Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 693 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-36:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 339 від 01.07.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 липня 1999 р.
 vd990701 vn339            за N 456/3749
 
 
    Про внесення змін до Порядку складання декларації
      про прибуток підприємства та Порядку і форми
       повідомлення про результати розрахунків
       авансових внесків податку на прибуток
 
  { Додатково див. Наказ Державної податкової адміністрації
   N 388 ( z0517-99 ) від 24.07.99 }
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                 податкової адміністрації
     N 414 ( z1141-05 ) від 26.09.2005
     N 596 ( z1113-08 ) від 16.09.2008 }
 
 
   Відповідно до Закону України від 6 квітня 1999 року N 568-XIV
( 568-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" та керуючись статтею 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   { Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності  Наказу  Державної  податкової  адміністрації N 214
( z0313-97 ) від 08.07.97, до якого вносились зміни } 1. Унести
зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємства,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 8 липня 1997 року N 214 ( z0313-97 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (у
редакції наказу від 21 січня 1998 року N 37 ( z0094-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 1998 року
за N 94/2534) (із змінами):
   1.1. Викласти декларацію про прибуток підприємства (додаток
до Порядку складання декларації про прибуток підприємства) в новій
редакції (додається);
   1.2. Викласти  додаток  П-1  до декларації про прибуток
підприємства в новій редакції (додається).
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 414 ( z1141-05 ) від 26.09.2005 )
 
 
   3. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману
А.П. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України, розробити форму звітності про надходження цього
податку та передати її для супроводження Управлінню оперативної
звітності і статистики.
   4. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману
А.П. та начальнику Головного управління економічного аналізу
Жеребних А.М. обрахувати втрати бюджету в зв'язку з упровадженням
понижуючого коефіцієнта норм амортизації та внести пропозиції до
Міністерства фінансів України про коригування плану надходжень до
Державного бюджету України на 1999 рік.
   5. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" Кудрицькому Д.А. опублікувати зазначений наказ після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
   6. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести цей
наказ до відома платників податку на прибуток.
   7. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей
наказ до відома підпорядкованих податкових органів і встановити
контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податку
на прибуток до Державного бюджету України, отриманого за рахунок
уведення понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації.
   8. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування  та  надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
 
{  Додаток  фактично  втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності  Наказу  Державної  податкової  адміністрації N 214
( z0313-97 ) від 08.07.97, до якого вносились зміни } 
 
                        Додаток
                  до Порядку складання декларації
                  про прибуток підприємства
 
        Декларація про прибуток підприємства
------------------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства__________________________|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|____________________________________________|------------------------    |
|____________________________________________|------------------------    |
|____________________________________________|-------------------------------|
|____________________________________________|Форма власності (КФП)     |
|____________________________________________|------             |
|____________________________________________|------             |
|--------------------------------------------+-------------------------------|
|____________________________________________|Підпорядкованість       |
|____________________________________________|---------------        |
|     (адреса, телефон платника)    |---------------        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Податковий період 199_ року --- квартал --- півріччя --- 9 місяців --- рік |
|              ---     ---     ---      ---   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації)   |
|в _________________________________________________________________________ |
|                                      |
------------------------------------------------------------------------------
 
                         Відмітка про одержання
                         декларації
                        ------------------------------
                        |              |
                        |              |
                        | (дата, штамп ДПІ або ДПА) |
                        ------------------------------
 
Одиниця виміру: в тис.грн. з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------
|  N  |      Показники         |Код |За  |Нарос-|
|    |                   |рядка|звіт-|таючим|
|    |                   |   |ний |підсу-|
|    |                   |   |квар-|мком з|
|    |                   |   |тал |почат-|
|    |                   |   |   |ку зві|
|    |                   |   |   |тного |
|    |                   |   |   |року |
|    |-------------------------------------+-----+-----+------|
|    |       1            | 2 | 3 |  4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|1   |Доходи від продажу товарів (робіт,  | 1 |   |   |
|    |послуг) (додаток А, рядок 1.7)    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|2   |Доходи від операцій з цінними папера-| 2 |   |   |
|    |ми, валютними цінностями та борговими|   |   |   |
|    |зобов'язаннями (додаток Б, рядок   |   |   |   |
|    |2.12)                |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|3   |Доходи від операцій з основними фон- | 3 |   |   |
|    |дами, нематеріальними активами та ка-|   |   |   |
|    |пітальний доход, пов'язаний з видо- |   |   |   |
|    |бутком корисних копалин (додаток В, |   |   |   |
|    |рядок 3.7)              |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|4   |Доходи у вигляді безповоротної фінан-| 4 |   |   |
|    |сової допомоги та безоплатно наданих |   |   |   |
|    |товарів (додаток Г, рядок 4.8)    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|5   |Доходи від урегулювання сумнівної або| 5 |   |   |
|    |безнадійної заборгованості (додаток |   |   |   |
|    |Д, рядок 5.13)            |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|6   |Доходи від здійснення операцій лізин-| 6 |   |   |
|    |гу (оренди)             |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|7   |Доходи у вигляді пасивного прибутку, | 7 |   |   |
|    |одержані за межами митної території |   |   |   |
|    |України з урахуванням сплаченого по- |   |   |   |
|    |датку                |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|8   |Інші види доходів, що входять до ск- | 8 |   |   |
|    |ладу об'єкта оподаткування (додаток |   |   |   |
|    |Е, рядок 8.14)            |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|9   |Сукупний валовий доход (сума рядків з| 9 |   |   |
|    |1 по 8)               |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|10   |Доходи, які за своїм змістом підляга-| 10 |   |   |
|    |ють виключенню зі складу валових до- |   |   |   |
|    |ходів з метою оподаткування (додаток |   |   |   |
|    |Є, рядок 10.9)            |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|11   |Скоригований валовий доход (рядок 9 -| 11 |   |   |
|    |рядок 10)              |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12   |Витрати, пов'язані з підготовкою, ор-|   |   |   |
|    |ганізацією, веденням виробництва,  |   |   |   |
|    |продажем продукції (робіт, послуг)  |   |   |   |
|    |(додаток Ж):             |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.1  |витрати, пов'язані з придбанням мате-| 12 |   |   |
|    |ріальних активів, виконанням робіт, |   |   |   |
|    |наданням послуг для їх подальшого ви-|   |   |   |
|    |користання у власній господарській  |   |   |   |
|    |діяльності (сума рядків з 1 по 3,  |   |   |   |
|    |з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж)    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.2  |приріст (убуток) балансової вартості | 13 |   |   |
|    |інвентарних запасів покупних товарів,|   |   |   |
|    |матеріалів, сировини, комплектуючих |   |   |   |
|    |виробів та напівфабрикатів на скла- |   |   |   |
|    |дах, у незавершеному виробництві та |   |   |   |
|    |залишках готової продукції: зі зна- |   |   |   |
|    |ком мінус, якщо різниця має позитивне|   |   |   |
|    |значення (додаток Л, сума рядків з  |   |   |   |
|    |33.1 по 33.3) та зі знаком плюс, якщо|   |   |   |
|    |різниця має від'ємне значення (дода- |   |   |   |
|    |ток Ж, сума рядків 4, 8, 14)     |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.3  |витрати на оплату праці, включаючи  | 14 |   |   |
|    |внески на соціальні заходи (соціальне|   |   |   |
|    |пенсійне страхування та додаткове  |   |   |   |
|    |пенсійне забезпечення) (додаток Ж,  |   |   |   |
|    |сума рядків 15, 16, 17)       |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.4  |сума коштів або вартість майна, доб- | 15 |   |   |
|    |ровільно перерахованих до Державного |   |   |   |
|    |бюджету України або бюджетів терито- |   |   |   |
|    |ріальних громад, до неприбуткових  |   |   |   |
|    |організацій, але не більше ніж чотири|   |   |   |
|    |відсотки оподатковуваного прибутку  |   |   |   |
|    |попереднього звітного періоду    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.5  |сума коштів, перерахованих підприєм- | 16 |   |   |
|    |ствами всеукраїнських об'єднань осіб,|   |   |   |
|    |які постраждали внаслідок Чорнобиль- |   |   |   |
|    |ської катастрофи, цим об'єднанням,  |   |   |   |
|    |але не більше ніж 10 відсотків опо- |   |   |   |
|    |датковуваного прибутку попереднього |   |   |   |
|    |звітного періоду           |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.6  |сума безнадійної заборгованості в  | 17 |   |   |
|    |частині, що не була віднесена до ва- |   |   |   |
|    |лових витрат, у разі, якщо відповідні|   |   |   |
|    |заходи щодо стягнення таких боргів не|   |   |   |
|    |призвели до позитивного наслідку, а |   |   |   |
|    |також заборгованості, стосовно якої |   |   |   |
|    |закінчився строк позовної давності  |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.7  |сума податку на додану вартість (виз-| 18 |   |   |
|    |начається відповідно до підпункту  |   |   |   |
|    |5.3.3 Закону), сплачена в складі ціни|   |   |   |
|    |придбання товарів (робіт, послуг)  |   |   |   |
|    |підприємств, які не зареєстровані як |   |   |   |
|    |платники податків на додану вартість |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.8  |сума внесених (нарахованих) податків,| 19 |   |   |
|    |зборів, обов'язкових платежів    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.9  |проведення рекламних заходів:    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.9.1 |щодо товарів (робіт, послуг), що   | 20 |   |   |
|    |продаються (надаються) платником по- |   |   |   |
|    |датку                |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.9.2 |з організації прийомів, урочистостей,| 21 |   |   |
|    |презентацій і свят, придбання і роз- |   |   |   |
|    |повсюдження подарунків, включаючи  |   |   |   |
|    |безоплатну роздачу зразків товарів  |   |   |   |
|    |або безоплатне надання послуг (вико- |   |   |   |
|    |нання робіт) з метою реклами, але не |   |   |   |
|    |більше двох відсотків оподатковувано-|   |   |   |
|    |го прибутку за попередній звітний  |   |   |   |
|    |(податковий) квартал         |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.10 |витрати на утримання та експлуатацію | 22 |   |   |
|    |об'єктів соціальної інфраструктури  |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.11 |коригування сум витрат, не віднесених| 23 |   |   |
|    |до складу валових витрат або не вра- |   |   |   |
|    |хованих у минулих звітних періодах  |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.12 |витрати, пов'язані з поліпшенням ос- | 24 |   |   |
|    |новних фондів            |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.13 |витрати за лізинговими (орендними)  | 25 |   |   |
|    |операціями              |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.14 |сума коштів, унесених до страхових  | 26 |   |   |
|    |резервів небанківськими фінансовими |   |   |   |
|    |установами              |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.15 |витрати, пов'язані з нарахуванням  | 27 |   |   |
|    |(сплатою) процентів за борговими зо- |   |   |   |
|    |бов'язаннями в зв'язку з веденням  |   |   |   |
|    |господарської діяльності (додаток З, |   |   |   |
|    |сума рядків з 29.6 по 29.8)     |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|12.16 |інші витрати, пов'язані з підготов- | 28 |   |   |
|    |кою, організацією, веденням вироб-  |   |   |   |
|    |ництва, продажем продукції (робіт,  |   |   |   |
|    |послуг) (додаток Ж, рядок 18)    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|13   |Витрати на операції з борговими зо- | 29 |   |   |
|    |бов'язаннями та валютними цінностями |   |   |   |
|    |(рядок 29.13 додатка З - рядок 27  |   |   |   |
|    |декларації)             |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|14   |Витрати на операції з основними фон-| 30 |   |   |
|    |дами та нематеріальними активами (до-|   |   |   |
|    |даток І, рядок 30.8)         |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|15   |Витрати на інші операції (додаток | 31 |   |   |
|    |К, рядок 31.6)            |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|16   |Загальна сума валових витрат (сума  | 32 |   |   |
|    |рядків з 14 по 31 + рядок 12 + рядок |   |   |   |
|    |13)                 |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|17   |Витрати, які за своїм змістом підля- | 33 |   |   |
|    |гають виключенню зі складу валових  |   |   |   |
|    |витрат з метою оподаткування (додаток|   |   |   |
|    |Л, сума рядків з 33.4 по 33.6)    |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|18   |Амортизаційні відрахування (додаток | 34 |   |   |
|    |М, рядок 34.6)            |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|19   |Амортизаційні відрахування, які за  | 35 |   |   |
|    |своїм змістом підлягають зменшенню з |   |   |   |
|    |метою оподаткування (додаток Н, рядок|   |   |   |
|    |35.5)                |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|20   |Оподатковуваний прибуток, що підлягає| 36 |   |   |
|    |оподаткуванню за ставкою 30 відсотків|   |   |   |
|    |до перенесення збитків на наступні  |   |   |   |
|    |податкові квартали (рядок 11 - рядок |   |   |   |
|    |32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 -|   |   |   |
|    |рядок 36.3 додатка О)        |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|21   |Прибуток, одержаний за рахунок зміни | 36.1|   |   |
|    |понижуючого коефіцієнта з 1 до 0,8  |   |   |   |
|    |(додаток П-1, рядок 43.10)      |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|22   |Податок на прибуток, одержаний за  | 36.2|   |   |
|    |рахунок запровадження понижуючого  |   |   |   |
|    |коефіцієнта 0,8 до норм амортизації, |   |   |   |
|    |що підлягає перерахуванню до     |   |   |   |
|    |Державного бюджету України (додаток |   |   |   |
|    |П-1, рядок 43.11 або рядок 43.12)  |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|23   |Оподатковуваний прибуток за вирахува-| 36.3|   |   |
|    |нням частини прибутку, одержаного за |   |   |   |
|    |рахунок запровадження понижуючого  |   |   |   |
|    |коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |   |   |   |
|    |(рядок 36 - 36.1)          |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|24   |Прибуток, що підлягає оподаткуванню | 37 |   |   |
|    |за ставкою 15 відсотків (додаток О, |   |   |   |
|    |рядок 36.3)             |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|25   |Від'ємне значення об'єкта оподатку- | 38 |   |   |
|    |вання, отримане за результатами по- |   |   |   |
|    |переднього податкового кварталу і пе-|   |   |   |
|    |ренесене на наступні податкові квар- |   |   |   |
|    |тали                 |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|26   |Оподатковуваний прибуток з урахуван- | 39 |   |   |
|    |ням від'ємного значення об'єкта опо- |   |   |   |
|    |даткування, отриманого за результата-|   |   |   |
|    |ми попереднього звітного кварталу і |   |   |   |
|    |перенесеного на наступні податкові  |   |   |   |
|    |квартали, якщо алгебраїчна сума ряд- |   |   |   |
|    |ків 36.3 та 38 має позитивне значення|   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|27   |Від'ємне значення об'єкта оподатку- | 40 |   |   |
|    |вання, що переноситься на наступні  |   |   |   |
|    |податкові квартали, якщо алгебраїчна |   |   |   |
|    |сума рядків 36 та 38 має від'ємне  |   |   |   |
|    |значення               |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|28   |Податкове зобов'язання (додаток П,  | 41 |   |   |
|    |рядок 41.4)             |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|29   |Нарахований податок зменшується (до- | 42 |   |   |
|    |даток П, рядок 42)          |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|30   |Сума податку, що підлягає нарахуван- | 43 |   |   |
|    |ню за особовим рахунком платника (до-|   |   |   |
|    |даток П, рядок 43)          |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|31   |Сума податку, що підлягає зменшенню | 44 |   |   |
|    |за особовим рахунком платника (дода- |   |   |   |
|    |ток П, рядок 44)           |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|32   |Залишок суми податку на дивіденди, що| 45 |   |   |
|    |підлягає перенесенню на наступні по- |   |   |   |
|    |даткові періоди (додаток П, рядок 45)|   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|33   |Зобов'язання платника щодо утримання | 46 |   |   |
|    |та перерахування до бюджету податків |   |   |   |
|    |з доходів у джерела їх виплати за ра-|   |   |   |
|    |хунок таких виплат (додаток Р, рядок |   |   |   |
|    |46.7)                |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
Довідка: витрати,  яких  зазнав  платник  від  проведення
     товарообмінних (бартерних) операцій, що відображені в
     рядку 12  декларації  (з  графи  9  додатка  С)
     __________ тис.грн.
 
 Дата подання "___" _____ 199_ р.  Наведена інформація є вірною
 декларації
 
 Керівник підприємства _____________________________     М.п.
              (підпис, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ________________________________
              (підпис, прізвище)
 
---------------------------------------------------------------------------
|Проведення нарахованого податку на прибуток до Державного бюджету    |
|України за особовим рахунком платника податку:              |
|                                     |
|Сума: __________________________ тис.грн. _______________________тис.грн.|
|   (донараховано, додаток П-1,     (зменшено, додаток П-1,    |
|    рядок 43.14, графа 4)       рядок 43.15, графа 4)     |
|                                     |
|Дата "___" _________ 199_ р. Службова особа ДПІ (ДПА) _______________  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Проведення нарахованого податку на прибуток до місцевого бюджету за   |
|особовим рахунком платника податку:                   |
|                                     |
|Сума: __________________________ тис.грн. _______________________тис.грн.|
|   (донараховано, додаток П,      (зменшено, додаток П,     |
|     рядок 43, графа 4)        рядок 44, графа 4)      |
|                                     |
|Дата "___" _________ 199_ р. Службова особа ДПІ (ДПА) _______________  |
---------------------------------------------------------------------------
 
 -------------------
   Примітка. Рядок 36.3 декларації заповнюється в разі, якщо
        значення рядка 36.1 є меншим за значення рядка 36
        декларації.
        Якщо значення рядка 36.1 більше ніж значення рядка
        36, в рядку 36.3 проставляється прочерк.
 
{ Додаток П-1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності  Наказу  Державної  податкової  адміністрації N 214
( z0313-97 ) від 08.07.97, до якого вносились зміни } 
 
                            Додаток П-1
---------------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________   |
|                ------------------------|
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------|
---------------------------------------------------------
 
       Податкове зобов'язання платника податку
         до Державного бюджету України
------------------------------------------------------------------
|  N  |      Показники         |Код |За  |Нарос-|
|    |                   |рядка|звіт-|таючим|
|    |                   |   |ний |підсу-|
|    |                   |   |квар-|мком з|
|    |                   |   |тал |почат-|
|    |                   |   |   |ку  |
|    |                   |   |   |року |
|    |-------------------------------------+-----+-----+------|
|    |       1            | 2 | 3 |  4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  1  |Вартість об'єктів, що підлягають   |43.1 |   |   |
|    |амортизації (всього)         |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|    |у тому числі:            |         |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|  1.1 | група 1               |43.2 |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  1.2 | група 2               |43.3 |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  1.3 | група 3               |43.4 |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  2  |Нараховано амортизаційних відрахувань|   |   |   |
|    |з коефіцієнтом 1,0 (усього), (дода- |43.5 |   |   |
|    |ток М (рядок 34.1 + рядок 34.2 +   |   |   |   |
|    |рядок 34.3) : 0,8)          |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|    |у тому числі:            |         |
|-------+-------------------------------------+------------------|
| 2.1 | група 1               |43.6 |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 2.2 | група 2               |43.7 |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 2.3 | група 3               |43.8 |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  3  |Сума нарахованих амортизаційних від- |   |   |   |
|    |рахувань при застосуванні понижуючого|43.9 |   |   |
|    |коефіцієнта 0,8 (додаток М, сума ряд-|   |   |   |
|    |ків 34.1 + 34.2 + 34.3)       |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  4  |Різниця між сумами амортизаційних  |43.10|   |   |
|    |відрахувань, нарахованих із застосу- |   |   |   |
|    |ванням коефіцієнта 0,8 та 1,0    |   |   |   |
|    |(рядок 43.5 - рядок 43.9)      |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|  5  |Нарахований податок на прибуток,   |         |
|    |одержаний у зв'язку із запровадженням|         |
|    |понижуючого коефіцієнта 0,8:     |         |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|  6  |рядок 43.10 x 0,3, коли число в рядку|43.11|   |   |
|    |43.10 менше або дорівнює сумі прибут-|   |   |   |
|    |ку, нарахованому в рядку 36 деклара- |   |   |   |
|    |ції;                 |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  7  |рядок 36 декларації, помножений на  |43.12|   |   |
|    |0,3, у разі, коли число в рядку 36.1 |   |   |   |
|    |декларації є більшим ніж позитивне |   |   |   |
|    |число в рядку 36 декларації.     |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  8  |Нараховані авансові внески до    |43.13|   |   |
|    |Державного бюджету          |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|  9  |Сума податку, яка підлягає нарахуван-|         |
|    |ню до Державного бюджету за особовим |         |
|    |рахунком платника:          |         |
|-------+-------------------------------------+------------------|
|  10 |підлягає нарахуванню - за позитивним |43.14|   |   |
|    |значенням різниці між рядками    |   |   |   |
|    |(43.11 - 43.13) або (43.12 - 43.13); |   |   |   |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
|  11 |підлягає зменшенню - за від'ємним  |43.15|   |   |
|    |значенням різниці між рядками    |   |   |   |
|    |(43.11 - 43.13) або (43.12 - 43.13) |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
-----------------
   Примітка. Суми в графі 4 рядків 43.5 та 43.9 показуються за
        вирахуванням  відповідних  сум  амортизаційних
        відрахувань  у  рядках 34.1 - 34.3 додатка М до
        декларації про прибуток підприємства за I квартал
        1999 року.
 
 Керівник підприємства __________________________________________
                  (підпис, прізвище)
 
 Головний бухгалтер _____________________________________________
                  (підпис, прізвище)
 
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner