або  нештатний уповноважений сплачує їх номінальну вартість.
Повернення квитків (абонементів) оформляється накладною за формою
N КГ-8 (додаток 8).
   При реалізації квитків окремими купюрами на стаціонарі та на
інших майданчиках, які мають схему місць глядачевої зали, особа,
яка реалізує квитки, зобов'язана повернути не пізніше ніж за 2
години до початку спектаклю, концерту тощо схему місць глядачевої
зали, яка видана їй для реалізації квитків з чіткою відміткою
проданих місць.
   4.10. Видані  для реалізації та нереалізовані абонементи
повинні повертатись особі, яка видала  їх,  у  встановлений
керівництвом підприємства термін, але не пізніше ніж за сім днів
до проведення першого оголошеного за даним абонементом концерту
тощо. На підставі повернутих абонементів матеріально відповідальна
особа підприємства складає опис за формою N КГ-9 (додаток 9)
непроданих місць, виписує зі складу на вимогу квиткову книжку,
гасить  місця,  що відповідають проданим за абонементами, а
непродані квитки готує для продажу та видає їх за накладною касиру
міської  театральної  каси або нештатному уповноваженому для
реалізації.
   4.11. Нештатні  уповноважені  з  реалізації   квитків
(абонементів) та квиткові касири підприємства зобов'язані щоденно
здавати в касу підприємства або перераховувати на його рахунок
виручену готівку за реалізацію квитків (абонементів).
   Якщо виручка від реалізації квитків (абонементів) за день не
перевищує  встановлений  ліміт  залишку  готівки в касі для
підприємства, то адміністрація підприємства дає право нештатному
уповноваженому здавати виручку не рідше одного разу на три дні.
   4.12. Зведений звіт про продаж квитків (абонементів) на
кожний  спектакль,  концерт  тощо  повинен  складатися касою
підприємства за формою N КГ-10 (додаток 10) на підставі даних про
реєстрацію квитків (абонементів), накладних на їх відпуск для
реалізації, накладних на  повернення  нереалізованих  квитків
(абонементів). Різниця за підсумками між рядками "Видано" та
"Повернуто" повинна відповідати підсумку за рядком "Продано".
   Зведений звіт  про  продаж квитків (абонементів) повинен
здаватись до бухгалтерії підприємства для перевірки та обробки не
пізніше наступного дня після спектаклю, концерту тощо, проведених
на стаціонарі. До цього звіту повинні додаватись всі нереалізовані
квитки  (абонементи),  погашені  спеціальним  штампом. Квитки
(абонементи) гасяться касиром при складанні зведеного звіту.
   4.13. Театральні,  концертні  та  циркові колективи, які
перебувають на виїздах та гастролях на  території  України,
надсилають поштою раз на декаду своїм підприємствам інформаційний
звіт про виїзну та гастрольну роботу.
   Не пізніше  наступного  дня  після повернення з поїздки
подається зведений звіт про кожний спектакль, концерт тощо за
формою N КГ-10.
 
     5. Знищення нереалізованих квитків (абонементів)
 
   5.1. При збереженні порядку реалізації квитків з друкарським
позначенням серії, номера, номера ряду, місця та ціни, а також з
попереднім зазначенням на них дати проведення спектаклю, концерту
тощо та його назви знищення невикористаних квитків (абонементів),
нереалізованих та погашених, проводиться тільки після проведення
ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.
   Знищення нереалізованих  квитків (абонементів) проводиться
спеціально призначеною комісією за обов'язковою участю керівника
підприємства  або  його  заступника,  головного  бухгалтера,
матеріально відповідальної особи та представника вищого органу.
   Про знищення квитків (абонементів) складається акт за формою
N КГ-11 (додаток 11) у двох примірниках, підписаний всіма членами
комісії. Один примірник акта зберігається у справах бухгалтерії
підприємства, другий - у матеріально відповідальної особи.
   Корінці використаних квиткових книжок та комплектів квитків
(абонементів) здаються в макулатуру, а при неможливості здачі -
знищуються.
   Забороняється знищення нереалізованих квитків (абонементів)
під час гастролей.
 
      6. Облік квитків (абонементів) та звітність
 
   6.1.  Надходження  квитків  (абонементів)  підприємства
відображають на рахунку 20 "Виробничі запаси", субрахунок 209
"Інші матеріали" за обліковою вартістю придбання та як бланки
суворої звітності за номінальною вартістю на позабалансовому
рахунку 08 "Бланки суворого обліку", який підрозділяється на
субрахунки: ( Абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінкультури N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   1 - "Бланки квитків (абонементів) на складі";
   2 - "Бланки квитків (абонементів) у підготовці";
   3 - "Бланки квитків (абонементів) для реалізації";
   4 -  "Бланки  квитків  (абонементів),  що  залишилися
нереалізованими та підлягають знищенню".
   Квитки (абонементи) без друкарського позначення ціни на
субрахунку  "08  "Бланки  суворого обліку" відображаються за
номінальною вартістю відповідно до затвердженої розцінки місць.
( Пункт 6.1 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Мінкультури
N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   6.2. Відображення  руху  квитків   (абонементів)   на
позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку" за номінальною
вартістю здійснюється одночасно із записами в особових рахунках
матеріально  відповідальних  та  підзвітних осіб на підставі
первинних документів. ( Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінкультури N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   6.3. Аналітичний   облік   квитків  (абонементів)  на
позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку ведеться за
матеріально відповідальними та підзвітними особами за номінальною
вартістю на підставі картки-довідки виданих і використаних бланків
суворої звітності за типовою формою N СЗ-5 ( v0067202-96 ).
   Підставою для ведення картки-довідки є первинні документи:
прибуткові і видаткові накладні, акти перевірки наявності бланків
і акти на списання використаних бланків суворої звітності.
( Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури
N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
   6.4. На підставі первинних документів відпуск зі складу
квитків (абонементів) для підготовки до продажу відображаються
записами  за  дебетом  рахунку 23 "Виробництво" та кредитом
рахунку 20 "Виробничі запаси" за обліковою вартістю виготовлення
квитків  (абонементів). Одночасно номінальна вартість квитків
(абонементів) списується із позабалансового рахунку 08 субрахунок
1 - "Бланки квитків (абонементів) на складі" на субрахунок 2 -
"Бланки квитків (абонементів) у підготовці", відкритий на особу,
яка  отримала квитки (абонементи). ( Пункт 6.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 29 ( z0091-01 ) від
20.01.2001 )
   6.5. У разі передачі заготовлених для реалізації квитків
(абонементів) до каси та уповноваженим вартість таких квитків
(абонементів) списується з кредиту субрахунку 2 - "Бланки квитків
(абонементів) у підготовці" до дебету субрахунка 3 - "Бланки
квитків (абонементів) для реалізації".
   Повернення нереалізованих квитків (абонементів) до головної
каси відображається зворотними записами.
   6.6. Вартість  нереалізованих підзвітними особами квитків
(абонементів),  що підлягають знищенню, списується із субрахунку
3 - "Бланки квитків (абонементів) для реалізації" на субрахунок
4 - "Бланки квитків (абонементів), що залишились нереалізованими
та підлягають знищенню".
   На підставі  акта  про  знищення  квитків  (абонементів)
відповідні суми списуються із субрахунку 4 - "Бланки квитків
(абонементів), що залишились  нереалізованими  та  підлягають
знищенню".
 
            7. Інвентаризація
 
   7.1. Інвентаризація  квитків  (абонементів)  проводиться
відповідно  до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів  і  документів  та  розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69
( z0202-94 ) та зареєстрованої в Мін'юсті України 26.08.94 за
N 202/412.
   7.2. Для  проведення інвентаризації квитків (абонементів)
розпорядчим документом  керівника  підприємства  призначаються
постійно  діючі інвентаризаційні комісії у складі керівників
структурних підрозділів, головного бухгалтера,  яку  очолюють
керівник підприємства або його заступник.
   7.3. Інвентаризація квитків (абонементів) проводиться:
   на складі підприємства - один раз на рік;
   у матеріально відповідальних осіб - один раз на місяць.
   При зміні  матеріально відповідальних осіб інвентаризація
проводиться в день приймання-передавання справ.
   Достовірність звітних  даних  касирів  (уповноважених)  з
реалізації квитків (абонементів) перевіряється шляхом проведення
щомісячних раптових додаткових інвентаризацій.
   7.4. Інвентаризація квитків (абонементів)  проводиться  у
присутності  матеріально  відповідальних осіб та оформляється
відповідним актом.
   7.5. Результати інвентаризації (лишки, нестачі) у п'ятиденний
термін після перевірки повинні бути відображені в бухгалтерському
обліку. Лишки квитків (абонементів) оприбутковуються з наступним
установленням причини їх виникнення, а нестачі зараховуються на
винних осіб за номінальною вартістю.
 
              8. Контроль
 
   8.1. Адміністрація підприємства, а на виїздах та гастролях -
особа, відповідальна за проведення  виїзних  та  гастрольних
спектаклів, концертів тощо, зобов'язані забезпечити контроль за
пропусканням глядачів (слухачів) у зали тільки  з  квитками
(абонементами), дійсними на даний спектакль, концерт тощо.
   8.2. З  цією  метою  керівник  підприємства  періодично
організовує перевірку відповідності кількості глядачів (слухачів)
у залі кількості проданих квитків  (абонементів)  на  даний
спектакль, концерт тощо.
   Результати перевірки оформляються за актом довільної форми.
   8.3. При  виявленні випадків невідповідності пред'явлених
глядачами (слухачами) квитків (абонементів), установлених для
даного  підприємства,  організації та установи, у залі яких
проводиться спектакль, концерт тощо, адміністрація вживає заходів
для  термінового  з'ясування  причин  появи  таких  квитків
(абонементів), складаючи акт довільної форми, а у виняткових
випадках - передає матеріали слідчим органам для притягнення
винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.
   8.4. При  проведенні  ревізій квиткового господарства на
підприємстві слід перевірити наявність квитків (абонементів) у
підзвітних  осіб  та  на  складі,  порівняти  їх  з даними
бухгалтерського обліку та скласти акт довільної форми.
 
                     Додаток 1
             до п.2.1 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "__"______ 199_ р. N __
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-1
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД _________________
 
             Зразки квитків
      на відвідування спектаклів, концертів тощо
 
   1. Для стаціонарних майданчиків (виготовлені з позначенням
номера ряду, місця)
 
------------------------------------------------------------------
| Корінець |МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ |      |
|Категорія |    Національний академічний     |      |
| місця  |  драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА  | контроль |
| Ряд 00 |  м. Київ-1, пл. І. Франка, 3,     |      |
| Місце 00 |       тел. 229-59-41       |      |
| Ціна 00 |Категорія______ Ряд______00 Місце______00|      |
| Серія ОН |місця                  |      |
| N 000000 |                     |      |
|     |      Серія ОН N 000000      |      |
|     |      Ціна    00 грн.      |      |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Для стаціонарних майданчиків, виїзних та  гастрольних
спектаклів, концертів тощо (виготовлені без позначення номера ряду
та місця)
 
------------------------------------------------------------------
| Корінець |МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ |      |
|Категорія |    Національний академічний     |      |
| місця  |  драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА  | контроль |
|  Ряд  |  м. Київ-1, пл. І. Франка, 3,     |      |
| Місце  |       тел. 229-59-41       |      |
| Ціна 00 |Категорія _____ Ряд ______ Місце ________|      |
| Серія ОН |місця                  |      |
|N 000000 |                     |      |
|     |      Серія ОН N 000000      |      |
|     |      Ціна    00 грн.      |      |
------------------------------------------------------------------
 
   (розміри квитків з корінцем та контролем від 133 мм х 50 мм
до 158 мм х 55 мм, у т. ч. корінець від 41 мм х 50 мм до 41 мм х
55 мм та контроль з 12 мм х 50 мм до 12 мм х 55 мм)
   Правила користування квитком, розміщення логотипів спонсорів
можуть позначатись на зворотному боці за домовленістю замовника з
виробником.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури
N 29 ( z0091-01 ) від 20.01.2001 )
 
 
                     Додаток 2
             до п.2.1 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "__"______ 199_ р. N __
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-2
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД _________________
 
            Зразок абонемента
      на відвідування спектаклів, концертів тощо
 
------------------------------------------------------------------
  Національна філармонія  | Міністерство культури і |
               |   мистецтв України   |
               | Національна філармонія  |
               |             |  1
 ---------------------------- | ------------------------ |КОНЦЕРТ
      КОРІНЕЦЬ      | Володимирський узвіз, 2 |--------
       57       |   тел. 269-12-54   |
     АБОНЕМЕНТА     |      57      |  2
   Державний квартет    |    АБОНЕМЕНТ     |КОНЦЕРТ
               |  Державний квартет   |--------
 ---------------------------- |    5 концертів    |
    категорія місця    |             |  3
 ряд __________ місце ______ | ------------------------ |КОНЦЕРТ
  Ціна    00   грн.  |   категорія місця   |--------
  Серія МН   N 000000  |ряд __________ місце _____|  4
   Сезон 1999 - 200_ рр.  |             |КОНЦЕРТ
 Адреса власника абонемента  |    Ціна 00 грн.    |
 контактний телефон ________ |_________________________ |--------
 ___________________________ |   При втраті не    |
 Прізвище, ім'я, по батькові |   відновлюється    |  5
 ___________________________ |  Серія МН N 000000   |КОНЦЕРТ
 ___________________________ | Сезон 1999 - 200_ рр.  |
               |             |
------------------------------------------------------------------
 
   (розміри абонементів з корінцями та відривним талоном 185 мм
х 128 мм, у т.ч. корінець 77 мм х 128 мм, відривні талони 27 мм х
128 мм).
   Правила користування абонементами можуть  позначатись  на
зворотному боці за домовленістю замовника з виробником.
 
                     Додаток 3
             до п.3.1 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
 _______________________________      Затверджено
 (найменування підприємства)    Наказ Мінкультури України
                   "__"______ 199_ р. N __
                  за погодженням з Мінфіном та
                   Держкомстатом України
                     Форма N КГ-3
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       
 
 Код за ДКУД ________
 
                      Затверджую
                   Керівник підприємства
                 _____________________________
                  (посада, підпис, ініціали,
                      прізвище)
                  "___" __________ 199 _ р.
 
              Акт N ____
           "___" __________ 199_ р.
 
   перевірки повноти надходження квитків (абонементів) від
           спеціалізованої друкарні
 
   Проведена перевірка надходжень на склад від спеціалізованої
друкарні _____________________________ "___" __________ 199_ р.
      (найменування друкарні)
 
з накладними N ___ згідно з замовленням від "___" _______ 199_ р.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Найменування |Се-|N квит-|Зазначається у накладній|  Фактично виявлено  |  Лишки  | Нестача  |
| |квитків   |рія|ків  |спеціалізованої друкарні|             |      |      |
| |(абонементів)|  |(абоне-|            |             |      |      |
| |ціни квитків |  |ментів)|            |             |      |      |
| |(абонементів)|  |-------+------------------------+-------------------------+------------+------------|
| |       |  |від| до|кіль-|кіль- |усьо-|на  |кіль-|кіль- |усьо- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |
| |       |  |  |  |кість|кість |го  |суму |кість|кість |го  |за  |кість |за  |кість |за  |
| |       |  |  |  |кни- |кви- |квит-|за  |кни- |квит- |квит- |номі-|квит- |номі-|квит- |номі-|
| |       |  |  |  |жок |тків |ків |номі-|жок |ків  |ків  |наль-|ків  |наль-|ків  |наль-|
| |       |  |  |  |   |(або- |(або-|наль-|   |(або- |(або- |ною |(або- |ною |(або- |ною |
| |       |  |  |  |   |немен-|неме-|ною |   |немен-|немен-|вар- |немен-|вар- |немен-|вар- |
| |       |  |  |  |   |тів) у|нтів)|вар- |   |тів) у|тів) |тістю|тів) |тістю|тів) |тістю|
| |       |  |  |  |   |кни- |   |тістю|   |кни- |   |   |   |   |   |   |
| |       |  |  |  |   |жці  |   |   |   |жці  |   |   |   |   |   |   |
|-+-------------+---+---+---+-----+------+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----|
|1|   2   | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Усього
 Пояснення, розходження,   Квитки (абонементи) в кількості ____ штук
 стан упаковки        за номінальною вартістю
 _________________________  (літерами) _____________________ грн.коп.
 _________________________  на відповідальне зберігання прийняв
 _________________________  _________________________________________
                (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 
 Члени комісії ______________________________________
        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
        ______________________________________
        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
        ______________________________________
        (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 
                     Додаток 4
             до п.3.5 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                  Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "___" ______ 199_ р. N __
 (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                   Держкомстатом України
                     Форма N КГ-4
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД ___________________
 
                      Затверджую
                   Керівник підприємства
                 _____________________________
                  (посада, підпис, ініціали,
                      прізвище)
                  "___" __________ 199_ р.
 
            Акт претензії N ___
        до виробника квитків (абонементів)
           "___" __________ 199_ р.
 
   Комісія в складі: голови ____________________________________
членів: __________________________________________________________
__________________________ виявила:_______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова комісії __________________________________________________
           (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 Члени комісії __________________________________________________
           (посада, підпис, ініціали, прізвище)
        ___________________________________________________
           (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 
                     Додаток 5
             до п.4.1 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "___" ______ 199_ р. N ___
  (найменування підприємства)  за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-5
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД __________________
 
           Вимога-доручення N ___
     на відпуск зі складу квитків (абонементів) та їх
       комплектів для підготовки та реєстрації
 
   Кому ________________________________________________________
           (посада, ініціали, прізвище)
на спектакль, концерт тощо в ____________ декаді _________ 199_ р.
                         (місяця)
вид квитків (абонементів)
 
------------------------------------------------------------------
|            | Одиниця  | Цифрами  |  Літерами  |
|            | виміру  |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|1. Кількість повних   |  штук   |      |       |
|комплектів та їх    |      |      |       |
|номери         |      |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|2. Серії комплектів   |  серії  |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|3. Кількість квиткових |  штук   |      |       |
|книжок та їх номери   |      |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|4. Кількість квитків у |  штук   |      |       |
|книжках усього та їх  |      |      |       |
|номери         |      |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|5. Вартість відпущених | грн.коп  |      |       |
|квитків (абонементів)  |      |      |       |
|за номіналом      |      |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|6. Вартість       | грн.коп  |      |       |
|виготовлення квитків  |      |      |       |
|(абонементів)      |      |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства ___________________________________________
              (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 Головний бухгалтер ______________________________________________
              (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 Видав ___________________________________________________________
              (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 Одержав _________________________________________________________
              (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 
                     "___" ___________ 199_ р.
 
                     Додаток 6
             до п.4.4 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
 _______________________________      Затверджено
  (найменування підприємства)    Наказ Мінкультури України
                   "__"______ 199_ р. N __
                  за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-6
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД __________________
 
               Журнал
         реєстрації комплектів квитків
             (абонементів)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Реєстра-|Серії та|Номери|Дата  |Вечір- |Назва  |Вартість   |Куди |Розписка|При-|
|ційний |номер  |квит- |спектак-|ній,  |спектак-|комплекту  |(кому)|в отри- |міт-|
|номер  |квитка |кових |лю, кон-|денний,|лю, кон-|квитків   |пере- |манні  |ка |
|комплек-|(абоне- |книжок|церту  |цільо- |церту  |(абонементів)|дано |комплек-|  |
|ту   |мента) |   |тощо  |вий  |тощо  |-------------|комп- |ту   |  |
|    |    |   |    |    |    |кіль-|сума за|лект |    |  |
|    |    |   |    |    |    |кість|номіна-|   |    |  |
|    |    |   |    |    |    |квит-|лом  |   |    |  |
|    |    |   |    |    |    |ків |    |   |    |  |
|--------+--------+------+--------+-------+--------+-----+-------+------+--------+----|
|  1  |  2  |  3 |  4  |  5 |  6  | 7 |  8  |  9 |  10 | 11 |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. При реєстрації квитків (абонементів), виготовлених
окремими купюрами за набором цін, графи 4, 5, 6 не заповнюються.
 
                     Додаток 7
             до п.4.5 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "___" ______ 199_ р. N ___
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-7
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД ___________________
 
    Накладна N ___       "___" ________ 199_ р.
  на видачу квитків ____________________________________________
    (абонементів)
 
   Видав _______________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
   Одержав _____________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
 
               Дата _______________________________
                   (спектаклю, концерту тощо)
 
   Спектакль, концерт тощо _______________ початок _____________
                (назва)        (спектаклю,
                          концерту тощо)
   Абонемент N ____
 
------------------------------------------------------------------
| Вид квитків |  Кількість  | Ціна квитка  |   Сума   |
|(абонементів) |  квитків   | (абонемента) |  грн.коп.  |
|        | (абонементів) |  грн.коп.  |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Усього кількість ____________________________________________
                  (літерами)
   Усього на суму _____________________________________ грн.коп.
                  (літерами)
 
 Видав ____________________________ Одержав ______________________
   (підпис, ініціали, прізвище)  (підпис, ініціали, прізвище)
 
                     Додаток 8
             до п.4.9 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "___" ______ 199_ р. N ___
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-8
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД ___________________
 
      Накладна N ___      "___" _________ 199_ р.
  на повернення невикористаних квитків (абонементів)
 
   Одержав _____________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
   Здав ________________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
   Спектакль, концерт тощо _____________________________________
                     (назва)
 
               Дата _______________________________
                   (спектаклю, концерту тощо)
 
 Абонемент N ________ _______________ Початок ____________________
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування |  Кількість  | Ціна квитка  |  Сума,  |
|   місць   |  квитків   | (абонемента) |  грн.коп. |
| (за поясами) | (абонементів) |  грн.коп.  |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Усього кількість ____________________________________________
                   (літерами)
   Усього на суму _____________________________________ грн.коп.
                   (літерами)
 
 Одержав ____________________________ Здав _______________________
    (підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
 
   Примітка. Бланк "Накладної" друкується з червоною смугою.
 
 
                     Додаток 9
             до п.4.10 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "___" ______ 199_ р. N ___
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-9
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД ___________________
 
          Опис N ____  "___" _______ 199_ р.
      проданих та непроданих місць за абонементами
            Абонемент N _____
 
------------------------------------------------------------------
|N | Найменування|Усього до продажу| Продано за | Не продано за|
| |  місць  |за абонементами |абонементами | абонементами |
| |       |-----------------+-------------+---------------|
| |       |наймену-  |ціна |номери|варті-|номери|вартість|
| |       |вання місць|місць|місць |сть  |місць | місць |
| |       |(номери)  |   |   |місць |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
|1.|Партер 1 ряд |      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
|2.|Партер 2 ряд |      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
|3.|Партер 3 ряд |      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
|4.|Партер 4 ряд |      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
|5.|.............|      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
|6.|Партер 20 ряд|      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
| |Амфітеатр 1 |      |   |   |   |   |    |
| |ряд     |      |   |   |   |   |    |
|--+-------------+-----------+-----+------+------+------+--------|
| |  і т. д.  |      |   |   |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Підпис підзвітної особи _________________________________________
                 (посада, ініціали, прізвище)
 
                     Додаток 10
             до п.4.12 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                   Наказ Мінкультури України
 _______________________________   "___" ______ 199_ р. N ___
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                    Держкомстатом України
                      Форма N КГ-10
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД ___________________
 
    Зведений звіт про продаж квитків (абонементів) N ____
          "___" _____________ 199_ р.
 
Назва спектаклю, концерту тощо ___________ за "___" ______ 199_ р.
 
---------------------------------------------------------------------
|      |  Видано  |  Продано | Повернуто | Відобразити |
|      |------------+------------+------------+---------------|
|      |кільк.|сума,|кільк.|сума,|кільк.|сума,|д-т |к-т |сума,|
|      |місць |грн. |місць |грн. |місць |грн. |рах.|рах.|грн. |
|      |   |коп. |   |коп. |   |коп. |  |  |коп. |
|------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----|
|Каси театру |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|Продаж за  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|добу    |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----|
|Усього   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|Відповідаль-|   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|на особа  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|підприємства|   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|ЦТК     |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|Уповноважені|   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|____________|   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----|
|Усього   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
---------------------------------------------------------------------
 
   Додаток: використаний  комплект  з погашеними непроданими
квитками (абонементами) на суму ________________________ грн.коп.
                    (літерами)
   Ст. касир ___________________________________________________
            (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 
   Звіт перевірив, виручка, правильна
   % відношення фактичного збору до валового (аншлагу) _________
   % відношення до загальної кількості місць у продажу _________
 
 Головний (старший) бухгалтер ____________________________________
               (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 
                     Додаток 11
             до п.5.1 Інструкції з ведення квиткового
             господарства в театрально-видовищних
             підприємствах
 
                      Затверджено
                  Наказ Мінкультури України
 _______________________________  "___" ______ 199_ р. N ___
  (найменування підприємства)   за погодженням з Мінфіном та
                   Держкомстатом України
                     Форма N КГ-11
 
 Ідентифікаційний код
 за ЄДРПОУ __________       Код за ДКУД ___________________
 
                      Затверджую
                   Керівник підприємства
                 _____________________________
                  (посада, підпис, ініціали,
                      прізвище)
                  "___" __________ 199_ р.
 
              Акт N _____
           "___" __________ 199_ р.
 
   Комісія в складі: голови ____________________________________
членів: __________________________________________________________
________________________ знищила нереалізовані квитки (абонементи)
за час з ______________________ до _______________________ 199_ р.
 
------------------------------------------------------------------
|Дата | Початок |Реєстр. |Найменування |    Усього     |
|   |спектаклю, |  N  | спектаклю, |-----------------------|
|   | концерту |    | концерту  |кількість |  сума,  |
|   |  тощо  |    |  тощо   |      | грн.коп. |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Усього кількість ____________________________________________
                 (літерами)
   Усього на суму _____________________________________ грн.коп.
                 (літерами)
 
 Голова комісії __________________________________________________
           (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 Члени комісії __________________________________________________
           (посада, підпис, ініціали, прізвище)
        __________________________________________________
           (посада, підпис, ініціали, прізвище)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner